Обявяваме мерки за стратегически псртньотство, потвърждаваме приятелството

Съвместно изявление на американския президент Тръмп и българския премиер Борисов: Партньори сме!

10343 | 26 ноем. 2019 | 00:11

Съединените щати и България поемат ангажимент да провеждат редовен стратегически диалог между нашите две нации през 2020 година и след това.


Съединените щати насърчават България да продължи борбата с корупцията, която възпрепятства доверието в публичните институции и икономическия растеж. САЩ твърдо подкрепят медийната свобода в глобален мащаб, тъй като свободната преса е от съществено значение за демократичните нации, и насърчават България да продължи да защитава свободата на медиите.

 

Това се посочва в съвместното изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп и министър-председателя на България Бойко Борисов, публикувано от офиса на прессекретаря на Белия дом и цитирано в сайта на американското посолство в София.

Оценен и разразилият се неотдавна скандал с руския шпионин у нас и обвиненията срещу български граждани за шпионаж в полза на Кремъл. "САЩ подкрепят неотдавнашните усилия на България да защити независимостта и суверенитета на страната от зловредни влияния. Подкрепяме дългосрочните усилия на институциите и агенциите, участващи в разследването и разкриването на нарушения на българското законодателство от страна на злонамерени чуждестранни фактори и потвърждаваме правото на България да определя своето собствено бъдеще", се казва в текста.

 

Важен акцент е, че САЩ подкрепят желанието на България за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване и приветстват продължаващия напредък на България по изпълнение на определените от закона изисквания за присъединяване към тази програма.

 
САЩ приветстват стремежа на България да стане регионален разпределителен център за природен газ посредством завършване на интерконекторната връзка Гърция-България, придобиване на дял и резервиране на капацитет в плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция, либерализиране на вътрешния си газов пазар, разширяване на капацитета и осигуряване на достъп до газовото си хранилище, сътрудничество със Сърбия по изграждане на друг интерконектор и инвестиране в реверсивния капацитет на Трансбалканския газопровод за диверсифициране вноса на газ за Източна Европа съобразно правилата на Европейския съюз.

 

Всички тези стъпки значително ще подобрят енергийната сигурност на България, ще понижат цената на енергоносителите за българския потребител и ще направят България енергиен лидер в региона, е посочено в изявлението.

 

Ето целият текст на изявлението:


БЕЛИЯТ ДОМ

Офис на Прессекретаря

25 ноември 2019 г.

 

Съвместно изявление на президента на Съединените щати Доналд Тръмп и министър-председателя на България Бойко Борисов

 

Ние, президентът на Съединените щати и министър-председателят на България препотвърждаваме силното приятелство и съюз между нашите две страни. Като приятели и съюзници ние се ангажираме да задълбочаваменашето сътрудничество в областта на сигурността  и насърчаваме икономическия растеж и просперитет на нашите две велики нации. Днес  обявяваме мерки, насочени към засилване на стратегическото партньорство между Съединените американски щати и Република България.

 

Главната цел на нашите отношения е укрепване на трансатлантическата общност като общност от нации, обединени от споделени саможертви и ангажимент към обща отбрана, демократични ценности, справедлива търговия и взаимни стратегически интереси. Преди трийсет години, след края на комунистическата диктатура, България свободно избра трансатлантическа ориентация. Преди петнайсет години България препотвърди своя трансатлантически прозападен избор, като стана съюзник в НАТО. 

 

Съединените щати оценяват високо лидерството и ангажимента за споделяне на финансовата тежест на България, чиито разходи за отбрана надхвърлят два процента от БВП тази година. България също така планира в дългосрочен период да изпълни обещанието си за разходи за отбрана като член на НАТО до 2024 година.

 

Нашите въоръжени сили са обединени  в защита на свободата и очакват да засилят своите отбранителни и възпиращи позиции по източния фланг на НАТО, включително и Черно море, което е от особена важност за евроатлантическата сигурност.

Съединените щати и България извличат взаимна полза от съвместните учения и другите начини заоперативно използване от страна на САЩ на учебния полигон „Ново село“ и авиобаза „Граф Игнатиево“ и възнамеряват да проучат начини за по-нататъшно развитие на възможностите ни за съвместни учения в бъдеще. Съединените щати и България също така възнамеряват да продължат сътрудничеството си за унищожаване на излишни конвенционални оръжия. 

