Прокурор Иван Гешев Снимка: "Труд"

Имаме архаичен Наказателен кодекс, писан за отношенията през 60-те г. на миналия век

Прокурор Иван Гешев: Цветан Василев е кредитирал сам себе си

3052 | 6 март 2017 | 10:24

Три години нямаме вест от Сърбия за екстрадицията на банкера. Около 206 млн. лв. са раздадени в пликове на политици, социолози и спортисти. Ще обясним в обвинителния акт защо Василев се крие в Белград, казва шефът на спецпрокуратурата


Иван Гешев е роден на 19 декември 1970 г. Завършва висшето си юридическо образование във ВИ на МВР в София през 1994 г. Има над 20 години стаж в правораздавателната система. От 2009 до 2016 г. е обвинител в Софийската градска прокуратура. Той е с ранг прокурор във ВКП/ВАП. С решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от юли м.г. е избран за шеф на спецпрокуратурата.

- Г-н прокурор, кога делото КТБ ще бъде внесено в съда?

- Преди да ви отговаря, дължа уточнението, че няма да коментирам кой и дали е виновен, тъй като това може да прецени единствено и само българският съд. След като приключи предявяването на производството, то ще бъде изпратено на наблюдаващите прокурори, пред които стоят няколко правни възможности - да го спрат, да го прекратят или да го внесат в съда с обвинителен акт. Ако се вземе решение, че делото е за съд - обвинителният акт ще бъде внесен в законовия срок, т.е. около месец след като приключи запознаването на адвокатите и обвиняемите с досъдебното производство.
Делото е с изключителна фактическа и правна сложност. Обвинителният акт най-вероятно ще е над 10 хил. страници. Такъв размер няма в правната история на България. Не ми е известно да има и в тази на Европейския съюз, защото там те подхождат разумно и прагматично към наказателния процес. Затова при тях няма законодателни пречки в работата на правораздавателните органи.

- Какви пречки?

- Една от тях например е изискването на нашия закон в обвинителния акт да бъде описан начинът на извършване на престъплението. Трайно въведената практика от нашите съдилища е това описание да е изключително и ненужно подробно. Друг проблем е, че ние имаме архаичен Наказателен кодекс от 60-те години на миналия век. Тогава едва ли законотворците ни са си представяли, че някой може да открадне банка или да превърне банка в пирамида. Друг пример е, че едно дело трябва да започне в съда с прочитането на обвинителния акт. Представете си какво е да се прочетат 10-15 хил. страници! Кому е и нужно, при положение че всяка от страните има копие от него.

- Изтича ли срокът за разследване, след който обвиняемите могат да поискат делото да бъде прекратено от съда, или внесено?

- Този срок го няма в която и да е друга европейска правна система. Това изискване на закона произвежда несправедливост. Практически у нас от това следва, че обвиняемият може да възпрепятства разследването и след 2 г. да поиска прекратяването му. В конкретния случай от този срок се изключва времето, в което делото е било в съда. При казуса КТБ то се е намирало около година и шест месеца там. Така че срокът за разследване изтича в края на 2017 г. Може да се каже, че известна “заслуга” за това има част от защитата, която засипваше с жалби съда.

- В самото начало на разследването стана ясно, че липсващите 206 млн. лв. от главната каса на КТБ са изнасяни в куфарчета и чували по заповед на Цветан Василев. Така ли е? Това не го пишеше в обвиненията.

- В евентуалния обвинителен акт ще го пише. Твърдим, че от края на 2011 г. до 2014 г. около 206 млн. лв. са изнасяни на части по разпореждане на обвиняемия Василев. Парите са служили за различни цели. Имаме доказателства, че те са раздадени в пликове, торбички и чували на публични личности – политици, социолози, лобисти, спорстисти, актьори и журналисти.

- Кои са те?

- Не бих искал към момента да посочвам имена. Те ще станат известни най-вероятно в един бъдещ съдебен процес.

- Вероятно същите са разпитани по време на разследването. Признаха ли, че са прибирали пари от КТБ?

- Нито един не призна и е логично. Приемаме го като защитна позиция, която е обяснима и с нищо не ни изненадва.

- Други от обвиненията на Цветан Василев са за присвояване на около 2 млрд. лв. Как е ставало?

 

- Чрез привидни договори за банков кредит, тъй като никоя от страните не е целяла кредитиране. Целта е била да излязат едни пари от КТБ и да стигнат до краен получател в зависимост от указанията на обвиняемия Василев. Независимо дали ще е изкупуване на актив, погасяване на лихви и главници на друга фирма, която е от кръга на Цветан Василев, или изваждане на пари от касата на фирмата “кредитополучател”, които също да бъдат раздадени в торбички и пликчета. Има и случай за присвояване на 1,5 млрд. лв., но той е отделен в друго дело. Текат и други над 24 проверки и досъдебни производства за вторични престъпления.

- Ще бъде ли екстрадиран Василев от Сърбия?

- За моите 20 г. стаж това е първият случай, при който се иска екстрадиция от друга страна и не се получава никакъв отговор въпреки многобройните запитвания към нея. Официална информация от Сърбия не е пристигала никога през целия срок на разследването. Това е, меко казано, странно. За себе си имам обяснение. Надявам се да го обясним и на българските граждани в обвинителен акт.

- А подозирате ли защо банкерът се крие в западната ни съседка?

