Това е основна цел на екологичната европейска политика, добавя директорът на ТЕЦ-Сливен

Инж. Костов: Оползотворяването на RDF води до намаляване на вредните емисии

5801 | 14 апр. 2020 | 10:26

Третирането на RDF е по-екологично в сравние с въглищата. Освен това разполагаме с пречистващи съоръжения на много високо ниво, казва изпълнителният директор на Дружеството


Разговаряме с директора на “Топлофикация – Сливен“ инж. Павлин Костов за технологията на оползотворяване на RDF.

- Инж. Костов, разкажете ни повече за оползотворяването на RDF. Вие сте едно от топлофикационни предприятия в България, които имат официално разрешение за извършване на тази дейност.
- В нашата страна проблемът с голямото количество депонирани отпадъци става все по–голям. Капацитетът на сметищата се оказва недостатъчен. В един момент боклуците няма да има къде да се дянат.

 

Разбира се, това не е само проблем в България, той е общоевропейски казус. Поради тази причина в развитите страни от ЕС голяма част от отпадъците или се рециклират, или от тях се добива RDF. За да разберете, колко сме далеч от европейските практики в това отношение, ще посоча, че в Западна Европа 30 % от генерираните количества се оползотворяват под формата на RDF, а у нас само 3%, т.е. десет пъти по –малко. След като видяхме, че тази технология е работеща и се прилага вразвитите европейски икономики, решихме да се опитаме да ги внедрим и в нашата дейност.


Вложихме много средства и усилия в изграждането на необходимите инсталации и съоръжения и преминахме през изключително сложна административна процедура. Компетентните органи направиха оценка на въздействието върху околната среда и прецениха, че сме изпълнили всички изисквания за издаване на разрешение за оползотворяване на RDF.


- Как преминава самият процес? Това е ново за България и може би са малко хората, които могат да си представят как сепариран отпадък се превръща в гориво.
- Ние използваме модифицирано RDF гориво като добавка към основното - въглищата. Няма как изведнъж изцяло да ги спрем.
По принцип третирането на RDF е по-екологично в сравние с въглищата. Освен това разполагаме с пречистващи съоръжения на много високо ниво. Ние използваме само преработени и сепарирани отпадъци от България, само тези, които са ни позволени според разрешителното. Количеството им се следи автоматично от специални уреди. Така че не можем да го надвишим.


Както видът, така и превозът на отпадъка се следи стриктно и е съобразен с всички изисквания на Европейския съюз. Не може да се допусне изгаряне на непозволени видове отпадъци, защото дейността ни се следи постоянно от РИОСВ. ние правим наши измервания, които подаваме също към тях.


- В началото на разговора, повдигнахте темата с депонирането на отпадъци. Какво всъщност се случва с боклука на сметищата?
- Гние. Вижте, два са основните риска, които крие депонирането. Единият засяга пряко хората, а другият влияе на околната среда. Отпадъците започват да се разлагат и да замърсяват въздуха и подпочвените води, което трайно влияе на цялата екосистема.


При откритото съхраняване на отпадъци възниква сериозен риск от възникване на пожари. Помним миналата година сметищата, които се запалиха. Няма нищо по-замърсяващо околната среда от горящо сметище. Там няма електрофилтри или други очистващи инсталации. Всичко отива във въздуха.


- Какви цели искате да реализирате чрез внедряването на алтернативни горива във Вашето производство?
- Да спомогнем за подобряването на качеството на въздуха в града ни. Мисля, че има сериозен напредък, защото данните от последните проучвания сочат град Сливен като едно от местата с най-чист въздух.


Спазваме изискванията на Европейския съюз, които са за увеличаване на използването на алтернативни горива и производството на „зелена“ енергия. Внедряването на RDF е голяма крачка в тази посока. Той е екологично чисто гориво. Оползотворяването на RDF води до намаляване на емисиите, което е основна цел на европейската политика по околна среда. За нас е важно поддържането на високите екологични стандарти.


Икономическите аспекти, свързани с въвеждането на новото горивоса свързани с увеличаването на енергийната ефективност на предприятието. Имам предвид, че използването на RDF е много по-изгодно, защото е по-евтина суровина. Както всички знаем, въглищата са изчерпаем ресурс. С намаляване на тяхното количество ние се изправяме пред дилемата дали да купуваме още въглища, или да заменим част от тях с алтернативни горива. За това ние предпочетохме RDF.


Чрез оползотворяването на RDF няма да се повиши и цената, която плаща крайният потребител. Освен това с увеличаване на използването на обработени отпадъци в енергийни дружества, отпадат разходите на общините, свързани с депониране на отпадъци.


- Доколко знам имате намерение да използвате и биогорива, нали така?
- Ние имаме разрешение да изгаряме биомаса само в един от нашите котли. Внесли сме още едно инвестиционно намерение, с което искаме да получим разрешение да използваме биомаса и в другия котел Биомасата, която ще третираме е слама и слънчогледови люспи. Сами виждате, екологична суровина.


- Как ще коментирате промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух, предвиждащи строг контрол върху операторите на горивни инсталации на твърдо гориво и биомаса, а именно чрез задължително видеонаблюдение?
- Напълно ги подкрепяме! Важно е да има контрол, за да са спокойни всички, че работим според закона. Чрез видеонаблюдението РИОСВ и МОСВ осъществяват постоянен дистанционен контрол на вида гориво, което се подава. Доколкото знам операторите ще съхраняват и записите в рамките на 6 месеца, за да има възможност и за последваща проверка.


С видеонаблюдението ще се разсеят съмненията за нерегламентирана дейност. Хората също ще са постоянно информирани и няма да имат повод за притеснение, че е на лице нерегламентирано изгаряне на непозволено гориво. Контролът е ключът към недопускане на замърсяване на въздуха.


- Значи нямате притеснения?
- Ни най-малко! Извършваме дейността си при строго спазване на всички изисквания и разрешения, които имаме.


ОЗК

От категорията

Рамадан Аталай: Тази нощ е имало авария в АЕЦ "Козлодуй", задействана е автоматичната защита

Рамадан Аталай: Тази нощ е имало авария в  АЕЦ "Козлодуй", задействана е автоматичната защита-1611295930.jpg

Ако през 2009 година не беше спрян проектът "Белене", щяхме вече да ...

22 ян. 2021 | 08:11

БНБ: Цифровите технологии променят финансовите услуги

Нина Стоянова, подуправител на БНБ-1611250460.jpg

Статия на Нина Стоянова, подуправител на Българската народна банка, публикувана ...

21 ян. 2021 | 19:31

Проверени са всички системи

Авария спря Пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

-1457962672.jpg

В 1:17 ч при технологична операция е задействана автоматичната защита на блока. ...

22 ян. 2021 | 08:08

Заведенията обявиха национален протест

-1603739917.png

На 27 януари те излизат на национален протест “Марш към свободата”

21 ян. 2021 | 15:02