Пастор Анатолий Еленков

Надяваме се, че управляващите в България ще чуят гласа на протестанските църкви

Пастор Анатолий Еленков: Промените в закона за вероизповеданията ни връщат 30 години назад!

7254 | 20 ноем. 2018 | 11:33

Цели 18 г. от моя живот са преминали като част от нелегална църква по времето на комунизма. Знаем как да функционираме извън закона. Въпросът е необходимо ли е да се случва това в едно демократично общество? Имаме становища от европейски парламенти, чакам

Пастор Анатолий Еленков-1542705806.pngХристияни от Евангелските църкви в България на протест срещу новия Закон за вероизповеданията. -1542705875.jpg

На 18 ноември, за втора поредна седмица, християни от Евангелските църкви в България излязоха на протест срещу готвените промени в Закона за вероизповеданията.

В парламента бяха внесени още през май, а впоследствие и приети на първо четене два законопроекта – един на ГЕРБ, ДПС и БСП и един – на „Обединени патриоти“. Сега те са обединени в един проект, чието гласуване в пленарна зала предстои. Срещу основни текстове от закона се обявиха всички вероизповедания. Една от най-спорните промени засяга финансирането на религиите. Не е тайна, че основната цел на поправките е да ограничат проникването на радикалния ислям, както и влиянието на чужди държави с лоста на финасирането.
Вносителите дотук направиха редица поправки на първоначалните текстове.
Всяко вероизповедание обаче има своите характеристики - по отношение на последователи, ритуали, проповядване и др., съответно всяко има свои аргументи срещу новите норми на регистрация, финаниране, учебна и проповедна дейност и редица други.

 

За какво протестират протестанските църкви? Отговори дава Анатолий Еленков, ректор на Висшия евангелски и богословски институт в България.


- Пастор Еленков, вече две седмици Евангелски църкви протестирате срещу поправките в закона за вероизповеданията. Бяхте на площада и на 18 ноември, неделя, когато в столицата се проведоха обшо четири митинга. Не се ли загуби вашият глас в множеството? Чуват ли ви? Има ли разбиране за какво протестирате вие на фона на протестната вълна срещу цените, системата, управлението?

- Имаме усещане за медийно затъмнение. Липсва интерес и отразяване на нашия протест като цяло, на нашите декларации и становища.

- Двата проекта минаха на първо четене и до 16 ноември имахте срок да представите своите предложения. Кои са основните неща, с които не сте съгласни?

- Двата законопроекта бяха обединени и вече говорим за един проект. След второто му разглеждане в Комисията по вероизповеданията в Народното събрание и като резултат на обществения дебат има изменения в текстовете. Но от друга страна има и предложения, които не са били обсъждани, защото до 16 ноември депутатите имаха време да внасят допълнителни декларации, предложения, възражения и т.н.

 

Ние не сме съгласни с философията на законопроекта.
Считаме, че няма никаква нужда да се променя сегашния закон. Заявената мотивация от страна на вносителите е, че чрез законопроекта се прави опит да се бори религиозния радикализъм. По принцип идеология не се бори със закон. Идеология се бори с идеология.
С ограничаване на основни човешки права като правото на свободно слово, на изразяване на религиозни убеждения, правото на събиранията, на самоопределяне и др., няма как да се гарантира националната сигурност. Напротив. Това е и в противоречие с Конституцията, със сега действащия закон за вероизповеданията, с Хартата за правата на човека, с препоръките на Венецианската комисия и редица други нормативни актове.

- Кое е новото, което ревизира сегашния закон и срещу което категорично възразявате от протестантските деноминации?

- Много неща са нови и почти всички предложения са противоконституционни и ограничаващи човешките права.
На първо място е възможността всички да проповядват верските си убеждения. Предвижда се проповядването да бъде извършвано само от завършили съответното образование хора и то в учебни заведения, акредитирани от българската държава. С други думи, ако някой няма съответното богословско образование, независимо дали е средно или висше религиозно училище, не може да проповядва. Фундамент на протестанството като цяло е свещенството на всеки индивидуален вярващ. Всеки вярващ в Исус Христос има не само правото, но и задължението да проповядва своите верски убеждения и да убеждава хората около него в истинността на библейските принципи. Предвижданата регламентация ограничава правото на словото.

Да погледнем и другото основно изискване – да бъдат завършени религиозни училища, одобрени от българската държава. Дипломи на хора, завършили в чужбина, трябва да минат на специален лицензионен режим. В Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет има добри експерти, но как ще може да определят дали богословските постановки, верските убеждения са приемливи или не, за да могат да лицензират дипломи от чужбина?

В законопроекта беше залегнало също, че могат да бъдат завършвани само акредитирани от държавата училища. Духовни училища обаче могат да разкриват само вероизповедания, чиято членска маса е повече от 1% от населението на България, като за основа се взима преброяването от 2011 година. Това автоматично изключва всички вероизповедания без Българската православна църква и мюсюлманското вероизповедание.
От една страна, искат да сме завършили училища, признати от държавата. От друга, няма как да разкрием такива училища, защото сме под 1% според преброяването от 2011-а. Освен това, знаете, че няма едно единствено протестантско вероизповедание. Има протестантско движение, но чисто формално са много протестантските вероизповедания. Попадаме в омагьосан кръг.

Още повече, че изискването за 300 члена за разкриване на вероизповедание вече е 3000 члена по предложение на ГЕРБ и на ДПС. Това не са 3000 сиппатизанти, а членове. Как се набират 3000 членове, ако не можем да функционираме?!

Предвижда се също, според член 20, точка първа, Софийски градски съд да разгледа дали съществуващите вероизповедания отговарят на новия закон. Даже не беше предвиден и гратисен период. Ако не отговарят, ще бъдат служебно закривани. Това означава, че в България, може би, ще останат десетина вероизповедания като цяло.
Голяма част от протестантските вероизповедания ще бъдат закрити.

