В писмо до премиера Бойко Борисов, подписано от Кирил Домусчиев

Бизнесът се обяви против "спасяването" на ТЕЦ "Марица Изток 2“

28138 | 6 февр. 2020 | 13:13

Работодателските организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), пишат на Борисов във връзка с решението на НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“


Работодателските организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов във връзка с решението на НС за ТЕЦ „Марица Изток 2“.

Ето и пълния текст на писмото:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ВИЦЕПРЕМИЕР

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Бизнес организациите възразяват категорично срещу „спасяването“ на „ТЕЦ Марица Изток 2“ със заповед на министъра на енергетиката или с решение на НС. Това са непазарни практики от периода преди 1989 г., против европейските политики и ЗАБАВЯЩИ икономическия растеж на България.

През 2019 г. министърът на енергетиката издаде Е-РД-16-417/18.06.2019 г., а през тази година идентична заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г. Тези заповеди увеличават недопустимо неефективността на пазара защото:

1. „ТЕЦ Марица Изток 2“ ще работи на непазарна цена. Това ще струва на фонд Сигурност на електроенергийната система в годишен план над 150 млн. лева, което ще се плати от потребителите през фиксираната компонента от крайната цена на електроенергия, наречена „Задължение към обществото“. Това ще повиши допълнително цената на електроенергията.

Web: www.aobe.bg КРИБ е ротационен председател на АОБР за 2020 г. Адрес: София 1463, ул. „Хан Аспарух“ 8 Тел.: +359 2 981 9169 факс: +359 2 988 6776 E-mail: office@ceibg.bg

2. „ТЕЦ Марица Изток 2“ получавайки „пари наготово“ не се стреми да си оптимизира разходите. Работи на 50% и по-малко от капацитета си без да оптимизира и без това раздутата численост на персонала. В края на 2019 г. централата има близо 2400 служители, при инсталирана мощност от 1620 МВ. За сравнение в „КонтурГлобал Марица изток 3“ работят малко над 400 служители, при инсталирана мощност от 908 МВ, а в „Ей и Ес 3С Марица изток 1“ при мощност от 690 МВ има близо 380 заети. За тази неефективност на държавната ТЕЦ плащат всички потребители в България.

3. Не се изпълнява препоръката, направена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в ценовото решение С-19, стр. 34 през юни 2019 г, а именно:

„КЕВР счита, че поведението на дружеството следва да е ориентирано към търсене на възможности на пазара за покриване на разходите си чрез реализация на произведената електрическа енергия на балансиращ пазар, на пазара ден напред, на пазара в рамките на деня, в периодите, когато средните ценови нива са над променливите разходи на дружеството 93,33 лв./Мвтч, за да се покрият или поне намалят загубите на дружеството от отчитаните условно-постоянни разходи.“

4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ намалява производството си и увеличава стабилно загубите си – към септември 2019 г. централата отчита отрицателен финансов резултат от 173 млн.лв., с което допринася за високата цена на ел.енергията в България, като страната ни се превърна във вносител на електроенергия, всички потребители трябва да покриват нарастващите загуби.

Крайният резултат: ще продължим да имаме най-високата цена на тока в Европа, достигаща разлика от 25 до 50% над средната. За м. януари 2020 г. нямаше държава в ЕС с по-висока от нашата цена на електроенергията за индустрията.

Категорично бизнесът иска „ТЕЦ Марица Изток 2“ да работи максимално дълго. Но по следния начин:

1. България следва да въведе т.н. капацитетен механизъм и да въведе тръжна процедура за осигуряване на сигурността на електроенергийната система. Това обеща публично енергийният министър Теменужка Петкова в края на 2019 г., но опроверга с издаването на заповед Е-РД-16-39/29.01.2020 г..

2. Всички ненотифицирани държавни помощи в енергетиката следва да бъдат прекратени, а получаващите такива помощи производители да участват в търг за капацитети. Тези, които предложат по-ниски цени за осигуряване на недостигащия капацитет ще получат одобрена от ЕК държавна помощ при съответните ангажименти. Очакваме размера на тази помощ да бъде значително по-малак от надплащания без одобрение на ЕК досега, към който режим се прикачи и „ТЕЦ Марица Изток 2“ вместо да се откачат другите.

3. Задължително „ТЕЦ Марица Изток 2“ трябва да си оптимизира разходите. За да има шанс да спечели квота в търга за капацитет.

4. „ТЕЦ Марица Изток 2“ да продава електроенергия, съгласно препоръката от ценовото решение С-19/юли 2019 г. на КЕВР.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Всичко казано по-горе пряко влошава конкурентоспособността на българския бизнес и устойчивостта на публичните финанси. Икономическият растеж ще бъде „изяден“, спасявайки непазарно търговското дружество „ТЕЦ Марица Изток 2“. Защото парите за инвестиции на икономиката, в т.ч. и на енергетиката ще бъдат изразходвани без да има полза от това. Търпението ни се изчерпва и ще бъдем принудени да сезираме ЕК за тези практики, които са против интересите на България.

С уважение,

Кирил Домусчиев

Председател на КРИБ, Ротационен председател на АОБР за 2020 г., От името и по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ 

 


ОЗК

От категорията

"Булгаргаз": Прогнозната цена на природния газ за октомври е 269,29 лева за мегаватчас

"Булгаргаз": Прогнозната цена на природния газ за октомври е 269,29 лева за мегаватчас-1641111182.jpg

Цената е образувана на база прогнозни стойности на ценообразуващите компоненти ...

11 авг. 2022 | 15:44

НАП ще следи под лупа дали строителните компании си плащат данъците

НАП ще следи под лупа дали строителните компании си плащат данъците-1660212779.jpg

Набелязани са значителни по обем контролни мерки, в това число и проверки на ...

11 авг. 2022 | 12:28

Природният газ в Европа с нов рекорд в цената - над 212 евро за мегаватчас

Природният газ в Европа с нов рекорд в цената - над 212 евро за мегаватчас-1660212906.jpg

Борсата затвори на цена от 205,37 евро за мегаватчас снощи. Тази сутрин в 9:00 ...

11 авг. 2022 | 11:35

КРИБ пред министър Стоянов: Първостепенна задача е подготовката за зимата

КРИБ пред министър Стоянов: Първостепенна задача е подготовката за зимата -1660221309.png

В следващите месеци ще имаме пълна координация с Министерството на иновациите, ...

11 авг. 2022 | 15:33