Диктатът на БЛС и битката на НЗОК за пациентите

Защо БЛС не сключва договори с частни застрахователни компании? Нали и там има пациенти, и там работят лекари?

Как източват парите ни! Диктатът на БЛС и битката на Здравната каса за пациентите

10649 | 3 ян. 2018 | 15:08

Прозира и друга цел - определени изпълнители на медицинска помощ, наричани „бялата мафия” да се облагодетелстват финансово от пари, които не се контролират достатъчно ефективно, защото структурата е държавна.


Медицината е сложна и отговорна материя, която изисква не само познания, морал и етика, но и отговорност. Тя е и политика, но за съжаление и финансово изкушение за хора, които обичат лесно и бързо да печелят пари. Системата, правилно или неправилно е конструирана така, че пари които „доброволно” се вземат от всички граждани на страната, се вкарват в контролиран от държавата финансов фонд, който разпределя харчовете „солидарно”.

Създадена бе административна структура (в началото обществена), която да съхранява и преразпределя парите по правила. Тези средства, съгласно правилата трябва да се харчат за чисто медицински дейности (диагностика, лечение и профилактика), а не да генерират печалби на така наречените „изпълнители на медицински дейности”. Тази институция наречена незнайно защо НЗОК, макар и национална, макар и здраве осигуряваща, постепенно стана напълно държавна, с всички произтичащи от това последствия – бюрократизиране, закостенялост при вземане на решения и незаинтересованост към основната цел – здравето на плащащите.

Основна цел станаха парите и тяхното „справедливо” (лобистко) използване.

Напоследък БЛС остро, дори враждебно напада НЗОК, а те мълчат и все едно това не ги засяга. Кой от тях двамата е по-голямото зло за пациентите?

Кой има достъп до тези пари?

Принципът е, че КАСАТА купува от медицински търговски дружества медицински дейности и услуги и изисква срещу това да получи краен продукт, наречен ЗДРАВЕ.

КАСАТА има и друго важно задължение – да закупи качествени услуги, медикаменти и медицински изделия. Реалният консуматор на тези дейности са хората, участващи с парите си в здравен фонд, трансформиран в КАСА. Тук идва ключовата думичка „солидарност”. За да има такава, трябва да се договорят правила, които да регулират приходите и разходите, а администрацията на тази институция (КАСАТА) да ги спазва.

Обобщено, има ги и трите необходими компонента: ПАРИ, ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ ЛИЦА И ПРАВИЛА. Два от тези компонента (парите и правилата) трябва да бъдат договорени чрез преговори. Такива са правилата на добрата финансова практика.

С кого да преговаря НЗОК?

Логично е договарянето да става между този, който съхранява парите и този, който ги ползва, защото те са си негови пари. Най-подходящи по тази логика са пациентските организации. Те ще решат на кого от изпълнителите на медицински дейности да дадат парите, които им се полагат (не всички пари са за болни, тъй като трябват пари и за профилактика). Най-логично ще е това да става на пазарен принцип – печели по-качественият и финансово по-изгодният изпълнител на медицински дейности. Тази логика, разбира се, е оспорима и дискутабилна, но това е работа на обществото - чрез дискусия да реши модела по който ще си харчи парите. И докато то обществото дискутира, за да не спре дейността, наречена зравеопазване, нещо трябваше да се направи.

Логично погледнато, единствен партньор на НЗОК би трябвало да бъде структурата, която до момента на въвеждането на здравно осигурителната система, бе организатор и изпълнител на медицинските дейности – ДЪРЖАВАТА. Да, но тя абдикира от това си задължение на регулатор и предостави правомощията си на единствената професионално съсловна организация и то забележете, със задължително участие на лекарите в нея, наречена Български лекарски съюз (БЛС).

Дискусия нямаше, но закон направиха.

И така, държавата чрез ЗЗО и Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (ЗСОЛС) прехвърли своите права на БЛС да договаря с НЗОК условията, на които трябва да отговарят изпълнителите, условия и ред за оказване на медицинска помощ, критерии за качество и достъпност на помощта, обеми и цени на предоставяната медицинска помощ в полза на трети лица – пациентите. А пациентите питани ли са дали искат точно БЛС да ги представлява и да осигурява ползите им?

Няма обяснение каква е логиката на това държавно решение, но на същия принцип НОИ трябва да договаря чрез национален рамков договор пенсиите на хората с някоя национална пенсионерска организация.

