Снимка Радио Видин

Сдружението на общините и Камарата на строителите с меморандум за сътрудничество

Скокът в цените на строителните материали затруднява изпълнението на проекти

1159 | 11 ноем. 2021 | 10:13

В момента цените на основните строителни материали са завишени между 20 и 70 процента, повишени са и цените н агоривата, енергията, както и разходите за труд


Ефективното партньорство между местните власти и бизнеса е едно от важните условия за успешно реализиране на проектите с европейско финансиране през новия програмен период 2021 - 2027 г. В контекста на това разбиране Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ и Камарата на строителите в България /КСБ/ се договориха да си партнират активно в следващите години, както в трансфера на опит и знания, така и в изработването на общи позиции и съвместни действия в посока на подобряване на нормативната база, свързана с инвестиционния процес.

В момента цените на основните строителни материали са завишени между 20 и 70 процента, повишени са и цените н агоривата, енергията, както и разходите за труд. Заради всичко това, строителните фирми, които изпълняват различни обекти и проекти в 265 общини заплашват, че ще спрат работа, информира БНР.

"Сключените договори са от преди две години, когато са проведени тръжни процедури, средствата не са достатъчни, по договорите също няма да достигнат средствата за СМР от 2021 година, поради факта, че проектите и пазарните проучвания са правени 2019-2020. Всичко това налага една сложна ситуация за работа през годината. Фирмите с усилия успяват да запазят репутация и коректност, приключват обектите с 0 процента печалба или в повечето случаи на загуба. Това води до негативни последствия за общината, като се налага принудително прекратяване на договори и забавяне на проектите. Това е причината да бъде сключен този меморандум с Камарата на строителите в България в края на октомври. Искам да кажа, че това е един дълъг процес, за който сигнализират всички български общини до централата ни в София", заяви кметът на Монтана Златко Живков, който е член на Управителния съвет на НСОРБ.

строители2


Напрежение има по отношение на разплащанията по всички оперативни програми. Периодът от проектните предложения до стартиране на проектните дейности е голям- повече от 3 години, допълни Златко Живков:

"Това днес е абсолютно неактуално- онова, което е разглеждано, което е договаряно за изпълнение. Да не говорим, че в толкова дълъг период влизат в сила и законови промени, които налагат цялостна преработка на проектите. Повишаването на строителните материали- има отлив на участие на фирмите от обществени поръчки за обекти, които сега се търгуват. Това допълнително натоварва общинските бюджети и картината става доста тежка и сериозна, ако към нея прибавим и скока на електроенергията, и свързаните разходи в тази посока."

Камарата на строителите е обезпокоена от динамиката на цените на строителните суровини и материали и процедурните проблеми, които се създават при изпълнението на обществени поръчки. Екипът на КСБ търси най- добрите варианти за изработване на методика за индексация, като проучва добрите европейски практики. При среща с НСОРБ подписват меморандум за сътрудничество във връзка с огромната работа, която предстои през следващите години по изпълнение на Плана за възстановяване и новия програмен период.

"Необходимо е по един нов начин да подходим към темата по много причини. На първо място- много законодателни промени трябва да се направят. Освен това трябва да се направят доста прецизни разчети във връзка с промените на цените на строителните материали, защото има риск много от обектите да не бъдат изпълнени. Има сериозен проблем и с недостига на работна ръка от една страна в строителството, а в същото време във връзка със "Зелената сделка" се освобождават хора от други сектори. Трябва да изработим съвместно механизъм за преквалификация на тези хора и тяхното осигуряване с една престижна и добре платена работа. Тук не става въпрос Общините да организират преквалификация, а става въпрос, че това е толкова голяма задача, в която всеки трябва да даде своя принос. Несъмнено на първо място е държавата, несъмнено тук са браншовите организации, които са свързани с тези сектори на икономиката, но не могат да нямат отношение и общините, в които ще се закриват цели производства", каза Валентин Николов- изпълнителен директор на Камарата на строителите.


строители3

Въпросът с повишаване цените на строителните материали има отражение както върху обектите, които са в процес на изпълнение, така и върху бъдещите проекти:

"Така че много важно е ние да изработим много бързо механизъм за индексация на цените на договорите"- посочи Валентин Николов.

КСБ се е договорила с общините в рамките на една- две седмици да съберат информация за всички проекти, за които няма кандидати в момента, защото цените не съответстват на възможностите за изпълнение.

"Т.е. никой няма да кандидатства за обществена поръчка, в която ще инкасира загуба и то голяма загуба", допълни Валентин Николов и даде пример: "Във Видин неотдавна беше пусната една обществена поръчка за саниране на 13 жилищни блока и не се яви нито един кандидат, тъй като цените са отпреди 2-3 години и те не съответстват на ситуацията в момента. Няма механизъм, по който да се променят нещата в момента."

Потърсихме кмета на Видин Цветан Ценков за коментар дали Общината среща трудности при избора на фирми за изпълнение на санирането на блоковете, но вчера след обяд не успяхме да се свържем по телефона. Община Димово все още няма проблеми с изпълнението на проекти, но:

"Сега, тъй като при нас всички договори са действащи, може би, да, този проблем ще го имаме. И е лошото, че са обявени обществени поръчки на едни цени, които де факто наистина при сега действащите цени фирмите изпълнители трудно се улагат в договорните отношения. Но на този етап ние като Община нямаме проблеми, почти всички проекти са ни на финална права", каза кметът на Димово Светослав Славчев.


строители4

Резкият скок в цените на строителните материали оказва влияние и върху разходването на капиталовите средства- Общината намалява дейността, която би могла да свърши с тези средства.

Договаряне на общи цени за компенсация на национално ниво- това е решението на проблема с изпълняваните договори от строителните фирми, за да не работят на загуба по действащите проекти, смята Иван Богданов- управител на БКС - "Бъдинстрой", член на КСБ:

"Ние например имаме сключени договори, които договори обаче са с фиксирани цени. Тези цени не могат да бъдат коригирани от Общините, тъй като по обществената поръчка е закован размерът на поръчката и отделните видове работи. Така че е абсолютно губене от страна на фирмите. Ние подлежим на санкции, ако не изпълним договора. Ние, например, се занимаваме с пътно строителство. При нас цените на битума повече от 25% скочиха, горивата, знаете, скачат. Всички материали, които взимаме, са нагоре, в сравнение с времето, когато сме сключили договора. Сега в момента просто изпълняваме задълженията си, тъй като сме принудени да го правим."


ОЗК

От категорията

Инж. Христин Илиев: Новите технологии ще ускорят енергийната трансформация

-1573034805.png

Поетапно да бъдат премахнати въглищата и да започне преминаването на природен ...

26 ноем. 2021 | 11:36

Природният газ може да поскъпне през декември с повече от предвидените 3 на сто

Николай Павлов, изпълнителен директор на "Булгаргаз"-1591852463.png

Важно е КЕВР и отговорните институции да не допуснат търговците да изнесат ...

25 ноем. 2021 | 13:33

Специални предложения от магазини ЗОРА до 24 декември

Специални предложения от магазини ЗОРА до 24 декември-1637926617.jpg

26 ноем. 2021 | 13:35

Даниела Везиева: Летището в Русе отваря за граждански полети в края на февруари

-1455282986.jpg

Обсъжда се цена около 60-70 лева за двупосочен билет София-Русе

26 ноем. 2021 | 12:32