Цветанов: Грешка беше късното обявяване на кандидат-президента на ГЕРБ

През последната година, БДЦ подкрепяше управлението по важни за страната въпроси

Цветанов: Грешка беше късното обявяване на кандидат-президента на ГЕРБ

11692 | 29 дек. 2016 | 16:00

Самото послание, че ако загубим изборите, ще има оставка, под една или друга форма активизира хора, които по принцип може би не са от активните гласоподаватели и така се стигна да загубата ни, казва зам.-председателят на ГЕРБ

Цветанов: Грешка беше късното обявяване на кандидат-президента на ГЕРБ-1483020278.jpg-1478535496.png

- Г-н Цветанов, как изглежда България в края на 2016 г.? Въпреки политическата нестабилност, спокоен ли сте Вие за състоянието и стабилността на държавата?

 

От гледна точка на икономически и финансови показатели, страната изглежда стабилна. Тук заслуга е както на всички парламентарни партии, които подкрепяха политиките на сегашното правителство, и разбира се, на усилията и политическата воля, които бяха реализирани от правителството на премиера Борисов. Имаше и доста предизвикателства през 2016 г. Все пак трябва винаги, когато говорим за състоянието на страната ни, винаги да бъде разглеждана в контекста и на съседите, и на региона и това, което се случва в цяла Европа и в Близкия Изток.

 

- Вие, като бивш вътрешен министър, сега председател на Комисията по вътрешна сигурност, смятате ли, че България успя да съхрани своята сигурност, на фона точно на тези външни заплахи и рискове?

 

Положени бяха максимални усилия, но винаги, когато полагаш усилия, трябва да бъде чут и силният глас на България в Европа, за да може да се търси европейската солидарност във финансово изражение, за да се надгражда капацитетът и да могат да бъдат решавани проблемите, които са от национално естество, но и от регионално, и от европейско. От тази гледна точка, смятам, че всичко, което беше предприето 2016 г., както промяната на законодателството, така също и организационните мерки, които бяха ревизирани, не дадоха възможност на усилващ се бежански поток към България. Вие виждате, че към настоящия момент можем да отчетем, че 2016 г. имаме намален миграционен поток към България, съпоставим с 2015 и 2014 г. Разбира се, тук искам също така да подчертая и добрите отношения, които бяха изградени както на ниво Европейски съюз с всичките държави, но също така и на двустранна основа. Тук мога да кажа, че добрите отношения с Турция дадоха възможност действително Турция да не предприема действия, които биха могли да създадат сериозен проблем за националната сигурност на страната със засилващ се бежански поток към България.

 

- Значи чут е бил гласът на България в Европа?

 

Самият факт, че от всички тези срещи, които бяха проведени между лидерите на Европейския съюз, премиерът Борисов успя да защити една принципна позиция и получихме подкрепата както от Европейската комисия, но така също и от европейските лидери за финансова подкрепа за България. В момента говорим за усвояването на около 160 милиона евро, които ще бъдат както за техника, така също за изграждане на капацитет, който да може да даде по-голямата сигурност на районите, в които има изградени центрове, както в Пъстрогор, така също и в Харманли. Знаете, че вече има и решение, с което се дава възможността една част от центъра в Харманли да бъде от затворен тип. Ще бъдат направени тези промени с европейско финансиране. Също така мога да кажа, че в Пъстрогор говорим за затворен тип. Техниката, която ще бъде купена, по-добрите условия, които ще бъдат дадени на служителите от системата за сигурност, за да могат да изпълняват професионалните си задължения на българо-турската граница, аз смятам, че това е силният глас на България, който беше чут в Европейския съюз и възможността да ползваме 160 милиона евро. Иначе тези пари трябваше да се търси възможност да бъдат осигурявани от републиканския бюджет.

 

- Какъв знак и предупреждение беше за институциите кризата в Харманли? Изненада ли ни ситуацията там и направени ли са изводите?

 

Аз смятам, че в момента всяка една държава в Европейския съюз има подобни проблеми. Точно затова аз смятам, че мерките, които бяха предприети от компетентните български институции, дадоха възможност за кратък период от време да може действително да се очертаят краткосрочните и дългосрочните мерки, които трябва да бъдат реализирани. За Харманли вече имаме съгласие от Европейската комисия един център, който беше изцяло от отворен тип, една част с капацитет около 500 граждани, които са вътре, да бъде от затворен тип, което означава, че действително имахме възможност при създадената тежка ситуация, която между другото в един и същи времеви период беше с подобни ситуации и в Гърция, и в Италия, и в Германия, службите действително да правят един по-задълбочен анализ и да търсим една координация за възникването на подобни проблеми, които има в съответните държави, където има подобни центрове.

