Манипулация, изнудване, чрез силовите структури на властта, включително с компромати и скалъпени обвинения

Владимир Шейтанов: Очаквания за нередности и машинации на кампанията и в деня на вота

60639 | 21 май 2019 | 10:58

Голяма част от фирмите са с изчерпани кредитни ресурси и са в подчинено положение, спрямо властта, което ги прави управляеми по време на изборната кампания, чрез обещания за последващо финансиране или осигуряване на поръчки.


Адвокат Владимир Шейтанов

 

ПРЕДСТОЯЩИ ЕВРОИЗБОРИ 2019

ОЧАКВАНИ НЕРЕДНОСТИ, НАРУШЕНИЯ И МАШИНАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ И В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ

 

А. СХЕМИ ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ПАРТИЙНО ФИНАНСИРАНЕ

 1. Чрез чуждестранни фондации.

 2. От българския бизнес – приятелски бизнес и рекетиран бизнес.

Б. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ.

 1. Мъртви души.

  1. Избирателните списъци съзнателно не са променяни от години. След тях все още се намират хора, които отдавна не са между живите. Тези „души“ не рядко гласуват.

 2. Избиратели в чужбина.

  1. Българските посолства в чужбина нямат пълни списъци на българските граждани на територия на приемащата страна.

  2. Избирателите в чужбина често се водят в списъците в България и понеже те не гласуват в чужбина, някои им ползва местата за гласуване в страната.

В. ОТЧИТАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ИЗБОРИТЕ.

 

Манипулациите на гласовете при отчитането се извършват от момента на отваряне на избирателните урни и завършват до окончателното съобщаване на изборните резултати.

 

Опити за такова манипулиране могат да се извършват от СИК, през РИК/ОИК, до ЦИК, в т.ч. и чрез служители на Информационно обслужване.

 

Тази година, за първи път, се очаква внимание да се отдели на манипулациите при машинното гласуване, и по-скоро софтуерни пробиви в системата на работа на тези машини. Въпросните машини (т.нар. венецуелски машини) са взети под наем, въпреки предварителните данни за тяхната съмнителна сигурност от пробиви.

 

При предварително обявена стойност на наеманите машини за 7 млн, тяхната наемна цена вече е повишена на 9 млн, поради късното провеждане на търга за доставка на машините, липсата на време за контрол, и други причини.

 

Не са изключени масирани опити за пробив на сигурността на машинното гласуване през тази година и опорочаване на самата идея за машинно гласуване на избори, която е една от най-сериозните пречки за фалшифициране на вота.

 

Г. НАБЛЮДАТЕЛИ

 1. Българските наблюдатели и застъпници

  1. Не следят от край до край избирателния процес в изборния ден, защото са партийно и икономически зависими.

  2. Нямат необходимата правна и организационна подготовка.

  3. Наемат се много пенсионери, срещу малки възнаграждения,  които са лесно манипулируеми.

 2. Чуждестранните наблюдатели

  1. На предстоящите евроизбори на 26.05.2019г. не са канени международни наблюдатели.

  2. С международните наблюдатели не се работи предварително, за да бъдат информирани за типичните грешки, нарушения и машинации, по време на избори

НА ФАЗАТА НА ПОДГОТОВКА НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КАМПАНИЯ:

 

А. ПРЕДИЗБОРЕН ПЕРИОД – започва около година преди датата на изборите.

 1. МЕЖДУПАРТИЙНИ ДОГОВОРКИ

  1. В началото на всяка предизборна кампания, по места, се извършва разпределение на местата в държавните или общински органи,, в зависимост от вида на изборие  - толкова и такива места за едната партия, толкова и такива места за втората партия…

  2. Създават се малки партийки година-две преди изборите, с привидна, афиширана автономност, които в последствие встъпват в безпринципни коалиции с големите партии. Така се купуват основно лидерите на малките партии, вкарват се в Парламента или Общинските съвети и след това се ползва техния електорален ресурс.

 2. МАНИПУЛАЦИЯ НА БИЗНЕСА

 1. ДИРЕКТЕН ФИНАНСОВ РЕКЕТ

  1. събиране средства за предизборни кампании към бизнеса (примери Банев, Веско Арабаджиев, Минчо Стайков)

  2. доброволни финансови вноски в партийните каси от политически лояния бизнес

 2. ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 • Достъп до програми, фондове и преференции - държавни/европейски.

