Асен Василев написа нов закон за БНБ: Излизаме от борда, като приемем еврото

Проектозаконът е едно от условията за приемането на България в еврозоната

Асен Василев написа нов закон за БНБ: Излизаме от борда, като приемем еврото

10207 | 21 ноем. 2023 | 11:37

Служителите на централната банка ще бъдат напълно отделени от партиите, предвижда проектът. Те не могат да бъдат членове на политически партии, депутати или общински съветници


Финансовият министър Асен Василев написа нов закон за БНБ, който е качен на сайта на министерството за обществено обсъждане. Проектозаконът е едно от условията за приемането на България в еврозоната. От него става ясно, че ще излезем от валутния борд в момента, в който приемем единната европейска валута. Паричният съвет бе установен през 1997 г.

 

Служителите на централната банка ще бъдат напълно отделени от партиите, предвижда проектът. Те не могат да бъдат членове на политически партии, депутати или общински съветници.

 

Законът урежда статута на еврото като парична единица в страната.

 

Текстове предвиждат БНБ да може да емитира евромонети в обращение (разменни), възпоменателни и колекционерски евромонети от благородни метали и мед. Тя ще определя дизайна на националната страна на разменните и възпоменателни евромонети, които емитира, както и дизайна, номиналната стойност и техническите характеристики на колекционерските евромонети, които емитира.

Ново правомощие е БНБ да осигурява и контролира печатането на евробанкноти и сеченето на разменни, възпоменателни и колекционерски евромонети в страната, както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение евробанкноти и евромонети и опазването и унищожаването на негодни или извадени от обращение евробанкноти и евромонети.

 

Две са най-важните промени, които ще бъдат въведени с него.

 

Първият е принципът на институционалната независимост.

 

На ръководството на централната ни банка ще бъде изрично забранено да иска или приема каквито и да било указания, както от институциите или органите на ЕС, така и от някое правителство на държава членка или от който и да било друг орган. Законова отговорност със съответните наказания ще носят и институции, органи или служби опитват да оказват влияние върху онези членове на органите на НЦБ за вземане на решения.


Централната банка, за решенията на която нейните управителни органи носят пълната отговорност, предполага отчет пред парламента. Законът удължава този срок до 30 юни следващата година.


Новият закон определя нова роля на управителя на централната банка - той ще ръководи банката, ще участва в определянето на паричната политика на Европейския съюз и ще я представлява както навън, така и пред националните органи.


Новият закон запазва трите основни управления в банката „Емисионно", „Банково" и „Банков надзор". „Емисионно" управление ще продължи да управлява паричното обращение и управлението на резервните активи на банката. Подуправителят на това управление обаче няма да участва при формулирането на паричната политика на ЕЦБ- тази важна функция вече е поверена на управителя на БНБ, доколкото той става член на УС на ЕЦБ.


Ключовото управление „Банков надзор" запазва функцията си по упражняване на надзор върху банковата система, да контролира операторите на платежни системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари, както и за предоставянето на спешна подкрепа за осигуряване на ликвидност на банки, която замества досегашната функция на кредитор от последна инстанция.


Драстично затягане на режима за класифицирана информация обаче се предвижда с новия закон., защото ръководството на централната ни банка вече ще има достъп до всички въпроси за евробанкнотите и евромонетите, включително мерки за защита, ред за предоставяне, транспортиране е обект на регламентация в правото на ЕС и не може да се разглежда като информация на БНБ или Република България.

 

За да се гарантира, законът въвежда строги изисквания към служителите, които ще имат достъп до тази информация: не може да бъде служител на БНБ лице, което е народен представител или общински съветник, заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия, едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация, както и лице, което е в определена връзка с поднадзорно лице.


Новият закон за БНБ урежда статута на еврото като парична единица, определяне на дизайна на национална страна на разменните евромонети, пускане и изваждане от обращение, замяна, обмяна и възпроизвеждане на евробанкноти и евромонети. В него е разписано, че от датата на членството ни официална валута става еврото. Паричната единица е едно евро. Едно евро се разделя на сто цента.

