Какви са постиженията, перспективите, предизвикателствата пред институцията?

Столична библиотека отбеляза 90-годишен юбилей с фонд от над милион книги и 52 000 читатели годишно

892 | 9 ян. 2019 | 15:05

За периода 1928-2018 година институцията се отделя като юридически самостоятелна организация на Столична община и израства до в регионален културен институт

-1465513848.jpgСтолична библиотека-1547038429.pngСтолична библиотека-1547038423.pngСтолична библиотека-1547038413.pngСтолична библиотека-1547038407.pngСтолична библиотека-1547038399.pngСтолична библиотека-1547038392.pngСтолична библиотека-1547038386.pngСтолична библиотека-1547038379.pngСтолична библиотека-1547038371.pngСтолична библиотека-1547038363.pngСтолична библиотека-1547038356.pngСтолична библиотека-1547038348.pngСтолична библиотека-1547038341.pngСтолична библиотека-1547038334.png

През 2018-та година Столична библиотека отбеляза 90 години от основаването си. 24 октомври 1928 година се счита за рождена дата на Столичната градска библиотека. С уведомителна разпоредба на тогавашния кмет Владимир Вазов се създава общински музей с три отдела: музей, библиотека и архив. Фактическото откриване е през лятото на 1929 година в помещение на пл. "Славейков" № 9. Книжният фонд на библиотеката тогава е 5311 тома, а първият директор е Коста Вълев - уредник на общинската библиотека и музей.  

 

За периода 1928-2018 година институцията се отделя като юридически самостоятелна организация на Столична община и израства до в регионален културен институт. 

 

За тези 90 години фондът на Библиотеката нараства до над 1 милион и 200 хил. книги, от които 250 хил. на чужди езици. Институцията може да се похвали с над 51 хил. читатели, от които половината – млади хора до 28-годишна възраст и се радва на общо над 500 хил. посетители годишно и над 450 хил. заети книги.

 

Днес Столична библиотека разполага с 3 филиала, както следва -  в кварталите „Люлин”, „Студентски град”, „Сердика” и единствена в страната мобилна библиотека - Библиобус.

 

Столичната библиотека развива интензивна международна дейност - чрез обмен на информация, съвместно участие в проекти по европейски програми и квалификация на специалисти със сродни библиотеки, поддържа връзки с фондации, сродни културни институции, чуждестранни културни и научни центрове, културните служби на чуждестранните посолства у нас дават възможност за непрекъснатото обновяване и обогатяване на фонда на чуждоезиковите читални. Важно място в дейността на библиотеката заемат културните връзки с българите от Западните покрайнини, както и методическата помощ за библиотеката на Българския културен център в Димитровград, Югославия.

 

Особено място в културната дейност на Столичната библиотека заема работата с децата. С цел да се привличат все повече малки читатели специализираният детско-юношески отдел работи по текущи програми чрез разнообразни форми, надхвърлящи чисто библиотечната му дейност. Част от програмата са „Лятна занималня” и „Арт ателие” в Детския център. В „Арт ателието“, открито през 2018 г., художници развиват таланта и творческите умения на децата да се изразяват и общуват чрез изкуство и ги запознават с живота и творчеството на велики художници.  

 

През 2018 г. участваха над 2000 ученици от 18 училища в кампанията  „На училище в Столична библиотека“, която 

 

Възобновена е и издателската дейност на библиотеката с детското образователно списание с религиозна насоченост “Християнче в новия век” и публикуваните библиографии в Интернет страницата й.

 

През септември 2018-та година Библиотеката се превръща и в лаборатория за иновации с откриването на първата по рода си лаборатория с дигитална библиотека. Лабораторията е създадена по европейски проект, финансиран от програма „Интеррег Дунав с партньори Столична община, Асоциация за развитие на София и Столична библиотека. Проектът цели да създаде мрежа от иновационни лаборатории, обучителни програми, провеждане на обучения за младежи (15-29 години) и подкрепа за предприемачество. Столична библиотека се включва в проекта с развитието на дигиталната библиотека и цифровите ресурси. Дейностите по проекта са в подкрепа изпълнението на Стратегията за младите хора в Столична община, Стратегия за интелигентна специализация на София и Стратегия за развитие на културата в София. Лабораторията с дигитална библиотека е открита в края на септември 2018 г. и се намира на територията на филиал „Сердика” на Столична библиотека.  

 

Институцията е иноватор и в изграждането и популяризирането на т.н. Зелени библиотеки в парковете на София. Инициативата се провежда през летните месеци от 2015 г. и е модерна креативна форма за общуване със софиянци през летните почивни дни. В кампанията участват известни български поети, писатели, музиканти, артисти. За 2018 г. „Зелените библиотеки” са посетени от 5 000 човека, като 1 000 от тях се включиха в читателската общност на библиотеката. В инициативата „Споделени книги” – „Вземи, прочети, върни” бяха дарени от софиянци за софиянци над 1 000 книги.  

 

От 2016 г. Столична библиотека и Природен парк „Витоша” организират зелени читални в планината, които са фокусирани специално към туристите. Подбрана е специализирана литература за планинарство, билкарство и др. На 5 локации, вкл. на Черни връх, библиотеката постави къщички за книги, в които планинарите могат да оставят или вземат книги. През 2018 г. 1 000 човека са посетили „Библиотека в планината” и са раздадени 400 безплатни читателски карти.  

