На 1 септември се навършват 80 години от началото на Втората световна война – време за поуки и анализ

Йордан Величков: Дипломати предупреждават Фердинанд и Борис III, че ще загубим войните. Уволнени са!

9464 | 1 авг. 2019 | 15:00

Въпреки големите успехи на германската армия в първите месеци на нападението, дипломатът Иван Стаменов прогнозира изхода на войната: „Независимо от всичко Червената армия ще победи, дори ако трябва да се изтегли зад Урал“


Доц. Йордан Величков

 

Причините, театърът на военните действия и трагичните резултати от Втората световна война са били обект на сериозен анализаторски труд, отразен в стотици издания. Наред с обективното и добронамерено анализиране на реалностите на войната, не липсват и опити за подмяна на някои факти, преиначаване на събития, фалшифициране на приноса на отделните държави в разгрома на хитлеристка Германия.

Всяка годишнина от по-значимо събитие, особено от мащаба на война, трябва задължително да бъде повод за размисли, изводи и поуки. Това е особено необходимо за държави като България, която за три десетилетия катастрофално губи три големи войни, безпрецедентен случай в европейската история и на два пъти се поставя под въпрос нейното съществуване като държава.

80-годишнината от началото на Втората световна война (1  септември 1939 г.) е добър повод да се разтвори една страница от новата българска история, която разкрива ролята на българската дипломация в драматичните и трагични събития, разиграли се през двете световни войни.

В навечерието на Първата световна война България разполага както с все още много добра армия и команден състав, така и с подготвени дипломати. Факт, за който твърде малко се знае, защото е бил старателно укриван десетилетия. Българските дипломати, които твърдо подкрепят политиката към национално обединение на българския народ, и макар и пратеници в чужбина на царя, са единствените, които  се противопоставят на поетия вече от Фердинанд курс към Германия и Австро-Унгария. Въпреки съществуващата дворцова тирания, те смятат, че политиката на България, насочена към влизането й в Тройния съюз, е прибързана, опасна и авантюристична.

 

В многобройните дипломатически документи – доклади и шифрограми, изпратени от  повечето европейски страни, се правят задълбочени анализи и оценки на международното положение, на съотношението на силите и ресурсите на воюващите страни и преобладаващата част от тях прогнозират победа на Антантата. В почти цялата дипломатическа кореспонденция не се влага никакъв субективизъм, пристрастност или изблик на емоции.

Впечатляваща е изключителната компетентност, задълбоченост и невероятно чувство за отговорност към собствената страна. Дипломатическите ни представители в чужбина са единствените държавни служители, които проявяват открито опозиционно поведение, виждайки, че курсът, който поема България, е гибелен. Те не си заравят главите в пясъка, не се стремят да се харесат на висшестоящите, включително и на Фердинанд, а твърдо и безкомпромисно отстояват собственото си мнение, в правотата на което са напълно убедени и категорично разобличават антинационалната политика на монарха. Затова и някои от тях са принудени да напуснат дипломацията, а други плащат с дипломатическата си кариера.

Един от първите дипломатически представители, който осъжда поетия от България курс към Тройния съюз, е пълномощният министър в Лондон Димитър Хаджимишев. С изключително убедителни многобройни аргументи, които излага в кореспонденцията си до София, той прави упорити опити да вразуми българските ръководни фактори да не тласкат страната към нова национална катастрофа. Дипломатът смазващо разобличава опитите на Фердинанд да оправдае присъединяването към Германия, уж с нежеланието на Антантата да удовлетвори нашите териториални претенции. "Какво може да иска повече правителството на нашата държава, пита  в телеграма Хаджимишев, когато вече ни предлагат линията Енос-Мидия и безспорната зона в Македония, обещават ни съдействие за връщане на Добруджа и Кавала. Като имам предвид, че изходът от войната ще бъде в полза на Съглашението, а също и това, което то ни осигурява, не трябва да губим време за спорни зони, а да почнем веднага преговорите на солидна база, която то ни дава“, апелира пълномощният ни министър в Лондон.

С неколкократното си потвърждаване на категоричното си становище, че огромна част от българските национални идеали могат да бъдат реализирани само с помощта на Антантата, Хаджимишев впечатлява с голямата си компетентност на международник. Той смята, че това е пътят, чрез който след векове на вражди и войни ще настъпи мир и добросъседство между балканските народи. Ще се сложи край на взаимното изтребление. Невероятна предвидливост и далновидност, доказана през последното столетие.

Гибелната за България прогерманска политика категорично е разобличена и от българския пълномощен министър в Петербург Михаил Маджаров. „Много пъти аз съм посочвал на правителството, че разбирателството със Съглашението е напълно възможно и само под негова закрила ние можем да получим нашето обединение“.

