Административното дело беше образувано по жалби на над четиридесет организации и фирми

ВАС отмени част от текстовете в наредбата за касовите апарати

1817 | 20 ноем. 2020 | 14:26

Налице е нарушение, свързано с обсъждането на проекта и с представените становища, предложения и възражения, гласи решението на върховните съдии


Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Това са чл. 3, ал. 16, чл. 16, ал. 3, чл. 38, ал. 4, чл. 52б, чл. 52 г, чл. 52д, чл. 52и, чл. 52к, ал. 2, чл. 52н и Приложение № 34 и 35 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

По жалби на над четиридесет организации и фирми беше образувано административно дело № 8705 от 2019 г.

При приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че същите водят и до нарушение на материалния закон, съобщават от Върховния административен съд.

Оттам припомнят, че законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт, както и на възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган. Целта е така да се гарантират принципите на обоснованост, стабилност откритост и съгласуваност, които формулират и целите на разпоредбата. Спазването на тези изисквания дава гаранции, че при формирането на волята на органа ще бъдат съобразени всички необходими обстоятелства при регулиране на определени обществени отношения по един разумен, компетентен и стабилен начин.

Налице е и нарушение на чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма, съобщават от ВАС.

Приложените по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално, категорични са от Върховния административен съд.

Върховните съдии приемат, че са нарушени и изискванията на чл. 6, § 1 от Директива ЕС 2015/1535. Според нея трябва да бъде изпълнена процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

 


Grand Energy

От категорията

Страните от ОПЕК са постигнали съгласие за удължаване на съкращенията на добива

-1421533346.jpg

ОПЕК, Русия и другите съюзници, известни като ОПЕК+, ще проведат дискусии утре, ...

30 ноем. 2020 | 20:42

Биткойн удари нов рекорден връх с поглед към бариерата от $20 000

-1512636918.jpg

Така в рамките на отминаващата година водещата криптовалута вече поскъпва с над ...

30 ноем. 2020 | 18:03

Емил Хърсев: И след излизане от мерките не очаквам икономиката да стигне до най-тежките прогнози

Емил Хърсев-1550127983.png

По мнението на финансиста обявените 170 млн. лв., предназначени за подпомагане ...

30 ноем. 2020 | 15:38

800 евро Безусловен базов доход на месец могат да спечелят хора от ЕС

800 евро Безусловен базов доход на месец могат да спечелят хора от ЕС-1606760994.jpg

30 ноем. 2020 | 20:29