Експерти: Цифровизацията на строителния сектор е необратим процес

Декларация на XIII-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

Експерти: Цифровизацията на строителния сектор е необратим процес

4471 | 9 окт. 2020 | 15:21

Представителите на бизнеса се включат в изготвянето на учебните планове на университетите в областта с цел подобряване на подготовката и синхрона на бъдещите специалисти по отношение на трансформацията на сектора


"Поради динамичното развитие, което предстои в строителния сектор, да се подобри диалога между образованието и бизнеса, като представителите на бизнеса се включат в изготвянето на учебните планове на университетите в областта с цел подобряване на
подготовката и синхрона на бъдещите специалисти по отношение на трансформацията на сектора".

Това се казва в Заключителната декларация на участниците в XIII-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие.

Във форума участваха:
- Университет по архитектура, строителство и геодезия
- Университет по национално и световно стопанство
- Български форум за транспортна инфраструктура
- Национален комитет на България към Световната пътна асоциация
- Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“
- Браншова камара „Пътища“
- Световна банка
- Европейска инвестиционна банка
- Представители на бизнеса, науката и администрацията

Ето текстът на декларацията:

Приветстваме инициативата на МРРБ за полагане на начало на процеса поцифровизация на българския строителен сектор. Осъзнаваме необходимостта от продължаване на предприетите действия в насоката, поради тяхната навременност и актуалност.

Подкрепяме анализа на Световната банка, че транспорта и транспортната инфраструктура трябва да се развиват успоредно. Транспортната инфраструктура трябва да се изгражда така, че да отговаря и да се развива съгласно нуждите на ползвателите.

На конференцията бяха изнесени 30 доклада от експерти по изключително актуални за обществото теми. Голяма част от докладите предлагат конкретни мерки за подобряване безопасността и процесите по изграждането, експлоатацията и поддържането на транспортната инфраструктура.

Ние участниците в 13-тата конференция по транспортна инфраструктура, основавайки се на опита експертите и изнесените от тях научни доклади, се обединяваме около следните насоки:

1. Приветстваме навременната инициатива на МРРБ за иницииране на процеса по цифровизация на строителния сектор в България, както и организирането на Национална работна група по темата. Цифровизацията на строителния сектор е необратим процес.

2. Необходимо е при разглеждането на процеса по дигитализация на сектора на национално ниво, с цел подобряване качеството на бъдещите проекти, да се въведат всички участници в строителния процес, като от
изключително значение са представителите на науката и образованието,защото те трябва да започнат подготовката на кадрите по осъвременен модел.

3. Поради динамичното развитие, което предстои в строителния сектор, да се подобри диалога между образованието и бизнеса, като представителите на бизнеса се включат в изготвянето на учебните планове на университетите в областта с цел подобряване на
подготовката и синхрона на бъдещите специалисти по отношение на трансформацията на сектора.

4. Научният потенциал в областта на развитието на транспортната инфраструктура е ограничен. Наложително е Министерският съвет да изисква програми за развитието на научноизследователската работа в тази сфера от съответните министерства и университети.

5. Продължаваме да настояваме и да поддържаме тезата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за разширяване на обхвата на Одитите по пътна безопасност върху цялата държавна и общинска пътна мрежа.

6. Необходима е промяна нормативните документи в областта да се актуализира през фокуса на безопасността като елемент на пътя.

7. Добре е преди съставяне на заданията за строителство и реконструкция на пътищата да се осъществява обществено обсъждане, което да се акцентира върху безопасността на движението.

8. При разработване на задания за проектиране или идейни проекти за мостове в инфраструктурни строежи да се изисква вариантно проучване на възможни решения, като задължително се разглеждат и варианти със
стоманени или комбинирани мостове. Показател на оценката за ефективност да бъде цената на строежа и поддръжката на съоръжението за целия му проектен експлоатационен срок.

9. Продължаваме да акцентираме върху проблема с изследването на сцеплението на настилките. Крайно време е въвеждането на система за управление на настилките.

10.Необходимо е да се направи цялостен анализ на нормативната ни
уредба за проектирането на асфалтови настилки и изготвянето на рецепти, включително материалите и продуктите, които се влагат в тях.

11.Определяне нивото на безопасност за пътните участъци се осъществява на база на наличие на „необходим брой ПТП“. Това не съответства на основното понятие за „безопасност“ – превенцията. В този смисъл е
редно да се насочи вниманието на вече работещи методи, известни от практиката на други държави, като например регистриране и отчитане на
конфликтните ситуации и разработките в този контекст.

12.Общинските пътища като цяло са в лошо състояние. Считаме, че техническите спецификации на АПИ следва да се актуализират и да прераснат в национални актове (наредби), тъй като сега имаме различно
качество на Републикански и общински пътища.

13.В Република България има много ограничителни системи за пътища. Да се изготви план за модернизация на ограничителните системи които не
отговарят на националния и европейски стандарт БДС EN 1317 В този смисъл настояваме мнението на експертите и участниците да бъде взето под внимание и да се сформират работни групи към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на
образованието и науката, Държавна агенция по безопасност на пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“, както и останалите отговорни органи, които да потърсят конкретни отговори на горе
поставените проблеми.

Ние, организаторите на Националната конференция, в лицето на Факултет по Транспортно строителство към УАСГ, Националния комитет на България към Световната пътна асоциация в лицето на Българския
форум по транспортно строителство и инфраструктура (БФТИ), както и Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ), със своята широка мрежа от експерти сме готови дейно да участваме и помогнем за подобряване на всеки един от изброените проблеми.

Декларацията може да видите тук - Финална декларация XIII Национална конференция по транспортна инфраструк... (2)


ОЗК

От категорията

Eлeнкo Бoжкoв: Oт януaри нe ни чaкa нищo дoбрo c цeнaтa нa пaрнoтo

Eлeнкo Бoжкoв: Oт януaри нe ни чaкa нищo дoбрo c цeнaтa нa пaрнoтo-1632552544.png

Вcички прикaзки, чe мoжeм дa ce oгрaничим и дa ce cъбeрeм в 10-прoцeнтнo ...

25 септ. 2021 | 09:47

АТДБ с разяснителна кампания преди началото на отоплителния сезон

-1591696412.png

Инж. Кремен Георгиев подчерта, че целта им е да се избегне забавено пускане на ...

23 септ. 2021 | 11:56

Дмитрий Песков: "Газпром" е готов да увеличи доставките за Европа

-1606400492.png

От Кремъл подчертаха, че руската компания изпълнява всичките си задължения по ...

26 септ. 2021 | 20:54

Мирослав Севлиевски: В сектор „Енергетика“ липсва експертност

-1595926100.png

Според него китайците са виновни за поскъпването, понеже очакват инфлация в ...

26 септ. 2021 | 20:28