  • Огромна част от фирмите оцеляват, ползвайки кадри чието назначение е обезпечено  по ОП РЧР („Развитие на човешките ресурси“), НПДЗ(„Национален план за действие по заетостта“), което се случва благодарение на  кадрите, управляващи Агенцията по заетостта.

Шефовете на Бюрата по труда, по места, отпускат тези бройки! Т.е зависят от управляващите. На избори това се напомня!

  • Един тесен кръг от фирми успяват да защитят проекти по програми от ЕС.

Първо е опорочен достъпа до информация за тези програми - на разяснително-информационните  кампании се канят тесен кръг участници/фирми.

 

Второ, обучените да подготвят проекти са тесен кръг хора, които го вършат срещу високо заплащане, без гаранция за „непосветените“. Широката маса фирми така и не получи информация как се проектира по ЕС програми.

 

Трето, условията, които се поставят в програмите са такива, че само малък кръг фирми, „консултирани“ от заинтересован кръг успяват да спечелят проекти.

 

Четвърто. Привилегии , например като Инвеститор клас А, Б, В, не се оповестяват широко, а се решават, чрез личен контакт и познанство с правителствен представител, а не на общо основание.

 

За фирмите е ясно, че ще бъдат финансирани (100, 85, 70%), само  ако са близо и в колаборация с управляващите! На избори това се напомня на всяка фирма, минала по този път.

 • осигурен достъп до конкурси и търгове, чрез манипулирано точкуване от комисиите.

Всички общински и държавни търгове са с условия, които може да изпълни само един кандидат!

 • фиктивни договори за наеми, охрана, дейности, разработка на стратегии и проучвания.

Чрез  фиктивни договори се финансират кухи структури/фирми, които после връщат средствата, с които се финансира изборна кампания.

 1. ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ при висока задлъжнялост на кредитополучателите пред банки, фондове, ЕБВР.

Голяма част от фирмите са с изчерпани кредитни ресурси и са в подчинено положение, спрямо властта, което ги прави управляеми по време на изборната кампания, чрез обещания за последващо финансиране или осигуряване на поръчки.

 1. ЧРЕЗ НЕРАЗПЛАЩАНЕ

На огромен брой фирми, предизборно не се разплащат договорите с общини и организации близки до властта, като се декларира, че това ще стане, ако „вземат властта“.

 1. ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ АПАРАТ

Образуват се проверки от страна на контролни институции, приключващи с нереално високи и ощетяващи актове, които после се обжалват с години, през който период фирмата „узрява“ за „правилното“ поведение по време на избори. Манипулация, изнудване, чрез силовите структури на властта, включително с неистински компромати и скалъпени обвинения, които продължават с години в съда и в този период  собствениците на фирми също „прозряват“ правилните действия.

 

NB! Маркери, при корпоративен вот

 

Всеки бизнесмен или обикновен гарант на гласове има номер от листата върху, който трябва да гласува. Това са обикновено неизбираеми и непознати на обществото личности и по броя гласове за тях се отчита броя на гласовете, които е донесъл Гаранта.

 

 1. MАНИПУЛАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 1. ЧРЕЗ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

   

   

  - Всяка община задължително разработва:

 • „План за работа с младежки“(накратко) – почти всички дейности са финансирани от организации, стимулиращи ценности и морал неприсъщи на нацията ни. Поднесени са цветно и привлекателно и противопоставят на традициите и обичаите. Фондациите, които разработват тези дейности са богато обезпечени  и увличат младежите ментално и в изборния процес.

 • „План за работа и приобщаване на роми и други малцинства“(накратко) – средствата, които получават организациите за работа с тези групи не се реализират за приобщаващия процес, дейностите са фиктивни, резултати няма, но тези организации знаят точната локация, брой на маргинализираните групи и осигуряват комуникацията им с близките до управляващите в периода на избори.

 • „Наредба за настаняване в общински жилища“ – вече има раздел „социални жилища“, които се осигуряват на работещи, които обаче са наети от Общината.  Всяко разрешение за такова жилище се дава срещу негласно обещание за гласуване.