След като разбира, че Фердинанд не желае и да чуе за съюз с Антантата, Маджаров, този горд и достоен българин, наследник на авторитетен и заможен род от Копривщица, завършва дипломатическата си кариера с думите: „Мога да служа на държавни идеи, но не и на лични и непозволени капризи“.

Безпримерна е смелостта и откровеността на българския пълномощен министър в Белград Ст. Чапрашиков. В една от телеграмите си той предупреждава: „Ако България се бие в съюз с Турция срещу Русия, с която имаме особени исторически и племенни връзки, всички историци ще укорят нашето неблагодарно племе и произнесената присъда ще тежи на душата на всички бъдещи български поколения“. За тази дръзка и смела позиция Чапрашиков е уволнен, макар че е бил няколко години началник на кабинета на Фердинанд.

Съветите са му отхвърлени с ирония, а стряскащите предупреждения към управляващите - заглушени. Те ще останат завинаги в дипломатическата и политическа история и ще свидетелстват, че България, наред с крайно примитивните си политици и пълното нищожество монарха, е имала и способни, ерудирани, интелигентни, смели и достойни дипломати, въпреки дворцовия деспотизъм и безпощадната административна разправа с всеки, дръзнал дори да мисли различно от Фердинанд.

Най-парадоксално е, че всички ръководители на дипломатически представителства и дори голяма част от висшите дипломати се одобряват лично от Фердинанд. Един от най-приближените му е и Димитър Станчев, дългогодишен началник на тайната му канцелария. Изпращан е на едни от най-важните дипломатически постове - Букурещ, Виена, Петербург (където служи 10 години), Париж. Когато започва войната през 1914 г. е преместен в Рим. Отлично познаващ международната обстановка в резултат на огромния си дипломатически опит, Станчев е категоричен. Печелившата карта за България в тази война е намесата й на страната на Антантата.
Фердинанд е гневен на довчерашния си приближен и дворцов сановник и моментално го уволнява. Същата съдба споделя и опитният дипломат Димитър Ризов, пълномощен министър в Рим до Първата световна война.

Очевидно, България е единствената европейска страна, в която не само не се обръща внимание на безценната информация, изпращана от дипломатическите мисии, но към нея Фердинанд се отнася с пълно пренебрежение и раздразнение. Тя не се вписва в твърдо определения курс на Кобурга към Германия, неговата родина.

Макар и не толкова брутален като баща си  Фердинанд, но подобен пренебрежителен подход към информацията на дипломатическите ни представителства показва и Борис III. Дипломати, които не само не споделят, но и са категорично срещу влизането на България в Тройния пакт, са уволнявани, понижавани или премествани на по-незначителни постове. Един от тях – Първан Драганов, пълномощен министър в Берлин. Освен че е противник на влизането на България в пакта, той възразява лично на Хитлер за предложението му направено на Югославия да получи Солун, а това означава и Егейска Македония срещу преминаването на германските санитарни транспортни  средства през югославска територия. За тази му дързост е преместен в Мадрид.

Крайни противници на обвързването на България с Тройния  пакт са и пълномощните министри в Москва - Иван Стаменов, и в Лондон - Никола Момчилов. В знак на протест срещу влизането на българската страна в пакта ръководителят на българската дипломатическа мисия във Великобритания подава оставка. А като един от най-опитните и способни български дипломати Стаменов недвусмислено прогнозира дори изхода на войната. Въпреки големите успехи на германската армия в първите месеци на нападението, той е категоричен: „Независимо от всичко Червената армия ще победи, дори ако трябва да се изтегли зад Урал“. Тази прогноза, станала известна на целия свят след войната, предизвика огромно възхищение към този български дипломат.

Друг изявен дипломат е Никола Антонов, работил в дипломатическите представителства в Стокхолм, Москва, Анкара, Виена. Само няколко дни след започването на Втората световна война той телеграфира на София, че тази война ще бъде загубена за Германия. В тази връзка препоръчва България да бъде изключително внимателна и предпазлива в своята външна политика. За тази му позиция пълномощният министър е строго наказан.

 

Впечатляващо е професионалното ниво на пълномощния министър във Вашингтон Димитър Наумов. Научил от американската преса за обявената от България война на САЩ и Англия, той изумен телеграфира в София, надявайки се, че става въпрос за грешка. Той дори не си представя, че може да се намери нормален български политик, който да извърши такова безумие.

