Моят принцип винаги е бил - правиш, показваш и ги оставяш да коментират, казва Борисов

Премиерът към здравния министър: Пепи, голяма мъка е! (стенограма)

15411 | 8 юни 2016 | 17:52

Министър-председателят ядосан на депутата от БСП Румен Гечев: Той говори за дълговата спирала!През 1996 година пенсиите бяха три долара и фалираха банки.


„Моят принцип винаги е бил: правиш, показваш и ги оставяш да коментират”. Това каза министър-председателят Бойко Борисов на дискусия на днешното правителствено заседание, цитиран от пресслужбата на кабинета. На нея министри представиха информация за предприетите мерки за постигане на по-справедлива цена при договаряне на лекарствата, заплащани с публични средства, за възможностите за увеличаване на средствата за младите учени, за хода на оперативните програми.

"За период от около година и половина към момента е факт, че всичките ни оперативни програми са одобрени от Европейската комисия… Като сравним ситуацията с предишния програмен период, средно се движим около една година напред и като период на одобряване, и като темп на плащане… Ако направите справка как вървят брутните плащания в страната, темпът със сигурност е по-добър, отколкото в предишния програмен период", посочи вицепремиерът по Томислав Дончев по повод определянето на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Министър Москов представи резултатите от проведената в края на миналата седмица среща на министрите на здравеопазването от Централна и Източна Европа по въпросите на лекарствената политика. На нея бяха обсъдени съвместни действия, които да доведат до намаляване на цената на лекарствата. Той коментира и засилените проверки в министерството, довели до предотвратяване на злоупотреби с бюджетни средства за милиони левове.

Премиерът Борисов подкрепи идеята на вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева за оптимизиране на разходите на ведомството и за насочването им за стимулиране на младите учени и за образователни дейности.

„Моят принцип винаги е бил: правиш, показваш и ги оставяш да коментират… Аз се опитвам да се ядосам някой път, но докато се ядосам, ми минава. Ходих в парламента да отговарям на въпроси последните две седмици. Първият петък БСП изкараха да чете срещу мен декларация човека, който те, докато управляваха, го сложиха за заместник-министър на вътрешните работи за няколко часа и си го махнаха, защото не става… Другия петък отидох – срещу мен вдигнаха Гечев да говори за финанси, който, ако вземете стенограмите на Министерския съвет от 1996 година, те са брутални. Пенсията беше 3 долара, фалираха банките… Той говори за дълговата спирала! Опитвам се да кажа – ако нещо постигат с тази си цел, е да ни отнемат енергия… Няма да продължавам по-нататък по опозиционните теми. Има, за радост, сигурно 100 предавания, в които можете да участвате – участвайте. Казвайте ги тези неща, но, повярвайте, същинската работа е това, което вършите. В огромната си част хората я приемат, а и параметрите в държавата го показват, не го говорим ние”, обобщи министър-председателят.

 

Ето и стенограмата от заседанието на МС:

* * *

БОЙКО БОРИСОВ: Между другото използвам случая Москов да го поздравя.
Москов, информирай колегите. Защото цената на лекарствата всъщност ще падне в следствие на това, което направиха преди една седмица, но не се забеляза.

ПЕТЪР МОСКОВ: Очевидно имаше за публиката някакви по-важни теми.

 

Колеги, само да ви информирам накратко.

 

В петък тук се събраха по наша покана, която беше на базата на Споразумението с Румъния, което подписахме в Крайова при нашето посещение в началото на миналата година, събраха се 11 министри на здравеопазването от региона на Централна и Източна Европа. Това беше в следствие на дълга кореспонденция и експертна работа преди това и всичко останало.
Подписа се декларация, в която всички тези държави декларират желание, намерение и готовност да се изработи споразумение, на базата на което всички ние заедно като отделни държави – по-малки и със сходен нисък икономически статус в сравнение със западноевропейските държави, да кажем, да можем да имаме единна обща стратегия и общи процедури, разбира се, за търгове на медикаменти, които съставляват огромна част от разходите и на публичните финанси, и на гражданите за здраве.