 • Програма „Култура“ към Общината – финансират се проекти само на творци и журналисти, които работят за и просперитета на управляващата група.

 • Говорители и пиари – с добри заплати на местни и държавни институции и културни институти се назначават местните журналисти, които ежедневно произвеждат добри новини, популяризиращи успеха, дори бил и той имагинерен, но никога провали или незаконосъобразни практики и нарушения. Същите журналисти по време на кампанията са ангажирани като анонимни профили  активно и денонощно да произвеждат черен пиар срещу опонентите на властта.

   

   

  - Всяка община има общински предприятия и дейности:

 • Общинските предприятия се разрастват неимоверно в последните години. Дори се превръщат в  мега структури. Основно поприще са дейностите по благоустрояване – озеленяване, сметосъбиране и сметоизвозване, различно изкопно-строителни работи, за които назначават маргинализирани групи, което назначение им осигурява общинско жилище – това отново срещу гаранция за глас.

 • Социални дейности – социален патронаж (за възрастни и за инвалиди), хосписи, дневни центрове за инвалиди ( за младежи, възрастни, аутисти), гледачи на възрастни и деца… Всички работни места се използват за гаранция за гласуване.

 1. ЧРЕЗ МЕДИИТЕ – финансиране и пропаганда.

  1. Медиите са политически обвързани и финансово зависими от грантове, по линия на ЕС. Налице са форми на пряко или косвено финансиране на „послушни“ медии по европейски програми.

  2. Използват се различни изгодни грантови и кредитни линии, поддържани от банките, близки до властта, като КТБ в миналото, в полза на медии, близки до властта.

  3. Чрез съдържанието на предаванията:

 • Новини

 • Предавания – шоу програми, сериали, реклами

 • Провеждат се медийни психологически операции – Костинброд, сблъсъци

 1. ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ  - също като общинската, но на по-високо ниво.

  1. Администрацията, особено Премиер и Министри, взимат пряко участие в предизборните инициативи на управляващата партия. Кабинетът и Премиерът „забравят“ че са Кабинет и Премиер на всички българи, не излизат в отпуск за времето на предизборната кампания и изборите и участват пряко в предизборни кампании на своята партия, ползвайки ресурса на властта.

  2. Ползва се зависимостта на държавния служител от работодателя.

  3. Държавният апарат се поставя в зависимост на политически кабинети, при категорично нарушаване на професионалното начало.

  4. Назначават се и се издигат само политически верни кадри, като Георг Георгиев в МВнР.

  5. Разпъва се политически чадър над партийните назначенци в държавната администрация.

 2. ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ – лично на граждани

  1. Органите за разпределение на европейски средства по ресори са изцяло партийно ориентирани и класират за получаване на субсидии или грантове само политически послушници.

  2. Всички евро-проекти се осъществяват в срок от 3-5 години. Контролът за изпълнението на проектите се използва като принудителна мярка за постигане на необходимото гласуване на изборите. Минават успешно проекти само на политически послушни лица.

 3. ЧРЕЗ ДОСТЪП  И ПРЕДЛАГАНЕ НА БАНКОВО КРЕДИТИРАНЕ, КОЕТО ПРАВИ РАБ. МЯСТО БЕЗЦЕННО, с оглед изплащане на кредита

  1. Използват се заплахи за спиране на кредитирането или предсрочно изплащане на кредити или жилищни ипотеки.

  2. Използват се заплахи за освобождаване от работа на лица, изтеглили дългосрочни заеми.

 4. ЧРЕЗ КОМПРОМАТИ, ЗАПЛАХИ,  ПУБЛИЧНО ДИСКРЕДИТИРАНЕ.

  1. През медии, ИНТЕРНЕТ.

  2. По линия на работата, семейството, персонално срещу неудобните личности.

 5. ЧРЕЗ ПРЕДИЗБОРНО ЗАСИЛВАНЕ СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА В ЦЕНТЪРА И ПО МЕСТА В ГОДИНАТА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ:

  1. отпускане на допълнително пари за повишаване заплатите в областта на здравеопазването, образованието, помощи за децата с увреждания и др.

