Памет за Светлин Русев: Когато започнахме да се събуждаме, вече беше станало късно…

Според човека и кръста! Според възможностите и Пътя...

Памет за Светлин Русев: Когато започнахме да се събуждаме, вече беше станало късно…

9439 | 14 юни 2019 | 12:43

Изложбата търси емоционалната и духовна памет за Светлин, за неговата мащабна, всеобхватна деятелност, белязала българската култура през последните 60 години.

Памет за Светлин  Русев: Когато започнахме да се събуждаме, вече беше станало късно… -1560505686.jpgПамет за Светлин  Русев: Когато започнахме да се събуждаме, вече беше станало късно… -1560505519.jpg

Автобиография на един 85-годишен художник
Родих се в Царство България. Живях в България на светлото бъдеще. Сега живея в България на светлите разочарования.

Живях в нощи на разстреляната надежда – на поети и художници, на духовни аристократи и горди сиромаси, на деца и безпомощни старци. Идеите бяха убити – мъртвите идеи убиваха живите. Каин уби брат си Авел. Синовете на Авел убиваха децата на Каин.

Каменните подземия на царската милост, на свободата, братството и равенството се огъваха от болка и ужас.

Разделихме мъртвите на наши и ваши, а невинните им души очакват милост, покаяние и помирение от живите. Живите!!!

Вярващи безверници, паднали ангели, пътници без път и неродени спасители.

Лутах се в търсене на магическия философски камък на мъдростта, с вечните отговори на живота отсам и живота отвъд; стигнах до каменна кариера, с кървавите следи на време, труд и мъка.

Повярвах, че съм намерил пътя – илюзия!!!
„Защо е път, ако не води към храма?!“ – недоумяваше старицата от онзи филм…
Светлин Русев
25 май 2018 г.

Тези думи на Светлин Русев са написани върху поканата, с която негови ученици и приятели канят за откриването на изложба в негова памет в галерия "Райко Алексиев".


На 14 юни Светлин винаги откриваше изложба, с която ознаменуваше поредния си рожден ден! Приемаше го като свое вътрешно задължение и ритуал на общуване. Общуване през необяснимия и необятен език на рисунката, през пластическата сила на живописната материя. Картините му бяха истините, в които той така дълбоко вярваше и страстно отстояваше.

Изложбата „Светлин“ представя някои от неговите най-значими, знакови произведения като „Огънят“, „Поклонение“, един от десетките портрети на майка му и един от най-изразителните психологически автопортрети.
В белотата на пространството на залата се разтварят посланията на извадки от десетки текстове, свидетели на неговото интелектуално и духовно прозрение.


Присъстват и селекция на текстове за Светлин от изключителни умове, зрящите: Йордан Радичков, Константин Павлов, Петър Увалиев, Богомил Райнов, Петер Лудвиг и т.н.


За неговото личностно и артистично присъствие свидетелстват и два документални филма за художника, които ще бъдат показани по време на изложбата.

Изложбата търси емоционалната и духовна памет за Светлин, за неговата мащабна, всеобхватна деятелност, белязала българската култура през последните 60 години.

Силата на внушението на Светлин идва не само от платната, но и от неговите мисли, текстове, които намират своето място редом до внушителните му платна.

Ето някои от тях:

Иска ми се да вярвам, че не сме изгубили памет за своите Учители.
Иска ми се да вярвам, че нощта отминава…
И когато всичко е потънало в мрак, когато не остане неоплют и неотречен, когато е остане спестена болка, когато уморени и изтощени, изгубили Път и Вяра, когато и последната надежда ни напусне – отново се завръщат Учителите при побелелите си деца, които са си играли на възрастни, без да разберат правилата на живота!
„Моление (за чашата)“ 2008

Месианството ми е чуждо като понятие. По-скоро винаги съм
имал усещането, че трябва нещо да се свърши – това е работа, ко-
ято трябва по някакъв определен начин да се свърши. А тя беше
свързана с противоречия, с битки, с доказване, бих казал с про-
грама, която трябва да наложиш.