 

Съединените щати оценяват високо неотдавнашното закупуване на осем изтребителя F-16 от България и усилията на страната да модернизира въоръжените си сили. България благодари на Съединените щати за подкрепата при тази придобивка. Съединените щати и България планират да задълбочат своето партньорство в отбранителната индустрия и технологииАнгажираме се да развием допълнителни партньорства в областта на отбранителната индустрия и технологии, които са от решаващо значение за регионалната отбрана и възпиране, включително като продължаваме да улесняваме достъпа до високотехнологични отбранителни технологии и въоръжение, които Съединените щати считат за налични. България се ангажира да обмисли надлежно предложенията на американските компании, които желаят да се конкурират на българския пазар.

 

Съединените щати и България разбират, че енергийната сигурност е национална сигурност. Ние подчертаваме нашето общо разбиране, че диверсификацията на енергийните източници е гаранция за енергийна сигурност, независимост и конкурентоспособност за нашите икономики. Отчитайки интереса на България да премине към по-ефективни и по-чисти източници на енергия,  ще си сътрудничим за увеличаване на доставките на газ от различни и надеждни източници и за диверсификация на сектора на ядрената енергия. В тази връзка Съединените щати възнамеряват да изпратят технически екип в България, който заедно със своите български колеги да проучи възможностите за по-нататъшно сътрудничество в различни области на енергетиката, включително и ядрената. Споделяме виждането за разработване само на енергийни проекти, които имат ясна икономическа основа или търговска необходимост.

 

Съединените щати и България планират също така да работят заедно за засилване на енергийната сигурност на България, като подкрепят експедитивното лицензиране и използване на американско ядрено гориво за атомната електроцентрала „Козлодуй“ при стриктно спазване на изискванията за безопасност и диверсификация и разпоредбите на Европейския съюз.

 

Приветстваме стремежа на България да стане регионален разпределителен център за природен газ посредством завършване на интерконекторната връзка Гърция-България, придобиване на дял и резервиране на капацитет в плаващата платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция, либерализиране на вътрешния си газов пазар, разширяване на капацитета и осигуряване на достъп до газовото си хранилище, сътрудничество със Сърбия по изграждане на друг интерконектор и инвестиране в реверсивния капацитет на Трансбалканския газопровод за диверсифициране вноса на газ за Източна Европа съобразно правилата на Европейския съюз. Всички тези стъпки значително ще подобрят енергийната сигурност на България, ще понижат цената на енергоносителите за българския потребител и ще направят България енергиен лидер в региона. 

 

Също така споделяме желанието да работим заедно чрез многостранни форуми, особено чрез Инициативата „Три морета“ и Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество, за насърчаване на регионалното развитие, включително посредством разширяване на ключовата енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура. Отчитайки, че сигурните мрежи за комуникация от пето поколение (5G) ще бъдат от жизненоважно значение, както за бъдещия просперитет, така и за националната сигурност, САЩ и България заявяват желанието си да засилят сътрудничеството си в тази област.

 

Съединените щати подкрепят неотдавнашните усилия на България да защити независимостта и суверенитета на страната от зловредни влияния. Подкрепяме дългосрочните усилия на институциите и агенциите, участващи в разследването и разкриването на нарушения на българското законодателство от страна на злонамерени чуждестранни фактори и потвърждаваме правото на България да определя своето собствено бъдеще.

 

Подчертаваме, че доброто управление и върховенството на закона формират основата на нашата обща сигурност и просперитет. Съединените щати приветстват постоянните усилия на България по отношение на икономическите реформи, добрите практики и регулаторната рамкакоито са насочени към спазване на международните стандарти, включително тези на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). България подчерта своето желание да започне присъединителния процес към ОИСР възможно най-скоро. 

 

Съединените щати насърчават България да продължиборбата с корупцията, която възпрепятства доверието в публичните институции и икономическия растеж. Съединените щати твърдо подкрепят медийната свобода в глобален мащаб, тъй като свободната преса е от съществено значение за демократичните нации, и насърчават България да продължи да защитава свободата на медиите. 