  2. помощи за бедни, пенсионери – храни, енергийна помощ(дърва), разгръщане на благотворителни кампании преди изборите, отпускане на Великденски надбавки над пенсии,

  3. довършване на отдавна замразени социални обекти – болници, училища, обекти на градската инфраструктура.

  4. привличане на допълнителен вот чрез  чести предизборни промени в социалното и наказателното законодателство:

   1. Законодателството за майки на деца с увреждания;

   2. Законодателни мерки за удовлетворяване исканията при протести на мед.сестри;

   3. Внасяне на закъснели промени в чувствителни за обществото области на наказателното право, като например неизбежната отбрана при посегателство върху личността и лична собственост.

 6. ЧРЕЗ ПРЕДИЗБОРНО АКТИВИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИТЕ НА ПОЛИЦИЯ, СЛЕДСТВИЕ,  ПРОКУРАТУРА И СЪД.

  1. борба с корупцията и престъпността на ниско ниво, съчетана със съзнателна мудност на тези органи по разследвания и дела на конкретни представители на управляващата партия, които се отлагат в безкрайността.

  2. предизборни показни действия на съдебната власт срещу лица, които отказват да финансират управляващата партия преди изборите, т.е.е финансов рекет с цел събиране на пари в партийните каси.

 7. ЧРЕЗ МАНИПУЛАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА:

  1. мнима инвалидизация, което носи хиляди левове на родител с много деца;

  2. злоупотреби с удостоверенията от ТЕЛК;

  3. обещания за освобождаване от плащате на данъци и такси;

  4. узаконяване на незаконни постройки, опрощаване на дългове;

  5. затваряне на очите пред агитация на небългарски майчин език на публични места;

  6. купен вот

 8. МАНИПУЛАЦИЯ НА НЕГРАМОТНИ ИЛИ СЛАБОГРАМОТНИ ГРУПИ ИЗБИРАТЕЛИ:

  1. политически, партиен, религиозен, етнически вот, гарниран с обещания и заблуди;

  2. раздаване на бюлетини преди изборите, с маркирани партии, за които трябва да се гласува.

 9. ВНАСЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ Н ИЗБОРНИЯ КОДЕКС В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ:

  1. внасят се антисоциални промени, ограничаващи правото на гласуване и обжалване грешките, машинациите и манипулациите по време на избирателната кампания и изборите.

  2. обжалването на тези промени пред Конституционния съд е невъзможно да завърши преди изборите

 10. САЙТОВЕТЕ НА ОИК/РИК:

  1. често предоставят сгрешени данни, които се мултиплицират в медиите, а опровергаването им по време на кампания е невъзможно, защото всяка публикация се заплаща и следи по Закон.

NB! Калкулация на нужния вот

 

Б.  В ИЗБОРНИЯ ДЕН

 1. В ОИК/РИК.

 • Постъпилите сигнали за нарушения се подлагат на селекция, която се определя от мнозинството в комисията, което копира властовото съотношение във властта. Огласяват се предимно нарушения,които касаят опозицията. Нарушенията на управляващата партия не се отразяват в основните медии, които са под контрола на партийните централи. Опозиционните медии, винаги са икономически по-слаби, а понякога те висят на ръба на оцеляването и не могат да си съперничат по масовост и пропагандни възможности с медиите на управляващите партии.

 • Гласуването на заседания на ОИК/РИК произвежда същите по качество Решения, т.е. удобни за властта.

 • Действия на ОИК/РИК, спрямо „нарушители“ от опозицията са преекспонирани - като отвеждане с патрулка и моментално съобщавани в местни медии, срещу което няма възможност за опровергаване.

 1. В СИК

Често в урните се оказва че са попаднали по-голям брой бюлетини, отколкото е възможно физически да са преминали през секцията! Тази манипулация се извършва чрез:

 • поставяне в  урната на неизвестен брой бюлетини в подходящ момент – рано сутрин в крайни квартали или села, при закъснели членове на комисиите.