Аз може да чувствам вина за всичко, което не съм направил.
Но илюзиите... много от илюзиите се оказаха разкошни и се осъществиха.
Други времето ги срина по доста груб начин. Ако има
нещо, с което сега бих се хванал и бих правил, това е нещо,
за което аз отговарям от начало до край. Ние градихме много кули на
истината, и то не миражи, а кули на съзиданието, които и времето,
и хората сринаха и отрекоха.
При нас така са сложени нещата за хубаво и за лошо, че
като се завърти някой вятър, отвява всичко, което е направено...
Ако погледнем към историята, в развитието ни сякаш има някаква
обреченост, карма, която непрекъснато плащаме.

След 9 септември много неща бяха унищожени и ликвидирани. После, когато нещо се изгради и част от културата ни успя да стъпи на краката
си, мина друга буря и ги отвя.
Сега след 10 ноември какво стана?
Сринахме всичко, отказахме се от всичко. След още десетина го-
дини преход започваме да се връщаме към неща, които бяха съз-
дадени. Защо вместо да следваме едно нормално развитие, ние
следваме винаги духа на отрицанието?"

Сложна е човешката природа. Дълбоко в човешката душа
витаят бездните на мрака и сияйните върхове на светлината.
Човек е преди всичко добър и благороден и едновременно с това
- толкова разрушителни стихии носи със себе си, които могат да
пометат установени с векове добродетели.


Коя струна ще засегне художникът - тази, която ще изпълни пространството с духовна светлина, или другата - на разрухата и унищожаването? Кой път ще избере художникът в себе си?
Този на изпитанията и отговорността, или другия - на радостта и самодоволството?
Откъде ще тръгне художникът - от собствената отговорност, или от задълженията на другите?
Въпросите следват един след друг - кой от кой по-сложни и по-трудни. А отговорите? Уви, отговорите са в нас!

Свободата... Тя е най-спекулативната тема, която се върти не само
в нашите среди и в нашето общество, но изобщо в света. Коя сво-
бода? Тая, която носиш в себе си, вътрешната свобода, или външ-
ната свобода? Икономическата принуда ли, или политическата?
Или друга принуда, която е по-съществена?
.............Един от учителите беше казал: “Само този, който
не е минал през дисциплината на духа, само той не знае всъщност
колко е сурова свободата.”

Това, което съм нарисувал, това, което съм написал,
това, което сам и заедно с българските художници
съм извършил добре или зле – това съм аз.

Не е толкова страшно, ако сгреши човек.
Повечето от грешките са поправими чрез съзидателно действие.
По-страшно е, ако не разбереш грешките си, още по-страшно е,
ако те предадат хората, в които си вярвал и заедно сте вървели –
фатално е, обаче, ако предадеш себе си – тогава предаваш нещата,
в които си вярвал, разрушаваш надеждата, която те е крепяла,
тогава страхът завладява съзнанието и душата,
тогава сменяш собствената си вяра с чужда,
тогава – тогава си предал не само себе си, но и делото на което служиш.

Според човека и кръста! Според възможностите и Пътя. Много станахаа кандидатите за Кръста, много станаха мераклиите за Вечност! Не само това, което сме и ще направим, но и това, което ще остане ще определи кой по какъв път е минал и какъв кръст е носил. Нека имаме малко търпение – времето ще намести нещата и не за първи път вярвам, че ще поразсее мъглата от илюзии и фалшиви паспорти за Вечност.


Че една държава без интелигенция не е държава, това е очевидно, но и че една интелигенция понякога си заслужава държавата, това също е очевидно. Не бива да забравяме, че и сериозни представители на интелигенцията си позволиха да поляризират политически трайни духовни постижения, че стихията на разрушението и цветните заклинания станаха професия и на хора от т.нар. интелигенция. И най- страшното не е, че в държавата няма място за интелигенцията, а че интелигенцията сама се постави в положението на ненужна „надстройка“. И когато започнахме да се събуждаме, вече беше станало късно…

Ако искате да видите какво се крие зад маската на човека
опитайте се да надникнете в това,
което се крие зад картината на художника.

