Министерствоо на правосъдието публиикува документите по становището на комисията

Венецианската комисия за "монопола" на главния прокурор: Променете Конституцията!

7788 | 10 дек. 2019 | 20:31

Министър Кирилов разяснява в нарочно обръщение към Европейската комисия за демокрация чрез право идеята за въвеждането на специален независим прокурор, който да може да разследва главния


По разпореждане на министъра на правосъдието Данаил Кирилов Министерството на правосъдието публикува документите, свързани със становището на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) по проект на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

В обръщението на министъра на правосъдието Данаил Кирилов до Венецианската комисия, представено на 6 декември 2019 г. от Ана Паскалева, първи секретар в посолството на България в Италия, се посочва следното:

„Уважаеми членове на венецианската комисия,

Уважаеми докладчици,

Дами и господа,

Ценя възможността да съм днес тук с Вас във връзка обсъждането и приемането на становище по искане на министъра на правосъдието г-н Данаил Кирилов. Използвам това, за да Ви уверя, че българското правителство цени високо кратките срокове, в които анализирахте проекта и изработихте становище по него. Изразяваме благодарност към докладчиците, които през м. ноември посетиха България – г-н Ричард Барет, г-н Керим Керими и г-н Григори Диков, и проведоха срещи със широк кръг заинтересовани лица, за да се запознаят лично с контекста на предложението ни.

Още през м. септември т.г. министър-председателят на Р България в писмо до председателя на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер пое ангажимент да поиска становище на Венецианската комисия по проект за въвеждане на механизъм за разследване на главния прокурор, разработен в изпълнение на ключово решение на Европейския съд по правата на човека и на препоръка на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Лично министър-председателят пое ангажимент препоръките на Венецианската комисия да бъдат съобразени и стриктно изпълнени преди окончателното приемане на проекта.

Проектът касае особено чувствителна за българското общество и силно политизирана тема, а именно темата с отговорността на главния прокурор.

Поради чувствителността на темата и с цел да бъдат създадени достатъчно гаранции за безпристрастен и професионален подход, в изпълнение на препоръка на Европейската комисия, на 24 септември т.г. с писмо до г-н Джани Букикио министърът на правосъдието г-н Данаил Кирилов се обърна към Вас за експертно становище по проекта. Становището и препоръките на Европейската комисия за демокрация чрез право по законопроекта бяха и продължават да са от съществено значение за последващите действия на българските власти с оглед успешното финализиране на усилията за реформиране на институциите в съдебната власт в съответствие с международните демократични стандарти и принципите на правовата държава за гарантиране на независимостта на магистратите.

Благодарим за предоставената възможност да се запознаем с проекта на становище, изработен от докладчиците по искането. В този кратък период от време по лично разпореждане на министър-председателя сме изработили нов проект в рамките на конституционната уредба и съобразен с анализа, съображенията и препоръките на Венецианската комисия. Проектът ще бъде представен на Министерския съвет за обсъждане и приемане на извънредно заседание, което ще се проведе не по-късно от три дни от приемане на становището на Венецианската комисия. За разработването му е отговорен министърът на правосъдието г-н Данаил Кирилов, поради което той е възпрепятстван да вземе лично участие в днешния дебат.

Основните решения по новия проект са следните:

- Отпада регулацията за осъществяване на наказателна отговорност на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за да изпълним препоръките и да удовлетворим съмненията Ви, че няма да се засегне независимостта на съда. Остава само режим за реализиране на наказателната отговорност на главния прокурор.

- Относно субекта, който може да извършва разследване или отделни действия по разследването и други процесуални действия срещу главния прокурор сме избрали фигурата на прокурора, завеждащ отдел „Инспекторат“ във Върховната касационна прокуратура. Това е нов субект и той не е имал до сега законово установен статут.

С направените предложения се предвижда в случай на предполагаемо умишлено престъпление от общ характер, разследването срещу главния прокурор и неговите заместници да се провежда от прокурор, завеждащ инспектората на прокуратурата. Той ще може да възлага отделни действия по разследването и други процесуални действия на прокурори и следователи.

По този начин се гарантира, че разследването ще бъде провеждано от прокурори и следователи със значителен опит и чиято длъжност съответства на обществената значимост на производството.

Друг възможен вариант относно субекта е това да бъдат двама прокурори от Върховна касационна прокуратура, избрани ад хок от Висшия съдебен съвет.

За да бъде независим този прокурор (прокурори) предлагаме:

- самостоятелен мандат за срок от 7 години;

- прокурорът ще се избира и освобождава по предложение на не по-малко от трима от членовете на прокурорската колегия и с мнозинство не по-малко от осем гласа от членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет;

- невъзможност главният прокурор или друг висшестоящ прокурор да отменя актовете му;

- изрично уреждаме отпадането на надзора за законност на актовете на този прокурор. Създават се законови гаранции в случаите, когато може да бъде ангажирана наказателната отговорност на главния прокурор или неговите заместници, главният прокурор да не може да осъществява надзор за законност по тези преписки и дела.

Тези промени не биха засегнали конституционните норми, ограничения и изисквания относно функциите и действията на прокуратурата и главния прокурор. Предлаганите промени са съобразени с принципа, че единствено прокуратурата в предвидените от закона случаи привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер.

Считаме, че проектът ще изпълни препоръките на Европейския съд по правата на човека и на Европейската комисия и ще въведе ефективен механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.

Уважаеми членове на Венецианската комисия, благодаря Ви за вниманието и съм на разположение за въпроси и допълнителна информация“.


Вижте всички документи, свързани със становището на Венецианската комисия.

 


От категорията

Професионалното ръководство на МВР категорично застава зад действията на полицейските служители

Главен комисар Ивайло Иванов Снимка: МВР-1596646170.jpg

По повод зачестилите през последните дни случаи на провокации, груби обиди и ...

5 авг. 2020 | 19:48

Екипът на София Тех Парк: Нападателят на журналистката Полина Паунова не е наш охранител

Екипът на София Тех Парк: Нападателят на Полина Паунова не е наш охранител-1596636358.jpg

"София Тeх Парк осигури събитието с необходимия брой охранители, чиито ...

5 авг. 2020 | 17:05

Прокуратурата проверява пламналия с COVID-19 дом за възрастни хора в Русе

-1594356075.jpg

До 15 дни трябва да се установят как е влязла заразата там и дали са взети ...

5 авг. 2020 | 15:39

МВР: 50 протестиращи спряха за кратко транспорта около Тех парка

Сн. БГНЕС-1596631213.jpg

Мъж без лични документи е отведен в столично районно управление за установяване ...

5 авг. 2020 | 15:38