Проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

Проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

От новата учебна година: Иновативни специалности и дигитално обучение в УНСС

9586 | 5 авг. 2022 | 16:22

Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат знания, а знанията да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения, да имат нужните „меки умения“. И това води до много висок процент реализация на завършилите.

Проф. д-р Цветана Стоянова – зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС-1659706380.jpgУниверситетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с над 100-годишна история.-1659705802.jpg

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с над 100-годишна история.

Приемът на студенти се осъществява в професионалните направления: „Икономика“, „Администрация и управление", „Политически науки", „Социология, антропология и науки за културата", „Обществени комуникации и информационни науки“, както и по специалност „Право".
Специалностите и в ОКС „бакалавър“, и в ОКС „магистър“ са съобразени със съвременните тенденции в образованието и нуждите на бизнеса, като своевременно се добавят нови специалности спрямо неговите изисквания.

- Кои са новите специалности в УНСС, проф. Стоянова?


- От тази година наред с традиционно силните ни магистърски програми ще осъществим прием и по новите такива: "Мениджмънт на социалните иновации", "Икономика и право", "Интелектуална собственост и творчески индустрии" и "Интелигентна цифрова енергетика". Всяка една от тези програми е съобразена както с търсенето, така и с обществените и икономически условия.

 Много са предимствата на Университета за национално и световно стопанство. Обучението в университета е на много високо ниво. Нашите преподаватели са изключително подготвени, много често с опит в практиката. Учим нашите студенти не просто да възпроизвеждат знания, а знанията да бъдат основа за адекватни бизнес и житейски решения, да имат нужните „меки умения“. И това води до много висок процент реализация на завършилите.


- Докъде се простира погледът на УНСС в бъдещето?

- УНСС има съобразени със съвременните и световни изисквания специалности и програми, по които се обучават студентите.
Университетът много активно работи по проекта „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020 г.“, по процедура „Модернизация на висшите училища“. Той е насочен към създаване на сходни с тези на европейските университети програми и приложими в съвременните бизнес условия. По този проект УНСС си партнира със Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Бургаският свободен университет, Националната спортна академия и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Във връзка с реализацията му бяха открити дигитални класни стаи, предстои изготвянето на ново съдържание, включително и чрез 360-градусова 3D цветна холограма, както и използването на образователния презентационен софтуер MozaBook, който разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации, интерактивно съдържание, виртуални лабораторни приложения и др.

От друга страна УНСС е партньор в Европейската мрежа от университети ENGAGE.EU, в която влизат 9 университета. Тя дава възможност за апробиране на нови модели на образование и научни изследвания и за анализ на техния потенциал за по-нататъшното повишаване на качеството, международната конкурентоспособност и привлекателността на европейското висше образование.

- Имате ли партньори извън Европа?

- Да. Стремим се да създадем и засилим връзките с университети от целия свят. Ще ви дам два примера. Преди месец в присъствието на китайския посланик в България Н. Пр. Дун Сяодзюн открихме Център за управление на дуалната бакалавърска програма по икономика с Университета за чужди езици Тиендзин (TFSU). Тогава ректорът на китайския университет г-н Чен Фачун - подчерта, че за неговия университет е чест да си сътрудничи с УНСС – най-големият икономически университет в България и в Югоизточна Европа.

Целта на бакалавърската програма „Икономика с преподаване на английски език“ е да подготвя висококвалифицирани специалисти с богати теоретични и приложни познания в областта на икономиката на глобално ниво.
И още един пример. През юни заедно с Northern Illinois University (NIU) – USA открихме първата по рода си в България двойна магистърска програма по Бизнес администрация. Програмата стартира през новата учебна година, а обучението ще се провежда присъствено в УНСС от съвместни преподавателски екипи от двата университета. Тя ще се преподава на английски език и е отворена за студенти от България и целия свят. Завършилите магистратурата ще получат две дипломи - от УНСС и от Northern Illinois University (NIU). Double Executive MBA обхваща дисциплини като лидерство, дигитална  трансформация, предприемачество, екологично и социално управление (ESG), устойчивост, финансов анализ и управление на разходите, глобално управление на доставките и други.

