Идат шокиращи цени на тока

Цените ще станат 6000-7000 лв./MWh

Идат шокиращи цени на тока заради Зелената сделка

14349 | 17 юни 2024 | 10:54

АИКБ подкрепи търговците на електроенергия против новата методика на КЕВР. Разходите за балансиране са непредвиден и необезпечен търговски риск, категорични са индустриалците


Биляна Веселинова, Труд

 

image

 

Енергийната борса в рамките на търговията в сегмент “пазар ден напред” затвори при средна цена за базова енергия от 219.58 лв. за MWh с ден за доставка 17 юни 2024 г. Това е повишение 61.8% спрямо стойността при затваряне на предишната търговия. Източник: Българска независима енергийна борса
 

АИКБ подкрепи търговците на електроенергия против новата методика на КЕВР

 

Разходите за балансиране са непредвиден и необезпечен търговски риск, категорични са индустриалците

 

Новата методика за ценообразуването на електроенергията ще доведе до шокиращи сметки за ток и поредица от фалити, ако не бъде отменена, предупредиха пред “Труд news” енергийни експерти, които коментираха отворените писма на търговците на ток и тревожната позиция по темата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) до институциите у нас (виж карето б. р.).

 

От АИКБ, а преди дни и от Асоциацията на свободния енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на Електроенергия в България (АТЕБ) отправиха апел за спешна намеса на всички компетентни органи за справяне със създалата се ситуацията във възможно най-кратък срок:

 

“От решаването на този важен въпрос ще зависят финансовата стабилност на пазара и сигурността и бъдещето на българската енергетика като цяло”.

 

“След публикуването от независимия преносен оператор на 12.06.2024 г. на окончателните цени за балансираща електрическа енергия ставаме свидетели именно на проблеми, които се създават при фактическото прилагане на новата Методика. От така обявените крайни цени става ясно, че ценовите стойности за недостиг и излишък драстично се различават от предварително изнасяните до този момент прогнозни данни от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) ЕАД”, описват сериозния проблем с цените на тока от индустрията.

 

Бизнесът е категоричен, че въпросните крайни цени са “необосновано високи от всички участници на електроенергийния пазар в България”.

От АИКБ дават пример, че в окончателния сетълмент за месец май са публикувани ценови стойности, отчитащи излишък до -2 684,50 лв./MWh и за недостиг - до 6 342,00 лв./MWh. Така окончателните разходи за балансиране за месец май 2024 г. на координаторите на балансиращи групи надхвърлят десетократно всички възможни прогнози и по своята същност представляват “категорично непредвиден и необезпечен търговски риск”.

 

Икономисти обясниха, че този риск идва и от обстоятелствата, които настъпват при вече действащи и изрядни търговски договори, сключени по време на действащата до месец май Методика на КЕВР. “Към проблема е необходимо да се добави и осъществяваната от координаторите дейност, към която в един много краен момент се прехвърля непосилна финансова тежест, която регулаторът очевидно все още не е оценил и съобразил при поредните драстични “ad hoc” промени в регулацията на електроенергийния сектор”, категорични са от АИКБ и директно заявяват: “Надяваме се, че Министерството на енергетиката на Република България и КЕВР ще вземат предвид изложените по-горе позиция и ще се съобразят с направените от АСЕП и АТЕБ съществени коментари и опасения, зад които застава и АИКБ в качеството си на представителна на национално равнище организация на работодателите”.

 

Индустриалците коментират в позицията си, че има и “сериозно нарушаване на всички предпоставки за осигуряване на еднакви условия на конкуренция”, при които електроенергийните предприятия да са подчинени на прозрачни, пропорционални и недискриминационни правила, такси и третиране, по-специално в областта на задължението за балансиране.

 

Част от разходите за производство се увеличават с 300 процента

Застрашена е финансовата стабилност на свободния пазар

От АСЕП и АТЕБ предупредиха за фалити в сектора заради драстично увеличени разходи с близо 300 процента за балансиране на електроенергия и изпратиха отворено писмо до енергийното министерство, КЕВР, ЕСО и енергийната комисия в парламента.

 

Според колективната позиция на търговците на ток, така се застращава финансовата стабилност на свободния пазар. Вероятността от унищожаване на цял сектор от икономиката, като фирми за изграждане и поддръжка на централи от ВЕИ, е изключително висока. Само в един ден от месец Май (19.05.2024), цената по новата Методика е 6207 лв./MWh, а в същия ден и същия час цената на енергийната борса е 70,74 лв./MWh. Това означава, че един производител, ако произвежда в този час би получил 70,74 лв., и би имал разход 6207 лв. за всеки мегаватчас отклонение от прогнозата си за производство.