 

Набелязани са конкретните стъпки. Набелязани са конкретните работни мерки, които трябва да бъдат изработени и е насрочена следваща среща на тази съвместна инициатива за началото на месец юли в Букурещ. Тоест, това вече не е просто събрали се едни хора и имали добри намерения, а вече е процес, който има конкретни стъпки, и от гледна точка на разговорите с всичките ми колеги, е относително необратим.

 

Вчера здравният министър на Словакия (между другото, Словакия сега започва Председателството, което също е важен лост) ми съобщи, че е говорил и с чешкия министър, който също е изразил желание да се присъедини. Тоест, тази група от заинтересовани държави да постигнем, забележете, по-честни и по-справедливи за нас от гледна точка на общите европейски правила цени и условия, при които българските граждани могат да ползват модерно, качествено и ефективно лечение... Това е важна стъпка.
Нека да кажа само, че вътре в залата, в която бяхме поканили министрите, цареше… как да се каже – мускетарски дух. Имаше идея, че това трябва да се направи.

 

Идеята е проста. Срещу българския министър на здравеопазването, срещу българското правителство, или срещу румънското, или срещу словашкото, в преговорите не като противник, а като опонент стоят световни фармацевтични мегакомпании, с бюджети, по-големи от брутния вътрешен продукт на нашите държави поотделно. Срещу това ние трябва да можем да изправим обща воля, общо желание и да кажем, че можем да постигаме по-добри условия на базата на големия пазар, който всъщност оформя цялата тази група, която в течение на стъпките, които сме начертали, би трябвало да подпише такова споразумение.
Това е важна стъпка и нека да кажа, че е цел, която си заслужава. Това реално ще доведе до възможността нашите граждани, гражданите на Балтийските държави, гражданите на съседните държави от Централна и Източна Европа да могат през техните администрации, през техните правителства, през техните фондове да получат по-справедливо от гледна точка на нашите финансови възможности на държавата модерен и ефективен достъп до лекарствата.

 

Има несправедливост в начина, по който се случва договарянето на лекарства на територията на целия Европейски съюз и тя произтича от несравнимото икономическо ниво на едни или други държави. При едни и същи условия едно нещо е 100 евро за германския фонд, друго е 100 евро за българския фонд. Това се опитваме заедно с колегите и точно в духа на принципите на Европейския съюз да сме заедно, да направим и мисля, че в рамките на плана, който сме начертали, в следващата година ще имаме изработени правила, по които това да се случва.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, благодаря колега. Тук имате цялата ни подкрепа, защото съм убеден, че това е добро нещо.

Точка 1
Проект на Решение за определяне на управляващ и на сертифициращ орган по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

БОЙКО БОРИСОВ: Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Това, разбира се, е точка от дневния ред, която внася вицепремиерът Дончев, но аз искам само да обърна внимание, че с това настигаме собствените си обещания, които министерството е давало в предишен период – оперативната програма да е готова, да се отключи и да започне да работи.

 

Особено ценя едно от изреченията, които е употребил господин Дончев в докладната си записка – че издаденото одитно становище „е без резерви”. Тъй като министерството за първи път има оперативна програма, за нас, така да се каже, и по отношение на административен капацитет, и на абсолютна точност и проследимост на всяка процедура е от особено важност да се докажем.

 

Ще направя всичко възможно, за да се случи това, особено по отношение на прозрачност и обществен контрол.

 

Говорейки за това, аз искам да споделя един въпрос, който е много остър за министерството.
Ние имаме в момента нов Закон за предучилищно и училищно образование, който, разбира се, изисква и много сериозна финансова подкрепа. Имаме на практика Закон за висшето образование, който е 90% нов, макар че се базира на Закона за изменение и допълнение на съществуващия. Тоест, там реформата тече много интензивно. Имаме нова Стратегия за научните изследвания. Тоест, във всяка една от областите на министерството ние имаме интензивна реформа. Това поставя финансовите ни ресурси на огромно изпитание. Няма да говоря в момента за бюджета, господин финансов министър, но искам да споделя един проблем, който ме притеснява.