 

Столична библиотека разполага с изложбена зала, в която периодично представя експозиции с разнообразно съдържание. През 2018 г. в сътрудничество със сайта „Българска илюстрация” Столична библиотека възобновява Националното биенале на илюстрацията, в което се включиха 117 художника.  

 

Модерните формати на общуване с читателите включват още клубове за общуване и дискусии на съвременни български автори с публиката. Музиканти, артисти и художници привличат младежката публика. Библиотеката организира периодични класации, наречени „Поет на месеца”, „Разказвач на месеца”, „Преводач на месеца“, „Литературни двубои”, „Дебюти”, „Издателски вечери”. 

 

Носители на приз за изминалата година в посочените категории са - както следва:

Поет на месеца

Елин Рахнев, Екатерина Йосифова, Калин Донков, Иван Теофилов, Едвин Сугарев, Цочо Бояджиев, Рада Александрова.

 

Разказвач на месеца

Ангел Игов, Михаил Вешим, Здравка Евтимова, Алек Попов, Захари Карабашлиев, Деян Енев, Владимир Зарев.

 

Преводач на месеца

Иглика Василева, Любомир Илиев

 

Издателски вечери

„Панорама“ – Валентин Дишев, „Рива“ – Йонко Йончев.

 

Дебюти

Иван С. Вълев, Ана-Мария Герасимова, Елена Ташева.

 

Библиотеката взема дейно участие и в благотворителни инициативи. Такава е инициатива „Деца даряват на деца” на Столична библиотека, Народно читалище „Бели брези 2007” и ЦДГ „Брезичка”. Два пъти годишно – в седмицата преди големите християнски празници Рождество Христово и Великден, в Столична библиотека се организират благотворителни базари с предмети, изработени от деца. Със събраните средства се закупуват дидактични игри и пособия, предназначени за деца със специални образователни потребности.  

 

Институцията организира раздаването на престижни собствени отличия, наречени Годишни награди на Столична библиотека, чието раздаване стартира през 2015 г. За първи път в България топ листата с най-четените автори на годината се избира от читателските публики, въз основа на заетите от тях книги. Победители в категорията Писател на годината са били най-известните български автори като Георги Господинов, Стефан Цанев, Теодора Димова, Милен Русков. Други категории на наградите са - Читател на годината (читател с най-много заети книги), Най-четен детски автор и Медии, популяризиращи дейността на библиотеката. Избраният за Читател на годината става член на Обществения съвет на Столична библиотека.  

 

Всичко това е малка част от постигнатите успехи и реализирани цели на Столична Библиотека. Институцията продължава дейността си и през новата 2019-та година със следните приоритети:

Дигитализация на книжовното наследство. Развитие на дигитални платформи, виртуални колекции и културно-образователни продукти:

 

Платформа „Сердика“:

-включване на нови видове обекти -участие на потребителите  в дигиталните платформи -създаване на нови дигитални колекции „София – европейска столица“, „Най-старите училища в София“ Ø  Откриване на работилница за обучение по дигитални умения               

 

Участие в проекти и програми:

- „Подкрепа  за изграждане и укрепване на капацитета на клъстер

-„Асоциация на създателите на авторско съдържание“ (АСАС) по ОП

-„Иновации и конкурентна способност” (2014-2020) BG16RFOP002-2 Развитие на клъстерите в България 

 

Мобилно обслужване на социални институции, общности застрашени от културно изключване

Разширяване дейността на мобилната библиотека – Библиобус в социални домове, ромски общности и др. под.

 

Модерни иновативни услуги за потребителите:

Внедряване на софтуерни продукти за нови услуги

Електронни читателски карти Дистанционна регистрация на читатели

Осигуряване на технологична възможност за самообслужване на читатели – RFID (за художествена литература)

Мобилно приложение „Виртуална разходка“ 

Проектиране и ремонт на Централната сграда на Столична библиотека

Разширяване на филиал „Студентски“

Създаване на атрактивни арт пространства за привличане нови читателски публики в културната инфраструктура на София – откриване на интерактивна стая в Детския център

 

Инициативи за насърчаване на четенето и грамотността:

-„Моето училище в моя град“

-„Светът на физиката“ – лектории  и продължаване на традиционните кампании:

-„На училище в Столична библиотека“

-„Зелени пътеки към Библиотеката“ -Клуб „Учители"

 


От категорията

Деница Сачева в Лятната занималня на Столична библиотека

-1528735388.jpg

На 23 юли от 10:00 ч. поради големия интерес създателят на „Кало Змея“ Милен ...

22 юли 2019 | 10:55

Музикалният ансамбъл „Чоор” пресъздава древните традиции на монголската култура

Музикалният ансамбъл „Чоор” пресъздава древните традиции на монголската култура-1563722749.jpg

Стилът „хоомей” е способността на един певец да извлича звуци по три различни ...

21 юли 2019 | 18:25

Столична библиотека представя документална изложба по повод 140 години Държавен вестник

Столична библиотека представя документална изложба по повод 140 години Държавен вестник -1563548170.png

Във витрините са подредени книги от фонда Книжовно наследство, свързани със ...

19 юли 2019 | 17:54

Младежкият хор на ТЮРКСОЙ - част от Пловдив, Културна столица на Европа

Младежкият хор на ТЮРКСОЙ - част от Пловдив, Културна столица на Европа-1563384487.jpg

С над 35 млади артисти от Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Турция и ...

17 юли 2019 | 20:25

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.