 

Съединените щати и България с гордост изтъкват връзките в търговията и инвестициите между двете страни и общия ниинтерес за формиране на инвестиционен климат, който предлага прозрачност, предвидимост и стабилност, както и равни условия за съответните компании. 

 

Ангажирани сме с принципа за справедливо отношение към инвеститорите, разрешаване на инвеститорските спорове  по пътя на добросъвестни преговори и разширяване на двустранната търговия. Възнамеряваме също да работим заедно за определяне на момента, когато ще е възможно сключването на Споразумение за социална сигурност.

 

Съединените щати подкрепят желанието на България за присъединяване към Програмата за безвизово пътуване и приветстватпродължаващия напредък на България по изпълнение на определените от закона изисквания за присъединяване към тази програма. 

Съединените щати и България поемат ангажимент да провеждат редовен стратегически диалог между нашите две нации през 2020 година и след това. 

 

 

 


От категорията

Проф. Валери Стефанов: Празнично е! Но и някак тъжно в една опустяваща страна...

-1588694643.jpg

Интелектуалецът е фигура, чието призвание е да изследва истината, а не да ...

24 май 2020 | 00:03

Велизар Енчев: На 24 май Скопие отново присвои езика и историята ни

-1559913082.jpg

Република Северна Македония няма никакво намерение да ревизира своята история, ...

25 май 2020 | 11:53

Валерия Велева: БСП била в разцепление! А ГЕРБ?

-1495463781.jpg

Други пък си казват – Нинова трябва да е толкова силна, че за да я смажат, ...

25 май 2020 | 15:04

Хонконгският грип от 1968 г и новият коронавирус - вижте разликите

Факсимиле: "Дойче веле"-1590399109.png

Той взима 1 милион жертви по целия свят. Само във ФРГ умират около 40 000 души. ...

25 май 2020 | 12:31

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Михаил Апостолов


27 ноем. 2019 | 00:10Шефа на протокола на Борисов да го преместят на друга работа премиера мязаше на бандит мафиот бабаит на моменти изглеждаше като охраната на Тръмп.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Михаил Апостолов


27 ноем. 2019 | 00:09Това че не иска да го целува явно знае с кого си има работа, но цени всичко направено, това е добре ! Иначе Тръмп сгреши каза че си купуваме F35 хаха нямаме пари пък и не ни трябва този таралясник ! На една от камерите се виждаше, че Борисов седи и се усмихва като някой мафиот бабаит и беше седнал като селски бос бандит изглеждаше страшно грозно, точно в този момент Тръмп воюваше с медиите изглеждаше много лошо цялата картина. Иначе срещата е успех за България. Да живее Тръмп, да живее България долу Борисов !!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


PrastoveteMU


26 ноем. 2019 | 11:36Черно на бяло Как ни въоръжава Сталин и как Тръмп? СССР ни дава стотици самолети и военни съоръжения за десетки милиарди... безвъзмездно, САЩ ни съдират три кожи за осем Ф 16 четвъртък, 01 Август 2019 брой: 146 автор:Христо Георгиев https: duma.bg kak ni vaorazhava stalin i kak tramp n197001


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


мм


26 ноем. 2019 | 10:09От изявлението разбирам, че ние трябва само да даваме, без да е ясен нашият интерес! Както дадохме милиарди за самолети, които не е ясно кога ще придобием!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


haho21


26 ноем. 2019 | 09:39Гъзоблизец


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


ДАНЪКОПЛАТЕЦ


26 ноем. 2019 | 09:01УТРАТА ТОТАЛНО НИ ЗАГРОБИ!!!!!____Ще си имаме нова Фукушима, никакъв руски газ, само "демократичен" такъв, нови непотребни железа, нова краварска база в "Атия", върл враг в лицето на Русия и т.н._____МРЪСНА, ДОЛНА МУТРА!!!!!_______СПИНКАШ ЛИ НАРОДЕ????? ______СПИНКАЙ!!!!_____ПОСЛЕ ДА НЕ СЕ ЧУДИШ, ОТ КЪДЕ ТИ Е ДОШЛО.________НЕ СМЕ НАРОД, А МЪРША, ЩОМ ОЩЕ ТЪРПИМ ТАЗИ МРЪСНА МУТРА ДА НИ ПОДАРЯВА !!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


FuckEU


27 ноем. 2019 | 00:11Взех да се съмнявам, че дори война може да събуди това племе. За пореден път ще напиша, че не заслужаваме да имаме държава.


