Проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УнибИТ

На 19 май 2023 г. се проведе XІХ Студентска научна конференция под мотото „Информация – Естетика – Красота“

Анжела Димчева: Спектакъл интеракция - оратория епифания, посветена на 24 май, се състоя в УниБИТ

5359 | 22 май 2023 | 11:23

На финала прозвучаха думите: Veritatis simplex est oratio (Словото на истината е просто): „Carmina Burana“ на Карл Орф, „Отче наш“ и „Одата на радостта“... И всичко това въплътено чрез една невероятна феерия, емоция, тържественост, артистичност

Проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УнибИТ-Prof--d-n--Irena-Peteva---rektor-na-UnibIT_1684743937.jpgПредставяне на 29 Е-библиотеки-Predstavyane-na-29-E-biblioteki_1684744008.jpgПримата на класическия вокал Розалина Касабова и проф. д.п.н. Александра Куманова-Primata-na-klasicheskiya-vokal-Rozalina-Kasabova-i-prof--d-p-n--Aleksandra-Kumanova_1684743992.jpgПаметната плоча на Паисиезнанието – дар от проф. д.п.н. Александра Куманова-Pametnata-plocha-na-Paisieznanieto---dar-ot-prof--d-p-n--Aleksandra-Kumanova_1684743978.jpgБожана Димитрова поздравява студентите и преподавателите  от УниБИТ-Bozhana-Dimitrova-pozdravyava-studentite-i-prepodavatelite-ot-UniBIT_1684743965.jpgПроф. д.ик.н. Стоян Денчев-Prof--d-ik-n--Stoyan-Denchev_1684743950.jpgЗапочва Академична интеракция – Оратория на светлината, озаглавена Ecce homo! (Това е човекът!)-Zapochva-Akademichna-interaktsiya---Oratoriya-na-svetlinata--ozaglavena-Ecce-homo---Tova-e-chovekat-_1684743924.jpg

Анжела Димчева

 

В УниБИТ: тържествен спектакъл интеракция – оратория епифания, посветена на 24 май

 

Когато се говори за синтез на наука и изкуство, би трябвало да се използва опита и модела на Университета по библиотекознание и информационни технологии. В България няма друг университет, който всяка година да отбелязва 24 май по толкова впечатляващ начин – съчетаване на две взаимнодопълващи се части: академична и артистична.

 

Спектакълът-оратория, който бяха подготвили студентите под ръководството на проф. д.п.н. Александра Куманова и д-р Николай Василев, обединяваше в себе си комплекс от артистични, християнски, музикални и театрални елементи, за да се получи великолепна и въздействаща амалгама от слово, музика, рецитал и въплътена в постановката почит към Светите братя равноапостоли Кирил и Методий.

 

На 19 май 2023 г. се проведе XІХ Студентска научна конференция и изложба на УниБИТ с международно участие под мотото „Информация – Естетика – Красота“ // „Information – Esthetics – Beauty“. Тя беше посветена на 1990-годишнина от разпятието и Възкресението на Иисус Христос в 33 г., 1710-годишнина от Медиоланския (Миланския) едикт от 313 г. и 150 години от гибелта на Апостола Васил Левски.


Преди началото на научната работа по секции в зала „Тържествена“ на УнибИТ беше представена впечатляваща Академична интеракция – Оратория на светлината, озаглавена Ecce homo! (Това е човекът!), която започна с химна „Върви, народе възродени!“. В интродукцията прозвучаха 10-те Божи заповеди, последва разширено тълкуване на мисълта на Достоевски „Красотата ще спаси света“ и това даде началото на Божественото... Като автентични персонажи от епохата на Римската империя студентите пресъздадоха Раждането на Христос и неговото Разпятие, Спасението и Изкуплението, а мировата скръб беше въздействащо интерпретирана от оперната прима Розалина Касабова, изпълнила арията на Леонора от операта „Силата на съдбата“ на Джузепе Верди.

 

В ораторията прозвучаха текстове от Паисиевата молитва, Киприянова молитва, слова и книги от Св. Йоан Дамаскин, старобългарския новозаветен апокриф, преведен от гръцки първообраз от ок. Х в. „Ходене на Богородица по мъките“, одата на Иван Вазов „Паисий“, диалози от „Пространно житие на Свети Константин-Кирил“ и „Пространно житие на Свети архиепископ Методий“ на Св. архиепископ Климент Охридски; молитвите на Св. Патриарх Евтимий Търновски (Български), отправени към Св. Петка Търновска (Българска) –„Пространно житие на Света Петка Търновска“ на Св. Патриарх Евтимий Търновски; четоха се откъси от преписа на „История славяноболгарская“, направен в УниБИТ.


