Aкад. Ангел Гълъбов, БАН

Aкад. Ангел Гълъбов от БАН:

По ген българите не са славяни

144389 | 2 февр. 2015 | 15:02

Търсим пари за изследвания на гробници


- Акад. Гълъбов, ваше е едно от най-мащабните изследвания върху генната структура на българите. Какво показаха резултатите?
- Проучването е извършено основно от проф. Драга Тончева - ръководител на Катедрата по генетика към Медицинския университет - София, и нейния екип. По него работиха двама докторанти, както и колеги от италианските университети в Павиа и Флоренция. Изследването на кръвни проби от съвременните българи пък бяха осигурени от проф. Стоян Тонев - тогава шеф на ВМА, от кръвните центрове в цялата страна. Изследвани са над 900 души и резултатите потвърдиха - българите по генна структура са европейци.

 

- Развенчахте мита, че сме много сходни на славянските народи.
- Това обаче се изкористява като твърдение. Кръвта е едно, езикът е друго. С руси, украинци, белaруси, поляци, чехи, словенци ни обединява общността в езика, но генетично ние сме различни в една или друга степен. Съвременните българи имаме славянски корени. Славяните са дошли тук в VII век, малко преди прабългарите или почти едновременно с тях. Славяните са били в ниска степен на своето развитие, те са живеели племенно, в землянки, в къщи със сламени покриви, изгаряли са телата на покойниците си. Но цивилизацията и налагането на България като страна - тя не си е променила името нито веднъж от седми век! - идва от прабългарите. Те са донесли държавността - културата, военното дело, по тези земи. Неслучайно и до ден днешен ни наричат българи.

 

- Разкажете повече за резултатите от проучването. Какво обърна досегашните представи на учените?
- През 1960 г. се откри нов вид ДНК, така наречената митохондриална ДНК. Когато аз учех медицина, не беше известна. Нея я има у всеки индивид, носи информация, предавана от майката на децата Ӝ. Тя може да се извлече от кръвни проби, но и от зъбно-костен материал. Ние можем да изследваме материали от тракийските погребални могили или от тези на прабългарите. Славяните не са имали такива. При разработката на съвременните българи сме изследвали българи и българомохамедани, 900 души. Резултатите са основани на равномерно събирани на цялата територия на страната кръвни проби, които бяха анализирани от проф. Тончева съвместно с колегите Ӝ от Италия - проф. Торони, специалист от световна величина по митохондриалната ДНК, както и проф. Орнела Симони, специалист по Y-хромозомата. Ние изследвахме 47 участъка в митохондриалната ДНК - тези генни струпвания се наричат хаплогрупи, и 57 в Y-хромозомата (мъжката хромозома). Методиката за извличане на информация от последната е търпяла еволюция през 80-те, през 90-те години, та до днес, но независимо от това
има възможности
за добро сравнение
За сметка на това митохондриалната ДНК е разработена през 90-те години и успя да докаже много интересни неща, включително, че червенокожите в Америка са минали през Аляска, през Беринговия проток, а не през Тихия океан, както навремето се предполагаше.

 

- Откъде е дошъл основателят на българската държава хан Аспарух в такъв случай?
- Той не е хан! Това е една измишльотина, която стартира от Иречек или даже отпреди него. „Хан“ е тюркско име, означаващо „предводител на кавалерията“. Обръщението към Аспарух е било „канасювиги“. Предлагат се различни значения на тази титла - „от звездите поставен“, „светли предводителю“ и др. Това се знае от специалистите, но в българските учебници е въведено понятието хан и масово ни „ханосват“. Проф. Христо Матанов (историк, ръководител на катедра „Византия и балканските народи“ в СУ „Св. Климент Охридски“ - бел. ред.) написа великолепна книга, в която подробно обяснява произхода и значението на титлата „кан“.

