Педагогическа поема

8965 | 13 юни 2015 | 13:11

Нищо не е вечно. Това се отнася и за глупостта


Зазоряваше се, когато Бялата по майчина линия мустанга тревожно изцвили. Отваряйки едното си око, за да не си хаби и другото, Поразяващия ум прецени, че това не е видение, пратено от Великия дух, а дело на Тоя, дето духа. По билото препускаше зеленоока костенурка, яздена от млад глуманч.

 

- Паси спокойно! - каза Поразяващия ум. - Неканеният гостенин ще бъде тук чак след две луни.

 

Точно след две луни ездач и костенурка пристигнаха запъхтени. Гостенинът се поклони седем пъти и се представи:

 

- Казвам се Тъпакътуук и съм син на Тъпакъ-таам. Племето ме проводи при теб, защото съм глупав.

 

- Очевидно е - усмихна се Поразяващия ум.

 

- Ами я вържи костенурката си за оня кактус, че каквато е припряна, ще избяга!
Тъпакъ-туук изпълни заръката, седна на ръбест камък и се заслуша.

 

- При мен ще се изучиш - каза благо Поразяващия ум. - Трябва да знаеш, че нищо не е вечно, а това се отнася и за глупостта.

 

Пламъчета на надежда заиграха в оченцата на зяпналия глуманч.

 

- Въпросът е какво ще обядваме... - огледа се Поразяващия ум и продължи наставнически. - Вземи пушката ми! На онуй дърво там беше кацнал един бизон. Убий го!

 

Тъпакъ-туук грабна пушката и викът му огласи долината.... Но при залез се дотътри обратно и с мъка произнесе:

 

- Учителю, уморих се да обикалям около дървото, но там няма бизон. Сигурно е отлетял.

 

Поразяващия ум тъкмо дояждаше рибна консерва, последната от кашона, изпаднал от някакъв дилижанс. Хвърли празната кутия и каза:

 

- Разсъждаваш логично. Ако един бизон е кацнал нейде, а сетне го няма, значи е
отлетял! За жалост бизонът не може да лети, а по тази причина не може и да каца. Но радващото е, че се опитваш да мислиш. Лека нощ!

 

Тази вечер Тъпакъ-туук си легна гладен, но по-умен. А девет луни по- късно учителят констатира:

 

- Няма бизони, а и консерви няма. Единствено има...

 

- Какво? - рипна от мястото си Тъпакъ-туук.

 

- Опасност да пукнем от глад! Хм, кого да изядем? Бялата по майчина линия мустанга или зеленооката костенурка?

 

- Костенурката е по- малка - напрегна се ученикът, - ще я изядем по-бързо, а с мустангата можем по-бързо да се махнем от туй проклето място...

 

Да беше се явил Великия дух, едва ли Поразяващия ум щеше да се зарадва толкоз.

 

- О, ти си вече умен! - плесна с ръце.

 

- Предлагаш да изядем мустангата, нали? Щото след като я изядем, ще бъдем сити и туй място вече няма да е проклето!

 

Тъпакъ-туук рязко се надигна:

 

- Учителю, помоему ти си оглупял! Па се метна на Бялата по майчина линия мустанга, оставяйки на Поразяващия ум зеленооката костенурка. А тя гледаше тъжно и проговори с човешки глас:

 

- Ех, Поразяващи уме, хубаво е, когато ученикът надмине учителя си. Страшно е обратното!


От категорията

Методиев: В България върви пълзящ военен преврат. Извършва се фашизоидна чистка под диктата на Радев

Методиев: В България върви пълзящ военен преврат. Извършва се фашизоидна чистка под диктата на Радев-1660551121.png

Служебното правителство затъна в най-голямата чистка през последните 30 години, ...

15 авг. 2022 | 08:11

Кой ще направи компромис след 2 октомври? И защо?

-1593267964.jpg

Служебното правителство може да повлияе върху развитието на политическата криза ...

13 авг. 2022 | 08:35

Калоян Методиев за Любка Качакова: Използва дипломатическия си паспорт, за да урежда дъщеря си

Калоян Методиев за Любка Качакова: Използва дипломатическия си паспорт, за да урежда дъщеря си -1629291305.jpg

Оказа се, че българската държава плаща на Любка Качакова апартамент в Лос ...

15 авг. 2022 | 19:01

Валерия Велева: Лили Иванова винаги има отговор на въпроса - за какво си струва да се живее

Валерия Велева: Лили винаги има отговор на въпроса - за какво си струва да се живее-1660577073.png

Именно в Пловдив Лили искаше да покаже, че никой няма власт над таланта и ...

15 авг. 2022 | 18:37