Ирина Бокова

В най-критичния момент от избора - кал по българската кандидатура за шеф на ООН

Скандал! Евгений Михайлов е пуснал клеветническо писмо срещу Бокова до Съвета за сигурност и ЮНЕСКО

52429 | 28 юли 2016 | 21:45

Номинацията на г-жа Бокова оставя собствената й страна разделена и слисана. Номинацията беше дълбоко спорна, българското правителство беше принудено да я номинира от крайно лява коалиционна партия, която заплаши, че ще го свали от власт, пише Михайлов.


 В един от най-критичните моменти в процеса на борба за българската кандидатура за генерален секретар на ООН, тв режсиьорът Евгений Михайлов е разпратил компрометиращо писмо срещу Ирина Бокова до всички страни-членки на ЮНЕСКО, до Съвета за сигрност, до посолства и международни организации.

 

Писото е изпратено от името на Движение 22 септември, в което членува и Едвин Сугарев (в момента генерален консул в Ниш). Изпратено е на английски и на френски език на 25 юли т.г.

 

Текстът му силно злепоставя не само Ирина Бокова, но и българското правителство, чиято кандидатура е тя, и самия премиер Бойко Борисов. В него се казва, че кабинетът е бил принуден да я номинира от "крайно лява коалиционна партия", която заплашила, че ще го свали от власт. Това твърдение е крайно манипулативно, защото ако се има предвид АБВ, тази формация  не е "крайно лява партия" и дори да е заллашила, не е имала механизмите да свали кабинета.

----------------------- 

 

Публикуваме текста на писмото, без редакторска намеса:

 

Драги г-не/г-жо,

 

Позволяваме си да се обърнем към вас по една много обезпокоителна тема.

 
Може би сте информирани, че международни и български медии публикуваха множество разследващи репортажи за Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО и настоящ кандидат за генерален секретар на ООН.
 

 Бихме искали да насочим вниманието ви към разкритията в тези репортажи, които са напълно подкрепени с факти и документи и представят само сериозни доказателства. Разкритията засягат комунистическото минало на госпожа Бокова, липсата на лична неприкосновеност, пагубно лошо ръководство на ЮНЕСКО с практики, които повдигат въпроси на всички нива. Ние намираме тези разкрития за твърде тревожни и затова решихме да представим публикациите на вашето внимание.

 

Бихме искали да добавим, че номинацията на г-жа Бокова оставя собствената й страна разделена и слисана. Номинацията беше дълбоко спорна, българското правителство беше принудено да я номинира от крайно лява коалиционна партия, която заплаши, че ще го свали. Народната подкрепа за кандидатурата й на практика не съществува.

 

 Прилагаме към това писмо подборка от най-големите разследващи публикации с най-важните извадки от всяка статия. Включени са и линкове към всяка публикация, както и списък на медиите, които са ги публикували.

 

 Това писмо и приложението към него са изпратени на всички постоянни и непостоянни страни-членки на Съвета за сигурност, както и до 58-те членове на Изпълнителното бюро на ЮНЕСКО за тяхно сведение.

 

Моля не се колебайте да се свържете с нас, ако ви е необходима допълнителна информация.

 
С уважение,
 Евгени Михайлов
 Бивш член на Българското народно събрание
 Съосновател  на Политическо движение 22 септември- Независимост 
 ------------------------------
 

Ето и прихванатият имейл.

 De : evgeny mihaylov [pmseptember22@gmail.com]

Envoyé : lundi 25 juillet 2016 20:44
À : evgeny mihaylov
Objet : Attn. H.E. the Ambassador

Attention H.E. the Ambassador

Dear Sir/Madam,

We allow ourselves to address you with an issue of great concern.

You may be aware that international and national Bulgarian media have published a number of investigative reports on Irina Bokova, Director-General of UNESCO, and at present candidate for the UN Secretary-General position.

We would like to draw your attention to the findings in these reports. The reports are fully supported by facts and documents and present only hard evidence. The findings concern Mrs. Bokova’s communist background, lack of personal integrity, ruinous mismanagement of UNESCO with questionable practices at all levels. We find these findings deeply troubling and therefore decided to bring the publications to your attention.

We should add here that Mrs. Bokova's nomination left her own country stunned and divided. The nomination was deeply controversial; the Bulgarian government was forced to nominate her by an extreme left coalition party which threatened to bring it down. The popular support for candidacy is practically non-existent.

Attached is a document compiling some of the main investigative publications with highlights from each article. They are listed by media outlet and links to each publication are also included.

This letter and the attached document are sent to all permanent and non-permanent Security Council members, and to the 58 members of the UNESCO Executive Board for their consideration.