 

Законът дава права на монетния ни двор да емитира евромонети в обращение (разменни), възпоменателни и колекционерски евромонети от благородни метали и мед. Колекционерските евромонети остават законно платежно средство само в България. Решенията за дизайна на националната страна на разменните и възпоменателни евромонети, които емитира, както и дизайна, номиналната стойност и техническите характеристики на колекционерските евромонети,както и опазването и съхраняването на непуснати в обращение евробанкноти и евромонети, и опазването и унищожаването на негодни или извадени от обращение евробанкноти и евромонети.


Проектът на нов Закон за БНБ регламентира и управлението на резервни активи, които не са свързани с паричната политика на Евросистемата, но изрично са описани видовете активи и инструменти могат да се инвестират резервите на БНБ. Изискванията към тях обаче се повишават- такива могат да бъдат не такива, оценени с двете най-високи оценки на две международно признати агенции за кредитен рейтинг, а с три такива оценки.


Въвеждането на еврото като официална парична единица ще доведе до промени в събирането, обработката и разпространението на официалната статистическа информация, съставяна от БНБ, които подробно са описани в закона.

 

Българската народна банка продължава да действа като фискален агент и депозитар на държавата въз основа на сключени договори и при пазарни условия и цени на услугите.
Надзорът над финансовите институции не се променя съществено, защото БНБ вече е част от Единния надзорен механизъм от 1 октомври 2020 г. консолидиран надзор. Той обаче става консолидиран- т.е. двоен – и от ЕЦБ и от БНБ.

 


От категорията

Депутатите обсъждат промените в Конституцията

Депутатите обсъждат промените в Конституцията-Predsedatelyat-na-Narodnoto-sabranie-Rosen-Zhelyazkov-nasrochi-izvanredno-zasedanie-na-parlamenta-v-petak_1698317841.jpg

Сред текстовете, които ще бъдат обсъждани са разпределението на местата в новия ...

8 дек. 2023 | 08:06

Ваня Григорова: Темата за Паметника на Съветската армия е опит ГЕРБ и ПП-ДБ да намерят допирна точка

Ваня Григорова: Темата за Паметника на Съветската армия е опит ГЕРБ и ПП-ДБ да намерят допирна точка-Vanya-Grigorova--Temata-za-Pametnika-na-Savetskata-armiya-e-opit-GERB-i-PP-DB-da-nameryat-dopirna-tochka_1702016474.jpg

За председател на Столичния общински съвет (СОС) ни трябва човек, който е боец, ...

8 дек. 2023 | 08:19

Шаламанов: Виждаме видима промяна в отбранителна политика на България

Шаламанов: Виждаме видима промяна в отбранителна политика на България-1571152093.png

Според него, ако Украйна не успее да отвоюва своите територии от Русия, това ...

8 дек. 2023 | 08:57

Златна арка и червено килимче пред храма "Св. Ал. Невски" втрещиха софиянци: Какъв е този тъпизъм!

Златна арка и червено килимче пред храма "Св. Ал. Невски" втрещиха софиянци-Zlatna-arka-i-cherveno-kilimche-pred-hrama--Sv--Al--Nevski--vtreshtiha-sofiyantsi_1702018939.jpg

Дизайнът и реализацията на пространството около храм-паметника е дело на ...

8 дек. 2023 | 08:54

Най-важното

Украсата е част от кампанията по отбелязване на Коледа и Нова година в столицата, организирана от общината

Златна арка и червено килимче пред храма "Св. Ал. Невски" втрещиха софиянци: Какъв е този тъпизъм!

Златна арка и червено килимче пред храма "Св. Ал. Невски" втрещиха софиянци-Zlatna-arka-i-cherveno-kilimche-pred-hrama--Sv--Al--Nevski--vtreshtiha-sofiyantsi_1702018939.jpg

Дизайнът и реализацията на пространството около храм-паметника е дело на ...

