Ахмед Доган: Обществото и държавата нямат нужда от предсрочни парламентарни избори

Пред елита на ДПС почетният председател на партията обоснова нуждата от ПРОГРАМЕН ПАРЛАМЕНТАРЕН КАБИНЕТ

Доган отсече: Обществото и държавата нямат нужда от предсрочни парламентарни избори

19183 | 20 дек. 2018 | 18:01

Необходимо е изграждането на цялостен „работен” проект за ускорено развитие на страната по приоритети и сектори. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средноевропейското нарастване на БВП на глава от населението.


"Към днешна дата обществото и държавата НЯМАТ НУЖДА ОТ ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ. Нещо повече, дори: трябва да направим необходимото управляващите да не претърпят вътрешнопартийна имплозия".

Това казва почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган в предновогодишното си обръщение към елита на партията , което бе официално разпрастранено от пресцентъра на формацията.


За поредна година той събра в почивната база на партията в кв. "Бояна" ръководният ѝ състав, депутати, европедутати, кметове и активисти и пред тях начерта вижданията си за развитието на България.

Както миналата година, така и сега, Доган заявява, че страната не се нуждае от предсрочни избори в този момент.


За първи път обаче почетният лидер на ДПС обосновава тезата си за съставяне на ПРОГРАМЕН КАБИНЕТ В РАМКИТЕ НА ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ, пред който да бъде поставен ясен стратегически приоритет - ускореното догонващо развитие на България спрямо средния стандарт на Европейския съюз.
"Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средноевропейското нарастване на брутния продукт на глава от населението. Паднем ли под 6%, е индикация, че нещата не са подредени както трябва. И най-неприятното е, че с още едно поколение се обричаме да бъдем най-бедната страна в ЕС", казва Доган в словото си.


Според него, нито една партия няма "необходимия политически и експертен капацитет за постигането на тази стратегическа цел", затова трябва да се използват обединените усилия на всички партия и експертния капацитет на нацията.

Доган вижда създаването на този програмен парламентарен кабинет на базата на парламентарната тежест на всяка партия, което не предполага "смяна на „системата”, която е заложена в Конституцията на страната".

Той изрично подчертава, че "политическият статус на парламентарния програмен кабинет няма нищо общо и със служебното правителство", защото "в този кабинет се включват всички партии, които са влезли в Народното събрание с ясно дефинирани цели за десетина и повече години, и с отчитане на нововъзникващи ситуации и проблеми".

Доган подлага на сериозна критика управлението на ГЕРБ по отношение на "драстичния спад на чуждестранните инвестиции" и липсата на мерки за преодоляване на "ширещата се бедност"

"Бедността води до опасно преструктуриране на обществото, радикализира недоволството и маргинализира целия елит на държавата", предупреждава той.

 

"Шокиращ е фактът, че не само бедните търсят препитания в чужбина. И българските бизнесмени бягат от страната и инвестират в други страни. Защо?", пита лидерът на ДПС.


Според него основната причина за това е "погрешно поднесената неолиберална концепция за тотална дерегулация на новородената пазарна икономика".  Затова той настоява за повече "държавност в икономиката".

"Държавата се оттегли от стопанския живот на страната, но продължава да се вживява в ретроградната си роля на основен работодател и санкциониращ фактор на бизнеса. Сега нямаме нито пазарна икономика, нито свободна конкуренция, нито сериозен държавен ангажимент в икономиката.", критикува Доган настоящите икономически отношения в страната. И подчертава, че "не държавната администрация създава блага и икономически растеж, а икономиката, и най-вече българските работодатели,  защото бизнесът определя политиката, а не обратно".

Доган предупреждава, че ако политическият елит не направи корекции в управлението на процесите в страната, то УЛИЦАТА ще наложи промени в политическото статукво. "Когато Улицата започва да инициира промени в политическото статукво, значи нещата са изпуснати и е вече твърде късно".