Please do not hesitate to contact us should you need any additional information.

 

Yours faithfully,
Evgeny Mihaylov
Former Member of the Bulgarian Parliament
Co-founder, "Political Movement 22 September - Independence"

 

Address:

Sofia 1505

27 Francis de Pressensé St.

Bulgaria 

 

A l'attention de Son Exc. M./Mme L'Ambassadeur,

Cher Monsieur, Madame,

Nous permettons de vous écrire  sur sujet de grande préoccupation.

Vous savez peut-être que des médias bulgares et internationales ont publié un certain nombre de rapports d'enquête sur Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO, et à présent candidate pour le poste de Secrétaire général de l'ONU.

Nous tenons à attirer votre attention sur les conclusions de ces rapports, qui sont entièrement basés sur des faits et des documents contenant des preuves irréfutables. Les résultats de ces investigations journalistiques concernent le passé communiste de Mme Bokova, le manque d'intégrité personnelle, la mauvaise et ruineuse gestion de l'UNESCO avec ses pratiques douteuses à tous les niveaux. Nous considérons ces faits profondément troublants et avons donc décidé de soumettre ces publications à votre aimable attention.

Il faut ajouter ici que la nomination de Mme Bokova a laissé son propre pays stupéfait et divisé. La nomination a été profondément controversée, le gouvernement bulgare a été obligé de la nommer par un parti de la coalition d'extrême gauche qui menaçait de le faire perdre son pouvoir. Le soutien populaire pour cette candidature est pratiquement inexistant.

Ci-joint un document réunissant quelques-unes des principales publications d'enquête avec les faits saillants contenus dans chaque article. Ils sont répertoriés par média et des liens internet vers chaque publication sont également inclus.

Cette lettre et le document ci-joint sont envoyés à tous les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et aux 58 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO pour leur considération.

Ne pas hésiter à nous contacter s'il vous plaît, si vous avez besoin d'informations supplémentaires à ce sujet.

Salutations respectueuses,

 

Evgeny Mihaylov

Former Member of the Bulgarian Parliament

Co-founder, "Political Movement 22 September - Independence"

 

Address: 

Sofia 1505 

27 Francis de Pressensé St.

Bulgaria

 

Ето какво казват  пред "24 часа" някои известни българи за написаното от Евгени Михайлов:

 

Проф. Божидар Димитров, директор на НИМ: Децата не отговарят за родителите си

 

 

 Аз като историк ще припомня старото римско правило, че децата не отговарят за делата на родителите си.

Явно г-н Михайлов го е забравил.

Не знам какви са неговите родители, но ако правилно си спомням, той е възпитаник на Московския киноинститут.

 

 

Георги Първанов, АБВ: Гнусно е! Няма друга нация, която да направи подобно нещо.

 

Ирина Бокова спечели поста в ЮНЕСКО в жестока конкуренция и с внушителна подкрепа. За два мандата тя има безспорен авторитет и никой не се сети да коментира миналото ѝ. Подобна позиция, каквато имат няколко души в България, е израз на най-долна завист. Гнусно е. Няма друга нация, която да направи подобно нещо.

 

 

Кристиан Вигенин, БСП: Това е най-голямото падение на българин и  политик!

 

 

Това е най-голямото падение на българин и политик в най-новата българска история. Подобни международни доноси в решителен за България момент могат да послужат единствено за медицинска диагноза на автора. Пожелавам здрави нерви на Бокова и мъдрост на хората, които ще имат последната дума. Шансовете й остават много добри въпреки всичко.

 

Иван Гранитски, поет и издател: Връщат ни към мрачното време на омразата

 

Изненадан съм. Такъв тип постъпки са недостойни и не носят добро за България. Те ни връщат към мрачни времена на омраза и злоба. Имаме шанса българка да стане генерален секретар на ООН и сами правим така, че да я провалим. Такова поведение не ни носи добър имидж пред света. Жалко, много жалко.

 

Проф. Христо Пимпирев:  Стига доноси срещу една достойна българка, постигнала толкова много!

 

 

Подкрепям Ирина Бокова, тъй като тя е единствената българка в момента на толкова висок международен пост - при това избрана, а не назначена, от над 190 страни. Така че тя има много голям аванс в състезанието за генерален секретар на ООН, който не бива да се изпуска.

Трябва да подкрепим българката Бокова! Стига сме изпадали в черна завист! Стига доноси срещу една достойна българка, постигнала толкова много!

 

Андрей Райчев, социолог: Омразата оглупява човека! Сезонът на канарчетата отдавна свърши

 

 

Изглежда, г-н Михайлов си мисли, че сезонът на канарчетата продължава. Но сезонът на канарчетата свърши мнооого, много отдавна. Това е методът, по който по-големите гадове измежду ченгетата замазваха предишния си живот и измолваха новата власт да ги обича. Това е гнусотия.

