Ние тримата: Константин Павлов, Любомир Левчев и аз в началото на 60-те години на ХХ век променихме стила на българската поезия

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Гарванът - Константин Павлов

-1565344494.png

И ако вярваш, че животът ти свършва със смъртта, че нищо от теб не остава и не продължава да живее; ако не вярваш, че някой ден пак ще дойдеш на тази нежна ...

2 септ. 2019 | 15:02

Джагаров бе прекалено талантлив, за да не забележи, че властта убива таланта му

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Трагедията на поета - Джагаров

-1565344494.png

Малко след събитията през 1989г. той написа, че е най-голямата жертва на комунистическия режим. Всеобщ смях! А всъщност това е истина. Гордият поет, коравият ...

29 авг. 2019 | 12:05

Той беше високообразован, четеше много, превеждаше от чужди езици, имаше строго изградена своя философия

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Великото безсмислие на изкуството - Апостол Карамитев

-1565344494.png

И сега, промъквайки се назад през годините, напразно се мъча да разровя с ръце грамадата от есенни цветя върху ковчега на Апостол Карамитев (“Цялата есен бе ...

26 авг. 2019 | 10:52

Докато в ония години поетите нагаждачи се мъчеха да съчиняват фалшиви оди за социализма, Пенев ги пишеше искрено, с пълен глас

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Разпятието на поета - Пеньо Пенев

-1565344494.png

Подражаваше той на Маяковски не само със стълбовидното изписване на стиха и с патетичния апломб на декламацията си, подражаваше му и с непокорното си държание, ...

23 авг. 2019 | 10:13

Може би никой друг български писател не беше така сигурен, че заслужава Нобелова награда, както Александър Геров

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Аз съм там - сред звездите

-1565344494.png

Геров обаче не търсеше Бога, Геров търсеше там себе си. "Страх ме е – сниши той глас в нощната тишина, - страх ме е да не помислят, че не съм патриот и ...

15 авг. 2019 | 12:02

А мъртвите – те са нашите корени

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Забравата е по-страшна от смъртта. Абе кои са тез?

-1565344494.png

Всеки разказ е мининовела, всеки спомен е един свят, от който днешните българи могат да черпят и вдъхновение, и поука, но най-важното е да имат памет.

12 авг. 2019 | 17:18

Когато някой народ живее ден за ден, без перспектива – такъв народ няма нужда от спомена за своите мъртви

Стефан Цанев в "Сънят на сенките": Забравата е по-страшна от смъртта

Колаж: Епицентър.бг-1565344494.png

Къде са гробовете на българските ханове, на българските царе, на болярите ни, на воините, на редовите ни граждани в древността? Да питам ли къде са гробовете ...

9 авг. 2019 | 14:24

първа страница