О.р. полк. Иван Иванов: Губим офицери без война

20470 | 3 ян. 2013 | 10:30

Интервю на Евгени ГЕНОВ за Закона за отбраната и за властта на военния министър


Бившият кадровик №1 на МО о.р. полк. Иван Иванов е роден през 1956 г. в София. Завършил е Висшето военно училище в Шумен, Военната академия в София и колеж по отбрана на НАТО в Рим. Служил е в армията и в Генщаба. Бил е на мисия в Таджикистан. През 2009 г. с идването на ГЕРБ на власт поема дирекция „Управление на човешките ресурси“ в МО.- Вашата оставка като началник на кадрите в отбраната в края на миналата година изненада мнозина, г-н Иванов. Защо я подадохте?

- Не бях съгласен с промените в условията за пенсиониране на военните - а именно с въвеждането на изискването и за навършена възраст. Тези мотиви изрично съм записал в заявлението си до министър Аню Ангелов. Той го има черно на бяло и знае за какво става въпрос. Това е истината. Всичко друго са слухове и инсинуации. Промяната на системата за пенсиониране във войската доведе до масово напускане на военнослужещи. Само за два месеца - през октомври и ноември, доброволно си отидоха над 650 военни. Напуснаха около 18% от майорите, 20% от подполковниците и близо 12% от младите полковници.

- Това голяма загуба ли е за войската ни?

- Ами само за сравнение ще кажа, че в най-кръвопролитните боеве между съветската и германската армия през Втората световна война, каквито са тези при Сталинград, не са загивали за толкова кратко време толкова офицери. Имам предвид в процентно отношение спрямо целия офицерски корпус на съответната армия. А ние ги загубихме в мирно време. Причината е едно немотивирано и неаргументирано решение, което бе взето без военнотех-
ническа експертиза. С моята оставка няма да върна отишлите си командири, но изразявам съпричастност към тях.

- Преди да отиде в кабинета, а след това в парламента, предложението за промяна на системата за пенсиониране в армията не беше ли дискутирано в Съвета по отбрана към МО?

- Не, в съвета бе внесена докладна записка. По нея нямаше дискусии. Това бе еднолично решение на министъра и неговия кръг от съветници, без да се иска мнението на дирекция „Управление на човешките ресурси“ и Щаба на отбраната.

- И военен №1 ген. Симеон Симеонов не е знаел, така ли?

- Той научи за това решение по време на самия съвет, когато бе внесено за разглеждане. После аз разговарях с него и той се разграничи категорично от това, което се предлага.

- Как си обяснявате, защо военният министър предприе този ход?

- Една от причините, за да стане възможен този акт, е, че у министъра и най-близкото му обкръжение е концентрирана цялата власт в МО - и то законово. Това стана чрез промените, които Аню Ангелов направи в закона за отбраната, щом стана министър. Образно казано, той направо го преора целия, за да съсредоточи властта в ръцете си. Той лиши МО от въз- можността да има истинска военнотехническа експертиза. Освен това министър Ангелов и началникът на политическия му кабинет Йордан Божилов принизяват ролята на постоянния секретар на МО и на началника на отбраната. Много често г-н Божилов си позволява да отдава от свое име разпореждания за изпълнение до най-висшия военен в държавата ген. Симеон Симеонов, до постоянния секретар и шефовете на дирекции. А това е абсолютно нередно, тъй като е в противоречие с правата, които му се полагат по закон и според устройствения правилник на МО. Има и нещо друго - въпреки че у нас съществуват 36 неправителствени организации в областта на отбраната, те все още не са реален коректив на действията на военния министър.

- Президентът Росен Плевнелиев знае ли какво се случва в армията?

- Да, той е информиран и се надявам, дори много разчитам, като върховен главнокомандващ да даде истинска оценка на сегашните събития в армията. И което е по-важно - да използва правомощията си, за да промени ситуацията във войската, която не е оптимистична.

- Реално колко ще бъдат съкратени от армията? Вие сте човекът, който знае най-добре това.

- Неотдавна министърът обяви, че от началото на 2012 г. над 1500 души по различни причини са напуснали строя. Това число е вярно, но не е коректно, защото при реорганизацията на войските през юли и август м.г. много бойци не пожелаха да се местят в друг гарнизон. Те отказаха да продължат службата си на друго място и по закон им се полага шестмесечно предизвестие за преквалификация и обучение в гражданска професия. Те са назначени в т.нар. Щат 916 към министъра. Те още не са уволнени, но и реално не служат, а само получават заплатата си и ходят на преквалификационни курсове. Броят им е доста голям - няколкостотин. Срокът на предизвестията им приключва още в първите дни на януари 2013 г. За тях обаче не се говори. Те се изключват от сметките за уволнените през 2012 г. и хитро се прехвърлят за тази година. А доколкото си спомням, веднъж министърът обяви, че става дума за близо 900 бойци. Така че реално армията м.г. се стопи с около 2400 души.

- Военният министър обяви, че напусналите армията 650 офицери са без перспектива?