 

Явор Куюмджиев, енергиен експерт, пред “Труд news”: Производители, потребители и търговци на ток фалират до месец-два

Цените ще станат 6000-7000 лв./MWh

 

 

Балансиране означава, че всеки производител и всеки потребител до 11.00 часа на днешния ден казва какво ще бъде потреблението, съответно производството по часови диапазони - от 7.00 до 8.00 часа, от 8.00 до 9.00 часа и т. н. На базата на тези заявки за търсене и предлагане се формира цената за следващия ден. Когато някой от потребителите или производителите “не уцели” производството си или потреблението, възниква небаланс. Ако производител каже, че от 8.00 до 9.00 часа казва, че ще произведе 100 MWh, а произвежда 80, той е в небаланс, недостиг. А ако произведе 120 MWh, той ще е в излишък. Недостигът и излишъкът преди се търгуваха на свободен принцип и се формираше пазарна цена на т. нар. небаланси.


От 1 май тази година Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) въведе нова методология, в която няма тавани на балансирането. Нещо повече, те се определят административно от Електроенергийния системен оператор (ЕСО) - подчертавам, абсолютно административно и непазарно. Гледайки си разходите, ЕСО определя цените за балансиране - съответно за недостиг и за излишък. Това, което се случи през първия месец на новата методология е, че административно определените цени от ЕСО в някои дни достигаха до 6500 лева/мегаватчаса за небаланс излишък и 2500-2800 лева/MWh за недостиг. Това, преведено на обикновен език означава следното: Ако някои производител е произвел по-малко, отколкото е предвидил, плаща по 2500 лева за мегаватчас, който не е произвел. Това е фалираща ситуация.

 

В другия случай - при небаланс излишък, потребител, който е заявил, че ще потреби 100 мегаватчаса, а е потребил 80, тези 20 MWh, които не е потребил, му ги таксуват по 6500 лева за мегаватчас. Това също е фалиращо.

 

Виждате, че и производителите, и потребителите, а и търговците при тази методология до няколко месеца ще фалират. Това е като краен резултат, а като междинен - търговците, които имат подписани договори със своите клиенти (потребители и производителни на електроенергия) и в общия случай са поели някакви ангажименти за балансирането в рамките на търговския риск. Ако балансирането беше както преди на пазарен принцип, нямаше да има промяна. Но сега цялата тежест се пренася върху търговци, производители и потребители на свободния пазар - това са всички промишлени предприятия.

 

Търговците няма да имат никакъв избор, освен поголовно да започнат да прекратяват договори с потребители и производители. Много малка част от най-големите потребители имат енергетици, които имат възможност да правят прогноза на потреблението и рискът, който ЕСО стовари върху търговците, ще се пренесе върху производители и потребители на електроенергия. А те от своя страна няма да могат да го понесат, тъй като един по един ще фалират или цените на тока ще станат 6000-7000 лв./MWh.

 

ЕСО не може да балансира голямото количество слънчева енергия, която влиза в мрежата, с една особеност - това не се случва всеки ден, а обикновено събота и неделя. Другата особеност, която започна да се случва, че всички производители и потребители започнаха да си дават заявките събота и неделя. Вижда се, че цената около обяд е нулева или отрицателна. А производителите, за да не произвеждат тогава, когато цената е нулева или отрицателна, тъй като за тях това е минус - плащат цена за пренос, за балансиране и тн, те по-скоро започнаха да се изключват. Това доведе и до друг феномен - започват да плащат за недостиг, защото са казали, че ще произведат повече. Така хаосът става пълен.

 

Идеята на тази нова регулация е да се премахне “главоболието” на ЕСО, което му струва доста пари. Но не съм убеден, че проблемът с балансирането на ЕСО се решава с фалирането на цялата енергетика, защото това ще се случи. Който и да е по веригата да фалира, щетите за икономиката ще са огромни. Ако фалират търговците, целият пазар ще падне. Ако фалират производители едни след друг, ще се разпадне енергийния пазар, защото ще падне производството на електроенергия, а ако фалират потребители, ще се разпадне целия пазар, защото цените ще се сринат и цялата промишленост на България буквално ще изчезне, или поне някаква сериозна част от нея.

 

ЕСО да си поеме кръста и да отива да иска пари от ЕС, заради Зелената сделка, защото всичко се случва заради безконтролното и масово включване на фотоволтаични централи, спирането на въглищни централи и т. н. Ситуацията не е само български феномен, но българският патент е да се пренесе целият риск върху участниците на пазара, докато в други държави се прави държавна помощ за съответния системен оператор.

 

Позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ): Провокира се „финансова лавина“ от нестабилност в сектора

Системен риск за електроенергийната система

 

АИКБ предупреди, че има системен риск за електроенергийната система.

