Проф. Николай Радулов: Предложената от БСП агенция "Антикорупция" е близка до ФБР

В проекта на БСП присъства идеята да се създаде нова и независима структура, която да може да извършва реална работа

Проф. Николай Радулов: Предложената от БСП агенция "Антикорупция" е близка по същност до ФБР

6224 | 16 авг. 2017 | 14:01

В проекта на ГЕРБ личи желанието да бъде намерено място на съществуващи, но лошо работещи структури, заедно със служителите им, както и за овладяване на огромен властови ресурс.


- Проф. Радулов, БСП публикува проекта си на закон за създаване на специална Агенция „Антикорупция“, с която държавата да противодейства на корупционни прояви на лица, заемащи висши публични длъжности. Каква е философията на този законопроект? Ще бъде ли ефективен ли в борбата с корупцията, каквато е основната му цел?
- Пез последните години се произведоха много закони в сферата на сигурността, които практически не подобриха по никакъв начин средата на безопасност, но отнеха много време на експерти и законодатели, като едновременно служеха за демонстрация на политическа воля и отклоняване на вниманието от липса на реални резултати.
Важно е да не забравяме, че законите предоставят инструментите за противодействие, но майсторите, които ще работят с тези сечива са ръководителите и служителите на специалните служби и МВР. На некомпетентни, неподготвени, немотивирани специалисти не може да се разчита дори когато бъдат обезпечени с най-съвършен инструментариум. Считам че добре мотивирани, подготвени и неподложени на натиск от политиците служители биха довели до качествен резултат и без повечето от новосъздадените закони, още повече, че по голямата част от тях носят в себе си редица сериозни дефекти, а понякога и противоконституционни послания.
Важен е разбира се законът, но още по-важно е той да се изпълнява от всички. Свидетели сме на трагично, масово неспазване на законите в България от всички, включително от структурите, създадени за прилагането им. Така че важният въпрос е - създаден такъв закон, ще се изпълнява ли въобще или ще е поредния неглижиран текст, служещ за отбиване на номера – демонстрация пред ЕС и САЩ, че нещо се върши в страната.

 

- По какво този законопроект се различава от проекта на ГЕРБ, който президентът Радев оцени „като механичен сбор от ниско ефективни до момента структури, които няма да решат проблемите с корупционния модел на управлнението“. Има ли основание за тази тежка оценка на държавния глава? 
- Разликата в двата законопроекта е в начина, по който се предлага да бъде изградена структурата – в единия се предполага в нея да влязат съществуващи и доказали неефективността си комисии, в другия – да се изгради изцяло като нова структура, а съществуващите организации или да бъдат принудени да си вършат работата или да бъдат разпуснати.
Различни са предложените подходи за избор на ръководство – в единия случай то се избира от управляващото мнозинство в парламента, в другия - председателят се избира от президента, заместниците от НС с квалифицирано мнозинство.

Според мен по-рационално ще е президентът да назначава председателя на Агенцията, избран от НС с квалифицирано мнозинство, като по същия начин да бъдат избирани и зам. председателите.

Разлика съществува и в предложението да се извършва разследване съобразно НПК.  В проекта на ГЕРБ личи желанието да бъде намерено място на съществуващи, но откровенно неработещи или лошо работещи структури, заедно със служителите им, както и за овладяване на огромен властови ресурс, гарантиращ работа по тези, които управляващите решат. В крайна сметка отговорността за липсата на резултати в противодействието на корупцията е на изпълнителната власт.
В проекта на БСП присъства идеята да се създаде нова и независима структура, която да може да извършва реална работа по противодействие на корупцията събираща и анализираща информация, създаваща информационни позиции за мониторинг и излъчване на сигнали, разследване съобразно закона и събиране на годни доказателства.

Президентът има основание за оценката си, базираща се както на международните анализи на почти несъществуващо противодействие на корупцията, така и на резултатите от дейността на комисиите до момента, които проектът на управляващите предлага да кооперира в обща структура.

 

- Очакванията на президента към новия законопроект за борба с корупцията са той „да затвори цикъла „информация - разследане – обвинение". Внесеният от БСП проект отговаря ли тези изисквания? Тази мегаагенция няма ли да е тромава и това да пречи не нейнта експедитивност?
- Всъщност агенцията има компетенции само върху разкриването, предодвратяването и пресичането на корупционни престъпления. Обвинението се извършва от прокуратурата, която следва да получи процесуално добре обезпечени с доказателства материали, които да издържат в съда. По същество тази агенция е по-близка до ФБР, отколкото предлаганата от ГЕРБ комисия. Тромавостта не е функция на закона, а на правилниците за приложението му, както и на подбора и подготовката на състава – аналитици, оперативни агенти, разследващи агенти.

 

- Законопроектът на БСП като че ли изземва функциите на досегашната структура БОРКОР, която се оказа неефективна. В държавата има и други органи за борба с корупцията. С този закон те ще престанат ли да функционират, ще се слеят ли или ще бъдем свидетели на тотално нова антикорупционна система?

- В единия проект – на ГЕРБ се предлага сливане на тези структури под една шапка, в другия – на БСП създаване на изцяло нова организация. Но от управленска гледна точка лошото управление на отделните организации, водещо до неефективна дейност, ще доведе до отрицателна синергия при сливането им. Ако не можеш да управляваш двама, не можеш да управляваш и двадесет и двама.

