Ориентираме се към "техническо", а не "политическо" председателство. Жалко, можем да изведем свои точки в дневния ред на ЕС, твърди той

Любомир Кючуков: Трябва да решим за Еврозоната! Ако откажем, минаваме във "втора категория" веднага!

5026 | 19 май 2017 | 14:41

Политиците ни използват Брюксел като „оплаквателна книга”, за да постигнат външен натиск срещу политическия опонент у дома, твърди директорът на Института за икономика и международни отношения


- БСП, традиционната лява партия в България, стои стабилно на фона на сътресенията, които се случват с нейните „сестри“ в Европа – във Франция движението на новоизбрания президент Манюел Макрон е на път да „изсмуче“ социалистите, започвайки с кадрите й. В Гърция Сириза вече направи това. В Испания Подемос лиши социалистите от възможност да се борят за първото място. Социалистическата партия у нас е наследник на БКП, но не се разпадна, каквато бе съдбата на другите бивши тоталитарни партии от Източна Европа. На какво се дължи това, г-н Кючуков?
- В цяла Източна Европа в периода на преход се наблюдаваше своеобразна политическа инверсия – дясното бе революционно, опитващо се да унищожи системата и да я замени с нова, а лявото бе консервативно – стараещо се да осъществи промяната по еволюционен път. Кризата вдясно бе първа – поради изчезване на предмета на революцията. Кризата вляво настъпи след приключването на прехода, когато вече се оформи ново и достатъчно стабилно социално разслоение на обществата, като левите партии продължиха да изпитват трудност да се пренастроят от типа партия-държава към политически формации, защитаващи правата и интересите на отделни, макар и много широки слоеве на обществото. Същевременно традиционните ляво-центристки партии в Европа също не отговориха адекватно на кризата, превърнаха се в част от статуквото, респективно от проблемите - и започнаха да губят подкрепа. Още повече, че те изпаднаха в някакво политическо раздвоение – леви у дома, но често десни спрямо света, особено по отношение на мигрантската криза. Това отвори място за по-радикални леви алтернативи – не само на дясното, но и на традиционното ляво. В България тези процеси са по-плавни, като се наблюдава сериозно навлизане на традиционно леви теми в политическия дебат, но често лансирани от десни партии. Същевременно на ниво общество, особено сред по-младото поколение, също има едно по същество дори радикално ляво мислене, което обаче парадоксално се етикира като десни политически симпатии. Иначе казано, левите политически партии у нас не задължително се припознават като носители на левите идеи в едно общество, което традиционно и по съдържанието на своите идеи е по-скоро ляво, но предпочита да се самоопределя като дясно-центристко.

- Готова ли е България да поеме председателството на ЕС? Фатално ли изоставаме? Какво не ни достига?
- Започвайки с последния въпрос – това, което най-често не ни достига в международен план е самочувствието на равностоен партньор. Което до голяма степен се дължи на дълбокото разделение в обществото и неспособността да консолидираме единна национална позиция. И много често използваме Брюксел като „оплаквателна книга” за да постигнем външен натиск срещу политическите опоненти у дома. Като най-добра чуваемост получават сигналите до Европейската народна партия от нейните български членове. Всичко това ни пречи да генерираме политики и аргументираме свои интереси в ЕС. А при приемането ни в ЕС, както и в НАТО, всички партньори едногласно заявяваха, че очакват добавена стойност от България към общите европейски политики и подходи поне в три направления: Балканите, Черноморския регион, пост-съветското пространство. Заради опита, традициите, познанията, манталитета и т.н. За съжаление България предпочете уюта на разтварянето на собствените си позиции в общоевропейските, вместо да се бори и опита да влияе с аргументи при самото изработване на тези общи позиции на ЕС.
По отношение на председателството на Съвета на ЕС има достатъчно основания да се смята, че страната ни по-скоро се ориентира към едно техническо, а не политическо председателство. И други страни са го правили, но това означава пропуснат шанс да се изведе един или максимум два външнополитически приоритета, които са в български интерес и могат да се превърнат в европейски политики. Заедно с посланик Бенишева ние предложихме такъв приоритет да бъде въпросът с приемането на Черноморски дневен ред на ЕС, т.е. стратегия за региона, както има такива за другите морски граници на Европа, а и предвид многобройните проблеми със сигурността около Черно море. Още повече, че през 2018 г. ще се навършат 10 години от приемането на Черноморската синергия на ЕС (разработена от България, Румъния и Германия), която се нуждае от оценка, адаптиране и ре-активиране в новите условия.