Marta


26 ноем. 2019 | 07:56Само, че за наша сметка...голямо партньорство, голямо чудо


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


мирослав


26 ноем. 2019 | 07:55с една дума гнетът продължава в очакване на пълен апокалипсис!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Marta


26 ноем. 2019 | 07:05Какво съвместно изявление бе Велева??? Тръмп говори, нашия гледа като препикано мушкато. То бива журналистика, ама вашето вече е пълна пародия


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Орда Капичева


26 ноем. 2019 | 04:06Ами резИлтата е, че тата е кАзал ще му купи колело...ама ДРУГ ПЪТ!!!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 00:40Знаете ли какво означава американско ядрено гориво за нашите ядрени руски централи? Чехите се опариха в Темелин и се отказаха, финладците също. В Украйна бяха на ръба на втори Чернобил. Руските касети са 6 стенни, което увеличава тяхната повърхност и коефициент на изгаряне на гиривото. Освен това руските касети са по устойчиви на по динамичните руски реактори. Американските са 4 стенни и недостатъчно устойчиви за по динамичните руски реактори. Има и още два момента. Половината американски уран се доставя от Русия, а другата половина от утилизиране на стари ядрени боеприпаси. Ако руснаците спрат доставките, американците няма да имат уран за собствените си централи. И накрая руското отработено ядрено гориво руснаците го приемат в Русия, а САЩ не го приемат обратно. Ние не искаме втори Чернобил.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Димитър Степанов


28 ноем. 2019 | 17:44И нещо за твое добро да те предупредя. Ти залят от злоба и омраза, не зная защо, непрекъснато отправящ клетви към комунистите да им се случват лощи неща. Внимавай, защото тези клетви обикновено се връщат към този, който ги отправя. Аз никога не съм си позволявал подобно поведение, защото така съм възпитан. А това твое поведение да си остава на твоята съвест.


Димитър Степанов


28 ноем. 2019 | 17:35Но заради идеологизирана патология, която проявяваш безотговорно няма да казвам на бялото черно, въпреки, че е много лесно да го направя, даже е в мой интерес да го направя, но имам съвест и морал, за разлика от теб! С тези неща не се плакни, за да не ги изпиташ. Не ти го пожелавам никога. И още нещо ще ти кажа. В момента има региони , където онкологичните заболявания са значително повече от страната. И те не са около Козлодуй, а около открити рудници , защото в тях има радиоактивност, която надхвърля падналата от Чернобил. Но никой сега не закрива тези рудници през капитализма. Нали така, въпреки, че не комунисти управляват?


Димитър Степанов


28 ноем. 2019 | 17:32Благодаря за съвета! Професоре по онкология Ананчо, за твое сведение съм разгоравял с професори онколози многократно. Контактувал съм поради необходимост и директно съм им задавал този въпрос. Те винаги са заявявали, че няма увеличение на онкологичните заболяванеия заради Чернобил. Питал съм лично навремето професор Владимир Спасов, проф. Бобев и проф. Ниньо всички от детска хематология. Питал съм близък приятел лекар, който ми спаси сина. Всички бяха категорични, че няма увеличение на онкозаболявания свързани с Чернобил. Такива заболявания има и сега , имало е и преди Чернобил. Какво повече искаш да ти се каже. Този въпрос лично е засягал семейството ми, затова съм питал. И затова ти отговорих категорично. Ти не си изпитвал това, което моето семейство е изпитало, а ме обвиняваш поради твоята идеологична патология. Аз винаги съм уважавал българските лекари и ще им бъда благодарен цял живот. Но заради идеологизирана патология, която проявява


Анани Ананиев


27 ноем. 2019 | 06:12Отидете в някоя болница и поговорете с някой лекар онколог, нещастнико. Неродените деца даже затрихте! Или и лекар сте, и от онкология ли разбирате, комунистче?....