На финала прозвучаха думите: Veritatis simplex est oratio (Словото на истината е просто): „Carmina Burana“ на Карл Орф, „Отче наш“ и „Одата на радостта“... И всичко това въплътено чрез една невероятна феерия, емоция, тържественост, артистичност.


За автентичността на спектакъла допринесе научната историография на Паисиезнанието, направена от проф. д-р Милен Куманов в изданията на УниБИТ. Авторският екип включваше: режисьори – проф. д.п.н. Александра Куманова и д-р Николай Василев; обща редакцията – отец Стефан Пашов; историческа редакция – проф. Венцислав Велев; музикален редактор – Розалина Касабова; сценография – проф. д.п.н. Александра Куманова, гл. ас. д-р Светла Шапкалова, Любов Йовинска.
Присъстващите на тази уникална интеракция-оратория аплодираха актьорите и пресъздадените от тях образи: отец Стефан Пашов в образа на Бог – Отец; Дякон Иван в образа на Бог – Св. Дух; Цветомир Манасиев, Ивайло Кардашев в образа на Бог – Син – Иисус Христос; примата на класическия вокал и виртуоз на музикалното инструментално изкуство Розалина Касабова (сопрано, виола) в образа на Пресвета Богородица – Дева Мария Българска; примата на музикалното изкуство Александрина Кушинчанова (арфа) в образа на Ангел Господен; Марияна Матова (възпитаничка на УниБИТ, библиотекар в НБКМ) в образа на Серафим I; Богдана Катърска в образа на Серафим II; Иван Попов в образа на Св. архиепископ Методий; Ангел Георгиев в образа на Св. Константин-Кирил Философ и в образа на Св. Патриарх Евтимий Търновски (Български); Габриела Кръстанова в образа на Св. Петка Търновска (Българска); Иван Попов в образа на Св. о. Паисий Хилендарски; Ружа Симеонова, Румен Катърски и Никулина Катърска в образа на Българският народ; водеща – Василена Христова.
Академичната сцена разкрива информационния код на българската духовност, книжовност и литература като част от универсалния цивилизационен модел на света.


След края на спектакъла последва слово на проф. д.н. Ирена Петева – ректор на УниБИТ, слово на проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на настоятелството, историческо експозе на проф. д-р Иво Панов, както и специален поздрав от известната журналистка Божана Димитрова, която често присъства на събитията в това учебно заведение.


Проф. А. Куманова в словото си изнесе статистическа информация по работата на СНО и конференцията. Три секции работиха по установена традиция на конференцията: I. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ, БИБЛИОГРАФИЯ, КНИГОЗНАНИЕ; II. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ; III. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО.

 

В рамките на тези секции бяха структурирани 9 Кръгли маси с общо 389 доклада и научни съобщения, приети за публикация в ежегодника на вуза с редовна периодичност и информационен интервал „Трудове на СНО при УниБИТ“ с отговорен научен редактор – проф. С. Денчев, първи титулен рецензент – проф. И. Петева, главен редактор – проф. А. Куманова, езиков редактор д-р Н. Василев: том 19 (2005-2023: тт. 1-18). 264 номинации от тази продукция принадлежат на научни изследвания и 125 са есета по строго регламентирания научен конкурс за дефиниране на феномена „Красота“.

 

На форума се презентираха и 3 дипломни работи – две от които са на студенти от УниБИТ и една – на колега от Великобритания – Лондонски University of Royal Holloway, предоставена на ръководителя на СНО при УниБИТ за експертиза. Шест от есетата по цитирания конкурс (феномена „Красота“) са на студенти от чужбина – едно е на колега от Великобритания и пет – на студенти от САЩ – Калифорнийски държавен университет. 29 са учените – рецензенти и консултантите на „Трудовете на СНО при УниБИТ“ и на библиографската и историографската енциклопедична монографична серия от издания „Факлоносци“ на Академичното издателство на Университета „За буквите – О писменехь“, в които се планира тиражирането на научната продукция на СНО при УниБИТ по линия на форума от 19.05.2023 – в традиционен полиграфски и виртуален е-формат. 38 са приетите след двойно интердисциплинарно рецензиране научни изследвания, генериращи е-библиотеката на УниБИТ АНТОЛОГИГА – съсредоточие на конкурса за създаване на най-добър научен коментар към творби на българската изящна словесност (ІХ-ХХІ в.), която не е обговорена от библиографската и историографската традиция. Тези научно-информационни картини са плод на прилагане на метода на информационната решетка, разработен от проф. А. Куманова и д-р Н. Василев.