 

Аз смятам, че много добри са политиките, които могат да бъдат реализирани през 2017 г. за осъществяване на политика за връщане на незаконно пребиваващи чужденци. Тук мога да кажа, че приоритетното ограничаване трябва да бъде постигано с организирането на съвместни полети с Европейската служба за гранична и брегова охрана ФРОНТЕКС с цел принудително връщане в държавите по произход на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Смятам, че с това, което може да се постигне и с Афганистан, и с други държави от конфликтните точки, от които идва сериозен бежански поток, смятам, можем действително да бъдем много по-полезни, а и да дадем едно по-сериозно успокоение на обществото, а да има и превантивен ефект, че подобни групи от хора, които искат и се устремяват към Европа, да знаят, че те могат да бъдат върнати от държавата по произход, защото трябва все пак да имаме възможност и да реагираме, и да имаме адекватни политики. Също така осъществяването на доброволното връщане на лица, които не са получили международна закрила или убежище. И аз смятам, че това е изключително важна политика, която може да бъде реализирана, само когато България е част от общата политика в тази посока.

 

- Това елиминира ли каквито и да е притеснения, свързани с нов бежански натиск през пролетта?

 

Разбира се, че сегашните метеорологични условия ограничават този поток към България поради ниските температури, релефа, който има, за да се премине българо-турската граница, но това, което мога да кажа, е, че проблемът стои и докато имаме конфликт в Близкия Изток. Повярвайте, че тази бежанска вълна винаги може да сполети Европа и тук нека все пак да даваме необходимото като възможност за информираност. В Турция има над 3 милиона бежанци, в Египет има над 5 милиона, знаем каква е ситуацията и в Либия, знаем каква е ситуацията и в Тунис.

 

От тази гледна точка, винаги би могло да се създаде допълнително напрежение, което би могло да провокира една сериозна група от хора, която може да тръгне към Европа. Знаете, че влизайки в Европа, това може да стане или през Италия, или през Гърция, или през България. Така че от тази гледна точка, трябва действително да доизградим възпиращото съоръжение на българо-турската граница – това е една изключително спешна мярка, която беше реализирана от българското правителство. Тук мога да кажа, че то беше започнато от предишното правителство, но финансовият ресурс, който беше осигурен през последната 2016 и предишната 2015 г., бяха допълнителните финансови възможности, които имаше страната, да разполага. Това е от добрите приходи, които бяха събраните средства от приходните агенции, за да има излишък и да има възможност да се правят подобни целеви разходи, без да нарушават дейността и работата в политиките, които са в дадените сектори.

 

- Да преминем към политическите теми. Изглеждахте много близо до съставяне на кабинет, г-н Цветанов. Защо се провали този опит накрая и кое беше според вас препъни-камъкът?

 

Първо искам да кажа, че една партия никога не трябва да има самоцел оставането във властта на всяка цена. Когато започнахме да водим тези разговори, когато беше връчен третият мандат на Реформаторския блок, все пак Реформаторският блок са част от коалиционното споразумение на днешното управление и формирането на парламентарно мнозинство се осъществяваше много сериозно през тези години от ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, в последствие имаше парламентарна подкрепа и от други парламентарни групи, но тук искам да споделя, че разговорите, които водехме, те бяха на много принципна основа.

 

Дали различията, които има натрупани или стоят за решаване между партиите, които формираме парламентарното мнозинство, ние трябваше да ги изчистим на 100%, за да може действително да продължим напред и да гарантираме довършването на четиригодишния мандат. Това, което се случи в тези разговори, е, че действително успяхме да преодолеем различията по всички секторни политики, които бяха сложени за обсъждане, и тук мога да кажа, че както по конвенционалната престъпност, така също по темата, свързана с политиката в миграционния натиск и бежанския поток, намерихме един изключително сериозен консенсус. Имахме само допълнително финализиране редакционни поправки на текстовете, по които се консолидирахме и се обединихме всички. Също така по темата, свързана с изборното законодателство, по темата, свързана с енергетиката, с енергийната ефективност. Темата, която предизвика всъщност недобро приключване на тези преговори, беше темата, свързана с пенсиите.

 

Тук финансовият министър беше категоричен, че ние сме в състояние да дадем една стъпка, с което да покажем съответната политика, която трябва да се прави в тази посока, но в никакъв случай политиката не трябва да променя пенсионния модел и пенсионната реформа, която беше приета само преди година от 43-то Народно събрание парламент. От тази гледна точка, тук стана едно сериозно разминаване.

