Руши се имунната система на Родопите – християнството

19909 | 2 септ. 2012 | 10:18

Интервю на Сийка СУРКОВА за иманярите, културния туризъм и християнството в РодопитеНе се ли преиграва понякога напоследък с археологическите открития, г-н Дамянов?

Не понякога, а в много от случаите се преиграва с тях. За мен това е гавра с науката и вярата на хората. Понякога сензациите помагат, но по-често рушат достойнството на науката.

Чия трябва да бъде тежката дума, за да се направи подбор на значимите открития и да се избегне излишното шумене?

На археологическия институт, в системата на който има около 100 души учени. Той като институция трябва да си каже тежката дума - кои обекти да се експонират, от кои епохи и къде. С предимство трябва да се покажат археологическите богатства на старите български столици.

Там обаче копачите на съкровища сякаш изпреварват археолозите. Как изглежда един обект след иманярско нашествие?

Като след бомбардировка. Или както изглеждат нивите с картофи на родопчани след набези от диви прасета. Да вземем за пример античния град Рациария. Иманярите научиха, че там има непроучени неща, и някои през целия си живот се издържат от тях.

Кой консултира иманярите и как те правят пробив в базата данни за археологическите богатства?

Иманярите вече са образовани и имат много по-модерна техника от археолозите. Преди 50 години копаеха нощно време и палеха огньове, в пепелта на които гледаха каква стъпка има и принасяха това животно в жертва. Най-голямата грешка бе допусната при управлението на министър -председателя Филип Димитров. Тогава ние получихме заповед от началника на отдел „Музеи и паметници на културата“ в 20-дневен срок да дадем пълни списъци на всички археологически паметници на културата заедно с координатите за местонахождението им, защото предстоеше възстановяване на поземлената собственост.
По закон не се възстановява правото на собственост на земя, върху която и в която има неотделими археологически паметници. Музеите от цялата страна изпратиха списъците, а иманярите се снабдиха с тях и отидоха да копаят наготово. Предполагам, че в особено силните иманярски райони някои от археолозите ги консултират. Твърде възможно е, тъй като археолог, който редовно проучва археологически обекти и публикува резултатите на два западни езика, получава 400 лв. заплата.

Иманярите много повече ли са от археолозите?

Да, преди години, когато аз бях директор на смолянския музей, техният брой беше около 150-200 в региона. Сега са по-малко, но са строго специализирани в различните дейности. Разделени са на касти - едни копаят, следващите са мулета, които пренасят антиките, има ръководител на групата, а иманярският бос разузнава обекта и прибира големите пари. Останалите са на надница. Тези, които копаят, не знаят кои са мулетата и обратно. Има една силна пазарджишка група, която изтърбуши родопския край. Дори разори светилище в Михалково. Обикновено иманярите работят за намиране на монети. От 10-15 години са на по-префинен етап, търсят късноантични обекти, в които има много ценна керамика. Продават един античен съд на снобите в Европа за хиляди левове.

България има огромен потенциал за развитие на културен туризъм. Доколко се използва и как да открием ключа за успеха в тази сфера?

Туризъм без културно-историческо наследство е едностранчив. Туризмът трябва да показва комплексно достойнствата на всеки регион. Развлечения, качамак, пъстърва, клин и родопска кухня могат да се намерят навсякъде, но бъдещето е на културния туризъм. Едно умело съчетаване и комплексно показване на историческото наследство, включително и живото културно наследство, това е ключът към успеха. Допълвам и празничния календар, като за пример мога да посоча традиционното гайдарско надсвирване в Гела, което е с международен успех.

Какво не ни достига, за да заработи успешната формула на пълни обороти?

Българинът трябва да разбере, да познава и да се гордее, че има културно- историческо наследство с европейска значимост и че той е част от него. Не ни достигат воля, амбиция и опит. Практиката показа, че опитът в областта на туризма не се онаследява, той се придобива. Имаме прекрасна флора и фауна, прекрасен ландшафт, най-богатия регион на минерални извори и ценна археология. Трябва да се направи картографиране, да се наслагат върху археологическата карта и другите забележителности, карта на обичаите и фолклора например.