Димитър Степанов


27 ноем. 2019 | 00:40Ти, архиварче, разбираш ли, че няма да те оставя с последен коментар. Ако не си го разбрал, ще го разбереш..Та на Въпроса за Хирошима и Нагазаки.


Димитър Степанов


27 ноем. 2019 | 00:37Не, няма да ми се изплъзваш по перваза. Кажи, архиварче, кой унищожи милиони деца, жени, старци и въобще гражданско население в Хирошима и Нагазаки. Не ми дрънкай глупостите си, архиварче. При стария капитализъм България в 1944 г бе около 6.8 млн, в края на 80 те достигна 9 милиона, а сега в капитализма пак се върна на 6.8 милиона. И как стават тези неща? Уж комунистите унищожавали деца, а най много българи имаше през социализма. Нещо не ти се връзват сметките, архиварче фашизирано. Никак не ти се връзват. Съсредоточи се, архиварче на ръприса за Хирошима и Нагазаки.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 23:24Дори и дивете зверове имат инстинкт да се грижат за малките си. Само вие, комунистите, сте дотолкова побъркани, че да утищожавате сами поколението си. Заради Партията... И то, без капчица срам, без грам разкаяние....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 23:16Не, архиварче, съвсем съм наред, иначе няма кой да ми пише програмите. Хайде, архиварче, имай смелост да отговориш, колкото и да не ти се иска. Кой ликвидира милиони деца, жени , старци и гражданско население в Хирошима и Нагасаки? Оставете тези вицове за марулки и маннифестация. Съсредоточи се по зададения въпрос.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 22:57Степанов, осъзнайте се, засрамете се, съвсем ли сте изгубил ума си?....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:55Не викай божето си, а отговори конкретно, архиварче. Кой унищожи милиони деца , жени , старци и въобще цивилно население с бомбите над Хирошима и Нагасаки? Признай си , архиварче, не бягай по перваза.


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:51Кажи, архиварче, кой затри милиони деца, старци и жени при Хирошима и Нагазаки? Кой им хвърли атомните бомби. Това е доказано престъпление, архиварче, защо мълчиш по въпроса? Това са световните престъпници, а не марули и манифестация.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 22:46Боже, Боже, Боже, Боже....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:45Не, архиварче, няма от нас затрити деца, а има сега от вас. скоро пак се случи. Вие сте специалисти помзатриване на деца, старци и жени, примерно в Ястребино. зда, архиварче, така е. Не можеш да го отречеш. Тия дни защо мутрата ви уволни трима шефове на болници. Ами заради затрито дете.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 22:41Степанов, Степанов.... жал ми е за вас.... То бива наглост, то бива простащина, но вашето надминава всички граници.... даже и децата не пожалихте.... и не усещате нито срам, нито разкаяние.... не сте хора вие, комунистите, Степанов....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:39Пак казвам, не познавам загинали от марули и манифестация. Това са си ваши простотии, които дрънкате от 30 години. Няма такива доказателства. Ако имаше щеше да има исъдени по време на 30 години от вашия капитализъм. Разстоянието и нивата на радиацията не позволяваха да се случат сериозни неща. Това са всеизвестни седесарски простотии без никакви доказателства. Ти кажи за бомбите над Хирошима и Нагазаки , архиварче, кажи кой ги хвърли, а не да дрънкаш за марули и манифестации. Там има конкретни доказателства кои са престъпниците на света. Не са комунистите, архиварче, а американските ти приятелчета.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 22:32Значи не познавате човек, умрял от манифестацията?.... Браво, Степанов...ашколсун!!! То бива наглост, ама вашето минава границата.... но нищо нека ви видят другарите ви.... Толкова сте нагъл, че даже те се срамуват от вас... Боже, даже за децата, които затрихте нямате жал!!!


