Експерти: Цифровизацията на строителния сектор е необратим процес

Декларация на XIII-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

Експерти: Цифровизацията на строителния сектор е необратим процес

3988 | 9 окт. 2020 | 15:21

Представителите на бизнеса се включат в изготвянето на учебните планове на университетите в областта с цел подобряване на подготовката и синхрона на бъдещите специалисти по отношение на трансформацията на сектора


"Поради динамичното развитие, което предстои в строителния сектор, да се подобри диалога между образованието и бизнеса, като представителите на бизнеса се включат в изготвянето на учебните планове на университетите в областта с цел подобряване на
подготовката и синхрона на бъдещите специалисти по отношение на трансформацията на сектора".

Това се казва в Заключителната декларация на участниците в XIII-тата Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие.

Във форума участваха:
- Университет по архитектура, строителство и геодезия
- Университет по национално и световно стопанство
- Български форум за транспортна инфраструктура
- Национален комитет на България към Световната пътна асоциация
- Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“
- Браншова камара „Пътища“
- Световна банка
- Европейска инвестиционна банка
- Представители на бизнеса, науката и администрацията

Ето текстът на декларацията:

Приветстваме инициативата на МРРБ за полагане на начало на процеса поцифровизация на българския строителен сектор. Осъзнаваме необходимостта от продължаване на предприетите действия в насоката, поради тяхната навременност и актуалност.

Подкрепяме анализа на Световната банка, че транспорта и транспортната инфраструктура трябва да се развиват успоредно. Транспортната инфраструктура трябва да се изгражда така, че да отговаря и да се развива съгласно нуждите на ползвателите.

На конференцията бяха изнесени 30 доклада от експерти по изключително актуални за обществото теми. Голяма част от докладите предлагат конкретни мерки за подобряване безопасността и процесите по изграждането, експлоатацията и поддържането на транспортната инфраструктура.

Ние участниците в 13-тата конференция по транспортна инфраструктура, основавайки се на опита експертите и изнесените от тях научни доклади, се обединяваме около следните насоки:

1. Приветстваме навременната инициатива на МРРБ за иницииране на процеса по цифровизация на строителния сектор в България, както и организирането на Национална работна група по темата. Цифровизацията на строителния сектор е необратим процес.

2. Необходимо е при разглеждането на процеса по дигитализация на сектора на национално ниво, с цел подобряване качеството на бъдещите проекти, да се въведат всички участници в строителния процес, като от
изключително значение са представителите на науката и образованието,защото те трябва да започнат подготовката на кадрите по осъвременен модел.

3. Поради динамичното развитие, което предстои в строителния сектор, да се подобри диалога между образованието и бизнеса, като представителите на бизнеса се включат в изготвянето на учебните планове на университетите в областта с цел подобряване на
подготовката и синхрона на бъдещите специалисти по отношение на трансформацията на сектора.

4. Научният потенциал в областта на развитието на транспортната инфраструктура е ограничен. Наложително е Министерският съвет да изисква програми за развитието на научноизследователската работа в тази сфера от съответните министерства и университети.

5. Продължаваме да настояваме и да поддържаме тезата на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за разширяване на обхвата на Одитите по пътна безопасност върху цялата държавна и общинска пътна мрежа.

6. Необходима е промяна нормативните документи в областта да се актуализира през фокуса на безопасността като елемент на пътя.

7. Добре е преди съставяне на заданията за строителство и реконструкция на пътищата да се осъществява обществено обсъждане, което да се акцентира върху безопасността на движението.

8. При разработване на задания за проектиране или идейни проекти за мостове в инфраструктурни строежи да се изисква вариантно проучване на възможни решения, като задължително се разглеждат и варианти със
стоманени или комбинирани мостове. Показател на оценката за ефективност да бъде цената на строежа и поддръжката на съоръжението за целия му проектен експлоатационен срок.

9. Продължаваме да акцентираме върху проблема с изследването на сцеплението на настилките. Крайно време е въвеждането на система за управление на настилките.

10.Необходимо е да се направи цялостен анализ на нормативната ни
уредба за проектирането на асфалтови настилки и изготвянето на рецепти, включително материалите и продуктите, които се влагат в тях.

11.Определяне нивото на безопасност за пътните участъци се осъществява на база на наличие на „необходим брой ПТП“. Това не съответства на основното понятие за „безопасност“ – превенцията. В този смисъл е
редно да се насочи вниманието на вече работещи методи, известни от практиката на други държави, като например регистриране и отчитане на
конфликтните ситуации и разработките в този контекст.

12.Общинските пътища като цяло са в лошо състояние. Считаме, че техническите спецификации на АПИ следва да се актуализират и да прераснат в национални актове (наредби), тъй като сега имаме различно
качество на Републикански и общински пътища.

13.В Република България има много ограничителни системи за пътища. Да се изготви план за модернизация на ограничителните системи които не
отговарят на националния и европейски стандарт БДС EN 1317 В този смисъл настояваме мнението на експертите и участниците да бъде взето под внимание и да се сформират работни групи към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на
образованието и науката, Държавна агенция по безопасност на пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“, както и останалите отговорни органи, които да потърсят конкретни отговори на горе
поставените проблеми.

Ние, организаторите на Националната конференция, в лицето на Факултет по Транспортно строителство към УАСГ, Националния комитет на България към Световната пътна асоциация в лицето на Българския
форум по транспортно строителство и инфраструктура (БФТИ), както и Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ), със своята широка мрежа от експерти сме готови дейно да участваме и помогнем за подобряване на всеки един от изброените проблеми.

Декларацията може да видите тук - Финална декларация XIII Национална конференция по транспортна инфраструк... (2)


ОЗК

От категорията

Проверката срещу шефа на НАП тече, но все още няма резултати

Проверката срещу шефа на НАП тече, но все още няма резултати-1624168764.jpg

Премиерът Стефан Янев определи като нормално политическо говорене плановете на ...

20 юни 2021 | 08:58

Тихомир Безлов: Законът "Магнитски" може да изтрие до 50% от приходите на някои клубове

-1616048946.png

По повод на ситуацията във ФК "Левски" и обещанията на ...

19 юни 2021 | 19:25

Финансовото министерство предлага закон за покритите облигации

-1422538798.jpg

БНБ ще бъде институцията, която ще надзирава пазара на покрити облигации, става ...

19 юни 2021 | 17:31

Отново скок на цените на тока и парното - до 14%

-1621058347.jpg

По-високите цени на енергоносителите може да оскъпят хранителните стоки и ...

19 юни 2021 | 08:48