Комисията отбелязва, че властите са приели план за действие по досегашните препоръки

Доклад на ЕК: Критиките към съдебната система в България остават

2636 | 20 юли 2021 | 17:14

Изостава цифровизацията на правосъдието, докато ефективността на административното правосъдие се повишава


Европейската комисия представи днес втория си годишен доклад за състоянието на върховенството на закона в ЕС, предаде БТА.

 

За България комисията отбелязва, че властите са приели план за действие по досегашните препоръки. Запазват се предизвикателствата пред съдебната реформа, включително по отношение на отчетността на главния прокурор и състава на Висшия съдебен съвет (ВСС), се посочва в предисловието на доклада.

 

Отбелязва се, че от първия доклад миналата есен България е изготвила нов закон за отговорността на главния прокурор и неговите заместници, но той е бил отхвърлен от Конституционния съд. Допълва се, че промените във ВСС са били обвързани с неприети изменения в Конституцията. Посочва се, че Инспекторатът към ВСС продължава да работи с изтекли от април миналата година правомощия.

 

Гавният прокурор на България - независимо кой заема този пост - разполага с необичайно много правомощия в правораздавателната система, които практически са оставени без контрол. Въпреки някои опити за промяна през последните десетина месеца те се провалиха и ситуацията остава същата. Предизвиква загриженост отсъствието на съдебен контрол над решенията на прокурор да откаже да започне разследване, пише още в доклада.

 

Документът бе разпространен днес от Европейската комисия и в него са събрани заключенията на институции на ЕС, на Съвета на Европа, на международни и неправителствени организации. Той обхваща периода от публикуването на предишния доклад (30 септември 2020 г.) до края на април 2020 г., т.е. последните месеци от живота на правителството на Бойко Борисов и 44-ото Народно събрание.

 

На независимостта, качеството и ефективността на правораздаването е отделена значителната част от текста. Общото впечатление е, че има някои малки стъпки, както и план за действие от 6 декември, но някаква по-значима промяна няма.

 

Ето каква пише в уводната част на доклада:

"Правосъдната реформа в България е постепенен процес с важни последици за независимостта на правораздаването и общественото доверие, но предизвикателствата остават.

Нов закон за главния прокурор и неговите заместници влезе в сила. В същото време този закон бе оспорван пред Конституционния съд и той обяви, че противоречи на конституцията. В резултат на това остава предизвикателството за отговорността и наказателната отговорност на главния прокурор.

Загрижеността за съставянето и функционирането на Висшия съдебен съвет също остава. Реформа по този въпрос бе предложена в проекта за нова конституция, но в крайна сметка не бе приет.

Главният инспектор и инспекторите в Инспектората на ВСС продължават да работят, макар мандатите им да изтекоха през април 2020 г.

Режимът за професионално издигане на магистратите предизвиква загриженост, тъй като назначенията на съдии на по-високи постове не се извършват съгласно обичайна процедура за открита конкуренция.

Въпреки законодателните опити цифровизацията на правораздаването все още изостава."

Добър ход на България е приемането от правителството на План за действие, но въпросът е за реалния капаците за изпълнението му, коментира еврокомисарят за правосъдие Дидие Рейндерс след въпрос на кореспондента на БНТ на брифинг в Брюксел. Според него същото важи и за антикорупционната рамка и реформата на начина, по който се назначават съдиите на различни места в България - нещо, което е обсъждал с министъра на правосъдието в София. Трябва да се вложат ресурси във всичко това, допълни той.

В доклада са посочени като положителни процеси "значителният напредък в ефективността на системата за административно правораздаване", както и "консолидирането на прилагането на институционални реформи в борбата с корупцията" чрез нови приоритети и увеличен капацитет, описани в стратегия за периода 2021-2027 г. и др.

Но веднага следва заключението, че "значителни предизвикателства остават за ефективността на мерките за интегритета на обществената администрация, лобирането и защитата на източниците за корупция, където няма необходимите регулации. Въпреки увеличената активност при разследванията и подсилените ресурси, остава нисък броят на делата за корупция по високите етажи и тепърва трябва да се види солиден набор от окончателни осъдителни присъди".

Както е обичайно за този тип доклади, по-конкретните разяснения и примери се съдържат в бележките под линия, където по-обширно са цитирани заключения на други авторитетни институции.

Отбелязва се, че нашата страна е приела нова стратегия за борба с корупцията до 2027 г., както и че остават значителни предизвикателства пред ефективността на мерките, свързани с почтеността на чиновниците, лобирането и защитата на източниците на сигнали за нарушения.

 

Въпреки предприетите мерки, окончателните присъди за корупция на високо равнище остават малко, сочи оценката на комисията.

 

ЕК продължава да се тревожи от липсата на прозрачност на собствеността на медиите у нас и отчита, че условията за работа на българските журналисти не са се подобрили в последните 10 месеца.

 

Комисията отбелязва, че промените в законодателството през преходни и заключителни разпоредби представлява заобикаляне на изискванията за оценка на въздействието от въвежданите правни изменения.

 

В съдържанието на раздела за България се посочва, че доверието в независимото българско правосъдие намалява, като според 31 на сто от "широката общественост" правосъдието е "справедливо или много добро". Липсата на съдебен надзор върху прокурорските решения да не се предприеме разследване (по данни за престъпления - бел. кор.) буди безпокойство, заявява ЕК.