Може би замисълът е бил БЛС да организира и контролира качеството на медицинските дейности и да е гарант, както пред пациентите, така и пред финансовата институция (НЗОК), че парите ще се харчат за стриктното изпълнение на дейностите по правилата на добрата медицинска практика. Тогава обаче, те не би трябвало да са договорна страна, а структура която участва в контрола по изразходването на парите на фонда – нещо като надзорен орган. Така или иначе решение е взето и по закон БЛС са договорна страна.

Един договор е съглашение между две или повече страни, което установява или определя техни права и задължения, по договорени методики за остойностяване на различни дейности и заплащането им.

Тук обаче има правен парадокс.

Националният рамков договор реално дефинира само задължението на НЗОК да плаща за определени обеми, много често налагани от БЛС.

Съсловната организация не носи отговорност и не гарантира наблюдението и изпълнението на посочените в договора конкретни обеми, като финансовият риск се носи само от публичния фонд. Излиза, че логиката за активно участие на БЛС в изпълнението на крайната цел – качествено здраве на пациентите, не присъства в НРД и въпросът защо точно БЛС преговаря от името на пациентите остава открит. Може би БЛС ще кажат, че защитават интересите на изпълнителите на медицинска помощ. Ако е така, приемам тяхното участие, но тогава в преговорите задължително трябва да има трети партньор – ПАЦИЕНТИТЕ.

Но да се върнем към определените от държавата договорни партньори в харченето на парите на гражданите за здраве.

Кое е общото между тях?

И двата партньора са МОНОПОЛИСТИ. Само че НЗОК има финансови отговорности пред собствениците на тези пари, а съсловната организация не носи отговорност. Така е решено, така да бъде. Да но е заложен конфликт (единият само харчи, а другият носи отговорност), който неминуемо ще завърши с провал на този проект. И като по учебник, взаимоотношенията между партньорите започнали бавно, постепенно и невъзвратимо да се влошават и израждат в посока неравнопоставеност, а от там поява на атмосфера на нетърпимост.

За какво става дума?

Представете си парадокса – ако вие отидете да получите пари от която и да е финансова институция, задължително тя Ви определя условията при които може да Ви ги даде, а не обратното. За БЛС този принцип не важи – те искат да им се дадат пари по предварително определени от тях условия. Това е практика от години. Всяка финансова институция, която позволи клиента да ѝ определя условията по финансиране на дадена дейност е обречена на фалит. Това е причината, финансовата институция, която управлява нашите пари за здраве да е на ръба на фалита.

Защото условията, които налага единият монополист (БЛС) имат за цел не само да получите здраве.
Прозира и друга цел - определени изпълнители на медицинска помощ, наричани „бялата мафия” да се облагодетелстват финансово от пари, които не се контролират достатъчно ефективно, защото структурата е държавна. Ако някой доктор се опита да измъкне незаконно пари от застрахователно дружество – ще му счупят ръчичките. Защо БЛС не сключва договори с частни застрахователни компании? Нали и там има пациенти и там работят лекари?

Така или иначе, добре са си направили сметката в БЛС и добре са взели страха и на Здравната каса, и на държавни структури. Един от компонентите на този диктат на БЛС е в шумна ПР кампания, че видите ли – касата не може да ни управлява парите, че некадърните служители на тази институция са виновни за всичко, те бавят преговорите, защото предпочитат да прилагат административни пред договорни методи на управление. БЛС щели да ни защитават и ако КАСАТА (разбирай държавата) не се подчини - следва стачка! Стачка, ама кога? По време на Българското председателство на ЕС. Това май намирисва на политически тероризъм.

Да видим какво говорят фактите по подготовката на НРД-2018. Ще цитираме няколко заглавия в медийното пространство, които говорят за „равно поставените” отношения между две договарящи се страни:

1. News.bg 13.06.2017. БЛС постави ултиматум на НЗОК

2 Монитор,bg, 19.11.2017 БЛС иска последна дума за отблокиране на резерва на НЗОК

3. 19.12.2017. ПРЕГОВОРИТЕ ЗА НРД 2018 ПРЕД ПРОВАЛ

Така ли трябва да започват преговори между финансова институция и потребител на финансови средства?

В НЗОК има много проблеми и трески за дялане, и те са се срасли с финансовите интереси на държавата. Но в случая проявяват слабохарактерност и огъване пред безпардонния тон на нереализирали се лекари с лошо възпитание и нулево чувство за коректно партньорство. И това не е пресилено! Интересува ли го БЛС липсата на медицински стандарти по специалности, интересува ли го отмяната на Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК (Решение № 11779/05.10.2017 г. на ВАС, 3-членен състав)? Интересува ли се от Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които НЗОК сключва договори (Решение № 9426/17.07.2017 г. на ВАС, 5-членен състав) и Решение № 202 от 24.03.2016 г. на МС за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България (Решение № 5935/12.05.2017 г., 3-членен състав)?