8 дек. 2023 | 08:54

Управляващите предвиждат те да бъдат окончателно приети в ускорени срокове - до Коледа

Депутатите обсъждат промените в Конституцията

Депутатите обсъждат промените в Конституцията-Predsedatelyat-na-Narodnoto-sabranie-Rosen-Zhelyazkov-nasrochi-izvanredno-zasedanie-na-parlamenta-v-petak_1698317841.jpg

Сред текстовете, които ще бъдат обсъждани са разпределението на местата в новия ...

8 дек. 2023 | 08:06

Искат да покажат на избирателите си, че могат да направят сглобка на местно ниво, изтъква общинският съветник от БСП

Ваня Григорова: Темата за Паметника на Съветската армия е опит ГЕРБ и ПП-ДБ да намерят допирна точка

Ваня Григорова: Темата за Паметника на Съветската армия е опит ГЕРБ и ПП-ДБ да намерят допирна точка-Vanya-Grigorova--Temata-za-Pametnika-na-Savetskata-armiya-e-opit-GERB-i-PP-DB-da-nameryat-dopirna-tochka_1702016474.jpg

За председател на Столичния общински съвет (СОС) ни трябва човек, който е боец, ...

8 дек. 2023 | 08:19

Основният казус е ставката за ресторантьорите

Бюджетната комисия в парламента гледа окончателно промените в Закона за ДДС

Бюджетната комисия в парламента гледа окончателно промените в Закона за ДДС-Deputatite-odobriha-po-visokite-zaplati-za-politsaite--vdigat-gi-s-10-Snimka-BTA_1690294789.jpg

Остават въпросителни и около пазарните оценки на жилищата, които могат да се ...

8 дек. 2023 | 08:32

Георги Гьоков призова ПП да подкрепят помощта за хората с ниски доходи и младежите

БСП поиска необлагаем минимум за бедните и освобождаване от данък за младите хора до 26 години

Георги Гьоков призова ПП да подкрепят помощта за хората с ниски доходи и младежите-Georgi-Gyokov-prizova-PP-da-podkrepyat-pomoshtta-za-horata-s-niski-dohodi-i-mladezhite_1702017762.jpg

Според статистиката близо два милиона души работят за доходи, по-ниски от ...

8 дек. 2023 | 08:41

Руският петрол се спира от 1 март, но от 1 януари се спира износа на всякакъв вид продукти, произведени от руски петрол

ГЕРБ спират дъвката "Лукойл", дерогацията пада от 1 март. Борисов и Петков постигат консенсус
(Видео)

Борисов: Оттеглихме двата проектозакона на ПП-ДБ и ГЕРБ за дерогацията-Borisov--Otteglihme-dvata-proektozakona-na-PP-DB-i-GERB-za-derogatsiyata_1701963773.jpg

Направихме един междинен вариант, така че безпокойството на колегите, че може ...

7 дек. 2023 | 17:41

Ние сме изпълнили всички условия от 2011 г. насам, изтъква евродепутатът

Илхан Кючюк за Шенген: Може би си заслужава идеята за частично членство, но има рискове

Илхан Кючюк за Шенген: Може би си заслужава идеята за частично членство, но има рискове-1593865850.png

Големите разширявания обаче не са явление в европейската политика, казва той

7 дек. 2023 | 09:03

Лекарите в ,Мама и Аз‘ вярват, че условия близки до домашните подобряват значително резултата от лечението

Удобството не e въпрос на привилегия, то е необходимо условие за успеха на съвременното лечение

Удобството не e въпрос на привилегия, то е необходимо условие за успеха на съвременното лечение-Udobstvoto-ne-e-vapros-na-privilegiya--to-e-neobhodimo-uslovie-za-uspeha-na-savremennoto-lechenie_1701946691.jpg

Единственият сериозен напредък в детското здравеопазване през 2023 г. е ...

8 дек. 2023 | 08:01

Ако стане партия, Народното движение Трети март ще раздели нацията за пореден път

И с новата партия около президента може да стане ала-бала

Таня Джоева: И с новата партия около президента може да стане ала-бала-Iznenadata-Radev---lovki-manevri-mezhdu-impiychmant-i-prezidentska-republika_1678290663.png

На българското общество все повече му омръзва от паянтово партийно ...

8 дек. 2023 | 08:25