 

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и нейните членове неведнъж са сигнализирали за възможните проблеми, които новоприетата Методика може да породи при фактическото є прилагане. Вече имаме ясно очертан проблем, който произтича от новото изчисление по новоприетата от КЕВР Методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия по чл.21, ал.1, т.11 от ЗЕ, обн., ДВ, бр. 37 от 26.04.2024 г., в сила от 01.05.2024 г. За същото сигнализират и двете асоциации на търговците на електроенергия - Асоциацията за свободен енергиен пазар (АСЕП) и Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ), чиято позиция ние принципно подкрепяме.

 

От всичко, представено до момента като кумулативна информация за проблема, набелязваща съществените пропуски в регулациите, искаме да посочим, че в настоящата ситуация координаторите на балансиращи групи са принудени да префактурират директно разходите за балансиране за месец май 2024 г. на своите клиенти, поради липса на каквато и да е друга адекватна възможност за реакция на възникналия проблем. Дори и с предприемането на това неотложно действие от страна на опериращите на енергийния пазар организации у нас няма да се предотврати много възможната поредица от фалити в сектора.

 

Последното от своя страна ще провокира серия от съдебни спорове и всеобща финансова несигурност на енергийния пазар.

 

Вече изпратените данни за небаланси ще увеличат и гаранционните обезпечения към ЕСО ЕАД - увеличение, което при създалата се ситуация повечето координатори няма да могат да изпълнят, а като последица най-вероятно ЕСО ЕАД ще трябва да прекрати участието на тези организации на пазара на електрическа енергия у нас.

 

АИКБ споделя изразените силни притеснения от страна на АСЕП и АТЕБ и като работодателска организация е силно загрижена, че вероятността да бъде унищожен цял един сектор от икономиката, свързан с изграждането и поддръжката на централи от възобновяеми енергийни източници, е изключително висока. Обръщаме внимание, че самите ВЕИ производители нямат възможност да поемат очертаните по-горе разходи и ще бъдат принудени да прекратят дейност, което неминуемо ще доведе и до системен риск от невъзможност за управление на електроенергийната система в България.

 

АИКБ иска да обърне внимание на една важна последица, която ще се окаже неизбежна, а именно - обективната невъзможност на голяма част от координаторите и енергийните компании да изпълняват задълженията си по балансиране поради неприемливите нива на цените за недостиг и излишък още от 01.07.2024 г., като ще бъдат принудени да изпратят клиентите си на доставчик от последна инстанция. Това от своя страна ще предизвика сериозна опасност за финансовата стабилност при самите тях и ще провокира “финансова лавина” от нестабилност в сектора.

 

Всичко, казано дотук, буди сериозни опасения у членовете на АИКБ и съответно - у нейното ръководство, за енергийната сигурност на страната. То подчертано не отговаря на убежденията на Асоциацията за прилагането на балансирани, конкурентни, справедливи и търговско-обосновани политики в подкрепа на електроенергийния пазар и икономиката на страната ни в сектора, доколкото в противен случай бихме станали съучастници в низ от нескончаеми палиативни инициативи в сектор “Енергетика”, които няма да имат необходимия траен и полезен за икономиката ни резултат.

 

* (със съкращения, б. р.)


ОЗК
Еврохолд

От категорията

Ретро влак ще пътува по теснолинейката и през август

Ретро влак ще пътува по теснолинейката и през август Снимка: Министерство на туризма-Retro-vlak-shte-patuva-po-tesnolineykata-i-prez-avgust-Snimka--Ministerstvo-na-turizma_1721664983.jpg

Композицията е изключително атрактивна за любителите на теснолинейката, тъй ...

22 юли 2024 | 19:15

Хиляди се събраха на Мальовица

Хиляди се събраха на Мальовица-Hilyadi-se-sabraha-na-Malyovitsa_1721644279.png

В рамките на фестивала в ЦПШ „Мальовица”/хотел „Алпинист”/ се проведе и втората ...

22 юли 2024 | 13:25

Нов рекорд: През май българите в чужбина изпратили на роднини у нас 182 млн. eвpo

Нов рекорд: През май българите в чужбина изпратили на роднини у нас 182 млн. eвpo-1618579914.jpg

По данни на Евростат България е сред страните в ЕС, най-зависими от ...

23 юли 2024 | 17:33

Чиста енергия и по-качествена услуга още преди края на предстоящия сезон за врачани!

Чиста енергия и по-качествена услуга още преди края на предстоящия сезон за врачани!-Chista-energiya-i-po-kachestvena-usluga-oshte-predi-kraya-na-predstoyashtiya-sezon-za-vrachani-_1721722311.png

Според изпълнителния директор инж. Радослав Михайлов: „В енергетиката нищо не ...