Доган критикува и целия политически елит: "През последната година и половина релацията управляващи-опозиция, както и взаимоотношенията между основните институции в лицето на парламент-правителство-президент имат една обща черта: всички станаха „майстори на спорта” в печеленето на врагове - лични, партийни и институционални".

Той не приема уличното ниво на политическия дебат у нас: "Ниското равнище на възприемане и разбиране на политическите реалности избива в пара-политически дебати, които постоянно се захранват от самопроизвеждащи се скандални ситуации". 

 

Ето ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ на словото на д-р АХМЕД ДОГАН,

без редакторска намеса:

 

Слово на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган пред елита на ДПС на тържеството по случай настъпването на Новата 2019 година

Уважаеми г-н Председател!

Уважаеми дами и господа!

 

Динамиката на политическото време е много важен феномен. Цикличността на забавяне и ускоряване на темпоритъма на политическото време, понякога с явни признаци на аритмия, трасира проекциите на бъдещето. Отварят се неподозирани портали във времето, които предизвикват нови самооценки, преосмисляне на света и възможност за промяна на ориентацията ни в него.

 

Тъкмо по този начин мигрантската вълна към Европейския съюз постави на критично изпитание базовите ценности на европейската културна и мисловна история: разумност, свобода, отговорност, толерантност, стабилност, сигурност, солидарност и социална отговорност. Тези основополагащи ценности обаче фундират и идеологиите на либерализма, консерватизма и на социалната идея. Затова се подхвана и стария шлагер за „края на идеологията”, която да бъде заменена с ефективна имиджология…

 

Мигрантите предизвикаха срив на мултикултурността и криза на толерантността. Стана ясно, че прагът на „търпимостта и толерантността” пада рязко, ако определено политическо събитие нарушава комфорта на „гостоприемника”. Последствията от тази ситуация са генериране на недоволство и негативизъм към различието и другостта. За да „ бъде в час” с актуалното публично пространство Политиката се превърна в ситуативна игра за търсене временни баланси за потушаване на социалното недоволство и напрежение. Това е обща политическа реалност в ЕС.

 

От аналитична гледна точка, като че ли е очевидно, че ЕС търси изхода от тази тупикова ситуация в предпоставянето на гъвкавата разумност за правене на различни политики. Но „връщането” към политическия Разум, като фундамент на европейската модерност, означава необходимост от обща визия за света плюс продуциране на общоприемлив ред, включително и на световен ред. А готов ли е ЕС за подобен ангажимент към себе си и към света?

 

В този ред на мисли и Свободата копнее да бъде „разумна свобода”. В противен случай Улицата ѝ зове другото лице на неразумност, ситуативност и емоционалност… Защото Свободата знае от опит, че може да бъде и помитащ всички деструктивен субект на безредието…

 

От гледна точка на този актуализиран портал на възприятието през последните 5- 6 години се забелязва тенденция за смяна на визията и модела за развитие на света:

 

от отворен свят и преобладаващо позитивен за мир, добросъседство, просперитет, качество на живот, права и свободи на човека, насърчаване на интеграционните процеси,

 

към затворен свят, борба за надмощие, демонстрация на нови военни технологии, превъоръжаване, териториални претенции, превръщането на ембаргото в геополитически инструмент за натиск, криза на толерантността.

 

Светът става все по-неопределен и непредвидим с очевидно увеличаване на рисковите полета и санитарните зони в планетарен мащаб. И това се случва при занижени опции за конфликтност между обществото и държавата и между отделните съперничещи се държави.

 

Това е видима тенденция не само за нестабилност и несигурност, но и общо внушение за събуждане на духа на Злото в широкия и тесния смисъл на думата. А посветените знаят, че Злото има много по-дълбоки корени в човешката същност от Доброто…

 

Това състояние на глобалната социо-културна среда допълнително подсилва с агресивен негативизъм човешките взаимоотношения, въплътен в завистта, користта, алчността и омразата. Меркантилизмът е на път да погълне хуманизма. Набъбващият евроскептицизъм увеличава недоверието към основните европейски ценности, респективно и към всички политически партии. Поставя се под въпрос „обществения договор” между партии и избиратели, което рефлектира пагубно върху самата същност на представителната демокрация. Политическата субектност на основните институции и на системните партии се тресе, което създава предпоставки за превръщането на Улицата в основен играч в Политиката.

