Салдото само по текущата сметка през юли е положително и възлиза на 955,9 млн. евро при излишък за 1,002 млрд. евро

БНБ отчита ръст на преките чужди инвестиции с 8 млн. евро

4016 | 19 септ. 2019 | 17:50

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през юли е положителен и в размер на 1,1107 млрд. евро спрямо излишък за 1,0598 млрд. евро точно преди година


През юли 2019 година положителното салдото по текущата сметка на България надвиши 950 млн. евро, докато преките чуждестранни инвестиции се увеличиха с едва 8 млн. евро, но при тяхно сумарно увеличение от началото на годината с над 530 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна.

 

Балансът по текущата и капиталова сметка на България през юли е положителен и в размер на 1,1107 млрд. евро спрямо излишък за 1,0598 млрд. евро точно преди година (през юли 2018-а). За първите седем месеца на годината текущата и капиталова сметка е на излишък от 3,5647 млрд. евро при доста по-скромен позитивен баланс от 1,643 млрд. евро през същия период на 2018-а година.

 

Салдото само по текущата сметка през юли е положително и възлиза на 955,9 млн. евро при излишък за 1,002 млрд. евро точно година по-рано. За януари - юли 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна до 2,9756 млрд. евро спрямо излишък за 1,3905 млрд. евро през същия период на миналата година, според последните данни на БНБ.

 

Търговското салдо на нашата страна през юли остава отрицателно, но възлиза на едва 8,9 млн. евро при дефицит за 84,5 млн. евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава през юли със 162,3 млн. евро (увеличение с 6,4%) до 2,7149 млрд. евро, докато вносът нараства с 86,7 млн. евро (с 3,3%), достигайки 2,7238 млрд. евро.

 

В рамките на първите седем месеца на настоящата година търговското салдо е на дефицит от 520,1 млн. евро (0,9% от БВП), но при дефицит от 1,1773 млрд. евро (2,1% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на стоки се увеличи през периода януари - юли с 840,5 млн. евро (с 5,3%) до 16,4642 млрд. евро, докато вносът на стоки за същия период нараства със 183,3 млн. евро (с 1,1%) до 17,0843 млрд. евро.

 

Според данни на БНБ финансовата сметка през юли 2019-а е положителна и в размер на 667 млн. евро при излишък за 655 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 1,7447 млрд. евро (2,9% от БВП) при положителна стойност от 1,9695 млрд. евро през януари - юли 2018-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават много слабо през юли с едва 8 млн. евро при тяхно увеличение със 114,9 млн. евро година по-рано, но през първото седем месеца на годината те нарастват с 532,7 млн. евро след повишение със 169,5 млн. евро през януари - юли 2018-а година.

 

Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите седем месеца на настоящата година идват от Холандия (221 млн. евро), следвана от Германия (188,6 млн. евро) и Великобритания (103,8 млн. евро).

 

През юли 2019-а година резервите на БНБ се повишават с 255,1 млн. евро при тяхно увеличение с 287,7 млн. евро година по-рано, като за първите седем месеца на настоящата година те нарастват със 154,8 млн. евро при повишение със 144,1 млн. евро през януари - юли 2018-а година.

 


От категорията

БНБ удължи сроковете в мораториума върху плащанията

-1566501422.jpg

Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася ...

14 юли 2020 | 17:43

Официално! България вече е в чакалнята на еврозоната

-1420625800.jpg

Предварителният етап за приемането на еврото като национална валута продължава ...

10 юли 2020 | 19:31

Рекордна цена на златото на борсата - 1821 долара за тройунция

-1588003708.jpg

По време на вчерашната търговия тя дори достигна нива от 1829,65 долара, което ...

9 юли 2020 | 10:46

ЕЦБ с важен призив към Хърватия и България преди да се присъединят към еврозоната

-1420366653.jpg

Двете страни трябва да работят за подобряване на тяхната икономика и ...

14 юли 2020 | 08:05