Снимка: Архив

Забранява се ново строителство във всички паркове

Съдът спря решението на правителството за втори лифт в Банско

6755 | 30 юли 2018 | 13:34

Според Върховния административен съд решението на Министерски съвет е невалидно, държавата ще трябва да плати и съдебните разноски на еколозите


Върховният административен съд днес е бутнал решението на Министерски съвет за Пирин от декември и забранява всякакво ново строителство във всички български паркове. Това става ясно от вече публикуваното решение на съда.

 

Според него решението, взето от Министерски съвет е невалидно, а на всичкото отгоре държавата трябва да заплати на жалбоподателите "ВВФ Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България”, представлявани от А. Карагьозов и Тома Белев сумата от 810 лева за разноски по делото.

 

"По изложените съображения, настоящият тричленен състав намира, че предвиденото с обжалвания административен акт изграждане на водохващания, изграждане и разширение на ски писти и съпътстваща техническа инфраструктура противоречи на забраната за строителство в националния парк по чл. 21, т. 1 ЗЗТ" пише в мотивите на съдиите от ВАС, с които се отменя решение 821/29.12.2017 г. на Министерски съвет.

 

Според върховните съдии решението на кабинета, което се обжалва, е взето в нарушение на два закона, като са нарушени разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Не са извършени екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, каквото е изискването за планове, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, при чието осъществяване са възможни значителни въздействия върху околната среда." Това е другият ключов мотив на съда за отмяна на решението на кабинета за парк "Пирин".

С оспорваното решение на кабинета се променят норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите, които налагат според закона процедура по преценка дали да се извърши екологична оценка на промяната на плана за Пирин, отбелязват висшите съдии в мотивите за решението си. Такава процедура за екооценка не беше направена, а министърът на екологията многократно твърдеше в публичното пространство, че тя не е задължителна по закон и няма нужда да се прави.

От ВАС обаче дават конкретни примери за промени в режимите, изискващи екооценка. За пример те посочват, че според поправките в плана за Пирин, одобрени от кабинета, в зоната за опазване на горските екосистеми и отдих се предвиждат нови дейности като водохващане, а в зона за туризъм – дейности по изграждане на писти, въжени линии, съпътстваща инфраструктура и изкуствено осветление; в зона на сгради и съоръжения: изграждане на писти, въжени линии и съпътстваща инфраструктура.

Тричленният състав смята също, че административният акт, приет от кабинета, не съответства на основната цел на Закона за защитените територии, а именно: опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.

Точно преди месец комитетът по световното наследство на ЮНЕСКО гласува коригирано решение за Национален парк Пирин, в което отпаднаха важни препоръки и искания на комитета към правителството от първоначалния проект за решение, а именно кабинетът да не прилага спорните изменения в настоящия план за управление на Пирин от декември 2017 г., докато не бъде направена пълна екологична оценка на проекта за новия план.

България изпрати за тазгодишното заседание на комитета в Бахрейн делегация от шест представителя на кабинета, начело с вицепремиера Валери Симеонов, която лобира за преразглеждането и промените в проекторешението за Пирин, с което да отпадане най-важната констатация - че планът за управление на парка трябва да мине през пълна екологична оценка. Така финалният текст на ЮНЕСКО беше коригиран и смекчен на дипломатична препоръка правителството "да се въздържа" от прилагането на тези поправки преди да бъде направена екологична оценка на плана.

 

Все пак решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

На последното си заседание за 2017 г., правителството даде зелена светлина за строителството на втора кабинка в зимния курорт Банско.

 

Как се стига до спорното решение разкрива стенограмата от заседанието на Министерски съвет, публикувана от информационната служба на правителството.

 

Ето пълният ѝ текст:

 

Точка 13

Проект на Решение за приемане на промяна на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, приет с Решение №646 на Министерския съвет от 2004 г.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Нено Димов!

 

НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това е процедура, която е започнала през 2013 година и на практика е за изменение на Плана за управление на Национален парк „Пирин“, която цели отпушването на възможността за инвестиционни предложения, която до този момент, всъщност, не съществува.