- По време на българското председателство ще се проведе разговора за по-нататъшното развитие на Общността, за това на колко скорости ще продължи тя. Нашите политици в един глас твърдят, че са против Европа на две скорости, но какво правят?
- Бялата книга на Юнкер бе сериозен, наложителен и дори закъснял опит да се стимулира дебат за бъдещето на ЕС – при това не само в политико-експертните кръгове, но и сред гражданите на Съюза. Защото именно откъсването на елитите от гражданите и чувството, че евроинтеграцията бе заменена с евробюрокрация, са едни от основните причини за разрастването на евроскептицизма. Вариантът, около който сега се групира най-сериозна подкрепа, включително и в Римската декларация по случай 60-годишнината на ЕС - за Европа на различните скорости, определено не е най-удачният за България. Защото той създава вътрешно разделение (противоречащо на основната цел на ЕС – обединена Европа) и априорно ни поставя в периферията. При това, както показа практиката, не е достатъчно просто да искаш да се включиш в съответния по-интегриран формат, но и да те искат в него – кандидатстването ни за Шенген е най-очевидния пример. От друга страна е неизбежно около Еврозоната да се оформя вътрешно ядро на ЕС. За да може тя да се съхрани и функционира (а оттам – и за да се съхрани самият ЕС), тя неминуемо ще трябва да обрастне с механизми и институции, гарантиращи възможностите за провеждане на единна финансова политика и контрол. Дали това ще стане чрез създаване на парламент, приемане на бюджет и определяне на „министри” на Еврозоната, както предлага новият френски президент Макрон, или в някаква по-малко амбициозна форма, предстои да видим, но тенденцията към предаване на важни функции от националните правителства към наднационални институции е видима. От тази гледна точка първостепенна задача за България е ясно да определи своето отношение спрямо присъединяването си към Еврозоната – и то не просто на декларативно ниво, а със задълбочен анализ на плюсовете, минусите и резултатите – както за бизнеса, така и за гражданите. Ако все пак в резултат на такъв анализ страната прецени, че няма желание или готовност за присъединяване, то трябва да сме наясно, че евентуален отказ от участие в Еврозоната на практика ще означава „втора категория” членство в ЕС в дългосрочен план. В резюме - това, което за момента отсъства в българския политически дебат за мястото на страната в бъдещия ЕС е именно обективният, а не политикански анализ на всеки един от предложените от Юнкер пет сценария и плюсовете и минусите, които той би имал за България. Защото вероятно в крайна сметка решението ще бъде някаква комбинация от елементи от различните сценарии, а доколко то ще отрази и българските интереси ще зависи от това дали ние ще успеем да ги формулираме, артикулираме и защитим.