 

76 са препоръчаните за публикация студентски изследвания по останалите е-библиотеки на УниБИТ, които общо са 29 на брой, и на форума получиха своята първа конвергентна модулация в системен вид с презентация на когнитивен гещалтплан с названия, поднесени – в съответствие със световната практика – на латински език, чиито ресурси са на общо на 44 езика:

 

 

1) 29 e-библиотеки (2005- ) <https://sno.unibit.bg/e-lib.html>;

2) 19 форума с 4426 доклада (2005- );

3) 18 кумулации на 4238 публикации на студенти (2005- );

4) 18 тома „Трудове на СНО при УниБИТ“ (2008- );

5) 32 тома на серия „Факлоносци“ (2010- ). Научните консултанти по тази продукция – извън УниБИТ – са от 23 страни: Австрия, Алжир, България, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Молдова, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Съединени американски щати, Турция, Украйна, Франция.


Кулминация на форума беше Академичната церемония по откриване на паметната плоча на Паисиезнанието – дар от проф. д.п.н. Александра Куманова на УниБИТ, която е разположена в засадената преди година в парка на ВУЗ-а Паисиева алея – от 5 върбови дръвчета, посветени на светлата памет на:


- Св. епископ Софроний Врачански – просветител със силно развито българско национално самосъзнание, създател на първия препис на „История славяноболгарская...“ на Св. о. Паисий Хилендарски (1765 г.), преписва Паисиевата история и втори път (1781);
- Георги С. Раковски – именитият български възрожденец и родоначалник на организираното национално революционно движение у нас познава почти всичко, излязло изпод перото на предшествениците и съвременниците му, и пръв изтъква, че Историята на светогореца е дело на „ученаго человека“, обръщайки общественото внимание към фигурата и делото на хилендарския монах;
- Акад. Йордан Иванов – осъществил през 1914 г. по Зографския препис на „История славяноболгарская...“, който счита за оригинал на Паисиевата творба, призива на първия наш школуван историк проф. Марин Дринов: „да видим Паисиевата история обнародвана“ (1888 г.) – издание, предизвикало огромната радост и възхищение на проф. Иван Шишманов и станало настолна книга за съвременните и по-късните изследователи на Паисиезнанието;
- Акад. Петър Динеков – финализирал през 1963 г. превода на историческата творба на съвременен български език, основан на изданието на акад. Йордан Иванов от 1914 г., което приема за най-близко до първообраза на Паисиевата история;
- Проф. Милен Куманов – създал през 2011 г. първата научна историография на Паисиезнанието – и в България, и в чужбина, обнародвана в справочно-енциклопедичното издание на Университета по библиотекознание и информационни технологии „Информационен код на българската книжовност и литература: Св. о. Паисий Хилендарски”, актуализирана от него за ново обнародване на УниБИТ през 2022 г.


В проведената в Паисиевата алея научна сесия се произнесоха за изданията на УниБИТ „Licht, meht Licht!“ и „Св. о. Паисий Хилендарски“ – последните от серия „Факлоносци“ учени от страната, писатели, поети.


От категорията

Рашидов:Ако нямаме образците на старите майстори, не можем да говорим и за големите съвременни имена

Снимка: БТА-Snimka--BTA_1721843828.jpg

В галерия "Vejdi" бе открита изложба „Западноевропейско изкуство XVII ...

24 юли 2024 | 20:56

Диана Димитрова за Вергов: Тормозеше дъщеря си, вкъщи я наричаха „дебела“, тя ми плачеше по телефона

Освен професионални и приятелски отношения с Вергов, имах и интимни отношения с него, казва актрисата-Osven-profesionalni-i-priyatelski-otnosheniya-s-Vergov--imah-i-intimni-otnosheniya-s-nego--kazva-aktrisata_1720588157.jpg

Вечерта преди побоя, който Вергов ми причини, той ми се обади и ме заплаши, че ...

10 юли 2024 | 08:06

Местят статуята на Хермес от Хераклея Синтика в музея в Петрич

Местят статуята на Хермес от Хераклея Синтика в музея в Петрич. Снимка БТА-Mestyat-statuyata-na-Hermes-ot-Herakleya-Sintika-v-muzeya-v-Petrich--Snimka-BTA_1720431176.png

В Клоака Максима – големия канал, където бе открита статуята, микроклиматът не ...

8 юли 2024 | 12:30

Гари Стреч се завръща за втори актьорски мастърклас заедно с Деси Тенекеджиева

Гари Стреч се завръща за втори актьорски мастърклас заедно с Деси Тенекеджиева-Gari-Strech-se-zavrashta-za-vtori-aktyorski-mastarklas-zaedno-s-Desi-Tenekedzhieva_1721755871.jpg

Специална награда за поне един от актьорите, който ще бъде поканен за участие в ...

