ВКС поиска КС да обяви за противоконституционни кариерните бонуси на членовете на ВСС

Според Пленума на ВКС парламентът не може да изземва оперативни управленски функции

ВКС поиска КС да обяви за противоконституционни кариерните бонуси на членовете на ВСС

2236 | 27 май 2020 | 15:25

Тази законодателна възможност нарушава независимостта на съдебната власт и принципите за разделение на властите, за правовата държава и за равноправието, смятат върховните съдии


Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) на 26 май 2020 г., с 68 гласа „за“ от гласувалите 71 съдии, реши да отправи искане до Конституционния съд (КС) да бъде обявена за противоконституционна разпоредбата на пар. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) за изменение разпоредбата на чл. 28 от ЗСВ в частта ú, предвиждаща при изтичане на мандата на член на Висшия съдебен съвет (ВСС) или при предсрочното му прекратяване последният да се възстановява… „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“, съобщиха от ВКС.

В искането се посочва, че с изменението се нарушава разпоредбата на чл. 117, ал. 2 от Конституцията (КРБ), съгласно която съдебната власт е независима. Оспореният текст дава възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система като стабилност, прозрачност и кариерно развитие.

 

Конституцията съдържа норми, които се отнасят до изграждането и функционирането на съдебната система, но издаване на акт, чрез който се осъществява дейността по персоналното организиране на съдебната власт, създава условия за пренебрегване на конституционноправния престиж и води до неговото накърняване (решение по к. д. № 30/1991 г.). Пленумът на ВКС напомня, че Конституцията урежда служебния статут на съдиите, прокурорите и следователите, така че да осигури тяхната независимост и подчинението им само на закона и затова те се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност само от ВСС. Единствен орган, който според КРБ е разположен вътре в съдебната система, определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна.

Върховните съдии пишат, че елиминиране или редуциране на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от КРБ). „Народното събрание може да определи със законови разпоредби как да се структурира съдебната система, но не е в рамките на законодателната власт да навлиза в правомощията на съдебната власт“, се подчертава в искането.

Според Пленума на ВКС парламентът не може да изземва оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, като със закон посочва определени лица да бъдат назначени на определени позиции в съдебната система. Народното събрание е излязло извън кръга на правомощията си и е иззело конституционни правомощия на ВСС. „Конституционният статус на този орган не може да бъде накърняван, като същият бъде задължаван да повиши свои членове на точно определени позиции в съдебната власт“, категорични са съдиите от ВКС.

В искането се казва още: „С изменената разпоредба на чл. 28 от ЗСВ се нарушава и чл. 6, ал. 2 от Конституцията, съгласно който всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично и обществено положение. Наличието на тази разпоредба лишава от каквото и да е оправдание съществуването на предвиденото в чл. 28 от ЗСВ по-особено, привилегировано положение на членовете на ВСС. Такова изключение не може да бъде установявано със закон. Определени членове на ВСС ще заемат позиции в съдебната власт, по отношение на които останалите съдии, прокурори и следователи ще бъдат лишени от възможност да участват в конкурс за заемането им. В този смисъл по същество е налице ограничение на равенството пред закона, основано на обществено положение, критерий, по който Конституцията забранява да се въвеждат ограничения на правата на гражданите, което се отнася и за заемане на която и да е публична длъжност.“


От категорията

По искане на премиера директорът на ОДМВР-Бургас подаде оставка

Радослав Сотиров-1594467318.jpg

Не пазим нито една политическа сила, ние пазим българските институции, заяви ...

11 юли 2020 | 14:33

Гешев: Радев се съюзява с тъмнината, с политици и олигарси, които не спират да ограбват България

Главният прокурор Иван Гешев дава извънреден брифинг (На живо)-1594379247.jpg

Ще уведомим посолствата, ЕП, ЕК за безпрецедентния политически начин и ...

10 юли 2020 | 13:55

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“ с жертви и ранени

-1548152935.jpg

На място са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ. Въведен ...

12 юли 2020 | 18:05

МВР: Не се поддавайте на провокации, полицаите не са врагове

-1594563930.png

Очакваме провокации. Потвърждават се всички информации за намиране на платени ...

12 юли 2020 | 17:23