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:29Те цунамитата в Япония, архиварче, не са рядкост. Първо не е ясно цунамито дали е естествено или в резултат на подземен ядрен взрив, който Япония е извършила. И освен това не можеш в проекта си да поставиш помпите толкова ниско, след като знаеш, че в Япония има цумамита. А проекта е американски на Уестингхаус. Що се отнася до Чернобил, да тук реаторът не е виновен. Тук украинският анархистичен характер е причината. Извършва се неразрешен самонадеен експеримент от екипа на блока. Повтарям неразрешен. Изпускат режима и химически взрив на събраните газове от високата температура разбива корпуса. Да това бе вече СССР при вашия приятел Горбачов. Що се отнася до марулите и манифестацията не познавам човек умрял от това. Виж в зоната на реактора има загинали, спор няма. За Чернобил никой от българите не е виновен, а Горбачов трябваше да е съден, защото разгради държавата и не разреши навреме евакуацията на населението от Припят.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 22:21Степанов, защо поне децата не пощадихте от онази кървава манифестация?... И децата затрихте, престъпници мръсни и сега имате наглостта да говорите за втори Чернобил....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:11И да те предопредя. Съдбата наказва тези, които, като теб, желаят нещастие на другите. И то жестоко ги наказва, защото светът е пълен с подобни случаи. Та бъди по смирен в злобата и омразата си, не желая да ти се случат лоши неща, затова те предупреждавам.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 22:10Разликата, приятелю, е че след Фукушима никой не набиваше марули и не викаше Ура по манифестациите... И другата разлика е, че във Фукушима аварията стана след цунами, а във вашия СССР стана без никакво цунами, а само поради неграмотност и престъпна небрежност. Не искал бил втори Чернобил.... Простак!....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 22:07А ти, архиварче нясно ли си защо стана Чернобил и то не случайно в Украйна? Не стана в България и Русия, нали така. И при кого стана? При Горбачов, който разсипа държавата си и накрая я предаде. И какво става сега в Украйна? Не случайно стана там. Не, Ананчо, никога не съм викал Ура, това вие нагаждачите сте го викали. А в Япония, Ананчо нали реакторите бяха американски. Там се разкапаха 4, а не един, като в Чернобил. Там колко загинаха, ти ще кажеш. Ще кажеш и колко загинаха в Хирошима и Нагазаки и кой им хвърли атомните бомби. Защото в света освен САЩ друг не хвърлял атомни бомби върху мирни жители. Нали така, Ананчо. Ти пак зави по перваза, отклони се от темата и запляска седесарските изветрели от времето чалги. Ти друго не можеш.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 21:50А сега кой е ръководител на агенцията, Степанов, той какво мисли по въпроса?... И да, Степанов, явно сте преживял ужасни неща, за да се превърнете в такова мърморещо, храчещо простаче... Но се запитайте дали не сте заслужил всичко това, което сте преживели. Ето например, върха на наглостта и простотията ви: Не сте искали втори Чернобил, казвате... А първия Чернобил искахте ли го??? Викахте ли ура и Слава на Партията?... Вашите другапи Шиндеров и Стоичков, пак такива висококвалифицирани като вас, убеждаваха ли ни, че няма проблем? Знаете ли колко хора сте убили, колко съдби сте съсипали само заради онази манифестация на Първи май?... И сега ми се оплаквате, че много сте преживял... Тепърва имате да плащате вие, комунистите, Степанов... Най малкото заради наглостта си да говорите за Втори Чернобил....


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 21:46Ясно ли ти е? Аз работя, а колко съдбата ще каже, а ти си гледай пенсийката и не се дърви толкова, заради Герб. Няма как да изпитвам радост при подобна мутринска България. Ако теб те радва, значи си съвсем изветрял. И не толкова заради мен, а заради децата ми. Ако за теб това е загубено време, за мен не е, защото съдбата на България не ми е безразлична, независимо колко ще живея. Не съм отеси егоисти, които казват: " след мен потоп". Моите родители така са ме възпитавали, да работя за България и милея за нейното настояще и бъдеще.


