Коалиционните партньори не са изгладили противоречията си за КПКОНПИ и главния прокурор

До 4 месеца трябва да се смени статутът на ВСС от постоянно действащ на временно действащ

Коалиционните партньори не са изгладили противоречията си за КПКОНПИ и главния прокурор

2254 | 7 дек. 2021 | 11:27

БСП настояваше за превръщането на КПКОНПИ от бухалка в нормално работещо звено срещу корупцията, като се раздели на комисия за конфликт на интереси и комисия за конфискация.


Първата работа на новото мнозинство в парламента е да намери формулата, по която да поиска оставката на главния прокурор и да пристъпи към разформироване на КПКОНПИ. Това е записано в коалиционното спорзумение, което циркулира между четирите партии, които изграждат управляващата коалиция.

От "Продължаваме промяната" са категорични, че антикорупционата комисия е слаба и неефективна. 

В споразумението липсва предложението на "Демократична България" КПКОНПИ да се раздели на две - на антикорупционна и срещу конфликт на интереси, от една страна, и по конфискация, като не й се дават разследващи функции, защото това е рисково. Според експертите на ДБ гражданската конфискация в сегашния й вид води до това, че в момента хората, срещу които е започнало производство по отнемане на имущество, са с по-малко права, отколкото тези, срещу които се води наказателно производство, съобщава "Дневник".

 

По време на преговорите "Има такъв народ" предложи от КПКОНПИ да се извади оперативната дирекция, която беше в ДАНС, да се повиши контролът над дейността над цялата комисия и да се свие драстично кръгът от контролираните хора във властта.

 

БСП настояваше за превръщането на КПКОНПИ от бухалка в нормално работещо звено срещу корупцията, като се раздели на комисия за конфликт на интереси и комисия за конфискация.

 

Как ще бъдат изгладени тези противоречия за реформа на антикорупционната комисия - засега не е ясно.

 

Останалите ключови моменти в частта "Правосъдие" са:

 

1. С политическа декларация парламентът ще поиска оставката на главния прокурор.

 

2. Незабавни промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт (ЗСВ) с цел - закриване на специализираните наказателен съд и прокуратура и въвеждане на съдебен контрол върху някои от отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство: по сигнали срещу главния прокурор и административните ръководители на прокуратурите, по сигнали за полицейско насилие, по сигнали, подадени от антикорупционната комисия (КПКОНПИ), други сигнали, определени въз основа на анализ и допълнително обсъждане.

 

3. Създаване на процедура за задължителна тримесечна отчетност на главния прокурор пред Народното събрание и ограничаване правомощията му по надзора за законност чрез изменения в ЗСВ - да отпадне възможността му писмено да изменя или отменя актове на подчинените си.

 

4. Спешна промяна на Закона за съдебната власт - с него до 4 месеца да се смени статутът на ВСС от постоянно действащ на временно действащ - на сесии. Така ще се създаде възможност за смяната на съвета, който ще може да смени главния прокурор. Намерение да внесе такова искане отново има министърът на правосъдието, след като Конституционният съд се произнесе дали има право.

 

5. Изрично да се уредят последиците за заварените производства след закриване на спецсъда, така че да не се стига до тяхното преждевременно прекъсване или забавяне.

 

6. Създаване на нова постоянна комисия или подкомисия към Народно събрание за превенция и борба с корупцията, която да изготви доклад на дейността на ръководството на КПКОНПИ, която да бъде реформирана от 3 месеца.

 

7. Избор на Инспекторат към Висшия съдебен съвет, който отдавна е с изтекъл мандат - до два месеца.

 

8. Изпълнение на препоръките на Венецианската комисия за засилване на тежестта на гласовете на съдийската колегия при избор на председатели на върховните съдилища, като точното мнозинство ще бъде уточнено допълнително.

 

9. Въвеждане на първоначална проверка за почтеност и липса на конфликт на интереси на кандидатите за назначаване в състава на ВСС и неговите комисии, която се извършва от Инспектората към ВСС.

 

10. Отпадане на кариерните бонуси и обезщетенията за членове на ВСС.

 

11Ревизия на изпълнението на европейските проекти и обществени поръчки в съдебната система.

 

12. Ограничаване на безсрочното командироване на магистрати и прекратяване на порочните практики за командироване чрез законодателни промени в най-кратък срок.

 

13Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите на магистрати чрез законодателни промени в най-кратък срок.

 

14. Регресна отговорност спрямо длъжностни лица или ръководители на административни органи, чиито действия, бездействия и постановени актове са довели до осъждане на държавата. Анализ и допълнително обсъждане на предложението за въвеждане на регресна отговорност и спрямо магистрати и народни представители.

 

15. Отлагане с до една година действието на Единната информационна система на съдилищата и на Единния портал за електронно правосъдие, докато не бъдат преработени така, че да отговарят на нуждите на всички участници в процеса; законодателни промени за стабилизиране на връчените до този момент актове; развитие на електронното правосъдие в прокуратурата и създаване на гаранции за случайно разпределение на преписките в прокуратурата.

 

16. Професионален анализ на функциите на регулаторни органи - КЗК, КФН, КЕВР, КРС и др., през фокуса на защита гражданските права и законни интереси на гражданите, стопанските субекти и държавата; преосмисляне на структурата и функционирането на КЗК. Анализ и обсъждане на предложението за ограничаване на мандатите на членовете на регулаторните органи; преразглеждане на удължения мандат на ръководството на КЗК. Обсъждане на необходимостта от създаване на специализиран гаранционен фонд за обезщетяване за вреди, причинени от държавата.

 

17. Подобряване достъпа на гражданите до правосъдие чрез: реформиране на някои съдебни такси, например 4% по граждански дела, създаване на гаранции за пълноценен съдебен контрол на актовете на административните органи и регресна отговорност за съответните длъжностни лица.

 

18. Промени в Закона за обществените поръчки - ограничаване на инхаус възлагането, разкриване на досиетата по обществени поръчки след определен срок, повече публичност при работата на конкурсните комисии.

 

19. Приемане на законодателство за санкции в случаи като тези по закона "Магнитски".


От категорията

Петков зове Радев да свика КСНС заради РС Македония, ветото остава

Петков зове Радев да свика КСНС заради РС Македония, решение под натиск кабинетът няма да взима-1652365165.jpg

Единствено Народното събрание има финалния легитимен мандат по темата Северна ...

20 май 2022 | 18:03

Асен Василев: Няма да вдигнем ветото над РСМакедония

Нашата позиция по отношение на РСМ остава непроменена. Ние държим на спазването на договора, каза още министърът.-1653071473.jpg

България не отстъпва от Договора и задълженията на Скопие към неговото ...

20 май 2022 | 20:09

Помощник-държавният секретар на САЩ Карън Донфрид: Благодарни сме, че имаме съюзници като България

Помощник-държавният секретар на САЩ Карън Донфрид: Благодарни сме, че имаме съюзници като България-1652949152.jpg

Съюзниците отговориха категорично, противопоставяйки се на руската агресия. ...

20 май 2022 | 22:36

Андрей Райчев: Войната в Украйна поражда истерия у нас, която е контрапродуктивна

Андрей Райчев: Войната в Украйна поражда истерия у нас-1653072036.png

Западният човек не знае какво е да живееш в комунизъм и пропагандата. В същото ...

20 май 2022 | 21:39