 

- А откъде е дошъл самият кан, не титлата му? Вашето изследване на съвременния българин установи, че нямаме татарска или монголска генна структура, а именно това е една от най-популярните хипотези за произхода на древните българи.
- Първото изследване на съвременните българи показа, че ние сме европейци и съдържанието на тюркска кръв от средноазиатската, монголо-алтайската раса е под 1,5%. Което се среща в много части от населението на Европа. Българите дълго време ни наричаха хуно-татари. Но ако това беше истина, то процентното съдържание на хаплогрупите, характерни за ДНК на монголо-алтайската раса, щеше да е много по-високо. При руснаците например е висок процентът на населението с хаплогрупа N, типичнa за монголо-алтайската раса. Но да се върнем на произхода на древните българи! За това има три концепции. Първата е стартирана активно от Константин Иречек и е поддържана от Васил Златарски - нашия известен медиевист, и от всички негови наследници. Според тази концепция българите са били една малка орда с хуно-татарски произход от азиатските степи, може би Западен Сибир, която е дошла тук и е потънала в славянското море. Тоест българите са славяни, които са се смесили и с живеещи по тези места тракийски племена.
Втората концепция твърди, че хората, които са живели по нашите територии, са обиколили много места по света и са били в основата на едва ли не културата на Месопотамия и Египет. Отишли са там някъде в зоната на Памир и след това са се преселили и са дошли тук.
Третата концепция се поддържа от проф. Петър Коледаров. Според нея древните българи са се оформили като народ, който е живеел в близост до Памир. Тази държава се е наричала от гърците Бактрия, а от индийците - Балхара. Там главният град е бил Балх, Североизточен Афганистан. Те са нападнати от черните монголи и са били принудени да бягат. Това е бил един ужас - на изток - Индия, която спира дори Александър Велики. На югозапад пък била възстановената Персия. Тогава хората от Бактрия
потеглили през пустинята Каракум
Счита се, че са се заселили в Кавказ през 165 година след новата ера. Смята се, че новосъздадената държава достига голяма мощност и разцвет през VII век при кан Кубрат. Гърците я наричат Мегалики Палея Булгария (Голямата стара България). Този народ е бил с държава между Среден Днепър и Каспийско море. Там има цяла серия разкрити градове, които са идентични по строеж с Плиска, Мадара, Преслав.

 

- Как от тази раса, възникнала между Индия и Персия, съвременният българин се оказва европеец по ген?
- Индусите са част от индоевропейската раса. Те са близки до европейските народи, за разлика от монголите и татарите. Какви са нашите данни? Гробниците на древните българи са изследвани от изтъкнати археолози. Тествахме проби от музея на чл.-кор. Йордан Йорданов (водещ специалист по антропология в БАН - б.р.), които материали са съхранени перфектно. Тези изследвания на гробници показват без съмнение, че българите имат европейски гени, имат западноевразийски гени, а нямат монголо-азиатски. Древните българи не са били просто една ордичка. Те не са конен народ, а са създали просото и лимеца, знаели са да тъкат килими, владеели са и занаяти, и военно дело.

 

- Как се е отразило на генната ни структура продължителното съществуване като част от Османската империя?
- Ние сме много далече от турците като генна структура. При тях е навлязъл много български генетичен материал. Това е еничарският корпус, събиран като кръвен данък. Те са отвличали и много жени, но обратният процес не е текъл. Българинът си е „опазил“ генотипа. Затова и изследванията на съвременните българи не показват никаква връзка със съседите ни от Турция. През 2009 година холандски учен представи своя труд - метод за съпоставяне на митохондриалната ДНК при всички народи. До нас са близки популациите на Северна и Средна Италия, Северна Гърция, и разбира се, Македония. Народите на Северна Европа са доста далече от нас, както и испанци, французи. Ние сме близо до някои славянски групи, но не чак толкова. Нека се замислим, че в изтъкването на нашата близост със славяните има и политически елемент. Но ние сме много различни антропологично.

 

- Какво предстои по отношение на изследванията за произхода на съвременните българи?
- Търсим 8 хиляди евро, за да завършим изследванията си за произхода на древните българи и траки във Флоренция. Става дума за проби от музея на проф. Йорданов - блестящо съхранени и описани от нашите археолози. За съжаление у нас нямаме нужната апаратура, за да изследваме митохондриалната ДНК, която може да бъде извлечена от зъби и кости. Италианците обещаха сега да платят разходите по консумативите, но ние трябва след това да им ги възстановим. Бюджетът на БАН не позволява такъв разход, а фондът „Научни изследвания“, уви, е зачеркнал този проект.


Още по темата

Акад. Ангел Гълъбов е завършил медицина в столичния медицински университет. Специализирал е в института „Пастьор“ в Париж, както и в Московския държавен университет. Акад. Гълъбов е изтъкнат вирусолог, както и дългогодишен директор на Института по микробиология към БАН. Той е един от основните участници в генетичните изследвания на съвременния българин.