 

Цитирани са данни, според които представители на бизнеса оценяват равнището на корупция сред българските чиновници като високо. Отчита се спад с 20 на сто в броя на проверките, извършени от КПКОНПИ спрямо 2019 година. Миналата година бяха издадени 33 решения на Върховния касационен съд по дела за корупция, в 19 случая решенията бяха потвърдени, в осем случая бяха отменени и върнати за ново разглеждане, по четири дела решенията бяха изменени и по две от тях наказателното производство беше възобновено.

 

ОЛАФ препоръча възстановяването на близо шест милиона евро след предполагаема злоупотреба с власт в българско министерство. Предстои да бъдат установени трайни резултати с окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, допълва комисията.

 

Според ЕК са ограничени доказателствата за ефективност на мерките за почтеност на държавните и общинските служители. Закони има, но няма доказателства за тяхното прилагане, се посочва в доклада. Допълва се, че няма данни служителите в съдебната система да са подлагани на обучение за борба с корупцията.

 

Липсата на законови правила за справедливо и прозрачно разпределение на държавния бюджет за медийна реклама все така буди безпокойство. Прозрачността в този случай остава проблем, добавя комисията. В някои случаи изглежда, че спрямо представителите на гражданското общество е оказван натиск чрез клевети и сплашване, се отбелязва в доклада

 

Почти всички държави от ЕС предприемат действия за подобряване на правосъдните системи, макар и с различен обхват и напредък. В някои държави са предприети стъпки за укрепване на независимостта на съдебната власт и прокуратурата, и при назначаването на съдиите.

 

Няколко държави продължиха да правят реформи, които намаляват независимостта на съдебната власт и това буди тревога за повишено влияние на изпълнителната и законодателната власт върху дейността на правосъдната система, се посочва в доклада.

 

В някои държави политически нападки и нееднократни опити за повлияване на съдии или за подкопаване на съдебни институции допълнително поставят под въпрос независимостта на съдопроизводството. Няколко държави от ЕС приемат или преразглеждат националните си стратегии за противодействие на корупцията. Много от тях предприеха мерки за подобряване на законодателството срещу корупцията и за осигуряване на почтеност, допълва ЕК.

 

Въпреки това се запазват предизвикателства при разследванията и прилагането на наказания за корупция в някои европейски страни. В различни държави се появяват големи или изключително сложни случаи на корупция. Предоставените ресурси за борба с корупцията невинаги са достатъчни в някои държави, докато в други има опасения за ефективността на разследванията и постановяването на решения по дела за корупция по високите етажи на властта.

 

Пандемията забави реформите и решенията по делата за корупция в някои държави, отчита комисията.

 

Журналисти и работещи в медиите в Европа бяха подложени на силен натиск в последните месеци. Заради рекордния до момента брой на сигналите по повод безопасността на журналистите и неотдавнашните трагични събития, е необходимо въпросът да бъде разгледан. Отчитат се данни за цялостно влошаване на положението на журналистите в няколко държави от ЕС. Не всички медийни регулатори са свободни от политическо влияние и в някои държави съществува голяма опасност от политическа намеса в работата на медиите, сочи оценката на ЕК.

 

От миналата година насам някои държави въведоха мерки за повишаване на прозрачността на законотворчеството и за подобряване на участието на гражданите. Националните механизми за взаимно ограничаване, включително парламентите, съдилищата, омбудсманите и други независими служби, изиграха решаваща роля при пандемията.

 

Съществуват предизвикателства пред законодателния процес, като внезапни промени и ускорени процедури, или пред системата за конституционен контрол, пише в доклада.

 

Гражданското общество се радва на благоприятна среда в повечето държави, но на места е изправено пред предизвикателства - преднамерени заплахи от страна на властите, недостатъчна защита срещу физически или словесни нападки, или недостатъчна защита на основните права. Тези предизвикателства бяха изострени от пандемията.

 

Някои неотдавнашни събития предизвикаха загриженост за зачитането на върховенството на правото на ЕС пред националното законодателство, което е от съществено значение за правовия ред и принципа на равенство на държавите, заключава комисията.


От категорията

Антон Хекимян осъди Валери Симеонов за клевета

Антон Хекимян осъди Валери Симеонов за клевета-1476884495.jpg

Пред съда бившият вицепремиер обяснява, че не е изричал към журналистите ...

26 септ. 2021 | 14:39

Засега не могат да разтоварят заседналия край Камен бряг кораб (Видео)

Все още се търси някакъв алтернативен вариант за разтоварване на поне половината му товар – между 1000 и 1500 тона торове-1632494137.png

Все още се търси някакъв алтернативен вариант за разтоварване на поне ...

24 септ. 2021 | 17:14

Хванаха затворник да вари ракия в килията, той заведе дело за нарушени човешки права

-1609343202.jpg

Малката спиртоварна била открита при един от обичайните обиски на килиите. При ...

25 септ. 2021 | 17:30

ВЕИ фирма осъди парламента за рекордно обезщетение - 2.5 милиона лева

-1589011860.jpg

Опитът да се прекрати договорът за производство на оборудване с германския ...

26 септ. 2021 | 16:39