- Получихте и подкрепа от ООН. Това е силно престижно!

- Ние сме силни, не само в образователния процес. ООН официално одобри УНСС за координатор на Националната мрежа за устойчиво развитие „SDSN Bulgaria”. Подкрепата на ООН идва след задълбочена оценка на образователния и научен капацитет на УНСС по въпросите на устойчивото развитие, възможностите за активно участие в решаването на националните и регионалните проблеми на устойчивото развитие, административния капацитет за управление на инициативи под егидата на SDSN, както и за мобилизиране на ресурси за постигането на Глобалните цели.

- С какво се отличава УНСС от другите висши учебни заведения?

- Този въпрос е продължение на предишния и също има много какво да се каже, ще се огранича само в няколко примера. УНСС е българският университет с най-висока степен на дигитализация на учебната, научноизследователската и административната дейност. Дигитализирани са всички процеси в университета – от приема на документи, през онлайн обявяването на класирането и онлайн записването, както и онлайн обучението. Дигитализиран е и процесът за кандидатстване в студентските общежития и издаването на уверения. Студентите ползват 21 онлайн услуги и имат електронни студентски книжки.

- А практиката на студентите? Връзката им с бизнеса каква е?

- Гордеем се с това, че поддържаме директна връзка с бизнеса. Постоянно се сключват меморандуми с различни бизнес организации и държавни институции с цел сътрудничество при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмен на информация, провеждане на общи събития, участие на техни представители в презентации пред студенти, в лекции, конференции или в други прояви, организирани от университета.

И нещо изключително важно - предоставяме на нашите студенти възможности за стажове и намиране на бъдещи работодатели, още преди да са напуснали студентската скамейка. Какъв по-добър вариант от това да се докосват до реалната бизнес среда.
Неслучайно за поредна година УНСС е удостоен с приз за най-престижно висше училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища в България.

- Как стимулирате студентите в техните иновативни търсения?

- В УНСС се създаде и Университетски Стартъп хъб, в който всеки креативен студент с иновативни идеи може да получи подкрепа за превръщането им в реален пазарен продукт. В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори, ще получават правна и юридическа информация. В подкрепа на работата на Университетския Стартъп хъб се сключиха меморандуми с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ), и "ЕксЕл Ар", дъщерно дружество на "Инновейшън Кепитъл" АД, които ще подпомагат финансово идеите на студенти. Доброто ни партньорство с Българската стартъп асоциация (BESCO) продължава и за поредна година наши студенти се включиха в решаването на практически казуси, които те ни предоставиха.


От категорията

Проф. Стоян Денчев: И ти ли Рюте?

Проф. Стоян Денчев: И ти ли Рюте?-1587151181.jpg

Те нямаше да допуснат моите деца да са по-малко европейци от техните. Те нямаше ...

3 дек. 2022 | 23:12

Калоян Методиев: Шенген е абсолютен външнополитически провал. Някой трябва да понесе отговорност!

Калоян Методиев: Шенген е абсолютен външнополитически провал. Някой трябва да понесе отговорност! -1629291305.jpg

Искам да попитам, двамата полицаи убити от автобус в Бургас – на границата ли ...

3 дек. 2022 | 23:33

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март-1641382969.jpg

Да управлява сега с БСП и ДПС за ГЕРБ означава да подари местните избори на ПП ...

4 дек. 2022 | 16:54

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара-1614159340.jpg

Рюте още 2017-та каза на Юнкер, който се застъпи за нас за Шенген, че е романтик

4 дек. 2022 | 11:22

Най-важното

Сутринта Борисов даде знак, че няма да се кандидатира за премиер

Десислава Атанасова взима мандата на ГЕРБ като кандидат-премиер

Десислава Атанасова взима мандата на ГЕРБ като кандидат-премиер-Desislava-Atanasova--Borisov-veroyatno-nyama-da-e-nominatsiya-za-premier-_1667148302.png

ази вечер, часове преди този важен политически акт Десислава Атанасова, заедно ...