- Имаме доказателства защо той е там. Към този момент мога да кажа, че се е скрил на място, което явно счита за сигурно. Защо иначе г-н Василев не е останал в Австрия или в някоя друга страна от ЕС, където е бил, преди да отиде в Сърбия? Вероятно се притеснява не от българското правосъдие, а от това в ЕС. А и Сърбия е близо до България и могат да се контролират икономически процеси, свързани с несъстоятелността на КТБ.

- Т.е. целта е Василев да бъде фактор в останалия му бизнес ли?

- Не мога да нарека това, което се е случвало, точно бизнес. Ако наричате бизнес превръщането на банка в пирамида... Между другото, това определение не е мое, а на проф. Стив Ханке.

- Обяснете повече защо КТБ е пирамида.

- На банките у нас е забранено да кредитират сами себе си. Това, което е правила КТБ, е да кредитира бизнес начинанията на Цветан Василев. Една банка трябва да следва консервативна политика и да кредитира определен кръг от несвързани с нея лица - физически или фирми, и когато се отпуска кредит, трябва да вземе мерки за намаляване на риска. Т.е. да се гарантира, че раздадените пари ще се съберат, и то заедно с лихвите. В случая КТБ са отпускани пари и това се е наричало кредитиране, без по никакъв начин да е контролиран рискът. Той е бил стопроцентов. Освен че не са взети мерки за обезпечения, не са кредитирани и физически лица, и фирми за развиване на бизнес или търговска дейност, а обвиняемият Цветан Василев е кредитирал сам себе си. Това може да бъде инвестиционна схема - както го нарече Левон Хампарцумян, финансова къща, инвестиционен фонд или пирамида, но не и българска банка.

- Ще бъде ли задържан Василев, ако Сърбия го върне?

- Той е обявен за издирване. Ще бъде задържан за 72 ч и ще бъде изправен пред съд с искане за постоянното му задържане. Ако не бъде върнат, най-вероятно ще бъде съден задочно.

- Кои са ключовите свидетели по делото?

- Почти всички свидетели подкрепят нашата теза. Това, което се твърди в медийното пространство, че има защитени, е по-скоро пропаганда. Пак казвам, че предметът на това дело е причината за всичко станало - мениджмънтът на банката е давал милиарди от парите на вложителите си сам на себе си. Чуждото прави човека щедър към себе си.

- Кои са отговорните в БНБ?

- Обвиняеми по делото са трима високопоставени служители от БНБ – двамата бивши подуправители и ръководители на управление “Банков надзор” - Цветан Гунев и Румен Симеонов, както и директорката на екип в дирекция “Надзорно наблюдение на кредитните институции” в управление “Банков надзор” на БНБ Славияна Данаилова. Това са хората, които са отговаряли за банковия надзор изобщо и в частност за КТБ. За Данаилова смятаме, че е прикрила реалното състоянието на банката.

- Тези хора зад гърба на гуверньора на БНБ ли са действали?

- Според закона тези, които отговарят за банковия надзор, са съответните подуправители. На всички други от УС на БНБ може да се търси каквато и да е друга отговорност, но не и наказателна.

- Готов ли е спецсъдът да поеме делото КТБ? Неотдавна прочетохме в доклад на Върховния касационен съд (ВКС), че спецсъдът не е в добра кондиция.

- Не е моя работа да вземам отношение по доклада на ВКС. Ще посоча само, че в последния евродоклад по Механизма за сътрудничество и проверка единствените две институции, които според експертите бележат траен напредък, са спецпрокуратурата и спецсъдът. Ако трябва да бъда честен – вярвам повече на евроекспертите, включително и на чуждите прокурори, които анализираха нашата прокуратура, защото те не са натоварени с предубеждения. Ако държавата очаква категорични резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията, трябва да ни въоръжи с всичко необходимо да вършим работата си. Ако говорим за спецсъда, не може да се очаква бързо правосъдие при положение, че в него има всичко на всичко 4 малки заседателни зали, т.е. липсват нормални битови условия. Коментирам това, тъй като касае и нашата дейност, защото и ние като страна по делата влизаме в тези съдебни зали.

- Можете ли да прогнозирате кога делото КТБ ще стигне до ВКС?

- Не бих могъл. Още повече при нашия формалистичен наказателен процес. Ние обаче сме направили всичко възможно, делото да приключи максимално бързо. Както казах, само около година и половина е било при разследващите органи. Предвид изключителната обществена значимост на случая съм сигурен, че българският съд ще отговори адекватно на очакванията на гражданското общество за бързина, откритост и справедливост.

Интервю на Стоян Нешев, "24 часа"

 


От категорията

Радев пред УНСС: Да включим прожекторите! Да осветлим процесите в държавата! (пълен текст)

Снимка: Прессекретариат на държавния глава-1523886610.jpg

Прокуратурата и съдът имат последен шанс да върнат доверието в тях и в България ...

16 апр. 2018 | 16:08

Проф. Иво Христов за ударите в Сирия: Видяхме атракция, която устройва всички!

Проф. Иво Христов
Снимка БНТ-1523885324.png

Т.нар. „международно право“ отдавна няма и стойността на хартията, на която е ...

16 апр. 2018 | 16:27

Бизнесменът Александър Ваклин: Иванчева се беше превърнала в самодържец

Александър Ваклин-1524233175.jpg

Усещането за безнаказаност в администрацията се засилва и води след себе си до ...

20 апр. 2018 | 17:02

Валентин Радомирски: Войната в Сирия не свършва, а се развива в опасна регионална конфронтация

-1472380046.jpg

Ударите преследваха главно политически цели, някои от тях бяха постигнати. ...

20 апр. 2018 | 15:18

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


2018