 • в течение на изборния ден – организирано  гласуват лица от името на отдавна изселени в чужбина, което се обезпечава от поста, в комисията, който е на лични карти. Същото се случва и в ромски квартали, където тази дейност води до 100% избирателна активност, например от 270 избиратели – 270 гласували, което е практически невъзможно, ако не се направи само „на хартия“

 • взаимодействие с ОИК/РИК – сигнали и нарушения се прикриват или не се съобщават отново на принципа на мнозинството членове от управляващите

 • след приключване на астрономическия изборен ден

  • при броенето масово се унищожават (изкуствено се правян невалидни) бюлетини на малки или предварително посочени партии, чрез надраскване, прегъване или скъсване. Ако се провери статистиката на много места този процент е около 6-7%, а в ромските квартали е едва около 2%.

НАЧИН ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ: Да се подаде сигнал/жалба, който да бъде широко публично отразен!

 

Ще бъде разработена модел на Жалба до СИК, РИК/ОИК, ЦИК, за нарушения на Изборния кодекс и указанията на ЦИК, от различни партии и организации, и техните членове в Избирателните комисии. Моделът ще бъде разпратен до нашите наблюдатели, за да отразяват бързо и оперативно забелязаните нарушения и препратени в 6 екз до ЦИК, Медиите, СЪД и ПРОКУРАТУРА, Международни организации за наблюдение на изборите в страните от ЕС, Президентството, и един за нашия архив. Всяка жалба трябва да бъде задължително с дата и подпис от наблюдателя.

  • NB!!!При написването на протоколите често диктуващия и пишещия резултата са в колаборация и записващия нанася цифри, които не съответстват на съобщения, но не променят общия брой. Например:

Диктува се ПАРТИЯ „Х“ – 56; ПАРТИЯ „У“ – 48….

 

Записва се ПАРТИЯ „Х“  – 86; ПАРТИЯ „У“ – 18….

 

По същия начин може да се продиктува изцяло различен от действителния резултат и да бъде нанесен в протокола.

 

Наблюдателите в секциите трябва да записват успоредно и получавайки копие от протокола да сигнализират, ако открият разлики!

 • издаване на протоколи за наблюдатели и членове на СИК – в края на изборния ден всички членове са много изморени и „ядката“ на комисията, тези които носят материалите в РИК/ОИК, започва припряно да бърза и изнервено да настоява за приключване, като писането на протокола не може да бъде проследявано от застъпниците

 • транспорт на бюлетини и протоколи – ако в описания по-горе начин в протокола бъде въведен резултат, който не отговаря на действителността, а на предварително зададен резултат, то подмяната на чувала с бюлетините е възможен по пътя до РИК/ОИК

 1. ОИК/РИК след края на изборния ден:

Това са най-охраняваните места в изборния ден. В сградите, където се помещават тези комисии се влиза по специален режим и освен длъжностните лица, достъп имат единствено международните наблюдатели.

 

- NB!!! възможни са КОРЕКЦИЯ НА ПРОТОКОЛИ – При приемането на представителите на всяка една СИК, протокола минава на предварителна проверка от член на ОИК/РИК. В почти 90% от случаите има грешки.

 

Членовете на секционните комисии са обикновено хора без достатъчна правна грамотност за тази цел. Точно в този момент там са двама или най-много трима представители на СИК (председател, секретар), които „коригират“ по тяхно  споразумение протокола, като използват втората, дублираща, непопълнена бланка на протокола. Според ИК, корекции могат да се правят с подпис на всички членове на СИК! Тези корекции реално или са с 2-3 подписа, или са с подправени на останалите.

 

Всички заведени жалби по такива поводи в АС са отхвърлени или недопуснати по някакви причини!

 

Едно добре подготвено и осигурено машинно гласуване би избегнало всички корекции и възможности за фалшификации в СИК!

 

 

Това гласуване обаче тази година може да бъде опорочено, чрез предварително калкулирана възможност за пробиви отвън в системата за сигурност на данните от вота. Машините са наети в последния момент преди изборите, при възможност това да стане от миналите избори до днес, и не е оценена и проверена тяхната сигурност.

 

NB!!! В ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ  на РИК/ОИК – постъпилите протоколи отново подлежат на проверка, която води до ново изменение, според тяхната методика, като в тях вече корекцията е по усмотрение на ръководителя на звеното „Информационно обслужване“

 • ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА РИК/ОИК – няма нищо общо с първоначалния резултат.