- Така ли? Учудваме се на такова твърдение, което не е истина. А и не е коректно, нито мо- рално офицерите да се делят на първо и второ качество. Отидоха си златни момчета. От напусналите подполковници през тези два месеца, а те са много, над 85% са със завършена военна академия, различни квалификационни курсове и с добра езикова подготовка. Немалко от тях са учили и в академии на НАТО. Всички те безперспективни офицери ли са? Ами да вземем майорите, за които министърът твърди, че нямат академия и затова си отишли. С приетите последни промени в правилника за прилагане на Закона за отбрана бе дадена възможност на офицерите със звание майор, които нямат завършена военна академия, да служат до края на 2015 г. Така че и те имаха реални шансове за развитие. В армията се отвори много голям кадрови офицерски вакуум, който скоро няма да се запълни, тъй като випускниците на военните училища на година са средно 70-90 души. Един от възможните варианти за решение на проблема е да се променят военният закон и Законът за резерва и да се даде възможност на напусналите армията да кандидатстват отново за служба, ако отговарят на условията. Такава гъвкава политика съществува в много армии на пакта. У нас сега може да станеш офицер само след военно училище.

- МО пълно ли е с военни пенсионери? Защо ведомството ревниво крие броя им?

- Това съвсем не е така. Работещите пенсионери са 1012% от администрацията на МО, тоест около 70 човека. Но това са високо подготвени хора. Големият проблем не са те, а хилядите незаслужено изхвърлени от армията и изоставени от държавата. Мисля си, че въпросът може да се реши пак със законодателни промени, като се възприеме вариантът такива хора, ако останат на държавна служба, да се откажат от пенсията си до навършване на възраст. Не бива да се лишаваме от техния потенциал, знания и опит. В много страни от НАТО периферията на отбраната - институти, центрове за анализи, контактни групи и т.н., почти изцяло е от бивши армейци, които също работят във военните министерства.

- Министър Аню Ангелов и колегата му Симеон Дянков твърдят, че пенсиониране без възраст има само в нашата армия и това е привилегия, която я няма в НАТО, затова било редно да се премахне. Така ли е?

- Това не е истина. При по-внимателен анализ на пенсионните системи на армиите в НАТО ще се види, че навсякъде е различно според специфичните
национални условия. Но всички са ориентирани към защита на интересите на военнослужещите. Как е в гръцката армия - при пенсиониране на военния той задължително се повишава в следващо звание. Ако е полковник, става бригаден генерал. В Гърция пенсиите на военните се актуализират задължително със заплатите в държавния сектор и тези в армията. Там са възприели няколко начина за пенсиониране на служещите в армията. Единият е след 24,5 г. осигурителен стаж, от които 15 г. да са на действителна военна служба. В този случай не се иска възраст. Другият вариант е пенсиониране при навършена възраст 65 г. и 15 години служба в армията. Третият вариант е пенсиониране по нетрудоспособност на гръцкия военен без значение за прослужено време.

- Вярно ли е, че при уволнение гръцки полковник получава обезщетение от 120 000 евро накуп?

- Така е. Гръцки полковник с 25 г. служба наистина взема накуп тези пари. Вижте, при това говорим за държава, която е в тотална криза, но държи на своята армия. Пенсията на гръцкия военен е в рамките на 70-80% от базовата му заплата за звание и прослужено време.

- А как е в турската армия?

- Там след 25 г. стаж имате право на пенсия, като тя се повишава с 1% за всяка прослужена година над този таван, но не повече от 100%. При по-ранно пенсиониране турският офицер получава обезщетение до навършване на определена възраст, което е процент от заплатата му. За полковник този показател е 25%, за бригаден генерал - 35%, за дивизионен генерал - 45%, за корпусен - 60%, а за армейския генерал е 70% от заплатата. При организационно-щатни промени в турската армия, тоест когато има съкращения, военният се обезщетява допълнително със сума, равна на заплатата му, умножена по броя на месеците, които му остават до уволнение. Иначе при нормално излизане в пенсия турският военен получава 30 заплати накуп.

Подобен гъвкав и много удачен подход е възприет и в хърватската армия. Там военните могат да се пенсионират при 30 години приравнен трудов стаж, без да е необходима възраст. Приравняването става по специална формула. Например ако служа в пехотата, се пенсионирам след 24 г. служба, ако съм във ВМС - след 22,5 г., а ако съм във ВВС, излизам в заслужен отдих след 20 г. служба.

- Ако сравним с това, което правителството направи с войската ни, какъв е изводът?

- У нас въведоха система, която е антисоциална. Българският военнослужещ, ако реши след 27 г. служба да напусне армията, а за войника това е невъзможно, и няма навършени 52 г. за сержанти и младши и 54 г. - за старши офицери, отива на улицата без пенсия. А при съкращения или заболяване остава без поне минимална социална защита.

(в. Преса, печатно издание, брой от 353 от 03 януари 2013)


 


От категорията

Валерия Велева: Мандатът на Радев в бездната на разделението

-1448546816.jpg

Политиката е бягане на дълги разстояния. Понякога дори дребните предателства ...

21 ян. 2021 | 12:41

Проф. Боян Дуранкев: Американската система не иска рестарт, а промяна, това е големият проблем

-1586171714.jpg

34% от американците продължават да гледат на Тръмп и на тръмпизма като на ...

21 ян. 2021 | 10:24

Андрей Иларионов: Подпалването на Райхстага – 2021

Андрей Иларионов-1611221436.jpg

Ставащото в САЩ през последните месеци с всеки следващ ден все повече напомня ...

21 ян. 2021 | 11:29

Валерия Велева: За шарана в политиката и котарака Леополд

-1495117440.jpg

Слави Трифонов реагира на политическо послание в неговия чалгарски стил. Не ...

19 ян. 2021 | 23:45