 

Миналата година дадохме два милиона лева за младите научни работници и това беше посрещнато много добре. Сега искам да ви кажа, че ние даваме 4 милиона и 200 хиляди лева на едно дружество наше, което е „Ученически отдих и спорт”. Първо, сключваме с тях едни договори от името на министерството, за да се използва тяхната база. Те са абсолютно губещи. Ние от 165 бази имаме само 50, които са в състояние, което позволява нещо да се извършва в тях. Така че парите, които изтичат от бюджета на Министерството на образованието и науката по повод на тези имоти, са много. Два пъти повече (ако вземем за база 4 милиона), два пъти повече, отколкото сме дали миналата година за младите научни работници.

 

Смятам, че това е неоправдано. Наистина, всеки лев в образованието и науката ми е особено ценен, включително и заради оперативната програма.

 

Искам да обсъдя с вас, колеги, с вас, уважаеми господин министър-председател, какво трябва да направим с тези имоти – дали имаме общото разбиране, че ако те носят по-скоро тежест за министерството – да ги предоставим на общините, където има интерес и желание те да бъдат използвани, или в някакъв общ пул на такива имоти, които са държавни, но за които има отпаднала необходимост. Наистина, 4 милиона да изтичат за местни данъци и такси от министерството и за охрана в тези месеци на много интензивна работа по всеки един от приоритетите ни, когато цепим всяка стотинка на две, ми се струва неоправдано.

БОЙКО БОРИСОВ: С финансовия министър седнете и направете някакъв вариант или варианти, които да ни представите. Дали ще е фонд, дали ще е… измислете го. Това, което продадеш, парите от тези запустели сгради или лагери, които само ги охраняваме, да отиват да стимулираме науката. Така че, за колкото ги продадеш, да отидат да се стимулира образованието и науката. Или в тази община да се санира, да се направи физкултурен салон, или да се направи музикално училище – каквото хората си преценят. Тук мога да поема ангажимент, че с финансовото министерство ще направим така, че парите да останат и да можем да ги вкараме в повишаване квалификацията.

 

Така че, седнете и го измислете как да е работещо. Иначе да се харчат 4 милиона за нищо, само за да пазим бараки… Даже тук и с Ненчев може да обмените мнения, защото и те работят, и те имат поделения, които отдавна не са поделения, а са само бараки, но се плаща за тях.

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Много благодаря. Мисля, че това наистина е добра посока за работа.

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, за период от около година и половина към момента е факт, че всичките ни оперативни програми са одобрени от Европейската комисия.
Първа беше „Човешки ресурси”, още в края на 2014 година, а след това всички останали в рамките на 2015 година. Почти сме приключили, останаха още една или две стъпки в процеса на акредитация. Това означава (за тези, които не са в материята), че съответната оперативна програма след детайлна проверка на системите има право да подава заявления и да й бъдат възстановявани междинни плащания от Европейската комисия. Тоест, освен да ползва аванса, освен да ползва мостово финансиране от държавния бюджет, машината вече може да заработи и тя да си предявява искания за плащания към Европейската комисия, което е изключително важно.

 

Прегледът на работата и темпото, сравнено с другите държави, с предишния програмен период, са добри. Аз наскоро гледах една справка за броя оперативни програми, които са акредитирани в различните държави-членки, тук България категорично стои добре. Като сравним ситуацията с предишния програмен период, средно се движим около една година напред и като период на одобряване, и като темп на плащане.

 

Доколкото в предишния програмен период (тогава акредитацията имаше друго име и това беше оценка на съответствието), реално за оперативните програми получихме подобна оценка на съответствието едва в началото на 2010 година и чак тогава имаха право да възстановяват междинни плащания. Ако направите справка как вървят брутните плащания в страната, темпът със сигурност е по-добър, отколкото в предишния програмен период.
Казвам това, за да ви окуража и да благодаря на всички за добрата работа – не само на управляващите органи, на одиторите и на всички останали служби, на моя екип, на Министерството на финансите. Но това по никакъв начин не бива да е успокояващо, защото това, че сега се справяме по-добре, не е повод да бъдем спокойни по простата причина, че и очакванията на всички – и на обществото, и на бенефициентите, и на Европейската комисия са много по-високи.