 

Аз съм убеден, че с общите усилия в един следващ парламент ние трябва да се стремим на първо място към икономически ръст и когато имаме един по-дългосрочен хоризонт, аз съм убеден, че темата с пенсиите ще може действително да намира своята удовлетвореност както за българските пенсионери, но по същия начин да не влияе на промяната на пенсионния модел и същевременно да не задлъжняваме пред бъдещите поколения, които трябва да плащат трупани дефицити, които могат да бъдат направени с увеличаването на пенсиите по начин, по който искаха Патриотичният фронт. От тази гледна точка, а смятам, че това е тема, която действително ще бъде дискусионна както в предизборния период, и след приключване на парламентарните избори и когато се състави едно правителство, ще може действително да се консолидира едно мнозинство, което ще може да продължи това, което сме започнали, и да продължим напред.

 

- Възможно ли е тогава ГЕРБ да продължи коалиционната политика с партиите, които участваха в управлението на кабинета „Борисов“ 2 именно на фона на предсрочните избори и новия парламент?

 

- Тук искам специално да благодаря за сериозното отношение през тези две години на всички коалиционни партньори и на Патриотичния фронт, с които формирахме парламентарното мнозинство. Тук също така мога да кажа, че и БДЦ бяха с една сериозна парламентарна подкрепа в последната година, винаги когато е имало важни национални теми. Тук искам също така да благодаря и на опозицията, защото по теми, които са от национално значение и те под една или друга форма не променят моделите на управление на страната, намирахме общ език. Аз искам да им благодаря за това, че действително успяхме да се консолидираме и да намерим правилните решения в това многообразие на 43-то Народно събрание с осем парламентарни групи. От тази гледна точка, искам да благодаря и за проведените последни разговори, които бяха за опити за съставяне на правителство. Тук искам специално да подчертая и Найден Зеленогорски, и Румен Христов, и г-н Танев от „България на гражданите“. Също така искам да подчертая и конструктивните разговори, въпреки различията на моменти, но всичко беше в градивния дух на Краси Каракачанов, на Валери Симеонов. Тук мога да ви споделя, че в един следващ парламент аз смятам, че отново можем да намерим допирните точки за формирането на парламентарно мнозинство и избирането на правителство, което да продължи този икономически ръст, който беше регистриран 2016 г., а той е на годишна база около 3,1 икономически ръст. В първата тройка сме на държавите от Европейския съюз.

 

- Какви изводи направи ГЕРБ от президентските избори и с какви амбиции влизате сега в надпреварата за предсрочни парламентарни?

 

- Изводите са – късно обявяване на кандидатура, имаше действително други очаквания може би в голямата част от избирателите и разбира се, това, което се получи по време на кампанията. Знаете, че самото послание, че ако загубим изборите, ще има оставка, под една или друга форма активизира хора, които по принцип може би не са от активните гласоподаватели, но са тези, които всъщност искаха под една или друга форма да упражнят конституционното си право и да покажат своето отношение към политиците по принцип. Така всъщност се стигна до тази загуба. Тук искам да отчета, че въпреки късното обявяване на кандидатурата ни, въпреки някои слабости, които констатираме и начина, по който трябва да променим последващите си кампании, мога да отчета, че резултатът ни от 840 000 гласа на първи тур е едно сериозно присъствие в политически план.

 

Съпоставимо с 2015 г., на тяснопартийния вот за общинските листи ГЕРБ имаше 890 000 гласа, което означава, че в общи линии сме се доближили до нивата от тяснопартийния вот от 2015 г. и на втори тур получихме една подкрепа от 1 млн. 256 хил. гласа, което за мен е една цел, която трябва да се търси като резултат на следващите парламентарни избори. Мога да споделя, че 2013-2014 г. ГЕРБ получаваше около 1 070 000 – 1 080 000 гласа, което ще ни даде възможност да бъдем първа политическа сила и аз съм убеден, че по този начин ще бъдем партията, която ще бъде основният двигател за политиките, които ще се правят в следващия парламент.

 

- Кои са най-важните промени и проекти, които предстои да разглежда парламентът до края на своята работа и промените в изборното законодателство ли ще бъдат първа задача за следващия парламент?

 

- Знаете, че част от мотивите, за да водим разговори за съставяне на правителство във формат 43-ти парламент, бяха и от изказването на премиера Борисов в Брюксел, когато беше срещата на лидерите, където всъщност един от мотивите беше да се съобразим и с проведения референдум, да могат да бъдат направени съответните дискусии, обсъждания и в един срок от година-две да може действително да се приеме законодателство, което да съответства на желанието на тези над 2,5 милиона български граждани, но същевременно да има и смислена дискусия и добра комуникация с Венецианката комисия. Знаете, че препоръката на Венецианската комисия е една година преди провеждането на избори да не се правят радикални промени с изборното законодателство.