 

Точката през 13-та година е приета на Висш експертен съвет и през февруари е утвърдена от министъра на околната среда и водите, но поради промяна на правителството тогава не стига до заседание на Министерския съвет, след което се взема решение да се изчака новият план за „Пирин“, който е изработен, но през месец март тази година влиза в съдебна фаза и е обжалван. Ноември 17-та година кметът на Банско с писмо иска от мен да завърша процедурата, която е започната през 13-та година, с което аз рестартирах тази процедура и до 22 декември беше срокът за съгласуване с министерствата и за обществено обсъждане. Бяха получени 4801 становища, от които 3304 подкрепят промяната, 1497 не подкрепят промяната.

 

На практика в момента предлагам за приемане изменението на плана в тази посока. Благодаря.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Валери Симеонов!

 

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, апелирам към гласуването на тази точка, тъй като това е една изключително наболяла тема, свързана с обществените очаквания не само на Пиринския край, но и на цялата общественост.

 

До момента България изключително изостава с изграждането на съоръжения, свързани с планински туризъм. Виждате, че точката е от 13-та година. Искам да припомня, че 15-та година беше образувана Междуведомствена работна група с наше участие и под ръководството на министър Ивелина Василева, която също потвърди необходимостта и подкрепи така формулирания текст, свързан с евентуалната промяна, която ще гласуваме днес, на Плана за управление.

 

Известни са ми настроенията на част от екологичните организации против една такава промяна, но смятам, че ние сме достатъчно отговорни и съвестно подхождащи към темата хора и в качеството си на постовете, които заемаме мисля, че сме готови във всеки един момент, в случай, че има забележки от страна на Европейската комисия, да коригираме евентуално част от решението, ако това е необходимо, въпреки че аз съм убеден, че дотам няма да се стигне. Все пак искам да припомня, че в този момент, когато отвън на жълтите павета има около 50-60 човека, пътят за Гърция е блокиран от над 1500 човека. Всъщност тези митинги са само една малка част от тези три - четири хиляди човека – най-големият митинг, който е от чакащи да се качат и да се възползват от възможността да се спуснат по нашите чудесни писти в ски зона Банско.

 

Така че, ако протестите са епизодични и са свързани със заседание на Министерския съвет, чакащите, основно чужденци, които трупат негативи за нашата родина, са в пъти повече.

 

Ние сме длъжни в името на интересите, както казах, на хората и в името на интересите на българската икономика да приемем това решение.

Благодаря ви предварително.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Друг? Приемаме точка 13. Точка 15

 

Проект на Решение за предприемане на спешни действия по реда на екологичното законодателство при инвестиционно намерение за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в Ски зона Банско

БОЙКО БОРИСОВ: Министерският съвет възлага на министъра на околната среда и водите, при наличие на инвестиционен интерес за изграждане на нова туристическа кабинкова линия в Ски зона Банско и съпътстващата я инфраструктура, да предприеме спешни действия за съгласуване по реда на екологичното законодателство на всички необходими планове и инвестиционни предложения.

Каракачанов!

 

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, всъщност това го има и в програмите и на ГЕРБ, и в програмите на „Обединени патриоти“, има го и в общата ни програма за управление. Аз се радвам, че с тази точка показваме на обществото, че коалицията не само е единна, изпълнява си програмата, защото това е един действително наболял проблем от години, обществото го очаква и по този начин, задължавайки екологичния министър, ние отговаряме и на обществените очаквания. Така че, мисля, че тази точка също трябва да бъде приета, за което благодаря на всички колеги.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Друг? Кралев?

 

КРАСЕН КРАЛЕВ: Нашата позиция винаги е била в подкрепа на взимане на решение за разширението на съоръженията, които ще улеснят и зимния туризъм, и зимните ски спортове. На мнение сме, че и километрите писти, с които разполагаме, и съответните съоръжения и инфраструктура към тях като лифтове, влекове са крайно недостатъчни с оглед капацитета, който бихме могли да имаме като държава за развитие на зимните спортове, зимния туризъм. Така че, категорично подкрепяме и двете решения, които бяха предложени. Изключително належащо е да се отвори процедурата, спазвайки всички нормативни уредби, спазвайки европейското и българското законодателство, ние да можем да изградим този необходим брой и съоръжения и писти, който да удовлетворява потребностите и на българския туризъм.