 

В този смисъл, въпреки че сега се движим по-добре, темповете оттук нататък трябва да бъдат още по-високи.

БОЙКО БОРИСОВ: Москов!

ПЕТЪР МОСКОВ: Господин премиер, колеги, извинявайте, просто вземам повод от това, което и Меглена, и Томислав казаха. Ако ви се стори, че не е по темата ще спра. Но понеже това, което говориха и Меглена, и Томислав е свързано с реално извършена работа, реално установени процедури, които водят до по-добър резултат, не знам за вас, но на мен лично наистина ми е до тук да слушам ежедневно всевъзможни обвинения за това как не се борим с корупцията, как нямаме правила, как не подобряваме механизмите и как не подобряваме действията.

 

Това, което казва Томислав, всъщност, означава точно обратното – че ние не само го говорим. Някак си във всяко едно от министерствата, което е направило определени стъпки, това нещо не се говори и оставяме някакви фрази да звучат, че по принцип някой се бори или по принцип някой не се бори с корупцията.

 

Мисля, че колкото и да ни е част от рутината и от ежедневието подобряването на параметрите, на механизмите и на процедурите в министерствата ни това трябва да бъде отговорът. Както се казва, ако трябва за известно време да зарежем основната си работа и да започнем системно да обясняваме определени неща. Защото това, което се прави, например, в сферата на еврофондовете при Томислав, във финансовото министерство на Влади, при Румяна, Меглена и т. н., то не е трудът на Меглена, Румяна, Петър или Владо, а това е трудът на цяла администрация, която, доколкото сме могли и всеки колкото може да работи по различни правила, сме я накарали да не гледа на бюджета като на брашнян чувал.
И системният отговор на това какво сме направили по въпроса, е отговорът на критиките по принцип, че на някой нещо не му било достатъчно активна борбата с нещо си.

 

Само няколко примера, които аз знам, че са неща, които са свършени в повечето от министерствата, които имаме честта да ръководим, но ние не говорим за това. Не говорим, защото за нас това е част от работата. Но срещу нас говорят и ние вадим не тези аргументи, които трябва, от моя гледна точка.

 

Направих един кратък анализ. Просто в последните дни, във връзка с конкретен повод – защо в Инспектората на Министерството на здравеопазването вземали високи заплати. Извинете ме, ако съм малко дълъг, прекъснете ме, но мисля, че е важно. И установих какво за година и половина, всъщност, сме свършили. И аз знам, че в повечето от вашите министерства това също е направено по специфичен за министерството начин.
Това, което сме направили, е всъщност да разработим методика за оценка на корупционния риск, специфична за системата. На базата на тази методика контролните органи на министерството са направили 60 проверки в рамките на миналата година, назначени от мен или по план, в сравнение с предишни периоди, когато тези проверки са се движили между пет, десет и петнадесет.

 

От това нещо са идентифицирани конкретни индикатори, които да влязат в процедурите на търговски дружества, на второстепенни разпоредители, на структури на министерството, които ясно да променят процедурите, да изсветлят и да доведат до реален резултат. Това е конкретна работа. Това е начинът да се бориш с корупцията, а не да си приказваме високи приказки по телевизията.

 

Ще ви кажа конкретни неща. За периода общо, в следствие на работата на контролните органи (защото това, което успяваме да променяме в министерствата си е и голямата тежест, която заварихме – не функциониращи контролни органи), в следствие на работата на контролните органи на министерството има резултат за над 12 милиона лева грубо. Да кажа, че само програмата, която стартираме сега, с която ще слагаме стендове в мозъците на хората при запушване на съдове, както става в сърцето, е за 4 милиона на годишна база.

 

Отново казвам – философията на брашнения чувал е преодоляна на повечето места от нашите администрации.

 

Ще ви кажа конкретни резултати в следствие на процедури, които тези орани, които ние имаме в министерствата си именно, за да се борят с корупцията, именно за да измерват индикаторите и да слагат предписания, имаме резултати, които за мен са дълбоко смислени.
В едно търговско дружество, в следствие на работата на контролните органи на министерството и предписанията, самото ръководство на търговското дружество декларира 1 милион и 300 подобрени показатели за същите обществени поръчки и за същите показатели, и за същите неща.