Другите за него

 

Йордан Радичков : 

Три минути мълчание
Картините на Светлин Русев по особен начин
действат на въображението ми. Художникът
изследва и се движи едва ли не в границите
на невъзможното, като търси преди всичко и
навсякъде духовността.
Дори трудно бих нарекъл неговите творби
картини. За мен това са по-скоро зони на
тишината, те самите излъчват тишина, превърнати
са в инструменти на тишината. Някои от тях
сравнявам с трите минути мълчание, приети в
световното корабоплаване..., когато право да
даде сигнал за помощ има единствено кораб,
изпаднал в бедствено положение.
Мисля, че художникът е притихнал в картините
си, обърнат едновременно към всички посоки на
света, ослушва се и чака да долови и най-малкия
трепет на тревога, и най-далечните човешки
призивни за помощ...
Обърнете внимание, когато застанете пред
картините и се загледате в лицата, колко
замислени и тихи са всички те и как всеки един е
на прага на някакво очакване, на самия предел.
Защо Светлин Русев избира тишината или защо я
предпочита?
Той не рисува рая, защото там се кади много
тамян, непрекъснато се носят псалмопения и вее
скука. Нито рисува ада, защото там постоянно
има някакъв шум и бъркотия...
Той потърси човека в тишината, за да го издигне
по този начин по-високо от делничната гълчава.
Дори тичащият човек с огъня тича в едно особено
напрегнато мълчание. Прометеево тичане в една
съвременност, изпълнена с напрегната тишина!


От категорията

Владо Карамазов се отказва от актьорството: Изтърпях прекалено много за 20 години! Вече съм свободен

Владо Карамазов се отказва от актьорството: Изтърпян прекалено много за 20 години! Вече съм свободен-1648807104.jpg

Малко преди спектакъла "Опашката", в който Карамазов в момента играе, ...

8 дек. 2022 | 17:34

Радев, Рашидов и Фандъкова с кошници за Лили. Тя благодари на екипа си и на всички свои фенове

Николай Недеков, най-близкят човек до Лили, я извежда на сцената-Radev--Rashidov-i-Fandakova-s-koshnitsi-s-tsvetya-za-Lili--Tya-blagodari-na-ekipa-si-i-vsichki-svoi-fenove_1670413474.jpg

Благодаря на Лили Иванова за шанса не само да работя с най-големия ...

7 дек. 2022 | 13:15

Лили, ти си съкровището на България!, заяви Кубрат Пулев в поклон пред 13 000 в "Арена София"

Накрая на сцената се появи Кубрат Пулев с огромна кошница червени рози и се поклони на Лили Иванова като пред "съкровището на България".-Nakraya-na-stsenata-se-poyavi-Kubrat-Pulev-s-ogromna-koshnitsa-cherveni-rozi-i-se-pokloni-na-Lili-Ivanova-kato-pred--sakrovishteto-na-Balgariya-_1670195580.jpg

Концертът беше на изключително високо професионално ниво. Залата - перфектно ...

5 дек. 2022 | 00:41

Художникът Юрий Ковачев представя своята самостоятелна изложба живопис „Заедно“ в галерия „Милениум“

Живописецът Юрий Ковачев-Zhivopisetsat-Yuriy-Kovachev_1670500914.jpg

Проф. Любомир Стойков за Юрий Ковачев: Той привлича вниманието с ясните си ...

8 дек. 2022 | 13:53

Най-важното

Двамата президенти ще проведат работна среща

Радев отива в Турция по покана на Ердоган

Радев отива в Турция по покана на Ердоган-1521805951.jpg

Сътрудничеството в областите на икономиката, енергетиката, миграцията и ...