Аз съм направил археологическа карта на Средните Родопи, на която са отбелязани над 1000 обекта от праисторията, от античността, през Средновековието до новото време. Включени са всички исторически и археологически епохи. Животът в Средните Родопи не е прекъсвал, тук от дълбока древност са живели хора, планината никога не е обезлюдявала. Тук се създава български народ и култура, нашето население има свой собствен оригинален принос в националната култура, която от своя страна представлява вклад в европейската култура. Културното наследство на България е дъхав букет цветя от всички региони, там е и родопското цвете. Взети заедно, те правят страната ни уникална.

Родопите са свещена планина, населена от дълбока древност. Тук са живели изконните траки, славяни, Куберови българи, готи и много други, които участват в създаването на българската култура в планината. И тук се създава български народ. Друг е въпросът, че наследството е духовност, култура, т.е. елементи на поведение, които образуват една голяма духовна сграда, в която е тракийското наследство.

Наричате някои пътеводители „пътевредители“. Защо?

Трябва да се направи сериозен преглед на рекламните материали. Така е, много от пътеводителите аз наричам „пътевредители“, защото в един от тях се казва, че в Х век в Широка лъка живели турци. Друг пък твърди, че тракийската култура в родопския край има много дълбока традиция от II век преди Христа, а в трети се говори, че в девинския край „има много некрополи и акрополи“. Туризмът трябва да се вземе в компетентни ръце. Освен това не трябва да има разпокъсаност, нужна е обща дестинация. Кардиналната тема  според мен е „16 века християнски Родопи“. Християнското археологическо наследство в Средните Родопи, от двете страни на границата с Гърция, възпрепятства създаването на ислямската дъга.

Тук е мястото да попитам за уникалното явление, наречено криптохристиянство, наличието на което ваши находки отпреди 35 години доказаха в Родопите. Това ли е най-ценното ви откритие?

Върховното ми откритие е некрополът в село Борино, точно заради криптохристиянството (скрито християнство). Дефинирам го като скрито изповядване на християнската религия зад фасадата на исляма. Като средновековник аз се заех да изследвам най-масовите археологически обекти, това са некрополите, или градовете на мъртвите. Регистрирал съм 260 некропола на територията на днешна Смолянска област, за която се говори като Средни Родопи, които съм минал стъпка по стъпка. Локализирал  съм 1800 археологически обекта в общините.

Археологическото проучване на некропола в Борино показа как след ХIV век старите християнски гробове постепенно се примесват с погребения с мюсюлмански ритуал, които след близо два века напълно изместват християнските. Това обстоятелство сочи, че няма смяна на жителския състав на селото, а само постепенно се променя религията на хората. Там за първи път в историческата наука открих археологически свидетелства за криптохристиянство, а погребалният обред се превърна в историческо свидетелство за българската същност на населението, оставило некропола. В моята 50-годишна археологическа практика съм установил стотици случаи, при които в мюсюлмански къщи има икона, има долапче на изток с кандилце в него, има печат за петохлебие или други реликви.

Казвате, че хората са приели исляма за пред поробителя, а в сърцата си са останали християни.

Не е известен нито един държавен османски документ, който да повелява  масово налагане на мохамеданската религия. Но има много факти за насилие, за кланета, убийства и изнасилване.

Каква е вашата истина за скритото християнство, открита в некрополите? Какво намерихте в гробовете?

Копаейки сектора от X-XIV век на некропола в Борино, установих, че всички гробове са по християнски погребален обред - глава на запад, крака на изток, ръце скръстени на корема. На много места се установява спазване на античния от гръцко време обичай „Харонов обол“. Това е практиката да се поставя монета в устата на мъртвия, такса за грозния лодкар Харон, който превозва душите на умрелите през адските реки Стикс, Лета, Ахерон. С тези монети най-точно датираме отделните погребения и целите некрополи. Постепенно гробовете следват мюсюлманската посока, но нямат надгробни камъни. Те са скрити вътре, а на тях стои врязан кръст.