 

Второстепенен разпоредител – Центърът по трансфузионна хематология – 1 милион и 500, същите процедури и същите консумативи. В следствие на променени правила, на разкрити индикатори и механизми, които могат да доведат до по-лош резултат. Това са пари, които са останали в системата на здравеопазването и са дадени ефективно.

 

Понеже опозицията говори много, ще ви кажа и някакъв конкретен пример. В началото на 2013 г. Горанов освобождава конфискувани от митниците 13 контейнера и ги дарява на министерството, защото са пълни с втора ръка медицинско оборудване – легла, рентгени и т. н., някой си внесъл, митниците ги… Понеже опозицията в момента много говори кой какво контролира и не се бори с корупцията, тези 13 контейнера са дарени по времето на Таня Андреева безвъзмездно на фирма, без сключен договор. Така министърът е позволил имущество, собственост на МЗ на стойност 330 хиляди лева, да изчезне без насрещни финансови постъпления в МЗ. За скрап да ги бяха дали, щяха да вземат някой лев.

 

Това всичко е работа на нашите контролни органи и на различния начин, по който подхождаме към администрацията и към начина, по който трябва да се контролират публични пари. Трябва да го говорим и това, че сега го казвам аз, трябва да го каже и Румяна, трябва да го каже Томислав, трябва да го каже Меглена, защото ние имаме какво да кажем, а не да се обясняваме, защо някой си не бил доволен от нещо. Да, от нашите контролни органи и от действията на правителството ще има много недоволни.

 

Извинявайте, че съм емоционален, но на мен лично ми писна да се упражняваме на тема „защо нямаме сестра”… Тези които нямат.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!

МЕГЛЕНА КУНЕВА: Тези мерки, чиито резултати много сърцато представи министър Москов… Всъщност, погледнато през административни актове, ние имаме един Национален съвет за борба с корупцията, който координира точно тези политики, създаден от този Министерски съвет, от Вас и още в началото на нашия мандат, господин премиер, този съвет се събра и направи в пет чувствителни области план за борба с корупцията, предотвратяване, нека да кажа, вътре в министерствата.

 

Първият такъв план беше на Министерството на вътрешните работи. Член на този съвет е Филип Гунев и планът наистина е много добър. Това, за което говори министър Москов, е част от плана на този инспекторат.

 

В Министерството на образованието и науката в първите няколко седмици, след като поех министерството, възложихме дори на неправителствена организация да изготви такъв план за систематични проверки и действия в областта на работата на инспекторатите.
Освен това, ние имаме един висящ закон, надявам се по-бързо да бъде приет от Народното събрание, който ще даде повече сила на инспекторатите. Ако всичко винаги отива към наказателна процедура, не е достатъчно добре. Ние трябва да направим това, за което говори Петър Москов, което се прави и в Министерството на вътрешните работи, и навсякъде в тези пет чувствителни области, които са въпрос на нашия анализ. За съжаление, образованието също е част от тях, и енергетиката, и т. н.

 

Министър Москов е абсолютно прав и ние може би трябва да направим една специална точка, в която да отчетем мерките, които нашите инспекторати са направили, за да е ясно, че работа е много интензивна в този сектор. Ако сте съгласни, аз мога да подготвя такъв отчет от името на Националния съвет и да го предложа, господин министър-председател.

БОЙКО БОРИСОВ: Моят принцип винаги е бил: правиш, показваш и ги оставяш да коментират. Разбирам, че това поведение ви дразни. Ако се поставите на тяхно място – да гледате всеки ден колко неща се случват... това е голяма мъка, Пепи, голяма мъка е!

 

Аз се опитвам да се ядосам някой път, но докато се ядосам, ми минава. Ходих в парламента да отговарям на въпроси последните две седмици. Първият петък БСП изкараха да чете срещу мен декларация човека, който те, докато управляваха, го сложиха за заместник-министър на вътрешните работи за няколко часа и си го махнаха, защото не става. Те си го сложиха и те си го махнаха. За няколко часа беше заместник-министър. Той чете декларацията срещу мен! Ама то ме сърбя устата да го питам: „Защо те махнаха?”... Но реших да замълча. Оставиха ме безмълвен, какво да кажа. Аз съм възпитан човек – какво да кажа? Той им чете декларацията, дето е бил за два часа заместник-министър и са го махнали поради некадърност. За два часа, Ненчев! Той чете декларация!

