Ясен Кацаров

Бъдещето на българските топлоелектрически централи е в използването на природен газ, казва директорът на ТЕЦ-а

Кацаров: Енергийният преход на „Топлофикация Перник“ е предизвикателство, но дава много възможности

3243 | 18 ян. 2021 | 12:13

Смятам, че „Зелената сделка“ ще даде на България изцяло нов облик. Тя може да осигури много нови и благоприятни възможности за повишаване на нашата конкурентоспособност и технологично обновление, казва той


Във връзка с новия отоплителен сезон и предизвикателствата пред ТЕЦ-Перник, се свързахме с директора на Дружеството Ясен Кацаров.

 

- Г-н Кацаров, разкажете ни какво Ви накара за инвестиция в природен газ?
-„Топлофикация Перник“ винаги е било предприятие, което стриктно спазва всички изисквания на екологичното законодателство. Ние подкрепяме развитието на всички технологии, водещи до оптимизация и модернизация на производствената дейност. Работим по нови проекти с цел да произвеждаме зелена енергия и да спазваме всички екологични мерки.


Започнахме с внедряването на биомаса като екологичен източник на енергия. Използването й допринася за намаляване на въглеродните емисии и не оказва вредно въздействие върху околната среда. Друго нейно предимство е, че биомасата е възобновяем източник на енергия.


През 2020 г. предприехме и още една голяма стъпка в посока създаване на по-екологична енергия. Внесохме в РИОСВ - София инвестиционно намерение за използване на природен газ за производство на електрическа и топлинна енергия. Закупихме газови когенератори и очакваме да получим необходимите разрешителни, за да преминем към монтажа на съоръженията. Инвестицията в природен газ е инвестиция в бъдещето на предприятието. Технологията е част от процеса на трансформация на „Топлофикация Перник“, свързан с постигане на въглеродна неутралност в следващите 30 години.


България трябва да предприеме мерки за поетапно прекратяване на употребата на въглища. Като страна член на Европейския съюз трябва да гарантираме справедливия преход на регионите, зависещи от въглища. Югозападният е точно такъв. Неизбежни са реформите в енергийния сектор. Като предприятиезапочнахме нашата трансформация отвътре С постепенното заместване на въглищата с други по-екологични алтернативи.


- Какъв е ефектът, който смятате, че ще постигнете с въвеждането на природен газ?
- Това е нашият принос към намаляване на въглеродните емисии и подобряване на въздуха в град Перник. Ще осигуряваме екологична топлинна енергия на абонатите си и ще запазим достъпната цена за тях.
Смятам, че към този момент бъдещето на българските топлоелектрически централи е в използването на природен газ. Тази трансформация ще помогне да продължим да работим и да запазим работните места на служителите ни.


- Как трябва да изглежда справедливият енергиен преход?
- Енергийният преход трябва да е балансиран, плавен и с ясна визия какво следва след него. Трябва да се вземат под внимание българските национални специфики. България е от държавите, които са зависими от използването на въглища и планът за преминаване към нисковъглеродно производство ще изисква време и много средства.


Необходимо е да се очертае бъдещето на въглищните региони и да се направи пътна карта за тях. Трябва да се подсигури бъдещето на заетите, така че промените, които ще се правят заради „Зелената сделка“, няма да са за сметка на работниците. Преходът може да е успешен за България само ако осъзнаем, че трябва да работим заедно и покажем, че повече неща ни свързват отколкото разделят. Енергийният преход е предизвикателство, но и „море от възможности“. Успешното му реализиране зависи от съвместната работа на всички нас.


- „Зелената сделка“ ще повиши ли конкурентоспособността на България?
- Смятам, че „Зелената сделка“ ще даде на България изцяло нов облик. Тя може да осигури много нови и благоприятни възможности за повишаване на нашата конкурентоспособност и технологично обновление. Ако България не иска за сетен път да изостава, трябва активно да се възползва от посоката, която пактът задава.


ОЗК

От категорията

Инж. Севдалин Желев: „Топлофикация - Русе“ изпълнява екологичните изисквания

-1427713691.jpg

По думите му поетапното преминаване на природен газ ще доведе до значително ...

24 февр. 2021 | 11:20

АПИ стартира обществена поръчка за проектиране на ремонт на Дунав мост при Русе

-1437295486.jpg

Бъдещият изпълнител ще трябва да направи подробно обследване на всички елементи ...

24 февр. 2021 | 15:31

Азербайджан спря доставките на газ за Турция и Европа заради технически проблеми

-1614177734.jpg

"Доставките на газ са временно преустановени поради техническа ...

24 февр. 2021 | 16:41

АПИ: До края на март ще бъде възстановено еднопосочното движение по пътя за Рилския манастир

-1614173236.jpg

В най-засегната част се предвижда изпълнение на защитно съоръжение – т. нар. ...

24 февр. 2021 | 15:23