 

БОЙКО БОРИСОВ: И в този ред на мисли да ни запознаеш със състоянието на държавния лифт „Заека“ на Витоша.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ: Съоръжението ски влек „Заека“, който е на Витоша, е преустановил работата си преди около осем години, тъй като вследствие на буря са изтръгнати финалните четири стълба, като част от тях са изтръгнати заедно с бетона и с части от скалата, което не позволява възстановяването им на същото място. За да се възстанови влекът, трябва да се направят редица процедури. Освен това, ние не разполагаме със съоръжения като ратраци, които да поддържат пистите и за да се извърши реконструкция. Разбира се, такава би могла да бъде извършена, но, първо, трябва да направим цялостен технически анализ на състоянието на съоръжението, прединвестиционно проучване да бъде направено, на база на което да се актуализира Планът за управление на Природен парк „Витоша“, защото трябва тези стъпки да се изместят, примерно, с 20 метра встрани, което налага изменение на трасето.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Едва ли еколозите ще са против това.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ: Аз смятам, че би трябвало да го подкрепят. И още повече, че когато се направи инвестиционният проект, на база на това решение може да дадем точната оценка колко ще струва и лифтът. Актуализацията на Плана за управление на Витоша може да мине, защото в момента е във фаза на разглеждане. Тоест, тази поправка, която на нас ни е необходима, би могла да бъде в това изменение включена.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Аз предлагам на колегите да ти възложим да го вкараш в плана за управление. Ако не можеш или няма държавно предприятие, което да го стопанисва, да го дадем на общината, да имат общински предприятия, да го вкараме при Красимир Вълчев децата да се обучават по програми, да ходят да карат ски и да ползват тази природа на Витоша. Така че, да ни дадете план, а не държавното съоръжение с паднали стълбове, със скъсани въжета да чакат кога ще се пребие някой там. Предложете ни вариант – държавно, общинско, на Министерството на образованието и науката, на спорта, съвместно…

 

КРАСЕН КРАЛЕВ: Моето предложение е да започнем процедура и в момента, когато е ясна цялата стойност и на проекта, ще имаме решение, ще ви го предложим.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Ето, сега по празниците, в София децата вместо да отидат да карат ски – нямаме съоръжения.

Горанов!

 

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ: Понеже лифтовете са транспортни съоръжения, да включим и Московски в цялата работа.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Понеже се включваш в дискусията, Министерството на финансите да обезпечи изцяло финансово проекта.

 

КРАСЕН КРАЛЕВ: За което сме много благодарни.

 

БОЙКО БОРИСОВ: Мисля, че с тези приети две точки днес решаваме два проблема. Първият, за втори лифт на Банско, за който и зелените, и ние, и туристите, и браншът, и спортистите са убедени, че липсва и затова ние взимаме днес политическо решение, по което Министерството на екологията най-спешно да действа. Сиреч, спорът има ли нужда, няма ли или какво мисли правителството или членове на правителството по темата – с днешното решение категорично казваме, че това правителство е за спешно и бързо изграждане на втори лифт в Банско.

 

Планът за управление на Пирин, този план е започнат, трябва да се довърши, днес ние го довършваме. В този план няма нищо, което касае строителство, няма керемиди, няма тухли, няма хотели, няма сгради, няма каквото и да било. И специално тук се обръщам към екоорганизациите, че всяко инвестиционно намерение, което ще се прилага в Пирин, минава на екологична оценка, оценка на съвместимост и всички необходими и указани в закона действия. Сиреч, не може да се направи една колиба, не хотел – една колиба, без да мине съответната процедура по екологичното законодателство. Така че, лично аз истински се надявам и тези, които ще се радват, или тези, които мислят, че нещо нередно се прави, да се обединим върху две неща – природата, дърветата, парка Пирин – ще ги пазим така, както трябва. А в самия закон е казано, ако за лифта се отреже дърво, колко нови дървета трябва веднага да бъдат засадени. Така че, и това е отрегулирано в закона.