 

Другия петък отидох – срещу мен вдигнаха Гечев да говори за финанси, който, ако вземете стенограмите на Министерския съвет от 1996 година, те са брутални. Пенсията беше 3 долара, фалираха банките и, ако си спомняте, тогава СДС дойде с невероятно мнозинство след негово управление на финансите. Той говори за дълговата спирала!

ПЕТЪР МОСКОВ: Трябва на подобни атаки, които в огромна част от случаите са безпочвени и са просто пропаганда, да се отговаря с факти. Защото това, което казвам, се случва в повечето министерства, нали така?

БОЙКО БОРИСОВ: Опитвам се да кажа – ако нещо постигат с тази си цел, е да ни отнемат енергия.

 

От цялото ти изказване само едно нещо не одобрявам – ако трябва да си оставим същинската работа, за да отговорим на Гечев, на онзи господин, даже не му знам името – от Шумен…

 

Няма да продължавам по-нататък по опозиционните теми. Има, за радост, сигурно 100 предавания, в които можете да участвате – участвайте. Казвайте ги тези неща, но, повярвайте, същинската работа е това, което вършите. В огромната си част хората я приемат, а и параметрите в държавата го показват, не го говорим ние.

 

Меги, направете това, което ви казах, за да можеш хем да си освободиш средства, хем с това, което се генерира като ресурс, да можем да помогнем не само на тези, които са изостанали, но и на тези, които са по-напред от другите. На тях също трябва да им се обърне внимание, защото те ще издърпат след време държавата нагоре.

 

Приемаме точка 1.

 


От категорията

Борисов за ПП: Изкарват се борци за чистота, а действията им показват точно обратното (ВИДЕО)
(Видео)

-Boyko-Borisov-pred-zhurnalisti-v-Narodnoto-sabranie-_1704978648.jpg

Запознах се с меморандума и точно ми е като попската работа, където един поп ...

22 февр. 2024 | 09:22

Пеевски: Христо Иванов пиеше мазно турско кафе и седеше в скута ми, предлагаше ми делкане
(Видео)

Делян Пеевски: Олигархията иска да овладее държавата! Битката е за КОНПИ и прокуратурата-Zastrashena-e-natsionalnata-ni-sigurnost--tova-e-uzhasyavasht-probiv--zayavi-v-petak-Delyan-Peevski_1705743178.jpg

Случи се нещо нечувано - изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят проекта на ...

22 февр. 2024 | 09:36

Прокурор Зартова: В Софийската районна прокуратура никога не е имало чадър над убития Мартин Божанов

В конкретния случай с господата гръцки раждани постановлението, с което те са ...

22 февр. 2024 | 19:41

Ваня Григорова: Поредното циркаджийско изпълнение на Васил Терзиев

Ваня Григорова: Поредното циркаджийско изпълнение на Васил Терзиев-Vanya-Grigorova--Porednoto-tsirkadzhiysko-izpalnenie-na-Vasil-Terziev_1708623212.jpg

Настоящият кмет Васил Терзиев не присъства на заседанието, в началото на което ...

22 февр. 2024 | 19:33

Най-важното

Необходима е по-голяма ефективност в обществените поръчки

Световната банка с тежка критика за България: Събираемостта на ДДС е ниска, растежът се бави

Световната банка за България: Събираемостта на ДДС е ниска-1609887161.jpg

Без мерки, към 2050 година растежът на икономиката може да се забави до 1,25%. ...

22 февр. 2024 | 14:29

Ашколсун, Христо, евала, машала и аферим!

Трифонов: Всеки път като видя физиономията на Христо Иванов, ще си го представям в скута на Пеевски

Трифонов: Всеки път като видя физиономията на Христо Иванов, ще си го представям в скута на Пеевски-1658757760.jpg

Би трябвало тук да приключи политическата му кариера, заради лъжите, заблудите, ...

