Докладът е предоставен на Президента, както и на Министерския съвет

КПКОНПИ внесе в Народното събрание отчетния доклад за дейността си през 2019 г.

733 | 31 март 2020 | 11:45

В доклада е изразено и становище за необходимост от приемане на изменения и допълнения в ЗПКОНПИ


Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество внесе в Народното събрание отчетния доклад за дейността си през 2019 г. Това съобщиха от пресцентъра на комисията. Съобразно чл. 18 от ЗПКОНПИ, срокът за изпълнение на това ежегодно задължение е 30 март. Докладът е предоставен на Президента, както и на Министерския съвет. С оглед институционалното взаимодействие, годишният отчетен доклад е изпратен също на главния прокурор, на министъра на вътрешните работи и на председателя на ДАНС.

 

През 2019 г. са извършени следните основни дейности:

 

По направление „Превенция на корупцията“

Съгласувани са общо 79 законопроекта, изготвени от органите на изпълнителната власт. В 18 законопроекта са открити индикации за корупционен риск и така са направени 34 предложения за редакция на текстовете с цел намаляване и избягване на този риск. Останалите 61 законопроекта са съгласувани без бележки и предложения относно наличие на корупционен риск. Създадена е електронна платформа за преминалите през описаната съгласувателна процедура законопроекти, като предстои осигуряването на публичен достъп до нея на интернет страницата на комисията, както и на последващия анализ на въздействието на приетите вече закони, преминали тази процедура.

 

По направление „Публичен регистър“

Публикацията в Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности за 2019 г. съдържа 3 706 ежегодни декларации, 324 встъпителнии 416 финални декларации, при 258 лица неподали или подали извън законоустановения срок. Съобразно изискванията на закона, задължени лица са и общинските съветници, като след местните избори – 2019 г., броят им е повече от 6300. Извършената публикациясъдържа 5 116 встъпителни и финални декларации  за имущество и интереси. Общо 374 са лицата от 135 общини, неподали декларации или подали ги извън законоустановения срок.

 

През годината е извършена проверка на декларациите на 9900 лица. За 21 лица материалите са изпратени на НАП, при установено несъответствие в размер на повече от 5 000 лв., а за 27 е предприета пълна имуществена проверка, поради установено несъответствие е в размер на повече от 20 000 лв. Приети са и решения за пълна имуществена проверка по отношение на 315 задължени лица, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации.

 

По направление „Конфликт на интереси“

През годината са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства за извършване на проверка за конфликт на интереси. Комисията е приела 14 решения, с които се установява конфликт на интереси, 87 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 61 решения, с които се прекратява производството. Сравнението с 2018 г. сочи на приети 22 такива решение в повече през настоящия отчетен период. Общият размер на наложените санкции и отнемане по посочените решения и издадените наказателни постановления е в размер на 203 538 лв., при 105 260,40 лв. за 2018 г.

 

По направление „Противодействие на корупцията“

През 2019 г. на съответната специализирана дирекция в КПКОНПИ са били възложени от Прокуратурата по реда на ЗСВ общо 553 проверки, при 343 за 2018 г. По 450 преписки работата е приключена и резултатите са докладвани на възложилите проверката прокурори, като в 83 случая докладите касаят наличие на данни за извършени престъпления.

Служители от дирекция „Противодействие на корупцията“ са участвали в 9 специализирани операции под ръководството на Специализираната прокуратура, проведени на територията на съответните общини.

 

По направление „Отнемане на незаконно придобито имущество“

През 2019 г. Комисията е приела 222 решения за образуване на производства и 175 решения за внасяне на искове за отнемане. Увеличението спрямо 2018 г. при обезпечителните производства /като брой/ е с 22,65 %, а при исковете за отнемане – с 15,13 %. Общата цена на исковете по решенията за внасяне на искания за налагане на обезпечителни мерки е в размер на 848 385 935,79 лв., с предложено за обезпечение имущество в размер на 653 388 252,94 лв. Общата стойност на имуществото по внесените 175 иска за отнемане е в размер на 145 465 086,42лв.

 

Общият размер на претендираното за отнемане имущество към 31.12.2019 г. /вкл. и от предни години/ е 3 144 228 084,12 лв., по 510 дела в окръжните съдилища и СГС.

През 2019 г., с влезли в сила съдебни решения, е отнето имущество в полза на държавата в размер на 8 777 714,51 лв., включително 37 недвижими имота и 119 МПС. За годината от НАП са реализирани 116 отнети недвижими имота и 14 МПС, възложени за продажба.

 

В доклада са формулирани и основните приоритети в работата на КПКОНПИ през 2020 г. сред които приоритетно кадрово осигуряване на дирекция „Противодействие на корупцията“; нова териториална структура на КПКОНПИ; усъвършенстване /опростяване/ на електронната форма на декларациите за имущество и интереси; изготвяне и публикуване на подробни и ясни указания за тяхното попълване; интензивна публична комуникация /вкл. пълно обновяване на интернет страницата на Комисията/ и др. С оглед представянето на отчетния доклад в Народното събрание, е изразено и становище за необходимост от приемане на изменения и допълнения в ЗПКОНПИ:

 

Най-належащите промени касаят прецизиране на кръга от лица, определени като заемащи висши публични длъжности /чл. 6 ал. 1 т. 1 – т. 50/, режима на деклариране на имущество и интереси /форма на декларациите, подлежащи на деклариране обстоятелства и парични прагове, начин на подаване и т. н./, както и нормите на пар. 2 от Допълнителните разпоредби на закона. При наличие на политическа воля за такива промени, Комисията изразява готовност и желание за експертно участие при изработването им, включително и с конкретни и мотивирани предложения.

 

Пълният текст на Доклада за дейността на КПКОНПИ за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на Комисията.

 

 

 


От категорията

Атанас Бобоков пред съда: Невинен съм! Този списък съм го взел от книгата "Най-богатите българи"

Атанас Бобоков пред съда: Този списък съм го взел от книгата  "Най-богатите българи"-1590950462.jpg

"За Пламен Бобоков прокуратурата не представя абсолютно нищо. Не само за ...

31 май 2020 | 21:39

Атанас Бобоков одобрявал назначенията в МОСВ

Снимка: Агенция "Монитор"-1590942523.jpg

Специализираният наказателен съд гледа мерките за неотклонение на шестимата, ...

31 май 2020 | 18:39

Руско-гръцки милиардер осигурил визата на укриващия се в Дубай Васил Божков

Васил Божков Кадър: Фейсбук-1589725731.jpg

Цигареният барон, както е известен Савидис, влиза и в политиката. Два пъти е ...

31 май 2020 | 16:46

Арестуваният зам.-министър: Не познавам Пламен Бобоков, виждал съм го веднъж преди 5 години

Арестуваният зам.-министър: Не познавам Пламен Бобоков, виждал съм го веднъж преди 5 години -1590949682.jpg

Той заяви пред съда, че иска да знае членовете на тази група дали го познават и ...

31 май 2020 | 21:26

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.