 

Това обстоятелство създава благоприятна почва за посявка и избуяване на популизмите и национализмите, които обезпокоително се ситуират в европейското политическо пространство.

 

От това най-общо проспектиране на обратите на политическото време без анализ ни става ясно, че България не прави изключение от него.

 

През последната година и половина релацията управляващи-опозиция, както и взаимоотношенията между основните институции в лицето на парламент-правителство-президент имат една обща черта: всички станаха „майстори на спорта” в печеленето на врагове - лични, партийни и институционални.

 

Ниското равнище на възприемане и разбиране на политическите реалности избива в пара-политически дебати, които постоянно се захранват от самопроизвеждащи се скандални ситуации.

 

Твърде далеч сме от нагласата, че Политиците трябва да продуцират събития, а не да вървят след тях. Когато Улицата започва да инициира промени в политическото статукво, значи нещата са изпуснати и е вече твърде късно.

 

Един от най-тревожните факти в най-ново време е обстоятелството, че ние изобщо не се трогваме от перманентното ни изоставане от темповете на развитие на ЕС. Просто го приемаме за даденост, която може да се завещае на следващите поколения.

 

Далеч сме от разбирането, че нарастващата бедност е основна причина за увеличаването на престъпността и корупцията. Бедността води до опасно преструктуриране на обществото, радикализира недоволството и маргинализира целия елит на държавата.

 

Не ни е приятно дори да се позамислим, че от началото на прехода милион и половина български граждани са напуснали страната. И според различни социологически проучвания още един милион са в очакване да сторят същото. През последните десет години има драстичен спад на чуждестранните инвестиции с 85%. Шокиращ е фактът, че не само бедните търсят препитания в чужбина. И българските бизнесмени бягат от страната и инвестират в други страни. Защо?

 

Основна причина за това е изкривеният ангажимент на държавата към икономиката на страната. Държавата не може да си позволи лукса да бъде само наблюдател и „нощен пазач” на стопанския живот на страната. Погрешно поднесената неолиберална концепция за тотална дерегулация на новородената пазарна икономика я осакати. Сега нямаме нито пазарна икономика, нито свободна конкуренция, нито сериозен държавен ангажимент в икономиката. Държавата се оттегли от стопанския живот на страната, но продължава да се вживява в ретроградната си роля на основен работодател и санкциониращ фактор на бизнеса.

 

Това състояние на „разкрачен стоеж” на държавата към българската икономика не е от вчера. Тази матрица ѝ се зададе с приватизацията на основните стопански активи и наложеният валутен надзор на страната.

 

Липсва ни утвърдено разбиране, че държавната администрация не създава блага и икономически растеж, а я прави икономиката, и най-вече българските работодатели.

 

Тъкмо затова полюсите на зависимост трябва да се променят драстично: бизнесът определя политиката, а не обратно. Защото държавата като главен инструмент на политиката е надстройка на икономическата база на обществото.

 

Основната роля на държавата е да създава законодателни и административни условия за привличане и правене на реални инвестиции, които увеличават брутния национален продукт. Данъците, акцизите и таксите са реалните приходи на държавния портфейл. Държавата не трябва да се прави на вездесъщ бизнесмен. Но държавата трябва да има пряк ангажимент като основен приоритет да насърчава инвестициите и да разширява пазарната ниша на българския бизнес, а не да превръща страната в периферен пазарен сегмент на чужди производители.

 

Крайната необходимост от повече държавност в икономиката не е протекционизъм. Правят го всички европейски страни с развити икономики. Това е основен приоритет на държавата в условията на пазарна икономика и демокрация. Още по-точно - в условията на изграждане и утвърждаване на реална пазарна икономика и на пазарна демокрация, плюс социална справедливост по евростандарти.