 

Аз съм песимист от гледна точка на приемане на изборно законодателство в оставащите три седмици парламентарна дейност и от тази гледна точка смятам, че ние сме заявили принципната си политическа позиция на ПГ на ГЕРБ с внасянето на проект за решение за референдума, който беше проведен по трите въпроса. Знаете, че в момента няма решение на Централната избирателна комисия, от гледна точка на това, че всъщност има внесена жалба във Върховния административен съд. Там вече има решение, с което ще се направи ръчно преброяване. Аз съм убеден, че в оставащите няколко седмици на този парламент може би една от темите ще бъде антикорупционното законодателство и разбира се, дискусиите, които могат да бъдат проведени и по изборното законодателство. Смятам, че няма да бъде приета тезата за изцяло мажоритарен избор, като ГЕРБ ще настоява при една дискусия.

действително да говорим за мажоритарен избор и мажоритарна избирателна система.

 

- Ще се обмисли ли вариант за смесена такава?

 

- Мога да се върна няколко месеца назад, когато се обсъждаха някъде около май месец 2016 г. промените в изборното законодателно. Тогава ГЕРБ дискутираше с парламентарните групи в българския парламент да внесем предложение за разглеждането на смесена система и по-специално на модела, който е приет в Германия. По този начин има пропорционална листа, но същевременно има и мажоритарна листа, което дава една добра възможност на избирателите да избират най-достойните и тези, които биха могли действително да бъдат част от правенето на политики, които да са в полза на обществото. От тази гледна точка, ние бихме се съгласили, но все пак на първо място приоритетно трябва да имаме в предвид желанието на над 2,5 милиона български граждани. Така че от тази гледна точка, политическото решение, което сме взели от парламентарната група и партията, е да се съобразим с референдума, проведен в България, и да си отчетем и грешките за това, че нито една от политическите партии не успя да изложи достатъчно аргументи против мажоритарната система.

 

В момента, когато българските граждани дадоха гласа си за тази промяна и желанието да има мажоритарна система, тогава вече всички започнаха да говорят в един глас колко е вредна мажоритарната система, ако бъде приета тя. Да, действително може би е вредна, но от тази гледна точка, аз не смятам, че в тези седмици е реалистично да бъде прието законодателство, което диаметрално да промени изборната система и начина на провеждане на избори в България.

 

Албена Иванова, радио „Фокус“


От категорията

Радев пред УНСС: Да включим прожекторите! Да осветлим процесите в държавата! (пълен текст)

Снимка: Прессекретариат на държавния глава-1523886610.jpg

Прокуратурата и съдът имат последен шанс да върнат доверието в тях и в България ...

16 апр. 2018 | 16:08

Проф. Иво Христов за ударите в Сирия: Видяхме атракция, която устройва всички!

Проф. Иво Христов
Снимка БНТ-1523885324.png

Т.нар. „международно право“ отдавна няма и стойността на хартията, на която е ...

16 апр. 2018 | 16:27

Антон Кутев: Цветанов прекалено много свикна с властта

-1522042699.png

Не е важно дали ще се явим на избори и дали ще ги спечелим. Важното е, ако ги ...

22 апр. 2018 | 09:54

Пропуснатите в дебата проблеми в отбраната и политическата слепота

-1472586819.jpg

България все още заема 67-о място сред 125 държави в класацията на военните ...

22 апр. 2018 | 09:49

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Николай Колев


6 ян. 2017 | 02:41Грешка беше номинирането на Цецка Цачева! Щото другите ви трябваха (по думите на БойкоІ Томислав, Митко, Данчето! Пък без бозава тьотка можехте! Само че толкова акъл в главите ви НЯМА, Цветанов да си признаете грешките. И не само тая!!!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Сурвакар Балкански


30 дек. 2016 | 16:04Време е за равносметка г н Цветанов ,по още много проблеми на ГЕРБ ,не само за късното обявяване на кандидата Ви за президент !Не се съмнявам ,че вие добре ги виждате ,но трябва да излезете от сянката и ви го пожелавам през новата година !


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


zahari savov


30 дек. 2016 | 12:14Най голямата грешка е направена на 3 декември 2006 година, когато бе създадена от бивши и настоящи полицаи партия ГЕРБ. Да не забравяме, че Борисов е милиционер от 1982 година.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


OFFche Welle


30 дек. 2016 | 08:11Грешката е, че Цвъко се е пръкнал на тоя свят.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Васил Здравков


29 дек. 2016 | 23:43Да чета простотиите на един изключително ограничен човек е пълна загуба на време.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


2018