Мотивът е смесица между омраза и страх. Омраза към Бокова и страх, че тя ще спечели. Не е само г-н Михайлов тук. Вчера четох “цитат” от националното радио, че се е състояло второто гласуване (което не е вярно), че Бокова е пак трета, но че второто гласуване ще бъде на 5 август! Действително омразата оглупява човека!

 

Вежди Рашидов, министър на културата: Да се научим да се обединяваме

 

 

Хубаво е да се научим да се обединяваме, когато става въпрос за национални приоритети. Когато няма друга кандидатура и когато касае България, българите трябва да се научим - в името на тези 8 букви да се събираме на едно място и да защитаваме българския интерес.

Жалко, че докато светът се глобализира, ние отново търсим пътища за разделение. Етносите и цветовете нямат никакво значение, когато става въпрос за авторитета на българската държавност.

 

Д-р Тодор Чобанов, зам.-кмет на София по въпросите на културата, образованието и спорта: Има защо да сме благодарни на Бокова

 

 

“За мен най-лошото в България е чудесното наслаждение, което имат тук хората да се преследват един друг и да развалят един другиму работата”, е писал Иречек през 1881 г.

А всички има защо да сме благодарни на Ирина Бокова и на ЮНЕСКО за това, което се случи на София и на България - столицата ни стана град на киното, и то в конкуренция с Лос Анджелис. Приети бяха знакови традиции и обичаи в нематералното културно наследство - примерите са много.

 

Проф. Огнян Герджиков, НДСВ: Потресен съм!

 

 

Потресен съм. Ако това не е някакъв як компромат срещу самия Евгени Михайлов, мога да кажа, че съм изключително неприятно изненадан, потресен и разочарован от този човек.

Той ми се струваше принципен и демократ. Но не мога да си представя какъв човек би действал по подобен начин срещу българска кандидатура, която има наистина шансове да представи добре страната ни. Обичам България и не мога да позволя човек като Бокова, която има шанс да заеме изключително висока световна позиция, да бъде омаскарен.


От категорията

Стоян Мавродиев: Премиерът е подведен! Това е лична вендета срещу мен от "Капитал" и Иво Прокопиев

-1585329796.jpg

Цялата атака идва от кръга на Иво Прокопиев. Тяхната цел е да съборят банката, ...

8 апр. 2020 | 17:43

Томислав Дончев: Какво предлага Радев? Кое да направим по различен начин?!

-1581607694.png

Да не мислите, че строгите мерки за борба с коронавируса ни доставят ...

8 апр. 2020 | 17:39

Националният оперативен щаб и кметовете обмислят облекчени мерки за паркове и планини (ОБЗОР)

-1586373930.jpg

Кметът на София Йорданка Фандъкова коментира, че до края на великденските ...

8 апр. 2020 | 22:21

Анализатори: Обществото естествено се консолидира около мерките на управляващите

Кадър: БНТ-1586367055.jpg

Това, което наблюдаваме днес, е кризисен рейтинг, който може да изглежда много ...

8 апр. 2020 | 20:30

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Тодор Бойчев


30 юли 2016 | 01:19Да вземе криминалният престъпник Първанов...Доносник на престъпна криминална организация като БКП ДС мафията официално обявена за престъпна....та този престъпник твърди ,че Бокова взела поста на Юнеско, "при жестока конкуренция"......Криминален измамник....всеки може да види, че тогава всички се оттеглиха, остана представителя на Египет,който Американците не искаха, и ето лайнената ДС пеперудка Бокова се цвъкна на поста.....Да погледнем мутренският Мултигруп хрантутляк, Рашидов...като общински съветник извършил арогантни престъпления и прикрит от властта.Сега пълзи пред други престъпни мутри и никога Българската култура не е била в такъв упадък, както при този просташко бутафорен министър,и още по противен като измислен Мултигруп "творец" ...ами Герджиков...прозрачно незабележимо човече...което се вижда само като застане до някакъв цвят, които да отразява..и т. н https: www.facebook.com paragraph.bg


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Тодор Бойчев


29 юли 2016 | 22:53Затова и се вижда кои "дежурни известни фигури" веднага са се изцепили да детирамбстват за Бокова....Божидар Димитров най некомпетентният политически навлек и Борисовскоа подлога и...следващият го файтон с отпадъци