В. СЛЕД ИЗБОРНИЯ ДЕН

 1. АРЕНА АРМЕЕЦ

  1. Лоша организация на отчитане резултатите от РИК, която изтощава и изнервя Председателите на РИК, които носят избирателните протоколи и книжа.

  2. Продължителност на този процес, водеща до преумора на хората и те хвърлят чувалите и си заминават.

 2. САЙТА НА ЦИК сравняване на РЕЗУЛТАТИ от протоколи – собствена проверка

 3. ИФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – методика

Тук могат да се правят различни машинации от IT специалистите на Информационно обслужване. Става дума за манипулативни софтуерни техники. Неизменно, от 30 години насам, обслужването на изборите се възлага на едно и също дружество – „Информационно обслужване“. В миналото имаше оплаквания от IT специалисти от работата на Информационно обслужване. Властта прикрива всякакви техни евентуални манипулации.

 1. ПРОТОКОЛИ, НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЗАКОНА

Г. СЪДЕБЕН ЧАДЪР ЗА НАРУШИТЕЛИТЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

 1. Делата за нарушения на ИК са подсъдни на административните съдилища. Тези съдилища фактически изцяло се контролират от изпълнителната власт и я защищават. Съдиите с малки изключения, са на страната на изп.власт поради начина на тяхното избиране, кариерна развитие, заплащане на труда.

 2. Делата са мудни, неефективни, необективни, допускат често политическа намеса по отделните казуси. Такива дела завършват много след края на изборния процес и не могат по никакъв начин да повлияят на резултатите.

 3. Почти отсъстват окончателни присъди за нарушаване на ИК или са много меки и не изпълняват целите за обща и индивидуална превенция.

 4. Съдебно-административните производства поскъпнаха с последните промени на АПК, което играе сдържащ ефект за жалбоподателите.

 5. С последните промени в Изборния кодекс, Парламентът ограничи възможността да се обжалват цели категории административни актове на ЦИК, и промени подсъдността на подобни дела от ВАС към районните административни съдилища. Това води непосредствено до ограничаване правото на съдебен контрол върху ЦИК, която така получава  фактически право да изменя разпоредби на ИК чрез свои инструкции и указания.

 

ИЗВОДИ: По пътя на манипулиране волята  на избирателя, в предизборната кампания и при отчитане на резултатите в СИК, ОИК/РИК и ЦИК, възможностите за манипулиране на изборния резултат са значителни.

 


Еврохолд

От категорията

И "Бузлуджа" влезе в битката за БСП. Храмът не бива да бъде подпалван отвътре

--_1670329277.jpg

Дори през 1997 година една от най-тежките за левицата на никого и през ум не му ...

24 юли 2024 | 18:14

Л. Кючуков: Казусът „Ненчев” - устройването на една личност е по-важно от политиката на държавата

Любомир Кючуков: Казусът „Ненчев” - устройването на една личност е по-важно от политиката на държават-Lyubomir-Kyuchukov--Balgariya-tryabva-da-e-po-blizo-do--patsifistite--v-Evropa_1665482079.jpg

Самият факт, че България вече две години няма посланик в Киев повдига много ...

24 юли 2024 | 11:39

Любомир Стефанов: Следващото правителство трябва да бъде коалиционно консенсусно

Любомир Стефанов-1637047313.jpg

От шест избирателни цикъла българското общество живее с усещането за някаква ...

24 юли 2024 | 18:52

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов-Isterichnata-kampaniya-sreshtu-Konstitutsionniya-sad-i-provalenata-sadebna-reforma-na-Hristo-Ivanov_1721724406.jpg

В близките дни магистратите трябва да се произнесат по атакуваните ...

23 юли 2024 | 11:21

НАЙ-ВАЖНОТО

Няма опънат чадър от страна на МВР над Ивелин Михайлов, категоричен е министър Калин Стоянов

28 проверки на МВР срещу Ивелин Михайлов за финансови измами, побои и следене

Министър Стоянов: Няма опънат чадър от страна на МВР над Ивелин Михайлов-Ministar-Stoyanov--Nyama-opanat-chadar-ot-strana-na-MVR-nad-Ivelin-Mihaylov_1721825077.png

Има съмнения за схема за пране на пари, при която имотите се закупуват на силно ...