23 юли 2024 | 10:10

НАЙ-ВАЖНОТО

„На 13 юли ние се провалихме”, допълни тя.

Директорът на „Сикрет сървис” Кимбърли Чийтъл подаде оставка заради покушението срещу Тръмп

Директорът на „Сикрет сървис” Кимбърли Чийтъл подаде оставка заради покушението срещу Тръмп-Direktorat-na--Sikret-sarvis--Kimbarli-Chiytal-podade-ostavka-zaradi-pokushenieto-sreshtu-Tramp_1721747116.jpg

В момента се водят няколко разследвания за това как стрелецът е успял да се ...

23 юли 2024 | 18:03

Благодарение на всички вас не допуснахме човешки жертви

Министър Стоянов към чешките и испански пожарникари: Дълбок поклон. Може да разчитнате и вие на нас

Министър Стоянов към чешките и испански пожарникари: Дълбок поклон. Може да разчитнате и вие на нас-Ministar-Stoyanov-kam-cheshkite-i-ispanski-pozharnikari--Dalbok-poklon--Mozhe-da-razchitnate-i-vie-na-nas_1721743559.jpg

Ситуацията с пожара на границата се владее. Ако огънят тръгне към България, ...

23 юли 2024 | 14:41

Министерството е предприело действия в спешен порядък да се създаде организация за бърз опис на щетите

Министър Тахов обеща подкрепа на пострадалите стопани в Свиленградско

Министър Тахов обеща подкрепа на пострадалите стопани в Свиленградско-Ministar-Tahov-obeshta-podkrepa-na-postradalite-stopani-v-Svilengradsko_1721736642.jpg

В Свиленград той бе посрещнат от кмета арх. Анастас Карчев и заедно посетиха ...

23 юли 2024 | 15:10

МВнР реши да назначи Николай Ненчев за нов „временно управляващ“ посолството ни в страната

Радев се ядоса: Николай Ненчев няма качества и подготовка за посланик, отказах да го назнача

Радев се ядоса: Николай Ненчев няма качества и подготовка за посланик, отказах да го назнача -Radev-se-yadosa--Nikolay-Nenchev-nyama-kachestva-i-podgotovka-za-poslanik--otkazah-da-go-naznacha-_1721711845.jpg

Призовавам Министерството на външните работи стриктно да спазва Конституцията и ...

23 юли 2024 | 08:16

Нямам основание да сменя министър Калин Стоянов, прекрасно си върши работата, заяви премиерът (Видео)

Главчев отговори на Радев: Ненчев отива в мисията ни в Украйна, спазена е процедурата!
(Видео)

Служебният премиер Димитър Главчев отговаря на въпроси на граждани във Фейсбук -Sluzhebniyat-premier-Dimitar-Glavchev-otgovarya-na-vaprosi-na-grazhdani-vav-Feysbuk-_1721718566.png

Няма нарушение на Конституцията и правилата при назначаване на Николай Ненчев ...

23 юли 2024 | 08:09

Депутатът от ГЕРБ-СДС възмутен от хвалбите на "Промяната"

Добрев отговори на Василев: Който иска, да си носи розовите очила и розовите ризи, въпрос на избор

Добрев отговори на Василев: Който иска, да си носи розовите очила и розовите ризи, въпрос на избор-Dobrev-otgovori-na-Vasilev--Koyto-iska--da-si-nosi-rozovite-ochila-i-rozovite-rizi--vapros-na-izbor_1721742848.jpg

Само лихвите по държавния дълг след 2026 г. ще са по една магистрала ...

23 юли 2024 | 16:39

Христо Иванов, Атанас Славов, Йонко Грозев, Андрей Янкулов са в яростна атака срещу висшите магистрати

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов-Isterichnata-kampaniya-sreshtu-Konstitutsionniya-sad-i-provalenata-sadebna-reforma-na-Hristo-Ivanov_1721724406.jpg

В близките дни магистратите трябва да се произнесат по атакуваните ...

23 юли 2024 | 11:21

Според него кандидатурата ѝ ще улесни Доналд Тръмп

Мартин Табаков: Камала Харис не е електорално апетитна за избирателите в САЩ
(Видео)

Мартин Табаков Снимка: Нова тв-Martin-Tabakov-Snimka--Nova-tv_1721671999.jpg

Когато беше избрана за вицепрезидент на Байдън, нейната роля беше ясна – да ...

22 юли 2024 | 21:12

Ако Главчев хвърли кърпата, че е тежко да си пожарогасител, оставаме без Премиер

Георги Марков: КС да ни каже какво прави. Ако не знае, да пита Христо Иванов…

Георги Марков-Georgi-Markov_1679054335.jpg

Много мил комплимент от посланика на Щатите: “България процъфтява.” За жалост, ...

23 юли 2024 | 11:14