Снимки: Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Вижте триминутния клип

Новото видео за Българското председателство – „Какво постигнахме“

6684 | 13 юли 2018 | 17:11

Като едно от най-големите постижения във филма е представена Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се проведе в столицата на 17 май

Снимки: Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018-1531493389.jpg-1531491138.jpg

                             euro2018_btnNew

 

Какво постигна България по време на първото си председателство на Съвета на Европейския съюз? Работата през последните шест месеца и напредъкът по досиетата обобщава четвъртият и последен видеоклип за Българското председателство. Това съобщиха от Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018.

 

Председателството на Съвета на Европейския съюз предостави възможност на България да постави в центъра на дневния ред на Европейския съюз ясни приоритети, които са от ключово значение за страната и Европейския съюз. Работихме за намирането на общи решения в отговор на очакванията на Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.

Следвахме девиза на Българското председателство „Съединението прави силата“, който е отражение на българската история и държавност и на идеята за единна и солидарна Европа. Българските представители работиха за приемането на балансирани решения с цел запазване на единството между държавите членки и изпълнение на стратегическите приоритети на Европейския съюз, като заедно с това насочиха всички свои усилия към постигане на конкретни резултати в рамките на 6-месечния период на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.).

Отчитайки значимата роля на Европейския парламент и на националните парламенти след Договора от Лисабон във формирането и изпълнението на европейския дневен ред, Българското председателство разчиташе на силно Парламентарно измерение като гарант за демократичната легитимност на европейските политики и представителството на интересите на европейските граждани.

В изпълнение на амбицията си да бъдем „отворено към гражданите“ Председателство, работихме в тясно сътрудничество с всички областни управители, кметове и представители на местната власт, както и с посланиците на европейската идея, идващи от неправителствения сектор, академичните среди и бизнеса, с което българските граждани имаха възможност да се докоснат до същността и целите на Българското председателство. По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз работихме по четири водещи приоритета:

 

- Бъдещето на Европа и младите хора;

- Стабилна и сигурна Европа;

- Цифрова икономика и умения на бъдещето;

- Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани.

 

Благодарение на положените от всички участници в този процес усилия, както и на добрата координация в рамките на Съвета по европейските въпроси и на създадения Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, в много от секторите надхвърлихме предварително заложените цели. Започнахме със 105 отворени законодателни досиета на 1 януари 2018 г., като впоследствие Европейската комисия представи още 30 нови предложения.

Равносметката от Българското председателство е:

- 46 постигнати споразумения с Европейския парламент;

- 39 постигнати „общи подхода“/мандати за преговори с Европейския парламент;

- 58 Заключения на Съвета;

- 1 Заключение на Председателството;

- 6 Препоръки на Съвета;

- 17 Доклада за напредъка, от които 5 Доклада на Председателството.

 

В продължение на половин година страната ни беше основен посредник и двигател при взeмането на решенията от европейския дневен ред. През тези шест месеца българските министри и експерти водиха над 1900 заседания в София, Брюксел, Люксембург и Страсбург.

 

Само в София, с помощта на доброволците за председателството, бяха посрещнати над 34 000 делегати. Страната ни работи усилено по всички теми по пътя към единна, сигурна и дигитална Европа.

 

Като едно от най-големите постижения във видеото е представена Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се проведе в столицата на 17 май. Тогава европейските лидери приеха Декларацията от София, към която се присъединиха партньорите от Западните Балкани.

Срещата създаде солидна основа за подкрепа и свързаност в региона.

 

Видеото е създадено от „Ди Индъстри“ ООД – фирмата, която спечели обществената поръчка за "Изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове за популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС" през септември 2017 година.

 

Триминутният клип е последният, четвърти, изработен по проекта.

 Новото видео за Българското председателство – „Какво постигнахме“

Като едно от най-големите постижения във филма е представена Срещата на върха ЕС-Западни Балкани, която се проведе в столицата на 17 май

От категорията

Лиляна Павлова: Председателството сплоти администрацията и институциите

Снимка: Кирил Константинов, министерство на Българското председателство на Съвета на ЕС-1530814887.jpg

Министър Павлова, заедно посланика на Австрия в България Н.Пр. Роланд Хаузер ...

5 юли 2018 | 21:20

Министърът за Българското председателство благодари на служителите на „Летище София“

Снимка: Министерство за българското председателство на ЕС-1533213438.jpg

Тя поднесе благодарствени грамоти на ръководителите на отделите, осигурили ...

2 авг. 2018 | 15:36

Тя подписа споразумение с БЧК

Министър Павлова благодари на БЧК за подготовката на доброволците на председателството

Снимка: Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС-1533200735.jpg

Организацията на Червения кръст предостави своя база и експерти, които обучиха ...

2 авг. 2018 | 12:04

Защо Българското председателство е успешно

-1530691018.jpg

То постигна съгласие между държавите членки за намаляване на риска в банковия ...

4 юли 2018 | 10:56