Посоката на гроба е видима за всички, по мюсюлмански, но в него има християнски атрибути. Откритието бе взрив в секция „Средновековна археология“. Още повече, че с децата на Борино проучвах и те със собствените си ръце и сърца откриха живите корени на българската си същност, на своите прародители. За пръв път в археологическата наука се откриха свидетелства за скрито изповядване на християнската религия.

Откога е християнството в Родопите?

От края на IV век. Резултатите от християнската мисия на епископ Никита от Ремисияна личат в проучените от мен некрополи и раннохристиянски базилики, както и единствената раннохристиянска гробница в Родопите, разположена в землището на село Барутин.

А разкопките в Барутин?

Барутин е много интересен обект. Обикаляйки района, една възрастна жена българомохамеданка каза на служител от кметството, който ме водеше в местността Долна Бартина: „Недей му казва за черквата.“ Аз си замълчах, но на другия ден сам огледах щателно местността и на най-огледното място, обрасло с борови дървета на около 50 г., открих руините на църква, която впоследствие се оказа център на археологически комплекс, състоящ се от раннохристиянска трикорабна базилика с допълнително пристроено кръщелно, некропол, старохристиянска гробница, вкопана в скалата.
Некрополът е от изключителна важност, защото регистрираният в него погребален обред показва как в последната четвърт на IV век, целия V и част от VI век в продължение на близо два века се е наложила християнската религия в тази част на Родопите. Точно след десет века, в края на XIV век, когато Родопите са завладени от османците, се повтаря същата история. Довчерашните християни не искали от раз да станат мюсюлмани. Задвижва се един и същи механизъм и се получава т. нар. културен и религиозен синкретизъм.

Защо след като сте открили и проучили археологическия обект, той не се консервира и социализира?

Когато се посегна на базиликата от края на IV век и раннохристиянската гробница от III век в Барутин, аз сезирах прокуратурата. Оставих обекта временно консервиран, ограден с двойна ограда от бодлива тел, и щатен пазач. Обаче дойде промяната през 1989 г. Новото ръководство на община Доспат съкрати пазача, изчезнаха огражденията и консервацията и археологическият обект започна да се руши. След разследването от прокуратурата отговориха, че действително обектите се рушат, но не в резултат на организирана престъпност. Сега там има руини. Още не е минало време да се спаси този християнски археологически комплекс. Алармирам, че се руши българската имунна система на Родопите - християнството.

 

Никола Дамянов(74 г.) 36 години е бил директор на Смолянския исторически музей, като заедно с това оглавява 15 г. дирекция „Културно-историческо наследство“. Изгражда цялостна музейна система в Смолянска област и я поставя на научна основа. Автор е на археологическата карта на Средните Родопи. Извършвал е разкопки на повече от 100 археологически обекта. Главен редактор е на списание „Родопика“, разпространявано в 18 страни. В създаденото от него Дружество на археолозите и историците членуват около 60 български учени от институтите на БАН и университетите в страната, които изучават историята и културата на Родопите от древността до ново време.


 


От категорията

Кеворк Кеворкян: Сватовници на неприличието

-1477587010.jpg

Друг сватовник – Христо Иванов. Няма бивш министър на Б.Б., да го знаете – ...

28 септ. 2020 | 15:12

Боян Чуков: Очаквам нова вълна атаки на радикализирани ислямисти в Западна Европа

Боян Чуков-1523087293.png

Светът няма да бъде еднополярен, двуполярен, триполярен, а многополярен, и той ...

28 септ. 2020 | 11:38

Кирил Вълчев: Властимащи, свалете маските в училищата и театрите! (ВИДЕО)

Кирил Вълчев Снимка: Дарик радио-1601321881.jpg

Направете изолатори в министерствата, за да държите там чиновници със симптоми ...

28 септ. 2020 | 22:36

Стефан Цанев: Протестът отблъсква интелектуалците заради средствата си и липсата на ясна перспектива

-1533654244.jpg

Няма друг начин освен младите, родени на свобода, незаразени с робство, да ...

27 септ. 2020 | 15:15