Защита на лични данни

„Институт за стратегии и анализи“ ЕООД е регистриран като администратор на лични данни по ЗЗЛД. Личната информация може да включва имейл адрес и парола. Тази информация не се споделя с никого извън сайта Епицентър.бг и няма да се продава или дава под наем. Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

Бисквитки (‘Cookies') е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета стана бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за „cookies” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html

При всяко посещение, Потребителят дава достъп до:
Използване на своя IP адрес, за съставяне на метрични данни.
Google Analitics bot, събиране на метрични данни от Гугъл.
GemiusTraffic (Гемиус Трафик) и GemiusAudience (Гемиус Оудиенс), измерване на интернет аудиторията на epicenter.bg

Epicenter.bg може да предоставя статистическа информация за посещенията на сайта и обобщени демографски характеристики на аудиторията на свои контрагенти (клиенти, рекламни агенции).