- След поражението на крайната десница на изборите в Холандия и във Франция традиционните партии сякаш си отдъхнаха. Унищожен ли е вирусът на крайния национализъм?
- Би било твърде наивно да се смята, че с изборите в Холандия, Франция, а преди това и в Австрия проблемът е преодолян и крайната десница започва да губи позиции. Защото самата повсеместна поява на националистически, ксенофобски и популистки партии показва, че те са резултат от кризата, а не причина за нея. Проблемите са много по-дълбоки и те са свързани с кризата на националната държава в резултат на обективните процеси на глобализация; със задълбочаващите се неравенства – както вътре в отделните страни, така и между тях; със загубата на сигурност и перспектива – национална, социална, персонална. Глобализацията глобализира и социалните проблеми – бедността, безработиците, пандемиите в Африка вече не са само африкански, но и европейски проблем и мигрантският поток няма да секне, докато те не почнат да се решават на място. Тези процеси разцепиха европейските общества – по етнически, религиозен, социален и политически признак. Крайната десница предлага лесни и бързи решения на сложни и дългосрочни проблеми. Но откатът към затваряне в националните граници и спасяване поединично, към изграждане на физически външни стени по границите и виртуални вътрешни стени между гражданите не решава проблемите, а само ги отлага или прехвърля на съседа. От друга страна традиционните ляво- и дясно-центристки партии също не предлагат реални алтернитиви, а до голяма степен остават на пожелателно ниво. Не случайно и на изборите в Австрия, и на изболите във Франция за пръв път на балотажа нямаше представители на тези две политически тенденции. Наблюдава се радикализация на политическите настроения, като за да спрат отлива на гласове към крайната десница самите десноцентристки партии се изместват в своите позиции по-надясно, възприемайки част от идеите и риториката на крайната десница, а левоцентристките партии губят позиции за сметка на по-радикално леви формирования (особено в Южна Европа), които за разлика от десния популизъм, действащ на полето на национализма, търсят изява в сферата на социалната проблематика. Иначе казано, независимо че до момента крайната десница не е осъществила своя управленски пробив в Западна Европа (както това се случи в източната част на континента – както в страни-членки на ЕС, така и в не-членки), то тя ще продължи да оказва силно влияние върху политическите процеси в много страни, а оттам – и върху ЕС като цяло. Впрочем, България не е изолирана от тази тенденция, но за разлика от страни като Полша и Унгария, където национал-популизмът е концентриран в една, управляваща партия, у нас национализмът и популизмът са разпределени в няколко политически формации, част от тях също управляващи.

- България отказа да върви заедно със страните от Вишеградската четворка, ние не участваме в нито едно регионално съобщество. Правилна ли е тази политика и докъде може да ни доведе?
- Проблемът не е в отсъствието на регионални формати на сътрудничество, а в принизената българска активност в тях. България е не просто член, а инициатор за създаването на платформата за сътрудничество на Балканите – Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), страната ни е член и на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и редица други. При това те са достатъчно активни и представляват полезен инструмент за провеждане на регионални политики. За съжаление през последните седем-осем години страната ни загуби афинитет към региона - дори за известен период от време бе закрита Балканската дирекция във Външно министерство. През юни миналата година изтече едногодишното българско председателство на ПСЮИЕ, но аз се боя, че дори тогавашния министър на външните работи не разбра, че сме председатели – а това освен права предполагаше и сериозни отговорности. Така например, за разлика от страните от Вишеградската четворка, които едва ли не ежедневно генерираха общи позиции по бежанската криза, Балканите не просто не можаха да предложат съвместни подходи, но дори и не се стигна до регионелн дебат по въпроса. Т.е. България изпусна сериозен външнополитически шанс и не отговори на задълженията си като председател на ПСЮИЕ.  И независимо, че и при трите досегашни десноцентристки правителства се създава впечатлението, че подходът към външната политика се определя на остатъчния принцип, аз все пак бих искал да вярвам, че България постепено ще започне да възстановява външнополитическите си позиции в региона и отново ще има своя външна политика. Симптоми за това имаше през лятото на миналата година, когато тогавашният премиер отстоя разбирането на солидарен и общоевропейски отговор на бежанската криза в противовес на натиска за изграждане на вътрешни стени в ЕС по българо-гръцката граница, идващ от Вишеград. В тази посока е и заявката и първите международни изяви на новия президент: за една активна и в интересите на страната външна политика – както в рамките на ЕС и НАТО, така и по линия на регионалните и двустранните отношения със съседи и партньори.От категорията

Радев пред УНСС: Да включим прожекторите! Да осветлим процесите в държавата! (пълен текст)

Снимка: Прессекретариат на държавния глава-1523886610.jpg

Прокуратурата и съдът имат последен шанс да върнат доверието в тях и в България ...

16 апр. 2018 | 16:08

Проф. Иво Христов за ударите в Сирия: Видяхме атракция, която устройва всички!

Проф. Иво Христов
Снимка БНТ-1523885324.png

Т.нар. „международно право“ отдавна няма и стойността на хартията, на която е ...

