Победителите традиционно се обявяват на Димитровден – Ден на строителя

КСБ отличи най-добрите компании в сектор „Строителство“

3340 | 26 окт. 2021 | 16:23

Строителите се разпределят в четири групи строежи в три раздела „голяма“, „средна“ и „малка“ фирма. Най-добрите получават съответно златна, сребърна и бронзова награда


За 14-а поредна година Камарата на строителите в България (КСБ) проведе класацията на най-добрите компании в сектора. Съгласно правилника в нея участват дружествата, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от ЗКС за 2020 г. Отличените фирми са определени на база декларираната информация от годишните отчети в електронната система на ЦПРС по показателите за последната финансова година: нетни приходи от продажби, средносписъчен персонал, дълготрайни материални активи.

 

Строителите се разпределят в четири групи строежи в три раздела „голяма“, „средна“ и „малка“ фирма. Най-добрите получават съответно златна, сребърна и бронзова награда.

 

Победителите традиционно се обявяват на Димитровден – Ден на строителя. За 2020 г. те са:

 

ПЪРВА ГРУПА - строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

 

 

Раздел „големи”:

 

Строител

Награда

1.

ГЕОСТРОЙ АД

Златна

2.


ИСА 2000 ЕООД

Сребърна

3.

ИНФРА ЕКСПЕРТ АД

Бронзова

 

 

Раздел „средни”:

 

Строител

Награда

1.

БИЛДЕСТ ЕООД

Златна

2.

ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД

Сребърна

3.

ОБОНАТО БИЛД ЕООД

Бронзова

 

Раздел “малки”:


Строител

Награда

1.

БИЛДИ СТРОЙ ЕООД

Златна

2.

БИ ДЖИ АР ГРУП ООД

Сребърна

3.

ДОМЕКС КЪНСТРАКШЪН ЕООД

Бронзова

 

 

ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура

 

Раздел „големи”:


Строител

Награда

1.

ГБС - Инфраструктурно строителство АД

Златна

2.

Транспортно строителство и възстановяване ЕАД

Сребърна

3.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т ЕАД

Бронзова

 

 

Раздел „средни”:

 

Строител

Награда

1.

Евро Алианс Геотехника АД

Златна

2.

ЛОГ - СИБЕРИЯ ЕООД

Сребърна

3.

ВИАГРУП ЕООД

Бронзова

 

 

Раздел „малки”:

Строител

Награда

1.

ПЕЙКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД

Златна

2.

Строителна Компания Път Строй Инвест ЕООД

Сребърна

3.

Графит - Комерс  ООД

Бронзова


 

ТРЕТА ГРУПА - строежи от енергийната инфраструктура

 

Раздел „големи”:

 

Строител

Награда

1.

АББ Пауър Гридс България ЕООД

Златна

2.

Главболгарстрой Интернешънал АД

Сребърна

3.

ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД

Бронзова

 

Раздел „средни”:

Строител

Награда

1.

Електроконсорциум ООД

Златна

2.

ЕЛМИ ООД

Сребърна

3.

МЕТИКС ООД

Бронзова

 

Раздел „малки”:

Строител

Награда

1.

Технотерм инженеринг ЕАД

Златна

2.

Аден Груп ООД

Сребърна

3.

ОРИОН 5 Ватрачки и синове ООД

Бронзова


 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда


Раздел „големи”:

 

Строител

Награда

1.

РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН EАД

Златна

2.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД

Сребърна

3.

ГЕРТ ГРУП ЕООД

Бронзова

 

Раздел „средни”:


Строител

Награда

1.

БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ АД

Златна

2.

ГЛОБУС ЕООД

Сребърна

3.

ВЕНИГАЗ ЕООД

Бронзова

 

Раздел „малки”:

Строител

Награда

1.

ИСТА Андреева ООД

Златна

2.

ЧАВДАРОВ ЕООД

Сребърна

3.

БКС гр. София ООД

Бронзова

 


 

 


ОЗК

От категорията

Инж. Христин Илиев: Новите технологии ще ускорят енергийната трансформация

-1573034805.png

Поетапно да бъдат премахнати въглищата и да започне преминаването на природен ...

26 ноем. 2021 | 11:36

Природният газ може да поскъпне през декември с повече от предвидените 3 на сто

Николай Павлов, изпълнителен директор на "Булгаргаз"-1591852463.png

Важно е КЕВР и отговорните институции да не допуснат търговците да изнесат ...

25 ноем. 2021 | 13:33

Специални предложения от магазини ЗОРА до 24 декември

Специални предложения от магазини ЗОРА до 24 декември-1637926617.jpg

26 ноем. 2021 | 13:35

Даниела Везиева: Летището в Русе отваря за граждански полети в края на февруари

-1455282986.jpg

Обсъжда се цена около 60-70 лева за двупосочен билет София-Русе

26 ноем. 2021 | 12:32