Разчитаме на конкурентни предимства, които вече губят значение

Румен Гълъбинов: Рецесията вече удари индустриалното ни производство

3657 | 8 окт. 2019 | 13:43

Спадът на преките чуждестранни инвестиции е най-големият провал в икономиката на България през последните 10 години


Румен Гълъбинов,
икономист

Предстои глобална рецесия, което в контекста на разрастващата се търговска, технологична, информационна, геополитическа обстановка означава, че нещата ще стават все по-зле.

Според глобалните доклади за преките инвестиции в глобален план тенденцията е на ускорено падане на преките инвестиции през последните няколко години и тенденцията вероятно ще се засилва в резултат на търговските войни и новите технологии на Четвъртата индустриална революция, които създават тенденция на скъсяване на глобалните стойностни вериги.

Четвъртата революция в икономиката прави съзидателното разрушение на общоприетото разбиране за труда и капитала в икономиката, които ще се изместят от новите автоматизирани технологии.
През 2017 г. глобалните преки инвестиции са намалели с 23%, а през 2018 г. още с 13%.

Разбира се, това не оправдава погрешната икономическа политика в България за привличане на инвестиции през последните 10 години.
За съжаление, липсва приемственост на това как противодействат на тези тенденции другите страни в ЦИЕ.
Достатъчно е да се огледаме какво правят Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария и даже Румъния и Хърватия.
Повечето от тези страни са с по-висок ръст на икономиките си от нас за миналата година. Добри примери са и балтийските държави.

България все още се нарежда на последно място в Европейския съюз според равнището на средния доход. Според данните на Евростат през 2018 г. тя достига 50% от покупателната способност на дохода на човек от населението в ЕС. За сравнение – лидер сред страните от бившия Източен блок е Чешката република (90%), следвана от Словения (87%), Естония и Литва (81%).
Българската икономика изостава зад повечето държави в региона по растеж в края на 2018 г.
По ръст на БВП за 2018 г. от бившите страни от Източния блок, ние сме преди Хърватия, съпоставими сме с Чехия и след останалите седем.

България остана в конкуренция с Турция и Сърбия за инвестиции от сравнително ниско технологично ниво.
Тези бизнеси, с които се тупаме по гърдите, свързани с производство на автомобилни части, следващото десетилетие почти изцяло ще се автоматизират.
А като се имат предвид глобалните тенденции в световната икономика нещата свързани с инвестиционния процес тепърва ще се влошават.

Подобрението ни ще започне едва тогава, когато започнем да наричаме нещата с истинските им имена.
Намаляването на преките инвестиции е глобална тенденция през последните години, но у нас се проявява много по-силно отколкото в други страни от ЕС.
И през 2019 г. в България дяловият капитал, който се асоциира с дългосрочни инвестиционни намерения, остава отрицателен.
Реинвестираната печалба в България за настоящата година също е на минус.

Глобалното намаляване на преки инвестиции е неравномерно. А такива като нас са от най-пострадалите, тъй като разчитат на конкурентни предимства, които вече губят значение.
Междувременно, търпим поредни разочарования за пропуснати стратегически инвеститори.
А в момента рецесията вече удари индустриалното ни производство.
Водещи инвеститори се въздържат да инвестират в България дори и при тези ниски лихви, защото се опасяват от високия риск.
България продължава да е в икономическата периферия на ЕС, където рискът е по-голям за задвижване на инвестициите.

Не е достатъчно основното ни конкурентно предимство да са ниските заплати. Особено когато образователната ни система продължава да бълва неподготвени хора.
Въпреки наглед благоприятния инвестиционен режим, за България остават значителни предизвикателства. Корупцията в публичната администрация, слабата съдебна система, ниската производителност и липсата на прозрачност в обществените поръчки продължават да затрудняват инвестиционния климат на страната и икономическите перспективи

Ако продължаваме така, реалистичната прогноза е, че българската икономика ще се забавя в следващите 3 години.От категорията

Зърнопроизводители: Дори в най-големите си кошмари не сме очаквали такъв провал на реколтата

-1441893927.jpg

Причините са - сушата в началото на пролетта и проливните дъждове преди ...

3 юли 2020 | 09:05

Арх. Весела Мирянова, изп. директор на „АРТЕКС“: Решени сме да служим на истината и красотата!

рх. Весела Мирянова, изп. директор на „АРТЕКС“: Решени сме на служим на истината и красотата!-1593674812.jpg

Ние инвестираме не само в честния бизнес и икономиката на България, но и в ...

2 юли 2020 | 10:27

Специални предложения от магазини ЗОРА

Специални предложения от магазини ЗОРА-1593786310.jpg

3 юли 2020 | 17:24

Изграждат шумоизолиращи стени на автомагистрала „Струма“ при кв. „Църква“ в Перник

-1573830758.png

Прогнозната стойност за проектиране на съоръженията по автомагистрала „Струма“ ...

3 юли 2020 | 16:48