- Това няма да им попречи да проповядват обаче. Какви ще са последствията, ако някой проповядва своята вяра, но официално не е признат?

- Точно така. Законът ограничава тези вероизповедания, които са на светло, регистрирани са от Софийски градски съд и които функционират според изискванията на българското законодателство. Църковните им сгради са юридически лица, например, и така нататък. Този закон няма как да ограничи тези, които са незаконни и съществуват като религиозни общности без регистрация. Няма механизъм, по който те да бъдат проследени,  ограничени или спрени. На практика се ограничават правата на тези, за които държавата знае, че ги има и че извършват своята религиозна дейност.

18 години от моя живот са преминали като част от нелегална църква по времето на комунизма. Църква, която не беше регистрирана и се събираше по домовете на хората. Църква, която функционираше, въпреки натиска от Държавна сигурност. Знаем как да живеем и функционираме извън закона. Въпросът е необходимо ли е да се случва това в едно демократично общество. Трябва ли да се връщаме към практиките отпреди 30 години?

- Не е тайна, че промените бяха наложени от съвременните форми на релиогиозен фундаментализъм и тероризъм.  Че чужди държави – Турция чрез Дианет, например - търсят влияние чрез финансирането на религиите. Крайъгълният камък е забраната за финансиране от чужбина – от държави и частни лица. Каква е вашата позиция по този основен проблем пред днешните общества?

- Съгласен съм, че дейността на религиозни общности, които прокламират фундаментализъм или радикализъм, насочени срещу държавата, срещу националната сигурност, за промяна на политическия и социалния ред трябва да бъдат ограничавани,  „прихващани“ и че тяхната дейност трябва да бъде спряна. Въпросът е, че това не става, когато се ограничат правата и свободите на всички религии. Има достатъчно други закони, чрез които дейността на такива организации и групи може да бъде ограничена. Това може да бъде сторено само на базата на Конституцията. В частта за вероизповеданията основният закон е категоричен, че верските убеждения и практики не могат да бъдат насочени срещу целостта на държавата, промяна на границите, националната сигурност и т.н. Има закони за ДАНС, Наказателен кодекс, за прането на пари, тоест – има достатъчто закони, на чиято база дейността на такива групи и организации може да бъде ограничена и спряна.

 

Проблемът е, че според признания на законодателите, не можело да се ограничат силно правата на мюсюлманските радикални групи, защото щяло да бъде дискриминация.
Излиза, че щом не можем да дискриминираме една група, дайте да дискриминираме всички.

 

Редица европейски държави са уредили проблема. Австрия, например, има закон, насочен срещу радикалния ислям. Там не се притесняват да кажат кой е обектът на това законотворчество и защо го правят. У нас обаче има такова притеснение.

Зная, че законопроектът разрешава проблема на държавата по отношение на мюсюлманското вероизповедание и на Българската православна църква и спира финансирането на мюсюлманското вероизповедание от Турция и на БПЦ – от Русия.
Това е така. Но това може да бъде уредено по други начини или да бъде конкретизирано. Ние не сме против мюсюлманското вероизповедание и православната църква да бъдат финансирани от държавата. Въпреки че от Светия синод твърдят, че това е намеса на държавата в делата на църквата.

- Кога очаквате да бъде второто четене на спорния законопроект?

- Както казват хора, с които комуникираме, само Бог и господин Бойко Борисов знаят кога ще бъде внесен.
Свидетели сме на драматични политически събития напоследък – Валери Симеонов подаде оставка, в социалните мрежи има изявление на г-н Джамбазки, което донякъде го поставя в противоречие на политиката на ВМРО, които внесоха един от законопроектите. Те апалират за пресомисляне на текстовете и на философията на законопроекта.
Виждаме също, че ГЕРБ заобикаля своя коалиционен партньор и директно общува и внася становища заедно с ДПС. Те, ако решат, ще гласуват закона и без подкрепата на коалиционния партньор. Сложна е политическата обстановка.

 

В същото време се засилва и външният натиск. Разговаряме с различни европейски правозащитни организации, с членове на парламенти на европейски държави, които изразяват писмени становища и ги изпращат в нашите институции. Имаме становище от американския Сенат. Информацията и стигнала и до офиса на Тръмп, откъдето също очакваме реакция.
Външнополитическият натиск върху нашето правителство по отношение на законопроекта се увеличава и тепърва ще има допълнителни инициативи в тази посока.

 

Да не говорим за протестите, с които започнахме нашия разговор.  
Те се разрастват и колкото и да ни игнорират, управляващите забелязват нашето недоволство. Надяваме се, че ще чуят и нашите аргументи.От категорията

Първан Симеонов: Ако избилото в последните часове напрежение закипи, Борисов може да направи ход

-1588574956.png

Когато един политик сгреши, хората си казват „нека идва някой друг.“ Борисов ...

9 юли 2020 | 21:23

Защо НСО охранява денонощно Ахмед Доган

Защо НСО охранява денонощно Ахмед Доган-1594280141.jpg

Комисията безспорно е установила рискови заплахи, както от територията на ...

9 юли 2020 | 10:39

Трима съветници на президента Радев - клиенти на прокуратурата

-1594208598.jpg

Третия човек от екипа на Радев - главният секретар Димитър Стоянов пък е викан ...

8 юли 2020 | 14:42

Проф. Александър Маринов: За Борисов е добре да се оттегли. Той иска, но не знае как!

-1580931907.jpg

В обозримо бъдеще за ГЕРБ и за нейния лидер по-добре няма да става. Премиерът ...

8 юли 2020 | 14:58