24 юли 2024 | 15:43

Докато не се произнесе съдът, председател на БСП съм аз и аз трябва да подпиша документите за ЦИК, добави тя

Нинова: Няма да отида на Бузлуджа. Не мога да съм до Гуцанов и Зафиров. Искат да ме изключат от БСП

Нинова: Няма да отида на Бузлуджа. Не мога да съм редом до Борислав Гуцанов и Атанас Зафиров-Ninova--Nyama-da-pozvolim-izprashtane-na-voynitsi-v-Ukrayna--Veche-vnesohme-takova-reshenie-v-parlamenta_1717569386.jpg

Сегашното ляво обединение ще доведе до още по-голямо разединение. Наказват ...

24 юли 2024 | 17:38

Ще ви разказвам как са потулени делата на ПП-ДБ, на техния баща Радев, защо нищо не прави прокуратурата

Пеевски: Искам да знам - колко срещи е имал Христо Иванов с шефа на съда и с главния прокурор
(Видео)

Пеевски: Тепърва ще ви разказвам защо са потулени делата на ПП-ДБ и Радев-Delyan-Peevski_1720014052.jpg

По-рано днес Пеевски изпрати до МВР, Прокуратурата и ДАНС доклада за ...

24 юли 2024 | 09:33

Трябва да се смирим. Другите да използват бухалки, ние ще работим за хората, каза Борисов

Борисов: Николай Ненчев е бил 4 години военен министър, кандидатурата му за посланик е добра
(Видео)

Борисов за третия мандат: Станахме като прогноза за времето-Liderat-na-GERB-i-na-PG-na-GERB-SDS-Boyko-Borisov-Snimka--BTA_1721302535.jpg

Винаги съм бил против институциите и съдебната власт да се ползват за арбитър ...

24 юли 2024 | 09:37

Най-бързият механизъм за подкрепа е по програма de minimis

Министър Тахов: Има шанс до петък да подпомогнем земеделците с изгорели ферми

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов-Ministar-Georgi-Tahov-shte-inspektira-shtetite-ot-pozharite-v-Haskovsko-Snimka--MZH_1721641221.jpg

"От два месеца съм министър и минах през много обстоятелства, които са ...

24 юли 2024 | 20:35

От Киев реагирали остро на кандидатурата му за български посланик

Спрели назначението на одобрения от Радев Петър Танев за посланик в Украйна заради съпруга рускиня

Румен Радев одобрил Петър Танев за посланик в Украйна-Radev-se-yadosa--Nikolay-Nenchev-nyama-kachestva-i-podgotovka-za-poslanik--otkazah-da-go-naznacha-_1721711845.jpg

Очевидно е, че г-н Ненчев има необходимите качества, още повече, че е минал ...

24 юли 2024 | 18:28

Когато БСП е била управляваща, от Бузлуджа са прозвучавали намеренията й в изпълнителната власт

И "Бузлуджа" влезе в битката за БСП. Храмът не бива да бъде подпалван отвътре

--_1670329277.jpg

Дори през 1997 година една от най-тежките за левицата на никого и през ум не му ...

24 юли 2024 | 18:14

Христо Иванов, Атанас Славов, Йонко Грозев, Андрей Янкулов са в яростна атака срещу висшите магистрати

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов

Истеричната кампания срещу Конституционния съд и провалената съдебна реформа на Христо Иванов-Isterichnata-kampaniya-sreshtu-Konstitutsionniya-sad-i-provalenata-sadebna-reforma-na-Hristo-Ivanov_1721724406.jpg

В близките дни магистратите трябва да се произнесат по атакуваните ...

23 юли 2024 | 11:21

Европейската комисия издава шест препоръки за нашата страна

ЕК отчита промените в Конституцията на България в годишния доклад за върховенството на закона

-Evropeyska-komisiya--EK_1712853186.jpg

Отбелязва се липсата на напредък за постигането на окончателни присъди по дела ...

24 юли 2024 | 12:56