Впрочем, най-точна и обективна оценка на водената в този момент българска външна политика дава американският президент Рузвелт. След обявяване на война на Англия и САЩ дежурният офицер в Белия дом събужда президента и докладва тази новина. „Това изненада ли ви?“ – го пита президентъг и добавя: „България е един от най-верните сателити на Германия и естествено е тя първа да ни обяви война. Не си струваше да ме събуждате за това!“.

Защо монарсите Фердинанд и Борис III, наложили еднолични режими, се отнасят с пълно пренебрежение, цинична ирония и враждебност към безценната информация на лично изпратените от тях дипломатически представители в чужбина? Защо вкарват България в един съюз от три държави срещу фактически целия свят? Освен крайният германски национализъм на Фердинанд и стремежът на Борис III с подкрепата на Хитлер да запази престола в момент на бурно развиващите се републикански настроения в Европа и България, има ли други причини, които тикат двамата монарси към тези безумни и гибелни за България решения?

Защо се вярва на двама чужденци – Фердинанд и Борис III, и дори се прави опит първият от тях да бъде тихомълком реабилитиран, въпреки престъпните му деяния? А за втория, макар и необразован, страхлив и с нестабилна психика -  качества, констатирани от най-близкото му е обкръжение - се внушава, че е един изключително опитен политик, „спасил“ България? От какво? Та жертвите и разрушенията, които понася България са повече от тези на Чехословакия, Дания и Норвегия, противници на хитлеристка Германия, например. И не Прага, Копенхаген и Осло бяха разрушени, а София. Факти, които не подлежат дори на коментар.

Защо десетилетия наред се мълчи за дипломатическата информация, разобличаваща задкулисната антибългарска политика на двамата монарси? Защо се проявява недоверие към невероятните професионални качества на дипломатическите ни представители, които с международния си опит, образование, интелект и безгранична преданост към родината си са несравними с Фердинанд и Борис III.
     
Най-изявени учени и политици многократно подчертават ролята на историята като най-верен ориентир за бъдещото развитие на всяка държава. Разбира се, обективна и безпристрастна история, писана от историци, а не от партийци. Такава история е крайно необходима в този момент и на България.От категорията

Петър Младенов преди 30 години: "По-добре танковете да дойдат!" И танковете бяха готови...

Петър Младенов преди 30 години: "По-добре танковете да дойдат!" И танковете бяха готови...-1576283014.jpg

Вече 30 години няма еднозначен отговор дали най-дългогодишният външен министър ...

14 дек. 2019 | 02:23

Проф. Иван Ангелов: Държавите от Западните Балкани не са готови за Европейския съюз

-1507719516.png

Силово разширеният ЕС ще стане още по-уязвим, с още по-противоречиви интереси ...

13 дек. 2019 | 17:19

Изгубил ли е харизмата си Виктор Орбан?

-1518972872.jpg

В хода на времето начинът, по който може би подпийналият Жан-Клод Юнкер ...

14 дек. 2019 | 11:35

ТАСС: „Големият брат винаги прощава“: Защо Русия и България се карат

Официалното помирение се състоя в Москва, където премиерът Борисов се извини за провала на „Южен поток“-1527759642.jpg

През 2019 г. България се върна към политическа линия, която може само да ...

13 дек. 2019 | 14:53

За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


мирослав


2 авг. 2019 | 07:41Не е лошо и на сегашните някой да им каже каква ги чака! Не всичко е апартаменти, сметки и курви из учрежденията!


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.


Шефа


1 авг. 2019 | 19:35Много точно написано! Такава и ИСТИНАТА И ще допълня това което е малко известно ЗАЩО и днес сме на това дередже. Много просто защото начело на държавата в момента е правнука на Фердинанд злият ГЕНИЙ на ЕВРОПА , внука на Борисlll и незаконния син на БАЙ ТОШО тъй наречения от Радан Кънев БАЙ ХУЙ Борисов. За Тодор Живков се знае че е незаконно роден син на Борис Трети а сегашния МИНИСТЪР ПРЕ(ДСЕ)ДАТЕЛ е НЕЗАКОНЕН син на Тодор Живков. И фамилията НАИСТИНА му е вярна ЗАЩОТО дядо му е Борис само че монарха. БАБА МАРУЦА е била много красива влашка циганка затова и нашия хубавец е толкова МУРГАВ.А политиката която ужким провежда е ИЗТРЕБЛЕНИЕТО на българския народ като продължение на неговите предци по кръвна линия сиреч секскобури от Виена. Затова му и помагат немските фондации толкова много години.


За да коментирате, трябва да влезете в системата. Моля, въведете потребителско име и парола, а ако все още нямате регистрация, си направете. Процедурата няма да отнеме повече от няколко минути, а за Ваше удобство може още по-бързо да влезете с профила си във Фейсбук.