Това ще провали преговорите за нов рамков договор, а не „мудните” дейности на НЗОК по започването на преговори за НРД.

Управлението на КАСАТА не може да започне да преговаря, без да е получен мандат от Надзорния съвет. БЛС или не е наясно с правилата, по които работи НЗОК, или умишлено внушава на обществото суперактивност и превръщат преговорите по НЗОК-2018 в ПР кампания. Дали тя е необходима на Ръководството на БЛС за да укрепи позиции или е част от предизборна подготовка на ново ръководство, няма значение, остава впечатлението, че мотивите за тази агресивност не са само Хипократови.

Ако позициите са „загриженост“, логично изниква въпросът - къде беше БЛС при провеждането на „интензивното лечение” на няколко фалирали общински болници? Когато екипи на МЗ и на НЗОК се мъчеха да помогнат на закъсалите финансово медици, респективно на техните пациенти, БЛС пое ли своята част от отговорността за тези фалити? Нали и тези болници бяха включени в НРД? Налага се убеждението, че когато пари се договарят под натиска на харчещия БЛС, резултатът е закриване на болници. Когато болниците„потъват”, отговорността, респективно мерките които трябва да се вземат, са ЗАДЪЛЖЕНИЕ не само на давещите се (медиците), а и на тези, които са построили потъващия кораб, наречен НРД - НОЗК И БЛС.

Има и други факти.
НЗОК наистина „тупа топката”, но не по тяхна вина. Смени се ръководството на МЗ, а след една седмица и на НС, което остави в цайт нот оперативното ръководство. Близо 10 дни НЗОК и БЛС не могат да се разберат по какви правила ще се заплащат дейностите през първите 3 месеца на 2018, тъй като НРД изтича на 01.04.2018. И така бюрокрация без край. БЛС знаейки проблемите на Оперативното ръководство на НЗОК (че няма мандат, а до 29-12-2017 нямаше и публикуван бюджет), вдига шум, нагнетява напрежение и прави сондажи, доколко правителството поддържа МЗ и НЗОК. Това им дава предимство в едни преговори, които би трябвало да са конструктивни и в интерес на пациентите.

Като ретроспекция.
Ако НЗОК прояви характер и защитава правилата на добрата медицинска и добрата финансова практика, най-вероятно ще се стигне до затягане на преговорите и включване в действие на основния кос на БЛС – протести по време на председателство на ЕС.

Има кой да плати за това.
Резултатът ще е – тези, които защитават правилата, ще си отидат, за да дойдат удобни и послушни, които ще подпишат новия НРД по правилата на БЛС. Нищо ново под слънцето. Правителството няма да има досадни неприятности, кариеристите ще получат желани административни постове, а „бялата мафия” ще си плати за капризите и ще си възвърне харчовете източвайки пари от нас – плащащите здравните си осигуровки. А за интересите на пациентите вече никой няма да мисли.


От категорията

Деница Сачева: При ефективно работеща съдебна система Кирил Петков трябваше да е извън политиката

Деница Сачева: При ефективно работеща съдебна система Кирил Петков трябваше да е извън политиката-Denitsa-Sacheva--Pri-efektivno-raboteshta-sadebna-sistema-Kiril-Petkov-tryabvashe-da-e-izvan-politikata_1664261600.jpg

Бойко Борисов е избран за председател от нашите членове и тук няма място за ...

27 септ. 2022 | 09:29

Велизар Енчев: Защо 24 часа преди вота Румен Радев домакинства на Урсула фон дер Лайен?

Велизар Енчев: Защо 24 часа преди вота Румен Радев домакинства на Урсула фон дер Лайен?-1642944500.jpg

Дали пак няма да ни сервират нов проект, този път роден в Брюксел? Или ...

27 септ. 2022 | 12:21

Николай Василев: България се спуска по пързалката на дефицитите и дълговете, и няма край

Николай Василев: България се спуска по пързалката на дефицитите и дълговете, и няма край-1626325811.jpg

Нас ни управляваха през последната година хора, които смятаха, че правилната ...

27 септ. 2022 | 21:28

Димитър Недков: Президентът превръща България в генерал-губернаторство на ЕС…

Димитър Недков-1637040086.jpg

Да поканиш на откровено пиар-мероприятие и то с “мирис на газ”, председателката ...

