Илиана Кирилова Снимка: "Правен свят"

Тя е бивш зам.-директор на Националната следствена служба

Следовател стана градски прокурор на София

2259 | 20 май 2020 | 17:05

Прокурорската колегия единодушно гласува доверие на Илиана Кирилова


Следователят в следствения отдел в Софийска градска прокуратура (СГП) Илиана Кирилова, която е бивш зам.-директор на Националната следствена служба, стана градски прокурор на София. Това решиха единодушно членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщава "Правен свят".

„Давам си ясна сметка, че един успешен ръководител трябва да притежава емоционална зрялост, да е наясно със своите убеждения, със своите недостатъци, със силните и слабите си страни. Да бъдеш на такава длъжност за мен означава повече отговорност, отколкото високо положение и привилегия, да ръководиш чрез отговорност, без да я прехвърляш на други. Спечелването на доверие е задължително за ефективното ръководство на една институция каквато е СГП и СРП, действията и убежденията на ръководителя трябва да бъдат в синхрон, съгласуваност и последователност. Професионалният ми опит е доказал, че когато прокурорите и следователите имат доверие в административния ръководител и той проявява загриженост към техните проблеми, подкрепя ги и оказва помощ при изпълнение на задълженията им, се мотивира желание за работа. Спокойната и творческа атмосфера е необходимо условие в ежедневието“, посочи в началото на изложението си следовател Илиана Кирилова.

Специални акценти в концепцията си, кандидатът постави на по-слабата медийна политика на обвинението, репутацията на следователите, за които редица прокурори смятат, че не си вършат работата качествено, както и сериозният проблем с необоснованите отводи и самоотводи.

„Ако едни и същи прокурори се отвеждат, смятат да проведа разговори с този прокурор, както и да ангажирам зам.-градските прокурори, отговарящи за съответния отдел. Ако се установи една тенденциозност, смятам да използвам метода на наказанията. Искам да създам една добра обстановка, за да се премахне тази горчивина, че някои колеги не си вършат работата“, посочи кандидатът.

Тя се ангажира с постоянен контрол над обвинителните актове, по които са издадени оправдателни присъди, както и тези, които са върнати.

„Ще положа усилия, за да бъде решен въпросът със съдебните медици от катедра „Съдебна медицина“ в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД. От стенографски протокол №27/11.09.2019г.- изказване на прокурор Албена Вутова /бивш апелативен прокурор- София/ става ясно, че съдебните медици отказват да правят аутопсии на място, липсва транспорт за труповете. В тази връзка ще отправя молба за помощ към ВКП, за да се проследи получени ли са отговори от министъра на образованието, министъра на вътрешните работи , министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието“, каза още следовател Кирилова.

Кандидатът се ангажира и с анализ на причините, които съпътстват текучеството на съдебни служители през 2019 г. „Ще създам ротационен принцип в конкурсните комисии, с цел преодоляване на субективния елемент и свеждане на избора до определени критерии, присъщи за един човек“, каза тя.

За подобряване на статистическите показатели, следовател Кирилова обеща съвместно с ръководството на СРП и разследващите от СДВР да анализира допуснатите съществени процесуални нарушения във фазата на разследването, които са причина за връщане на делата.

„При необходимост за преодоляване на допусканите нарушения и повишаване професионалната квалификация на разследващите полицаи, ще потърся помощ от ръководството на НСлС, която се е утвърдила с даването на полезни и качествени методически указания; ще бъде изисквано от прокурорите и контролирано от административния ръководител, осъществяването на ефективен контрол над разследващите полицаи и полагане на максимални усилия, за съберане на достатъчен обем от доказателствен материал, с оглед отчетеното в доклада причини за постановяване на оправдателните присъди и решенията са допуснатите в хода на досъдебното производство пропуски и грешки при събиране на доказателствата“, посочи още кандидатът.

