Бежанци

Специално за „Преса“

Солидарността да заслужи името си

6136 | 14 окт. 2013 | 12:39

Спешно се нуждаем от финансова и експертна помощ от ЕС за адекватно и гъвкаво използване на възможностите на европейските фондове и особен

Автор:


 


Хиляди чужденци от повече от 50 държави избират България да бъде тяхна страна закрилник. Има и такива, които преминават оттук, за да търсят спасение и подслон в други държави на Стария континент. Понякога в страната ни влизат и хора, чиито намерения не съвпадат с коренните миролюбиви интереси на българския народ. Единствено те не са желани в нашето пространство на закрила и сигурност.

Сирия -
най-тежката хуманитарна криза от началото
на ХХI век

Хуманитарната криза, причинена от военния конфликт в Сирия, е тежка рана за целия свят с милионите бедстващи жени и деца бежанци, над много от които е надвиснала опасност да попаднат в омагьосания кръг на злото - трафик на хора, корупция, насилие, унижения. Преди повече от година светът получи отчетлив сигнал за мащаба на сирийския проблем, който подлага на изпитание съвременната защита на ценностите и способността на международната общност да отговаря на комбинирани мащабни кризи. През юли 2012 г. Международният комитет на Червения кръст обяви ситуацията в Сирия като немеждународен въоръжен конфликт, а Независимата международна анкетна комисия за разследване към Съвета по правата на човека на ООН обърна внимание, че в Сирия се извършват престъпления против човечеството, вина за които имат всички участници в конфликта.

Шанс да спасим света от провал е мирното, а не военното решаване на конфликта в Сирия. Възможност и за нашата страна е да не умножим проблемите и рисковете за сигурността на децата ни в условия на война отвън. Имаме нужда от вътрешнонационална солидарност, умела и интензивна дипломация на най-високо политическо ниво със съседните ни страни, върху чиито плещи също тежат бежански неволи.

У нас - много въпроси, недостатъчно отговори

Европа е мечта за повечето от търсещите тук закрила. Ако те имат отговор докъде биха искали да ги отведе пътят към спасението им, ако знаят за многото неизвестни пред оцеляването им всеки ден, пред какви въпроси и какви отговори заставаме ние днес. Какво са тези хора за нас? Какви са задълженията ни и какво говорят сърцата ни? Кой се грижи за сигурността на всички нас? Как? Каква е интензивността на имигрантските потоци? Кой е бежанец, кой - нелегален имигрант, кой получава хуманитарен статут? Как се справят общините, от какво още имат нужда? Колко от получилите закрила ползват здравни или социални услуги? Въпроси, чиито коректни отговори имаме правото да знаем своевременно. Имаме нужда от информация, предоставяна от единен център на достъпен и разбираем език.

Видове закрила

Обществото ни има нужда от повече информация за основанията и видовете закрила, които предоставяме по закон. Хората трудно правят разлика между категориите търсещи и получили закрила. В публичното пространство се говори за хиляди бежанци, а не е точно, тъй като до вземане на решение по всяка молба чужденецът е търсещ закрила. Той преминава през индивидуално производство, което включва регистрация, снемане на пръстови отпечатъци, провеждане на интервю, проверка на представените документи. Процедурата приключва с решение дали да бъде даден статут на бежанец или хуманитарен статут. По закон нашата страна предоставя международна закрила (бежански или хуманитарен статут), убежище и временна закрила.

Статут на бежанец получава чужденец, който основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради изразено политическо мнение или убеждение. От началото на 2013 г. до октомври Държавната агенция за бежанците (ДАБ) е предоставила статут на бежанец на 17 лица. Бежанците са с права и задължения на български граждани с изключение на правото да участват в избори и в референдуми, както и да участват в създаването и да членуват в политически партии. Те нямат право да заемат длъжности, за които по закон се изисква българско гражданство. Нямат право да бъдат военнослужещи.

Хуманитарен статут получава чужденец, принуден да напусне или да остане извън държавата си по произход, тъй като там е изложен на реална опасност от смъртно наказание или екзекуция; изтезание, наказание или заплахи в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт. От началото на годината до днес ДАБ е предоставила хуманитарен статут на 965 лица, повечето от които са сирийски граждани. Те имат правата и задълженията на чужденци с разрешено постоянно пребиваване у нас.

Освен двата вида международна закрила ние предоставяме убежище и временна закрила. Убежище се предоставя на чужденци, преследвани заради убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Те имат равни права и задължения с бежан­ците. От началото на 2013 г. е предоставено убежище на 1 лице.

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, принудени да напуснат държавата си по произход поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешки права или масово насилие и по тези причини не могат да се завърнат там. Решението за въвеждане на временна закрила се взема от Съвета на ЕС и е задължително за всички държави членки. Към настоящия момент у нас няма случаи на предоставена временна закрила.

С ратифицирането на Женевската конвенция от 1951 г. България спазва принципа за забрана за връщане на бежанци до границата на територията, където техният живот или свободата им са били застрашени поради раса, религия, националност, принадлежност към дадена социална група. Това не се отнася за чужденец, търсещ или получил закрила, който представлява опасност за националната сигурност или е осъден за тежко престъпление. Съществуват и други основания за отказ, посочени в Закона за убежището и бежанците.

Службите за сигурност могат да отстранят страха у хората - нашия и на тези, които трябва да приемем, единствено чрез конкретни позитивни действия, вдъхващи увереност и спокойствие.

Хуманност и сигурност
за всички

Съгласно член 80 от Договора за функционирането на ЕС политиките в областта на контрола по границите, убежището и имиграцията и тяхното прилагане се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение.
Спешно се нуждаем от финансова и експертна помощ от ЕС за адекватно и гъвкаво използване на възможностите на европейските фондове и особено на Европейския бежански фонд. През юли 2013 г. ЕК одобри за България Годишната програма'2013 за Европейския бежански фонд и за съфинансирането от него. Необходимо е спешно ревизиране на приоритетите и дейностите, които ще бъдат финансирани по тази програма.

В своите спешни решения днес е добре Европа да заяви, че политиката за имигрантите и бежанците е спасителна. Тя не е алтернатива на правото на избор между множество възможности. В повечето случаи е спасителен бряг, построен върху човечност и добродетелност, но съпътстван с рискове, които страните споделят. Най-добрата алтернатива е в районите с конфликти и страдания да изградим ред, законност и добри икономически и социални условия за човешкото общество. 

(в. Преса, печатно издание, брой 280 (631 от 14 октомври 2013)


 


От категорията

The National Interest: Съгласието на САЩ за „Северен поток-2“ би било победа за Путин

-1614181083.jpg

Самозаблудата на онези европейци, които, макар Москва да ги е смущавала и ...

24 февр. 2021 | 17:31

Владимир Костов: Залогът на изборите - новият национализъм

-1469249999.jpg

На мястото на глобализма, или в конкуренция с глобализма, в съвременния свят се ...

23 февр. 2021 | 15:09

Владислав Кръстев, РЕГО: Десет загубени години за присъединяване към Шенген

Владислав Кръстев, РЕГО: Десет загубени години за присъединяване към Шенген-1614152104.jpg

За периода от 10 години, след първия ни официален отказ през месец септември ...

24 февр. 2021 | 09:34

Проф. Коста Костов: Националният план за ваксинация върви тромаво и на места - хаотично

Проф. Коста Костов Снимка: Агенция "Фокус"-1614176570.jpg

С ваксината на AstraZeneca трябва да се ваксинират по-млади хора, на възраст ...

24 февр. 2021 | 16:21