Проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

Проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

От новата учебна година: Иновативни специалности и дигитално обучение в УНСС

4706 | 5 авг. 2022 | 16:22

Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат знания, а знанията да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения, да имат нужните „меки умения“. И това води до много висок процент реализация на завършилите.

Проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС-1659706380.jpgУниверситетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с над 100-годишна история.-1659705802.jpg

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с над 100-годишна история.

Приемът на студенти се осъществява в професионалните направления: „Икономика“, „Администрация и управление", „Политически науки", „Социология, антропология и науки за културата", „Обществени комуникации и информационни науки“, както и по специалност „Право".
Специалностите и в ОКС „бакалавър“, и в ОКС „магистър“ са съобразени със съвременните тенденции в образованието и нуждите на бизнеса, като своевременно се добавят нови специалности спрямо неговите изисквания.

- Кои са новите специалности в УНСС, проф. Стоянова?


- От тази година наред с традиционно силните ни магистърски програми ще осъществим прием и по новите такива: "Мениджмънт на социалните иновации", "Икономика и право", "Интелектуална собственост и творчески индустрии" и "Интелигентна цифрова енергетика". Всяка една от тези програми е съобразена както с търсенето, така и с обществените и икономически условия.

 Много са предимствата на Университета за национално и световно стопанство. Обучението в университета е на много високо ниво. Нашите преподаватели са изключително подготвени, много често с опит в практиката. Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат знания, а знанията да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения, да имат нужните „меки умения“. И това води до много висок процент реализация на завършилите.


- Докъде се простира погледът на УНСС в бъдещето?

- УНСС има съобразени със съвременните и световни изисквания специалности и програми, по които се обучават студентите.
Университетът много активно работи по проекта „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“. Той е насочен към създаване на сходни с тези на европейските университети програми и приложими в съвременните бизнес условия. По този проект УНСС си партнира със Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Във връзка с реализацията му бяха открити дигитални класни стаи, предстои изготвянето на ново съдържание, включително и чрез 360-градусова 3D цветна холограма, както и използването на образователния презентационен софтуер MozaBook, който разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации, интерактивно съдържание, виртуални лабораторни приложения и др.

От друга страна УНСС е партньор в Европейската мрежа от университети ENGAGE.EU, в която влизат 9 университета. Тя дава възможност за апробиране на нови модели на образование и научни изследвания и за анализ на техния потенциал за по-нататъшното повишаване на качеството, международната конкурентоспособност и привлекателността на европейското висше образование.

- Имате ли партньори извън Европа?

- Да. Стремим се да създадем и засилим връзките с университети от целия свят. Ще ви дам два примера. Преди месец в присъствието на китайския посланик в България Н. Пр. Дун Сяодзюн открихме Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU). Тогава ректорът на китайския университет г-н Чен Фачун - подчерта, че за неговия университет е чест да си сътрудничи с УНСС – най-големият икономически университет в България и в Югоизточна Европа.

Целта на бакалавърската програма „Икономика с преподаване на английски език“ е да подготвя висококвалифицирани специалисти с богати теоретични и приложни познания в областта на икономиката на глобално ниво.
И още един пример. През юни заедно с Northern Illinois University (NIU) – USA открихме първата по рода си в България двойна магистърска програма по Бизнес администрация. Програмата стартира през новата учебна година, а обучението ще се провежда присъствено в УНСС от съвместни преподавателски екипи от двата университета. Тя ще се преподава на английски език и е отворена за студенти от България и целия свят. Завършилите магистратурата ще получат две дипломи - от УНСС и от Northern Illinois University (NIU). Double Executive MBA обхваща дисциплини като лидерство, дигитална  трансформация, предприемачество, екологично и социално управление (ESG), устойчивост, финансов анализ и управление на разходите, глобално управление на доставките и други.

- Получихте и подкрепа от ООН. Това е силно престижно!

- Ние сме силни, не само в образователния процес. ООН официално одобри УНСС за координатор на Националната мрежа за устойчиво развитие „SDSN Bulgaria”. Подкрепата на ООН идва след задълбочена оценка на образователния и научен капацитет на УНСС по въпросите на устойчивото развитие, възможностите за активно участие в решаването на националните и регионалните проблеми на устойчивото развитие, административния капацитет за управление на инициативи под егидата на SDSN, както и за мобилизиране на ресурси за постигането на Глобалните цели.

- С какво се отличава УНСС от другите висши учебни заведения?

- Този въпрос е продължение на предишния и също има много какво да се каже, ще се огранича само в няколко примера. УНСС е българският университет с най-висока степен на дигитализация на учебната, научноизследователската и административната дейност. Дигитализирани са всички процеси в университета – от приема на документи, през онлайн обявяването на класирането и онлайн записването, както и онлайн обучението. Дигитализиран е и процесът за кандидатстване в студентските общежития и издаването на уверения. Студентите ползват 21 онлайн услуги и имат електронни студентски книжки.

- А практиката на студентите? Връзката им с бизнеса каква е?

- Гордеем се с това, че поддържаме директна връзка с бизнеса. Постоянно се сключват меморандуми с различни бизнес организации и държавни институции с цел сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация, провеждане на общи събития, участие на техни представители в презентации пред студенти, в лекции, конференции или в други прояви, организирани от университета.

И нещо изключително важно - предоставяме на нашите студенти възможности за стажове и намиране на бъдещи работодатели, още преди да са напуснали студентската скамейка. Какъв по-добър вариант от това да се докосват до реалната бизнес среда.
Неслучайно за поредна година УНСС е удостоен с приз за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища в България.

- Как стимулирате студентите в техните иновативни търсения?

- В УНСС се създаде и Университетски Стартъп хъб, в който всеки креативен студент с иновативни идеи може да получи подкрепа за превръщането им в реален пазарен продукт. В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори, ще получават правна и юридическа информация. В подкрепа на работата на Университетския Стартъп хъб се сключиха меморандуми с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), и "ЕксЕл Ар", дъщерно дружество на "Инновейшън Кепитъл" АД, които ще подпомагат финансово идеите на студенти. Доброто ни партньорство с Българската стартъп асоциация (BESCO) продължава и за поредна година наши студенти се включиха в решаването на практически казуси, които те ни предоставиха.


От категорията

Die Welt: Тайните сделки на президента Зеленски

Тайните сделки на президента Зеленски-1660215313.jpg

Разследване на Sledstvie.Info показа, че комикът, заедно с братята Шефир и още ...

11 авг. 2022 | 13:54

Политически анализатор: Няма логика партийните лидери да се оттеглят преди избори

 Емил Соколов - историк и анализатор-1660210298.jpg

При добра кампания БСП може да спре изтичането на гласове към „Възраждане“ и ...

11 авг. 2022 | 12:30

АП: Русия обещава до 5500 долара на „доброволци“ за войната в Украйна

АП: Русия обещава до 5500 долара на „доброволци“ за войната в Украйна-1660131860.jpg

Макар Русия да продължава да търпи загуби в жива сила в инвазията си в Украйна, ...

12 авг. 2022 | 12:20

АЯР: При авария в Запорожката АЕЦ потенциална опасност може да има и за България

Руски войник охранява района на окупираната Запорожка АЕЦ Снимка: БТА/АП-1660226633.jpg

Извършената оценка показва, че времето за достигане на замърсяването до ...

11 авг. 2022 | 16:58