 

В този европейски и национален контекст стратегически приоритет на България е ускореното догонващо развитие спрямо средния стандарт на ЕС. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средноевропейското нарастване на брутния продукт на глава от населението. Паднем ли под 6%, е индикация, че нещата не са подредени както трябва. И най-неприятното е, че с още едно поколение се обричаме да бъдем най-бедната страна в ЕС.

 

Нито една партия няма необходимия политически и експертен капацитет за постигането на тази стратегическа цел. Но българският парламент като цяло има този ресурс. Защото „обединението прави силата”!

 

 Това обстоятелство ни определя и източника,  и формàта за промяна на модела за управление на страната: Програмен кабинет за ускорено догонващо развитиена България. Изрично подчертавам, че промяната на „модела” не предполага смяна на „системата”, която е заложена в Конституцията на страната. Промяната на модела на управление по нов начин реорганизира властовата система на държавата, съобразно консенсусно възприетата стратегическа цел за ускорено развитие на България.

 

Политическият статус на парламентарния програмен кабинет няма нищо общо и със служебното правителство, защото в него се включват всички партии, които са влезли в Народното събрание с ясно дефинирани цели за десетина и повече години, и с отчитане на нововъзникващи ситуации и проблеми.

 

Парламентарните избори определят правото и тежестта на участие на политическите сили в състава на Програмния кабинет. Явно е, че има необходимост от засилване на институционалния, експертния и на гражданския контрол. Разбира.

 

Програмният парламентарен кабинет за ускорено догонващо развитие е сериозен тест за това - доколко сме узрели и готови да надмогнем нашето партийно-политическо его и да направим нещо съществено за стандарта на живот на хората. Да им покажем, че има светлина в тунела!

На евроизборите, на местните избори и на следващите парламентарни избори (редовни или предсрочни) всяка партия да представи проект за ускорено развитие на страната, които да предизвикат обществен дебат.

 

Към днешна дата обществото и държавата нямат нужда от предсрочни парламентарни избори. Нещо повече, дори: трябва да направим необходимото управляващите да не претърпят вътрешнопартийна имплозия.

 

Използвам случая да ви пожелая весели коледни празници!

 

20.12.2018 год.

 

 


От категорията

Стефан Данаилов: Моля Нинова да не подава оставка, да поеме критиките и да спаси партията!

Стефан Данаилов: Моля Нинова да не подава оставка, да поеме критиките и да спаси партията-1560456636.jpg

Елена не показа политическа мисъл. Тя се държеше като разследващ журналист и ни ...

14 юни 2019 | 09:52

Кеворк Кеворкян: Откраднаха Гоце от слънчасалите

-1460633929.jpg

Македонците биха обесили на площада в Скопие онзи, който каже „Майната му на ...

16 юни 2019 | 09:26

Васил Василев: Борисов не можа да осъществи мечтата на третия си мандат - да се освободи от Нинова

-1537119115.jpg

Ако Иран затвори Ормузкия проток и горивата поскъпнат двойно или тройно, Европа ...

18 юни 2019 | 16:49

Михаил Мирчев: Нинова изигра една перфектна политическа игра

-1553797086.jpg

Вижте и чуйте словото на З Нинова. То имаше цели. Постигна ги!

17 юни 2019 | 20:26

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


mathur


21 дек. 2018 | 18:24Този коментар съдържа нецензурно съдържание или език на омразата!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Петър


21 дек. 2018 | 13:22Този коментар съдържа нецензурно съдържание или език на омразата!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Боба Есемесо


21 дек. 2018 | 11:13Този коментар съдържа нецензурно съдържание или език на омразата!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Тодор Ботев