4 дек. 2022 | 23:33

Първите изтребители F-16 може да са готови през 2024 г., казва военният министър

Димитър Стоянов: Ще дадем на Украйна въоръжение, но не ракетни системи С-300 и МиГ-29

Димитър Стоянов: Ще дадем на Украйна въоръжение, но не ракетни системи С-300 и МиГ-29-Dimitar-Stoyanov--Shte-dadem-na-Ukrayna-vaorazhenie--no-ne-raketni-sistemi-S-300-i-MiG-29_1670173411.jpg

Продължава търсенето на втора ръка изтребители на лизинг - изпратени са 4 писма ...

4 дек. 2022 | 18:52

Заложени са 724 млн. евро, посочва вицепремиерът

Пеканов предупреди: Парламентът не е одобрил нито един от законите по Плана за възстановяване

Пеканов предупреди: Парламентът не е одобрил нито един от законите по Плана за възстановяване-Atanas-Pekanov--Balgariya-ochakva-2-7-mlrd--lv--do-kraya-na-godinata_1669448416.jpg

Смятам, че щом влезем в еврозоната, ще имаме по-голямо влияние и ще можем да ...

4 дек. 2022 | 20:56

Има вариант да се направи и с първия, и с втория, и с третия мандат, но трябва воля, заяви лидерът на ГЕРБ (ВИДЕО)

Борисов: ГЕРБ си имаме премиер, по-добър от мен няма! Но да мислим за такъв, който все пак ще мине
(Видео)

Борисов потвърди! Той ще е кандидат- премиерът: По-добър от мен няма!-Borisov-potvardi--Toy-shte-e-kandidat--premierat--Po-dobar-ot-men-nyama-_1670141708.jpg

"Вторият вариант е да предложим вариант за премиер, който все пак да мине ...

4 дек. 2022 | 10:12

Ако получи такива прокуратурата ще предприеме незабавни действия

Гешев ще изисква от Нидерландия доказателства за преминаване на границата ни за 50 евро

Гешев ще изисква от Нидерландия доказателства за преминаване на границата ни за 50 евро,-Ivan-Geshev--Namirame-v-sredata-na-konstitutsionna-kriza--Prizovavam-za-dialog-_1666182217.jpg

Припомняме, че Нидерландия ще гласува на 8 декември против приемането на ...

4 дек. 2022 | 08:43

Политическата криза у нас пречи да реализираме външнополитическите си приоритети, подчертава евродепутатът от ДПС

Илхан Кючук: Случващото се с Шенген подкопава доверието на българските граждани в Европейския съюз

Илхан Кючук: Случващото се с Шенген подкопава доверието на българските граждани в Европейския съюз-Ilhan-Kyuchuk--Sluchvashtoto-se-s-Shengen-podkopava-doverieto-na-balgarskite-grazhdani-v-Evropeyskiya-sayuz_1670139007.jpg

След като ГЕРБ-СДС получи първия мандат, ДПС е готово да преговаря с ...

4 дек. 2022 | 09:27

Напролет червените линии ще поизбледнеят, смята анализаторът

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март

Димитър Ганев: Хартиената коалиция няма да състави кабинет. Избори - в средата на март-1641382969.jpg

Да управлява сега с БСП и ДПС за ГЕРБ означава да подари местните избори на ПП ...

4 дек. 2022 | 16:54

По думите й двамата не са имали напрежение в отношенията преди това

Актрисата Диана Димитрова за преживяното насилие: Лицето продължава да ме заплашва

Актрисата Диана Димитрова за преживяното насилие: Лицето продължава да ме заплашва-Aktrisata-Diana-Dimitrova-za-prezhivyanoto-nasilie--Litseto-prodalzhava-da-me-zaplashva_1670178038.jpg

Тя обясни, че тази седмица е разбрала кои са истинските й приятели и на кого ...

4 дек. 2022 | 20:11

Срещата ЕС - Западни Балкани нищо няма да реши

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара

Георги Марков: Радев да бойкотира срещата в Тирана! Всичко е пунта мара-1614159340.jpg

Рюте още 2017-та каза на Юнкер, който се застъпи за нас за Шенген, че е романтик

4 дек. 2022 | 11:22