 

- В закопроекта пише, че „органите на Агенцията следва да разполагат с необходимите оперативно-издирвателни и разследващи правомощия. Служителите, които ще бъдат пряко натоварени с тези особени компетенции, ще бъдат обединени в специализирани дирекции, а техният статут се приравнява на този на агентите на ДАНС“. Това няма ли да предизвика конфликти? Фигурата на разследващия агент я имаше по времето на кабинета „Орешарски“ в структурата на ДАНС, което доведе до противопоставяне с МВР.
- Всъщност тази фигура в ДАНС беше резултат на обещание на Станишев пред президента Буш да създаде българско ФБР. Тя не проработи, защото не може да създадеш българско ФБР по конструкцията на ФСБ на Русия. Идеята за разследването е то да се извърши в рамките на НПК, така че да се съберат доказателства годни пред съда. Предложената конструкция предполага аналитична, оперативно-издирвателна и процесуално – разследваща дейност по отношение на точно определен кръг от лица, по корупционни престъпления така че не би било възможно да се създадат конфликти между службите. Ако обектът на интерес извършва престъпление, несвързано с корупцията – ще се разследва от МВР, ако извършва престъпление срещу националната сигурност – ДАНС и НСлС. И двата проекта предлагат осъщестяване на координация между антикорупционния орган, МВР и специалните служби, точно за да няма конфликтни зони. Неизвестно защо е забравена НСО, която притежава сериозен потенциал за подпомагане на антикорупционна дейност.
Статутът, приравнен на този на служителите в ДАНС, е необходим за да бъдат мотивирани кандидатите за работа и да разполагат с необходимия ведомствен авторитет.


- В проекта на БСП не се изключват анонимните сигнали, което беше основният препъни-камък, за да не се приеме проекта на Кунева в предишния парламент. Това няма ли да е проблем при разследването?
- Анонимните сигнали са нож с две остриета. Тяхното безкритично ползване ще ангажира огромен ресурс без гарантиран резултат. Създава се и възможност за злепоставяне. Те следва да се взимат под внимание, ако има друга проверена информация, потвърждаваща фактите от сигнала.

 

- В проекта на БСП пише, че тримата заместници на председателя на Агенцията ще се избират от парламента с квалифицирано мнозинство. Мислите ли, че трима души в България могат да съберат квалифицирано мнозинство в този разтърсван от противоречия парламент?
- В проекта на ГЕРБ предложението е изборът да става от НС без да се уточнява с какво мнозинство – следователно достатъчно е обикновенно мнозинство. Това предполага изборът да става от управляващите и да се опорочи идеята за независимост на председателя и органа.

По-доброто предложение е изборът да става с квалифицирано мнозинство, което ще принуди партиите да търсят консенсус и да не налагат партийни кандидатури. Идеята председателят да се избира от президента е възможна, но не е принципиална, защото ако правителството и президента са излъчени от една партия, ще е налице възможност за партийна подчиненост на избора. Ако се търси решение, което да поставя на този пост лице, реално противопоставящо се на корупцията, но взимащо независими решения и по отношение на изпълнителната власт, то може да се създаде законова възможност на парламентарната опозиция да го излъчи.
Резонно е да се фиксира в закона изискването председателя на антикорупционното звено да е надпартийна кандидатура.

 

- Пред кого ще се отчита ръководството на тази Агенция? В проекта пише, че „заместник-председателите са обвързани с мандата на председателя и веднъж избрани не дължат отчет пред народните представители“. Няма ли опасност да се повтори румънския вариант за безконтролност на Агенцията?
- Зам.председателите черпят права и задължения от тези на председателя. Те му се отчитат по отношение на възложените задачи и задължения. Председателят следва да се отчита пред НС и това е резултат на факта че сме парламентарна република. Това не значи, че той е зависим политически.


- Къде ще бъде основният сблъсък на БСП с ГЕРБ по отношение на този законопроект?
- Предполгам че препъни камъкът ще бъде главно по отношение на възможността за разследване, избора на председателя от президента и идеята за квалифицирано мнозинство по отношение на избора на зам. председателите на Агенцията.


От категорията

Макаров: Активират се усилията за подкопаване на многовековните връзки на Русия с балканските страни

Макаров-1526586297.jpg

Очакваме ЕК да приеме окончателно решение за хъба „Балкан“ и за потенциалното ...

18 май 2018 | 09:44

Кеворк Кеврокян: Ентусиазъм - за сметка на прозорците

-1460718675.jpg

Личната биографка на Бойко направи равносметка на първата година на третия му ...

19 май 2018 | 11:34

Държавата харчи 22 млн. лв. годишно за телефони на чиновниците

Снимката е илюстративна.-1465243340.jpg

Населението на България намалява, но служителите в държавната администрация се ...

20 май 2018 | 15:26

"Дойче веле": Започна ли сближаване между Европа и Русия?

-1526648140.png

Руският президент е склонен да не спира транзита на руски природен газ през ...

20 май 2018 | 15:18

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Visitor


16 авг. 2017 | 23:21Аз бих се доверил на преценката на проф. Радулов!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


мирослав


16 авг. 2017 | 21:21тя бсп никога не е била близо до народа,това не е БКП!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Сурвакар Балкански


16 авг. 2017 | 17:21От отговорите на проф .Радулов,читателят остава с впечатление ,че предложенията на БСП са по разумни ,обосновани и ще гарантират по ефективна дейност на "бъдещата Агенция" за антикорупция по висшите етажи на властта !Дано да бъде по успешна от румънската !


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


2018