23 юли 2024 | 20:29

НАЙ-ВАЖНОТО

Няма опънат чадър от страна на МВР над Ивелин Михайлов, категоричен е министър Калин Стоянов

28 проверки на МВР срещу Ивелин Михайлов за финансови измами, побои и следене

Министър Стоянов: Няма опънат чадър от страна на МВР над Ивелин Михайлов-Ministar-Stoyanov--Nyama-opanat-chadar-ot-strana-na-MVR-nad-Ivelin-Mihaylov_1721825077.png

Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно ...

24 юли 2024 | 15:43

Докато не се произнесе съдът, председател на БСП съм аз и аз трябва да подпиша документите за ЦИК, добави тя

Нинова: Няма да отида на Бузлуджа. Не мога да съм до Гуцанов и Зафиров. Искат да ме изключат от БСП

Нинова: Няма да отида на Бузлуджа. Не мога да съм редом до Борислав Гуцанов и Атанас Зафиров-Ninova--Nyama-da-pozvolim-izprashtane-na-voynitsi-v-Ukrayna--Veche-vnesohme-takova-reshenie-v-parlamenta_1717569386.jpg

Сегашното ляво обединение ще доведе до още по-голямо разединение. Наказват ...

24 юли 2024 | 17:38

Ще ви разказвам как са потулени делата на ПП-ДБ, на техния баща Радев, защо нищо не прави прокуратурата

Пеевски: Искам да знам - колко срещи е имал Христо Иванов с шефа на съда и с главния прокурор
(Видео)

Пеевски: Тепърва ще ви разказвам защо са потулени делата на ПП-ДБ и Радев-Delyan-Peevski_1720014052.jpg

По-рано днес Пеевски изпрати до МВР, Прокуратурата и ДАНС доклада за ...

24 юли 2024 | 09:33

Трябва да се смирим. Другите да използват бухалки, ние ще работим за хората, каза Борисов

Борисов: Николай Ненчев е бил 4 години военен министър, кандидатурата му за посланик е добра
(Видео)

Борисов за третия мандат: Станахме като прогноза за времето-Liderat-na-GERB-i-na-PG-na-GERB-SDS-Boyko-Borisov-Snimka--BTA_1721302535.jpg

Винаги съм бил против институциите и съдебната власт да се ползват за арбитър ...

24 юли 2024 | 09:37

Най-бързият механизъм за подкрепа е по програма de minimis

Министър Тахов: Има шанс до петък да подпомогнем земеделците с изгорели ферми

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов-Ministar-Georgi-Tahov-shte-inspektira-shtetite-ot-pozharite-v-Haskovsko-Snimka--MZH_1721641221.jpg

"От два месеца съм министър и минах през много обстоятелства, които са ...

24 юли 2024 | 20:35

От Киев реагирали остро на кандидатурата му за български посланик

Спрели назначението на одобрения от Радев Петър Танев за посланик в Украйна заради съпруга рускиня

Румен Радев одобрил Петър Танев за посланик в Украйна-Radev-se-yadosa--Nikolay-Nenchev-nyama-kachestva-i-podgotovka-za-poslanik--otkazah-da-go-naznacha-_1721711845.jpg

Очевидно е, че г-н Ненчев има необходимите качества, още повече, че е минал ...

24 юли 2024 | 18:28

Когато БСП е била управляваща, от Бузлуджа са прозвучавали намеренията й в изпълнителната власт

И "Бузлуджа" влезе в битката за БСП. Храмът не бива да бъде подпалван отвътре

--_1670329277.jpg

Дори през 1997 година една от най-тежките за левицата на никого и през ум не му ...

24 юли 2024 | 18:14

Христо Иванов, Атанас Славов, Йонко Грозев, Андрей Янкулов са в яростна атака срещу висшите магистрати

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов-Isterichnata-kampaniya-sreshtu-Konstitutsionniya-sad-i-provalenata-sadebna-reforma-na-Hristo-Ivanov_1721724406.jpg

В близките дни магистратите трябва да се произнесат по атакуваните ...

23 юли 2024 | 11:21

Европейската комисия издава шест препоръки за нашата страна

ЕК отчита промените в Конституцията на България в годишния доклад за върховенството на закона

-Evropeyska-komisiya--EK_1712853186.jpg

Отбелязва се липсата на напредък за постигането на окончателни присъди по дела ...

24 юли 2024 | 12:56