21 дек. 2018 | 11:03Почетният председател на ДПС д р Ахмед Доган призова всички парламентарни партии към сформиране на програмен кабинет за ускорено догонващо развитие на страната и ликвидиране на бедността, която маргинализира хората. Той е категоричен, че към днешна дата държавата няма нужда от предсрочни избори. Тази нова премъдрост е на първите страници. Открихме Америка. Да видим как ще стане: ГЕРБ декларира, че няма да се коалира с БСП. БСП направи същото. Двете заедно не искат и да чуят за ДПС. Останалите маргинали не ги броим. Ще кажете, ама той не говори за коалиция, говори за програмен кабинет, пък партиите в парламента да го подкрепят. Е, къде е разликата?! Това ли ще бъде нов модел в управлението?! Да си седиш в Сараите и да се обаждаш от време на време като Делфийския оракул, а кухите лейки от медиите да те цитират с придихание, това го знаем от Прехода. Цитирайте го, бе. Той се храни със Студен резерв


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Величков Любомир


21 дек. 2018 | 10:18Този коментар съдържа нецензурно съдържание или език на омразата!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Величков Любомир


21 дек. 2018 | 10:18Като какъв се изказва Доган? Като политик или като едър бизнесмен? Или и като двете ? А как се наричаше обединяването на политика и бизнес ,че нещо не си го спомням ? Май, като бизнесмен той има жив интерес да е в добри отношения с управляващите . И оттук има някои разлики в позициите със сегашното ръководство на ДПС. По повод на промените ,за които говори в рамките на настоящия парламент само искам да припомня вица ,че когато нещата в един публичен дом не вървят ,се сменят к....вите , а не креватите.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Владимир Пеев


21 дек. 2018 | 10:17Нормата на печалба на ДПС при ББ е по голяма отколкото при БСП .


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Петър


21 дек. 2018 | 09:41Който подпира Тиквата сам ще падне!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Mari Paunova


21 дек. 2018 | 09:06Явна подкрепа за "успешното" управление на герб.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Господин Никой


21 дек. 2018 | 08:58Че кой е пък този неграмотник че ще казва какво да става в България .А неграмотник е защото говори и използва готови и непонятни клишета неразбираеми от обикновените хора .А от горе на всичкото е крадлив либерал изповядващ най долната ценностна система във света . Та по добре да си седи в сарайте и да не се меша там където двама си мерят пишките .И да знае че отдавна не е фактор в политиката на България .


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Кусев


21 дек. 2018 | 08:56Тинтири минтири не ми се слушат и даже не прочетох това изказване. Само заглавието ми стигна ,за да разбера ,че фирмите , подготвени да се облажат покрай южен поток сега са изплезели език за турски, след обещанието на правителството за над 2 милиарда. И ако за южен поток може да сме съгласни, при определени условия, то турски такъв определено не ни трябва.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Стършел


21 дек. 2018 | 07:06Не знам защо всички са се вперили в това какво казва Доган.Вярно е че отдавна е в политиката,че наблюдава нещата отстрани,но защо трябва да считаме ,че това което казва е най вярното.Според мен ,концепцията му е по скоро колаборация на ДПС и ГЕРБ.И защо трябва това да става от парламент с най ниското ниво на доверие от обществото.Промените у нас трябва да са много дълбоки в правораздавателната система,която наистина да е независима а не квота.Докато тази система служи на управляващите а не е тяхна опозиция нищо няма да се промени.Само вижте това НС какви закони произвежда.С това мнозинство представям си какъв ще бъде програмния кабинет.Доган и неговото мнение не е свещенна крава и безалтернативно.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Amet


21 дек. 2018 | 06:40Нагъл опит на олигархията да успи народа за пореден път,да се запази скритата власт на герб и дпс ,да се присвоят очакваните от ЕС финансови ресурси,да се заметат следите,да продължи антинароднотзаконодателство на този парламент,да се убие нагласата за търсене на възмездие и наказателна отговорност от крадците около герб и дпс,това иска доган.Този път нене познал


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


смърт за сорос


20 дек. 2018 | 22:13Те дпс и гроб и сега са си в чудесна коалицийка, как ще иска избори, като кака ти Корнелка им отряза клончето? Избори ще има и те ще изненадат много хора ;)


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


OFFche Welle


20 дек. 2018 | 21:25След ПРЕ_ПРЕ_ПРЕ_прочитане мисля, че Доган намеква за програмен кабинет съставен от Президента Радев.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.