16 апр. 2018 | 16:27

Антон Кутев: Цветанов прекалено много свикна с властта

-1522042699.png

Не е важно дали ще се явим на избори и дали ще ги спечелим. Важното е, ако ги ...

22 апр. 2018 | 09:54

Пропуснатите в дебата проблеми в отбраната и политическата слепота

-1472586819.jpg

България все още заема 67-о място сред 125 държави в класацията на военните ...

22 апр. 2018 | 09:49

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Красимир Витанов


19 май 2017 | 21:57Голям страх ги тресе българчетата от еврото! Абсолютно безопасно след борда ще подменим лева с евро и цените едно към две!!! Точно комунягите няма да спечелят от еврото, защото комунист бизнесмен няма т.е. всички те са перачи и крадци!!! Какво би станало, ако имаме Смелостта на Естония, чиято икономика дръпна двойно след влизане в еврозоната, а стандарта им на живот е много по..добър от българския??? ВЕРВАЙТЕ на комунистите те ще ви вкарат в Евразия, там е перфектно ще си живеете като руските мужици!!! Железни глави са това българските пенсионери...само за бай Тошо си мечтаят и за бананите по Коледа!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


zmei15


21 май 2017 | 03:03А бе човече, ти добре ли си?Наблюдавах влизането в еврозоната на няколко държави и навсякъде имаще катаклизми с цените и свиване на стандарта.При нас благодарение на борда няма да има свиване а срив!Всички плещат масово глупостта,че левът е надценен.Истината е че е подценен между 3 и 4 пъти!Внушавайки подцененост се налагат други подходи и механизми на икономическо ,финансово и банково взаимодействие ,което води до изсмукване на националния ресурс вече 20 години и до тотално обедняване на България.


Visitor


19 май 2017 | 23:15А сега бананите са целогодишно по магазините, но ги купуваме по_рядко и от преди! Навремето проблема беше, че нямаше банани а пари бол, сега не достигат парите!!!


zmei15


19 май 2017 | 20:44Идеално! Отказваме на всяка цена еврото и автоматичнопопадаме във втора категория. Колко привлекателно звучи.Значи без да нсе напъваме от трета ще влезем във втора категория.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


сара


19 май 2017 | 18:03Още един взе да плаши гаргите и да рисува хорор сценарии, ако "веднага, на секундата" не влезем в еврозоната. И всичките като един лъжат, че това нямало да доведе до повишаване на цените! И в Австрия, и в Германия, и в Италия скочиха яко. За другите страни не знам, но едва ли ще е по различно. Аз на тоя горе ли да вярвам или на очите си? Само не знам защо лъже.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Visitor


19 май 2017 | 21:11"... Само не знам защо лъже." Щото се надява някой да му се върже на приказките. Лошото е, че наистина има хора, които се връзват на приказките на подобни нему "капацитети"!


ТИКВЕНИК


19 май 2017 | 17:36Коко бързо се изродяват хората под лъчите на парите. Кючуков от предан агент на военното разузнаване, с псевдоним "Николай" (поредния Николай), след полъха на "демокрацията" като всеки един слънчоглед правилно се ориентира във вярната посока, тази на чуждите пари и чуждите интереси. Абе хора от ЕПИЦЕНТЪР, защо давате трибуна на такива мекерета, защо им разрешавате да промиват мозъците на хората.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ТИКВЕНИК


19 май 2017 | 17:27Поредният манипулатор на общественото мнение. требе да се хвърля прах в очите на МАТРЯЛА, за да мога милионерите свободно да си разиграват коня. Абе мушморок с мушморок, що не кажеш какво стана в Германия, Франция и другите тъпи държави, които въведоха еврото. За една нощ народа ОБЕДНЯ ДВОЙНО. Казаха го толкова много обикновени хора, на които им изсипара тази "благодат". Да, ама мекерета като този нищо няма да усетят, защото за предателството си са получили солидно обзщетение и то в евро. А бедните, ...... както имаше една реплика по отношение на тях в един филм ........, да духат супата.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


мирослав


19 май 2017 | 17:17жалкий!.....ако ни наложат еврото това е краят ни!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


2018