27 септ. 2022 | 17:06

Най-важното

ПП трябва да дадат информация за какво държавата изхарчи 9 млрд. лв. през декември 2021 г.

Николай Василев: България се спуска по пързалката на дефицитите и дълговете, и няма край

Николай Василев: България се спуска по пързалката на дефицитите и дълговете, и няма край-1626325811.jpg

Нас ни управляваха през последната година хора, които смятаха, че правилната ...

27 септ. 2022 | 21:28

Ако няма разбирането на народа и подкрепата на политическата класа, декември месец няма да има пари за пенсии, предупреди той

Борисов: Влизаме в дългова спирала, това е тотален крах на финансовата система! (ВИДЕО)
(Видео)

Кадър: Фейсбук-Kadar--Feysbuk_1664269275.jpg

"От няколко месеца, стана година, ние алармираме, че всяка седмица се ...

27 септ. 2022 | 11:54

Всички само обещаваха, ние направихме конкретни неща за Северозапада, заявява тя

Нинова: Бойко плаши, че няма да има пари за пенсии. Няма, ако ги дадете с Радев за нови самолети

Лидерът на БСП Корнелия Нинова във Видин, където продължи обиколката си в страната-Liderat-na-BSP-Korneliya-Ninova-vav-Vidin--kadeto-prodalzhi-obikolkata-si-v-stranata_1664285320.jpg

Страната има нужда от стабилно управление и предвидимост, категорична е лидерът ...

27 септ. 2022 | 16:26

Държавата има нужда от сигурност и стабилност в това кризисно време, категоричен е той

Карадайъ в Якоруда: Дойде времето на ДПС. Имаме план и програма за изход от кризата
(Видео)

Снимки: ДПС-Snimki--DPS_1664293260.jpg

Когато бяхме на власт, достигнахме най-добрите икономически резултати - 7% ръст ...

27 септ. 2022 | 18:38

Ако се състави друго правителство, то ще е за да вкара страната ни в конфликт, смята лидерът на формацията

Костадинов: Ще подкрепим само кабинет с мандата на "Възраждане"

Костадинов: Ще подкрепим само кабинет с мандата на "Възраждане"-Kostadinov--Shte-podkrepim-samo-kabinet-s-mandata-na--Vazrazhdane-_1664260835.jpg

„Русия ще спечели тази война, защото тя отиде там, за да защитава свои ...

27 септ. 2022 | 09:39

Ако Украйна загуби, това ще бъде лошо за всички нас, заяви генералният секретар

Столтенберг: Путин допусна стратегическа грешка. Ако използва ядрено оръжие, ще има тежки последици

Йенс Столтенберг-1647361042.jpg

Войната в Украйна е нещо лошо, но по-лошо би било, ако започне пълномащабна ...

27 септ. 2022 | 21:22

Повод за неговата остра реакция е смъртта на полицейски служител от Стралджа

Гешев зове: Да предприемем решителни и безкомпромисни мерки за възпиране убийствата на пътя

Гешев: Да предприемем решителни и безкомпромисни мерки за възпиране убийствата на пътя-1645097846.jpg

Всички институции, призвани да служат на гражданите, трябва да предприемем ...

27 септ. 2022 | 14:07

ГЕРБ предложихме визия, експертиза и екип. Отговориха ни с халтура и детинщини

Деница Сачева: При ефективно работеща съдебна система Кирил Петков трябваше да е извън политиката

Деница Сачева: При ефективно работеща съдебна система Кирил Петков трябваше да е извън политиката-Denitsa-Sacheva--Pri-efektivno-raboteshta-sadebna-sistema-Kiril-Petkov-tryabvashe-da-e-izvan-politikata_1664261600.jpg

Бойко Борисов е избран за председател от нашите членове и тук няма място за ...

27 септ. 2022 | 09:29

Подобрихме градската среда и живот на софиянци. Продължаваме да работим, добави той

Георги Георгиев: За 1 година начело на СОС превърнах 12 свои лични каузи в 12 общи решения за София

Георги Георгиев: За 1 година подобрихме градската среда и живот на софиянци. Продължаваме да работим-Georgi-Georgiev--Za-1-godina-podobrihme-gradskata-sreda-i-zhivot-na-sofiyantsi--Prodalzhavame-da-rabotim_1664279870.jpg

Под негово ръководство Столичният общински съвет набляга на темата за ...

27 септ. 2022 | 14:10