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 21:38Ананчо, не забелязваш ли, че винаги говориш общи и празни приказки.Ами ти просто друго не си правил цял живот. Аз заявих, че проф. Янко Янев е най компетентния българин в дадената област, защото той е бил ръководител на агенцията , която определя решенията в тази област и сега е в световна организаци в ядрената област, а ти дори не си даде труда да прочетеш интервюто му, което личи от отговорите ти. Естествено, че в света има много компетентни хора в тази област, но изборът трябва да го направят българи, защото това засяга българския интерес, а не чуждия. Няма нужда да ти се обяснява много, защото нищо не вдяваш. Просто чехите се отказаха от американските касети, защото им ядоха попарата в реални условия. Това е факт не подлежащ на съмнение. Колко годинки ми остават не ти, драго архиварче, а никой на този свят не може да каже, както и за теб. Тук ред няма да те светна, защото пред очите ми си отидоха деца и нямаш понятие какво съм преживя


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 20:20Степанов, прекалено много време губите в ярост и плюене... Не ви остават още чак толкова годинки, доизживейте ги с радост. Първо, не сте вие човекът, който да каже кой е "най добрият" български ядрен инженер, защото просто нямате тази компетенция. Второ, освен българските ядрени инженвери, има още стотици други националности, които също имат мнение по въпроса, а вие даже не сте чували имената им. Както и аз. Защото това просто не е наша работа, приятелю Степанов. Също и на "колегите ви". И трето, спомням си, че имаше също такива висококвафилицирани специалисти от БАН, които казваха, че в 2000 г. ще живеем в комунистическия рай. Вие помните ли ги? Я кажете от тях кой беше най добрия и компетентен?...


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 20:06Да, кретенче, участието ми тук е сериозна работа за отваряне очите на заспалите българи, за разлика от твоето висене на герберастко, партийно, низше активистче, което прекарва пенсионното си скудоумие и се изцвъква и размирисва навсякъде.


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 19:56Много повече от теб, кретенче разбирам от инженерство, защото съм такъв по образование, за разлика от теб, защото пак ти казвам, че ти си едно фашизирано, тъпо архиварче. Мога всичко каквото пожелая да коментирам тук, глупако. Това е свободен сайт за свободни хора, а не конференция на Герб, където всички мълчат и ръкопляскат. Тук пуснах интервю на най добрия и компетентен български ядрен инженер, професор, бивш ръководител на българската агенция за ядрена безопасност и сега в световна организация по ядрена енергетика. И той разказва за неудачите на чехите с американски касети на руски реактори, не аз. Но Ананчо си бае за краставицата. Архиварчето друго не може и не знае. Не си ти, кретче, който ще ми казваш какво да коментира. Надявам се , че ясно се изразих.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 18:16Не можете да коментирате, Степанов, с вашите "колеги" тук това "колеги" не биваше да го споменавате, очевидно приемате висенето си тук като работа , та не можете да коментирате ядреното инженерство, защото нищо не разбирате от ядрено инженерство. Достатъчно просто ли го казах?


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 17:38Но в случая става преплитане наруски реактори с американски касети и има много изнесени случаи на опасни инциденти. Турбините няма проблем да са американски, но тук е друго нещо. Я.Янев пише в тази статия, че в Темелин е станало смачкване на касетите, което е довело чехите да се откажат и минат обратно на руски. Но ананчовци не знаят друго. Те конкретно никога не говорят, а дрънкат само за краставицата. Бягай да си гледаш овцете на село бе, краставичар селски!


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 17:37Дървен философ, и кои са тези специалисти по компетентни от проф. Янев бе, неграмотник? Хайде кажи ги да видим. Той бе начело на комитета за ядрена безопасност в България, а сега е в световната подобна организация. Аз публикувам неговото мнение, а не моето бе, кретенче тъпо. Хората в България трябва да са осведомени за мнението на най добрите български специалисти, а не когато стане белята. Ти какво искаш? Каквото ти кажат да стош мирно. Такъв си бил и в СОЦА. Аз никога не съм си мълчал и приемал всичко, като чиста монета. И защо да не коментираме тук с колегите такъв важен проблем, след като има тревожни факти с американски касети в руски реактори? Аз, за разлика от теб цял живот съм работил САМО с американски хардуер и софтуер и съм ценил винаги технологичните постижения на САЩ, за разлика от теб, който не си технически грамотен. Но в случая става преплитане наруски реактори с американски касети и има много изнесени случаи на опасни инциде


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 16:11Степанов, сигурен съм, че има други водещи специалисти, които са точно на обратното мнение. Затова са тези специалисти, да спорят и да взимат решение, а вашата намеса в случая е съвсем безсмислена и доста смешна. Обущарю, не по високо от обущата.


