Внушителният том – „Живот и наука през моите очи“ тръгва сега към читателите

Иван Гранитски: Акад. Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

8170 | 20 юли 2021 | 15:57

Важен раздел на книгата на акад. Атанасов е посветен на създаването на съвместния геномен център, който е уникален пример за нов подход в развитието на биоикономиката – публично частно партньорство и технологичен пренос

-1577442687.jpg-1626785953.jpg-1626785899.jpg

Член-кор. Иван Гранитски

Българската наука днес се гордее с редица имена, отдавна придобили световна и европейска известност. Те са високо оценени от различни престижни международни академии и научни институти, имат десетки и стотици публикации в специализираните световни научни издания, както и важни монографии с принос в различни сектори на науката.
Едно от тези ярки имена е акад. Атанас Атанасов. Поразителна е енергията на този изтъкнат наш учен, която разгръща вече повече от половин век. Списъкът на неговите научни публикации, на участията му в кръгли маси, дискусии и други научни форуми, би запълнил десетки и десетки страници. Но тук в тези няколко реда, които са въведение към внушителния том – „Живот и наука през моите очи“, тръгващ сега към читателите, ще си позволим да откроим само някои по-важни акценти в неговата професионална и научна дейност.


По повод 150-годишнината от създаването на БАН акад. Атанасов формулира най-ясно и най-метафорично извисено какво е значението на БАН в новата история на Отечеството. Според него науката е като клетката на живия организъм, а БАН е нейното ядро, тоест нейния геном.

 

Когато е без дефекти геномът функционира нормално и организмът е здрав, и обратното. Или с други думи БАН е научния и духовния геном на България. Това е квинтесенция на научната философия на акад. Атанасов.

 

Прелиствайки страниците на тази книга читателят несъмнено ще се впечатли от изключителната широта на научните интереси на акад. Атанас Атанасов, както и от огромната енергия, която той влага в развитието на редица научни звена и центрове. Несъмнено на първо място тук е АБИ – центърът за върхови постижения на Европа, който е в същото време и водещ агробиотехнологичен и иновативен център на Балканите.

 

За първи път в книга се систематизират толкова подробно и изчерпателно внушителните научни постижения на агробиоинститута и се предлага програма за развитие и управление на института през периода 2009-2012 година. Важен раздел на книгата е посветен на създаването на съвместния геномен център, който е уникален пример за нов подход в развитието на биоикономиката – публично частно партньорство и технологичен пренос. Международните оценки за дейността на центъра са окриляващи.

 

Разбира се, една от най-важните насоки в научната и практическата дейност на акад. Атанасов е свързана със земеделието и биоикономиката като опора за бъдещото развитие на земеделието в България. В книгата нашият автор предлага конкретни програми и действия, които да доведат до това, че земеделието да се превърне във водеща индустрия през 2050 година. Много ценни са тук разсъжденията и анализите, свързани с влиянието на изменението на климата върху селското стопанство.

 

Няма в българската съвременна наука учен с тъй задълбочени послания и изследвания, свързани с генома, храната и здравословното състояние на човека. Акад. Атанасов тръгва от доброто познаване на хранителните традиции на българина през вековете и разсъждава каква трябва да бъде нашата храна през XXI век, за да може чрез правилното хранене с правилните храни, произвеждани от български сортове на българската благословена земя да постигнем тъй важната превенция, опазваща здравето на българина и водеща го към столетен живот.


Основополагащи са разсъжденията на акад. Атанасов за отговорността на съвременната отечествена наука, прогреса и бъдещето развитие на редица сектори в икономиката, свързани със селското стопанство. Анализите показват, че сериозната наука има хоризонт на действие и прогнози за 40-50 години напред.


Значителна част от книгата съдържа редица научни концепции и стратегии на нашия автор, както и десетки негови основополагащи интервюта през последните години, в които виждаме не само евристичната дълбочина на излаганите концепции и стратегии, но и гражданската активност на нашия автор. Академик Атанасов не се уморява да повтаря отново и отново, че ако България не възвърне загубените си позиции в сферата на земеделието и земеделската наука, ще има трудно бъдеще, че ни е крайно нужен стратегически научен пробив в науката за земеделието и практически приложения. И посочва че спасението на българското земеделие е в това да възстановим генната банка на всички сортове семена, с редица от които преди десетилетия България се е гордеела и е изнасяла в целия свят.


Акад. Атанас Атанасов е не само учен с международна известност и с фундаментален научен принос на своите изследвания в редица области, но той е и човек от рядката вече порода възрожденски личности, тъй необходими за новото ни време. Той ни напомня със своята неизтощима духовна енергия, със своя несекващ вътрешен плам, и със съзнанието за незаменимата отговорност на учения за първопроходците на българската наука – за първосъздателите на Българската академия на науките.

 

Съчетанието на висок научен интелект, пълно отсъствие на суетност и себелюбие и вяра в бъдещето на отечествената наука е много важно, ако искаме да променим незавидното положение, в което днес се намира Отечеството.

 

Акад. Атанас Атанасов - този храбър дух, притежава, слава богу, тези и други ценни качества. И това е отразено във внушителния том, който сега тръгва към българския читател.


От категорията

Зуека: Не ви ли писна да ме коментирате? Не съм беглец, живея в ЕС и ми е спокойно

Зуека: Не ви ли писна да ме коментирате? Не съм беглец, живея в ЕС и ми е спокойно-1632722408.jpg

"Ниe нe cмe cлoжили хикc нa cтрaнaтa. Нeщaтa в Бългaрия нe ca ce прoмeнили ...

27 септ. 2021 | 08:58

Лили Иванова към колеги и общественици, които я защитиха: Благодаря!

Лили Иванова-1632488456.png

Колегите й Георги Христов, Йорданка Христова, Петя Буюклиева, Данчо Караджов се ...

24 септ. 2021 | 15:59

Йорданка Христова за Лили Иванова: Нейната кариера е дълбоко осмислена!, Петя Буюклиева: Тя е икона!
(Галерия)

Йорданка Христова за Лили Иванова: Нейната кариера е дълбоко осмислена!, Петя Буюклиева: Тя е икона!-1632385655.png

Иванова трябва да бъде аплодирана, дори и само да излезе и да се представи на ...

23 септ. 2021 | 11:22

Мартин Карбовски: Пей, Лили. Пей си, да се пукат душманите
(Галерия)

-1519055989.jpg

Като гледам претъпкания Античен театър в Пловдив, разбирам веднага, че Лили е ...

23 септ. 2021 | 14:53