За реклама

Начална страница:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 15 лв.

 

300x250 Rectangle – 14 лв.

 

300x600 Half banner – 18 лв.

 

 

 

Вътрешни страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 8 лв.

 

300x250 Rectangle – 8 лв.

 

300x600 Half banner – 10 лв.

 

 

Избрани страници:

Цените са за 1000 импресии

 

728x90 Leader board – 12 лв.

 

300x250 Rectangle – 10 лв.

 

300x600 Half banner – 15 лв.

 

 

 

Рекламен репортаж: 450 лв.

 

Рекламен очерк: 700 лв.

 

Рекламно интервю: 650 лв.

 

Публикуване на видео презентация: 200 лв. на ден.

 

Политическа реклама: +30%

 

Цените са без ДДС

 

 

РЕКЛАМНА ТАРИФА на сайта Епицентър.БГ
за информационната кампания за местни избори'2019

1. Еднократна самостоятелна дописка по конкретна тема или отразяване на събитие плюс снимки - 400 лв.

2. Интервю - 600 лв.

3. Цялостно отразяване на кампанията на един кандидат-кмет - до 15 дописки със снимки, видео банери - 5000 лв. 

 

4. Редуцирано отразяване на кампанията на един кандидат за кмет - 5 материала по избор на екипа на кандидата, включва и рекламни банери на страниците на сайта - 2500 лв.

5. Отразяване на кампанията на една партия:

- Цялостно покриване на всички събития из страната – неограничено, репортажи, интервюта, представяне на програми, снимки, видеа, банери - 30 000 лв.

- Редуцирано отразяване на кампанията – 20 материала, видеа, плюс банери - 15 000 лв.

- Редуцирано отразяване на кампанията – 10 материала, видеа, плюс банери - 7500 лв.

Сумите са без ДДС