Държавни гаранции за достъп до чужди пазари на български фирми, искат червените

БСП предлага: Забрана за приватизация на ББР и концесиониране на пътища

3740 | 24 ноем. 2021 | 16:36

Левицата държи на регламентирането на дистанционната работа и на създаването на дигитални трудови книжки


Ето основните искания на БСП в сферата икономика, изложени по време на преговорите с ПП, ИТН и ДБ:

 

1. Забрана за приватизация на Българската банка за развитие и за концесиониране на пътища.
2. Бързо изплащане, най-късно до края на 2021г., на безвъзмездната финансова помощ по одобрените проекти за помощи за малкия и среден бизнес, заявени във връзка с пандемията от Covid-19.
3. Ускоряване на процеса по наддоговаряне по процедурата за подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
4. Законодателни промени в ЗДДС, за увеличение на прага за регистрация по ЗДДС от 50 на 100 хил. лв.
5. Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) чрез прозрачно и равнопоставено финансиране от Българската банка за развитие;
6. Държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез поемане на риска в лицето на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) и увеличени на застрахователния капацитет на БАЕЗ;
7. Регламентиране на дистанционната работа/home office/ и създаване на дигитални трудови книжки.
8. Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежови структури (ВиК, ел. енергия, газ и др.).
9. Функционална стартъп виза (лесен достъп до трудов пазар на предприемачи от трети държави, които доказват, че ще развият бизнеси с висока добавена стойност).
10. Създаване на пакет закони за фирмения фалит, за втори шанс на закъсалите фирми (реструктуриране /оздравяване/извънсъдебни споразумения), междуфирмената задлъжнялост.
11. Облекчаване на нормативната уредба с цел улесняване на достъпа до България и до българския пазар на труд на чуждестранните работници и специалисти с български произход.
12. Осигуряване на възможност чуждестранни граждани, придобили висшето си образование в България, да получават достъп до пазара на труда в България.
13. Премахване на възможността за възлагане на in-house обществени поръчки на предприятия, които не разполагат с необходимия човешки, технически и финансов капацитет да извършат мин. 90% от възлаганата им дейност.
14. Намаляване на ставката на ДДС за социално значими стоки /хляб, мляко, сирене, месо и лекарства/ за период от 12 месеца на 9%
15. Корекции в Закона за публичните предприятия и най-вече в Наредбата по прилагането му (чрез ПМС)
16. Специално внимание на групата „микро и малки фирми“ с цел рязко намаляване на административната тежест
17. Такса смет – въвеждане – високотехнологични производства плащат на база данъчна оценка – неразумно
18. Минимална работна заплата – да се фиксира по формула като процент от средната заплата по НСИ.
19. Клас „А“ инвестиции – основно за производствени проекти
20. Анализ за въвеждане на ускорена амортизация на сгради
21. ББР и БАЕЗ да не обслужват само определен кръг от хора и да се осигури нормален начин на работа на тези институции като се фокусират върху определени приоритети и сектори
22. Да се изчистят проблемите в НКИЗ/например в зоната в Божурище/ като се фокусира дейността не в транспорт, складиране и логистика, а към производители. Да започна изграждането на специализирани индустриални зони/паркове.
23. Работата на регулатора КФН да бъде съобразена с общата икономическа политика на правителството.
24. Да бъдат предприети действия, които да стимулират трансформирането на натрупаните спестявания в банките в инвестиции.
25. Въвеждане на практика за използване на международните добри практики.
26. Ефективното използване на фондовете за конкурентоспособност на ЕС и Националния план за възстановяване и устойчивост с цел създаване на условия, които да осигурят необходимата икономическа стабилност и независимост на България
27. Проактивна политика за привличане на стратегически инвеститори
28. Промени в Закона за насърчаване на инвестициите с цел осигуряване на облекченията за бизнеса предвидени за слаборазвитите региони в европейската директива за държавните помощи
29. Да се оптимизира и повиши ефективността на Национална компания индустриални зони като се направят необходимите промени в Закона за индустриалните паркове с цел създаване в тях на специализиран ускорен строителен режим.
30. Повишаване капацитета на София Тех Парк, но не като дружество за отдаване под наем на офис площи, а като център за трансфер и управление на технологии съвместно с българските университети за създаване и развитие на високотехнологични продукти с голяма добавена стойност.
31. Създаване на комисия за „сетълмънт“ като междуведомствена комисия към Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието и Министерство на финансите, представители на одиторски компании от голямата четворка, на Висшия адвокатски съвет и др., която да провежда изпреварвайки оценки и преговори по инвестиционни спорове, преди задействането на арбитражни процедури и осъдителни присъди срещу България.
32. Създаване на публичен регистър на лошите административни практики и липса на прозрачност, свързан с работата на администрацията, които по същество отблъскват инвеститорите и генерират корупционни практики.
33. Създаване на обществен съвет към комисията по икономическа политика в парламента, който да изследва проблемните ситуации във и пред българската икономика и да изготви дългосрочен анализ с предложения за решение.


От категорията

Последен ден на преговори за съставяне на кабинет - финанси и международни отношения

Последен ден на преговори за съставяне на кабинет-1637996414.jpg

След завършване и на днешните две срещи, постигнатите договорености ще бъдат ...

27 ноем. 2021 | 08:59

Пътен архитект: Наклоните на някои участъци от АМ „Струма“ са недопустимо стръмни

Пътен архитект: Наклоните на някои участъци от АМ „Струма“ са недопустимо стръмни-1637996091.jpg

Дългогодишният пътен архитект Димитър Димитров вижда проблем още в ...

27 ноем. 2021 | 08:53

Нинова за вътрешнопартийните битки: Предателите нямат значение, имат значение последователите

Снимка Нова нюз-1638030247.jpg

Все повече сме оптимисти, че ще се състави редовен кабинет, посочи тя

27 ноем. 2021 | 18:21

Заради Омикрон: МВнР препоръчва българите да избягват пътувания до южноафриканския регион

-1637237073.jpg

Голяма част от авиокомпаниите, които оперират от и до Република Южна Африка и ...

27 ноем. 2021 | 18:18