 

Не виждам никъде, където би могло да бъдем уязвими. А ако това, което Валери Симеонов каза – ако някаква препоръка има от Комисията, ние винаги сме се съобразявали с тях. Но от това, което предлагаме днес, няма нищо, което да застрашава околната среда, тъй като, ако има инвестиционно намерение, както включително е и за държавния лифт „Заека“, виждате също започва процедура да се направят всичките тези оценки.

Това са двете неща, които всички трябва да отстояваме. Просто различен беше пътят, по който искахме да стигнем до това решение, което всички подкрепяме – за втория лифт в Банско".

 

 


От категорията

Премиерът за "ало" измамите: Сърцераздирателно е да гледаме възрастни хора да дават спестяванията си

-1555487061.png

Рекордни са задържаните количества хероин, марихуана, кокаин и синтетична ...

19 апр. 2019 | 10:49

Цацаров: Освен арести и системни операции, трябва и превенция на телефонните измами

-1541667009.jpg

Направени видеоклипове за превенция на телефонните измами, които ще се излъчват ...

19 апр. 2019 | 10:31

Ограда на бивше военно поделение се срути в Хасково, има жертва (ВИДЕО)

Кадър: Нова тв-1555691574.jpg

Загиналият се движел по тротоара край падналото съоръжение. Самоличността на ...

19 апр. 2019 | 19:31

Иван Гешев: Трябва да питаме Сърбия защо не иска да върне Цветан Василев

Иван Гешев Снимка: Канал 3-1555691136.jpg

"Не може за всичко в държавата да отговаря само прокуратурата, Искаме ...

19 апр. 2019 | 19:24

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Йордан Велев


31 юли 2018 | 21:16Решението на Министерски съвет бе в полза на цяла България, за разлика от това на съда. Стискам палци да има лифт и да бъдем нормална държава.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Гошо


31 юли 2018 | 08:50Защо не публикувахте съставът, произнесъл присъдата? Щеше да се появят имена на съдии, обдлужващи Белев и Прокопиев.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


sokrat41


30 юли 2018 | 15:19ЧОВЕКЪТ ИНДИВИД, ЧОВЕКЪТ ВИД и ЧОВЕКЪТ РОД Като всичко ДЕЙСТВИТЕЛНО човекът се САМОопределя на ТРИ равнища: 1. ЧОВЕКЪТ като ЕДИНИЧЕН субект ИНДИВИД, ЛИЦЕ; 2. ЧОВЕКЪТ като ОСОБЕН субект МЪЖ или ЖЕНА; 3. ЧОВЕКЪТ като ВСЕОБЩ субект СЕМЕЙСТВО, РОД, ЕТНОС. 4. За ЧОВЕКА като ЕДИНИЧЕН индивид лице е съвършено ИНВАРИАНТНО това, дали той е МЪЖ или ЖЕНА; както мъжът, така и жената ПОотделно са напълно завършени човешки ИНДИВИДИ. 5. За ЧОВЕКА като ОСОБЕН субект са характерни ДВА вида ЧОВЕЦИ МЪЖ или ЖЕНА. Това е видово разделение на ЧОВЕКА, създадено от ПРИРОДАТА, за да може ЧОВЕКЪТ да се самовъзпроизвежда посредством размножаване. Именно това ВИДОВО разделение се третира като РАЗДЕЛЕНИЕ по ПОЛ или ПОЛОВО РАЗДЕЛЕНИЕ. Това разделение носи природен характер; то съществува изцяло независимо от СЕМЕЙСТВОТО и е доминир


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Bigman1


30 юли 2018 | 14:05Работата на руските подлоги е да саботират развитието на държавата...


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Tania Pesheva


30 юли 2018 | 16:18Е, какво е развитието на държавата за 2 3 месеца пързаляне със ски, а останалите 9 10 месеца КАКВО СТАВА С ТЕЗИ ВЛЕКОВЕ?! Не е ли по уместно друг вид туризъм да се развива, без изсичане на гора?