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Тодор Бойчев


29 юли 2016 | 22:50Ако ООН има нещастието да набута криминалната престъпничка Бокова за свой председател, то това ще стане само заради тези две отрепки, Михайлов и Сугарев. И двамата са Костовистки СДС копелдаци, облагоделствуващи се от тези криминални формации на прехода през последните 25 години. Сугарев генерален консул в Ниш,? Очевидно криминалната Костовистка отрепка, с очевадни ментални отклонения и сега продължава да грухти и плюска, този път от Борисовската копаня.Винаги е бил манипулиран и е изпълнявал престъпни поръчки от които са се облагодетелствували Костов и Костовистките престъпници. В писмото си, тези антикомунистически комунисти от БКП ДС мафията,нямат и една дума за съществото и смисъла на престъпната дейност на Бокова, която я прави криминална престъпничка неподходяща за поста. https: www.facebook.com paragraph.bg


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


НИКОЛАЙ КАБРАНСКИ


29 юли 2016 | 13:31ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ ТАЗИ АМЕРИКАНСКА ПОДЛОГА СВАЛЯЩА СЕ НА БОЙКО БОРИСОВ Е ЕДИН ОТ ТЕЗИ ХОРА БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОИТО ДУМАТА ДЕМОКРАЦИЯ ПРИДОБИ НЕГАТИВНО ЗНАЧЕНИЕ! КЛАНЪТ БОКОВИ Е ИЗВЕСТЕН СЪС СВОЯТА НАГЛОСТ И КРАДЛИВОСТ,НО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ИРИНА БОКОВА Е БЪЛГАРСКАТА КАНДИДАТУРА И АКО ИМАМЕ КАПЧИЦА ПАТРИОТИЗЪМ КАТО ЕДИН ТРЯБВА ДА ЗАСТАНЕМ ЗАД НЕЯ!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


НИКОЛАЙ КАБРАНСКИ


6 авг. 2016 | 08:51МИХАЕЛА,УВАЖАВАМ ТВОЕТО МНЕНИЕ! ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТОВА КОЕТО ПИШЕШ СЕ СПОДЕЛЯ И ОТ МЕН! СЪГЛАСЕН СЪМ ЗА ПРЕХОДА,КОСТОВ И Т.Н. НО ПОМИСЛИ ТОВА ВСЕ ПАК Е БЪЛГАРСКАТА КАНДИДАТУРА! СПОМНИ СИ КАКВО НИ УЧЕХА КОМУНИСТИТЕ ДА БЪДЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИ(БЕЗРОДНИЦИ).ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ДЪРЖИМ КАТО ТЯХ!


Тодор Бойчев


29 юли 2016 | 23:04Как ли пък не, патриотизъм е да защитиш българщината и българите, а не предателите и измамниците имитиращи Българи и Българщина като Бокова. Това което много хора не разбират и не осъзнават е че поставяки престъпничкат Бокова и такива като нея на подобни постове от световно значение, се манипулира света и всички гадове като Бокова и тези от които тя произхожда получават прикритие и измамна индулгенция за своите престъпления. Затова и европейският съюз остана сляп за Българските уроди и престъпници които окончателно поробиха България.


галина тодева


29 юли 2016 | 10:30Как се коментира едно такова падение?Оставям го да се отича като.......


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Off BG


29 юли 2016 | 06:28Не е личен, мисиз, не е личен. Партиен е адресът.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Sonia Kanikova


29 юли 2016 | 06:09Епицентър, знаете ли, че е подсъдно да разпространите личния адрес и адреса на алектронна поща на г н Евгений Михайлов? Дори в своя фанатичен устрем да защитите с голи гърди несъстоятелната кандидатура на Бокова, трябва да се съобразявате с правовите норми. Личният адрес и адресът на електронната поща просто се отрязват и не попадат в статията. Това е практиката на нормалните медии, но вие сте друг вид медия.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Тодор Бойчев


29 юли 2016 | 23:15Този мустакат бай говньо Михайлов, щом мисли че е прав защо ще се страхува да си даде адреса. Въобразява си ,че сборището му 22 септември ще получи някаква популярност....няма, няма...


Off BG


29 юли 2016 | 06:29Не е личен, мисиз, не е личен. Партиен е адресът.


Тодорова


28 юли 2016 | 23:28Да коментирам ? Какво ? Поредния ми недопуснат коментар ! Срам, госпожо Велева, такава цензура в този сайт, а го следя редовно !


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Off BG


28 юли 2016 | 23:03Мръсник от най висок клас е Евгени Михайлов. Цирей на челото на т.н. българска демокрация. Всъщност "демокрацията" ни е такава благодарение на него и на такива като него. И такава ще бъде, докато нашия заспал народ не се събуди и провеси всички евгенимихайловци по дърветата... Съжалявам за острия коментар, но никога не съм се чувствал така омерзен и унижен като българин.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.