Сигнализира за ограничения му достъп до банковите сметки на държавното дружество

Шефът на „Автомагистрали“ ЕАД Стоян Беличев с остро писмо до министър Комитова

5847 | 14 юни 2021 | 19:06

Той се обръща към министъра на регионалното развитие арх. Виолета Комитова, според която той е „бившия изпълнителния директор Стоян Беличев и упълномощени от него лица“. „


Шефът на „Автомагистрали“ ЕАД Стоян Беличев сигнализира за ограничения му достъп до банковите сметки на държавното дружество.

Той се обръща към министъра на регионалното развитие арх. Виолета Комитова, според която той е „бившия изпълнителния директор Стоян Беличев и упълномощени от него лица“. „


С Ваше Решение, обективирано в протокол ТЗ-28/07.06.2021 г., съм освободен като член на съвета на директорите на „АВТОМАГИСТАЛИ“ ЕАД като е прекратен сключеният с мен Договор за управление на дружеството. В т. 4 от цитираното решение изрично сте посочила, че договорът за управление се прекратява, считано от датата на заличаване на имената ни /моето и на останалите членове на СД/ от Търговския регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Така взетото от Вас решение е в синхрон с разпоредбата на чл. 231, ал. 4 от Търговския закон, съгласно която императивна законова разпоредба вписването има конститутивно действие по отношение на решенията за избор и освобождаване на членове на съвета на директорите на акционерни дружества.

Обръщам внимание, че назначеният от Вас нов борд на “Автомагистрали” ЕАД не е вписан по независещи от мен обстоятелства“, пояснява Беличев.

Според него е абсолютно некоректно и уронващо доброто му име твърдението, че е „бивш“ изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, отправено до трети лица, с които дружеството има облигационни отношения.

Беличев е категоричен, че забраната за извършване на каквито и да е плащания, с изключение на такива по сключени трудови договори, ще доведе до тежки последици за „Автомагистрали“ ЕАД.

„По този начин Вие на практика блокирате изцяло търговската дейност на дружеството за неопределен период от време, предизвиквате несигурност в контрагентите на дружеството, която несигурност поставя под съмнение бъдещите отношения между тях и „Автомагистрали“ ЕАД“, допълва изпълнителният директор.

Той смята, че спирането на плащанията ще доведе до невъзможност за изпълнение на сключените от „Автомагистрали“ ЕАД договори, включително и по обществени поръчки, по които договори дружеството има задължението да извършва текущ ремонт и поддържане на автомагистралите в Република България - АМ „Тракия“, АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и АМ „Марица“.

„Дружеството ще бъде в невъзможност за заплащане в срок на дейности, предмет на договорни отношения, чието просрочване ще доведе до санкции и заплащане на огромни по размер неустойки.

Липсата на средства за закупуване на горивни и смазочни материали, на практика, ще блокира дейността по поддръжката и ремонта на отделните автомагистрални участници, вкл. предотвратяване на ПТП –та. Блокирайки цялата дейност на дружеството, създавате предпоставки да бъде ангажирана неговата отговорност по сключените договори, вкл. и да бъдат претендирани неустойки в особено големи размери, които неустойки ще бъдат заплатени с публични средства“, подчертава Беличев.


ОЗК

От категорията

Специални предложения от магазини ЗОРА - до 14 октомври

Специални предложения от магазини ЗОРА - до 14 октомври-1632812820.jpg

28 септ. 2021 | 10:06

Над 80 общини у нас вече нямат автобусни превози, 150 фирми прекратили дейността си за година

-1430499610.jpg

Цената на билета може да скочи само с процента на инфлацията, проблем е ...

28 септ. 2021 | 11:17

ЕЦБ: Няма риск от ръст на инфлацията в еврозоната

-1580982372.jpg

Сред причините за ръста на цените в Европа Кристин Лагард спомена исканията на ...

28 септ. 2021 | 13:44

През октомври газът ще поскъпне с повече от предвижданите 16 на сто

-1627802942.png

Изявлението, което направи президентът Путин, че ще се увеличат доставките на ...

28 септ. 2021 | 12:54