22 февр. 2024 | 16:23

Олигархията иска да овладее държавата! Битката е за КОНПИ и прокуратуратаа, заяви лидерът на ПГ на ДПС

Пеевски: Христо Иванов пиеше мазно турско кафе и седеше в скута ми, предлагаше ми делкане
(Видео)

Делян Пеевски: Олигархията иска да овладее държавата! Битката е за КОНПИ и прокуратурата-Zastrashena-e-natsionalnata-ni-sigurnost--tova-e-uzhasyavasht-probiv--zayavi-v-petak-Delyan-Peevski_1705743178.jpg

Случи се нещо нечувано - изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят проекта на ...

22 февр. 2024 | 09:36

"Промяната" са изпращали винаги ярки политически фигури за ръководства на регулатори, изтъкна лидерът на ГЕРБ

Борисов за ПП: Изкарват се борци за чистота, а действията им показват точно обратното (ВИДЕО)
(Видео)

-Boyko-Borisov-pred-zhurnalisti-v-Narodnoto-sabranie-_1704978648.jpg

Запознах се с меморандума и точно ми е като попската работа, където един поп ...

22 февр. 2024 | 09:22

Единственият изход е оставка и избори 2 в 1, категорична бе лидерът на БСП

Нинова за Христо Иванов: Седеше в лодката пред Сарая, а после легна в скута на Пеевски. Падение!

Нинова: Започват от вътре да си вадят кирливите ризи, мафията започна да се самоизяжда-Ninova--Promyanata-v-Konstitutsiyata-e-nay-golyamata-vreda--koyato-sglobkata-nanese-na-darzhavata_1703067481.jpg

Тези хора се събраха само за постове, за пари, за власт и разпарчатосване на ...

22 февр. 2024 | 11:54

Съпредседателят на ДБ отрече да е лобирал Андрей Янкулов да бъде избран за главен прокурор

Христо Иванов потвърди: Да, проблемът е как ще се разпредели цялата тази власт в регулаторите

Христо Иванов: ДПС иска да е скрит партньор на ГЕРБ в разпределението на властта-Hristo-Ivanov--Podkrepata-na-DPS-se-razshiri-po-estestven-nachin_1700419387.jpg

Иванов отговори на атаката на Делян Пеевски, че е "пил мазно турско кафе в ...

22 февр. 2024 | 11:46

Заплашили Цариградска, че мъжът и децата й ще бъдат с бетонирани крака на дъното на язовир

Скандал в комисията за "Нотариуса": Съдия Цариградска отказа да седне до прокурор Зартова
(Видео)

Скандал в комисията за "Нотариуса": Съдия Цариградска отказа да седне до прокурор Зартова. Снимка БТА-Skandal-v-komisiyata-za--Notariusa--Sadiya-Tsarigradska-otkaza-da-sedne-do-prokuror-Zartova-_1708616604.jpg

Преди началото на заседанието председателят на комисията Никола Минчев заяви, ...

22 февр. 2024 | 15:50

Тази Конституция я има благодарение на нас, заяви председателят на ПГ на ДПС

Пеевски отговори на Иванов: Срамно лъже! Ако някой смята, че ще смаже ДПС - това време свърши!

Делян Пеевски отговори на Христо Иванов: Много срамно лъже. Да спре да бъде слуга на олигарсите-Peevski-za-Geshev-i-Sarafov--Imahme-mrakobesen-glaven-prokuror-v-minaloto--no-sega-tova-prodalzhava_1706094566.jpg

Ако някой смята, че ще смаже ДПС - това време свърши. ДПС доказа какво е ...

22 февр. 2024 | 12:17

След като осъзна "грешката си", Радев пак не направи НИЩО, за да освети несъстоятелността на тези хора

Калина Андролова: Лена с кризисен пиар и хлъзгава любезност. ПП е банда, която плячкосва

-1584904074.jpg

ПП мошеничестват пред американците, че са готови на всичко, но двигателят на ...

22 февр. 2024 | 13:53