Тя е заложила в приоритетите си и подобряване качеството на изготвените обвинителни актове, чрез възлагане на ресорните зам.-градски прокурори да извършат анализ на причините за върнатите обвинителни актове, както и на съдебната практика. „С извършения анализ системно да се запознават прокурорите от съответните отдели, е с цел прецизна оценка на събрания доказателствен материал/стр.67 от Доклада/, спазване на процесуалния закон и от това логично следва изготвянето качествени обвинителни актове и намаляване постановяването на оправдателни съдебни актове. Ще подкрепям непрекъснатия контакт между наблюдаващ прокурор, разследващи органи и оперативен работник от съответната служба. Считам, че при осъществяване на такъв контакт ще се съберат и проверят всички доказателства, които са от значение за изготвяне на качествен обвинителен акт“, каза още кандидатът.

„Дейността на Софийска градска прокуратура по отношение на комуникацията с медиите и до момента е съобразена с Медийната стратегия на ПРБ, дейностите по изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020г. Считам, че за в бъдеше следва да се надгради постигнатото, изхождайки и от концепцията на Главния прокурор на РБ, която предвижда актуализиране на медийната стратегия със създаване на възможности за връзка с граждани от различни групи, осъвременяване на комуникационните канали, включително и чрез използване на социалните мрежи. Правото да информираш и бъдеш информиран, гарантирано от Хартата за правата на човека и Конституцията е право, което следва да бъде гарантирано от прокуратурата, в частност Софийска градска прокуратура. Смятам, че журналистическата работа не е да се прави копи-пейст на съобщенията на прокуратурата, а спазвайки „Указания за запазване на неприкосновеността на личния живот в медиите“ /Указания, одобрени съвместно през юни 2018г. от Ръководния комитет по медиите и информационното общество-CDMSI и Комитета по Конвенция 108“ Конвенция на Съвета на Европа за защита на личните данни/, журналистите да разкриват информация, която е в публичен интерес. Моето убеждение е, че е задължително медиите да бъдат информирани, защото по този начин прокуратурата информира обществото за своята дейност Считам , че с медиите следва да се споделят и проблемите , които стоят пред прокуратурата в процеса на работа и могат да се решат със съдействието на широката общественост“, посочи още следовател Кирилова.

Йордан Стоев пръв взе думата за коментар и определи този избор като „предизвикателство“. „Колегата е схванала почти всички проблеми, които стоят пред СГП, освен това предлага и конкретни решения. Безспорно, като зам.-директор на следствието тя има и богат административен опит. Колегата Кирилова би могла да вземе едни правилни решения за прокурорите и служителите в СГП“, каза Стоев в подкрепа на кандидатурата.

Главният прокурор Иван Гешев сподели това мнение. „Факт е, че в СГП, не само и не дори само заради различните промени в законите, има определени хронични проблеми. Факт е, че различните административни ръководители за мен видимо не промениха тези проблеми, а част от тях се и задълбочиха. Тази прокуратура просто изчезна от хоризонта в последните години. Въпреки промените в закона, съм сигурен, че там има много сериозни дела, но впечатленията отвън на хората, са, че тази прокуратурата не съществува. Моите наблюдения са, че се прекъснаха едни добри традиционни връзки с различни структури, с които прокуратурата трябва да си взаимодейства, в своята функционална компетентност. Налагат се сериозни промени в тази прокуратурата, за да заеме мястото, което заслужава. Такива мерки по-трудно могат да се вземат от човек, който е част от СГП. Ще подкрепя колегата Кирилова, за която съм сигурен, че няма да се притеснява да проведе болезнени реформи, които са нужни там“, каза Гешев.

Накрая, без нито един глас „против“ Илиана Кирилова бе избрана за ръководител на СГП.

 


От категорията

Прокуратурата разпространи разговори на Божков с журналиста Огнян Стефанов: Първо ще бутна Влади...

-1593936843.jpg

Част от събраните материали представляват веществени доказателствени средства, ...

14 юли 2020 | 11:33

Милева: Божков и Цветан Василев са в заговор с политици и журналисти срещу прокуратурата

-1590830673.jpg

В следващите часове ще станете свидетели на това как обвиняеми си партнират с ...

14 юли 2020 | 10:53

Гешев призова членовете на ВСС да подкрепят диалога между институциите

-1594804435.jpg

Според него приемането на декларацията не е изразяване на подкрепа към ...

15 юли 2020 | 12:13

Гешев: Продължаваме борбата с битовата престъпност

-1594479976.png

Една от основните задачи, които си постави Гешев при встъпването си в ...

15 юли 2020 | 10:26