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 14:27Ананчо, зная, че си дървен философ. Аз публикувам мнения на водещи специалисти в България и света и давам сайтовете на изказванията им. Ако проф. Янко Янев, който е експерт в международната агенция по ядрена безопасност не е специалист, то в България едва ли ще намериш друг подобен. Ти даже не си си дал труда да прочетеш тези мнения, които публикуваш, а пак си караш за краставицата. Янев дава примера с чехите в Темелин и посочва защо се отказаха. Това е реален случай, проигран от чехите и впоследствие отказали се. Аз не отсичам, драги, а давам становища на световни експерти и показвам случаи на гафове с американските касети в руски реактори. Това няма ние с теб да го решим. Но, ако си съгласен да бъдеш от опитни мишлета, моля заповядай. Само. че и ти ще бъдеш евентулно потърпевш. Ти трябва задължително да ръкопляскаш на твоя тъп и неграмотен лидер.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 14:11Приятелю Степанов, едни ядрени инженери са писали едни неща. Други ядрени инженери са писали други неща. Затова има университети, периодични издания, конференции и така нататък, за да дискутират ядрените инженери проблемите на ядрената енергетика. Така се прави в нормалните държави. А не да излиза някакъв специалист по всичко като вас и с тон на последна инстанция да отсече това е и край. Знаете ли, точно по това се познават лаиците в определена област. Само те се изказват с такава нагла категоричност като вас. А колкото по навътре е човек в един проблем, толкова по ясно вижда колко сложно и нееднозначно е всичко...


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 12:47Мнение на проф. Янко Янев: https: www.dw.com bg %D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE %D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5 %D0%BC%D1%83 %D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9 a 15610488


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 12:20Мнение на проф. Янко Янев ядрен експерт в МАА: Какво "аспиринче" му трябва на Козлодуй?: https: www.dw.com bg %D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE %D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5 %D0%BC%D1%83 %D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0 %D0%BD%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9 a 15610488


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 12:14Проф. Игор Острецов: Разговор за свободата: Ако Русия загине, след година няма да ги има и САЩ. https: pogled.info svetoven razgovor za svobodata ako rusiya zagine sled godina nyama da gi ima i sasht.108990


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 11:51Хайде, Ананчо, напиши поне защо се отказаха чехите в Темелин от ядрените касети на американците.


Димитър Степанов


26 ноем. 2019 | 11:49Виж, Ананчо, остави лакардийките си и попрочети в Интернет по въпроса. Това всичко го има там. И остави шегичките, а прочети и се размисли малко. С тези неща експериментите са опасни. Ами, Ананчо, обори ме ,ако можеш. Хайде, чакам. Това означава да обориш ядрените инженери, които са публикували тези неща в Интернет. Аз само съобщавам техните мнения. Хайде чакам опровержения по тези факти от теб. Ти никога нищо конкретно не пишеш, а само тъпи шегички!


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 05:14О, Степанов, значи сте и ядрен инженер, не само хидроинжинер, програмист и научен комунист? Има ли въобще нещо, от което да не разбирате? ЕДНО нещо поне, по което да не сте компетентен?


FuckEU


26 ноем. 2019 | 01:04Ние може и да не искаме, но "народа" е щастлив да има бананова демокрация. Нито мисли нито му се отдава, какво следва, ако се сприятелиш с наглосаксонци.


Швейк


26 ноем. 2019 | 00:38Да! Здрави задължения от българска страна и едно неопределено обещание от американска, да ни насърчават да продължаваме в напредъка за достигане на критериите и изискванията им за безвизово пътуване. Трай коньо, за зелена трева!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Анани Ананиев


26 ноем. 2019 | 05:15Другарю, ама вие къде сте далдисали безвизово да ходите при империалистите? Нали при Путин искате?


FuckEU


26 ноем. 2019 | 00:26Който до сега не е вярвал, че сме роби в колония е време да прогледне. А тези които не могат или не искат си е за тяхна сметка, никой не може да им помогне.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.