8 дек. 2022 | 20:11

Предложението за Хърватия е било одобрено.

Официално! Австрия и Нидерландия оставиха България и Румъния извън Шенген

Снимка: Европейски съвет-Snimka--Evropeyski-savet_1670517723.jpg

Имаме над 100 000 случая на нерегистрирани мигранти, пресекли източната ни ...

8 дек. 2022 | 13:08

Решението за Шенген е политическа присъда за несвършена работа, категорична бе лидерът на БСП

Нинова: Докрай ще се боря срещу джендър-идеологията. От ПЕС искат да прекрачим Конституцията си

Нинова: Решението за Шенген е обидно и унизително, като към държава втора ръка-Ninova--Reshenieto-za-Shengen-e-obidno-i-unizitelno--kato-kam-darzhava-vtora-raka_1670515273.jpg

Не изключвам вероятността с третия мандат да има правителство. Това остава. ...

8 дек. 2022 | 17:49

Въоръжението, което ще изпратим, съответства на "консервативния подход" на министъра

Димитър Стоянов: България ще изпрати някои от най-желаните от Украйна оръжия, но не ситеми за ПВО

Димитър Стоянов: България ще изпрати някои от най-желаните от Украйна оръжия, но не ситеми за ПВО-Dimitar-Stoyanov--Balgariya-shte-izprati-nyakoi-ot-nay-zhelanite-ot-Ukrayna-orazhiya--no-ne-sitemi-za-PVO_1670519192.jpg

В списъка на Киев влизаха артилерийски оръдия и снаряди, системи за ...

8 дек. 2022 | 19:05

Депутатите викат и президента Радев - "началника на назначените"

Парламентарна канонада срещу премиера Донев. Ченчев: Поведението му е безпрецентно нахалство!

Парламентарна канонада срещу премиера Донев. Ченчев: Поведението му е безпрецентно нахалство-Parlamentarna-kanonada-sreshtu-premiera-Donev--Chenchev--Povedenieto-mu-e-bezpretsentno-nahalstvo_1670500778.jpg

"Служебният кабинет надмина Борисов от най-мракобесните му години, никога ...

8 дек. 2022 | 13:59

Сигурен съм, че с такива деца и учители, бъдещето ще е по-добро, заяви главният прокурор в Петрич

Кой въпрос затрудни главния прокурор?
(Видео)

Иван Гешев в Петрич
Сн. ПРБ-Ivan-Geshev-v-Petrich-Sn--PRB_1670511764.jpg

В гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ 12-то класник получи почетен плакет на ...

8 дек. 2022 | 16:59

Българите сме бедни, но сме и ще останем християни. Ще си запазим мама е жена, татко - мъж

Георги Марков: Корнелия, дръж се, християнска България е над всичко!

Георги Марков: Корнелия, дръж се, християнска България е над всичко!-1610910808.jpg

Конституционният съд на България отхвърли Конвенцията като противоречаща на ...

8 дек. 2022 | 10:14

Ако Георги ми зададе простичкият въпрос – защо се буташ, където не е твоето място?…

Тошо Тошев и "Лъжата": За Първанов, Йотова, Овчаров и Станишев

Тошо Тошев и "Лъжата" : За Първанов, Йотова, Овчаров и Станишев-Tosho-Toshev-i--Lazhata----Za-Parvanov--Yotova--Ovcharov-i-Stanishev_1670505148.jpg

Партията ще отхвърли младия Станишев, както се отхвърля неподходящият за ...

8 дек. 2022 | 15:10

Проф. Габровски само да присади мозък на Кирил Петков, ще е венец на неговия престой в политиката.

Христо Стоянов: Българските политици не могат да осмислят саможертвата на проф. Габровски

Христо Стоянов: Българските политици не могат да осмислят саможертвата на проф. Габровски-1585736000.jpg

Проф. Габровски (както и Герджиков, апропо") по нещо приличат на онези ...

8 дек. 2022 | 01:08