Тя е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи

Във Военна академия ще се подпише Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

1753 | 12 ян. 2022 | 10:06

Чрез нея ще бъдат обединени усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес организации в страната


На 13 януари 2022 г. от 11.00 ч. в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще бъде подписано Споразумение по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“. Програмата е приета с Решение                             № 731/21.10.2021 г. на Министерския съвет и е създадена в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. с цел повишаване на националния научен капацитет в областта на сигурността и отбраната. Чрез нея ще бъдат обединени усилията на научните организации, висшите училища и иновативните бизнес организации в страната. 

 

Програмата е подкрепена от министерствата на отбраната и на вътрешните работи, чиито представители са поканени да присъстват на официалното подписване на Споразумението. Бенефициенти по Програмата и членове на Консорциума за нейното изпълнение са Институтът по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Университетът по библиотекознание и информационни технологии, Военната академия „Г. С. Раковски“, Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към Българската академия на науките, Университетът за национално и световно стопанство, Академията на Министерството на вътрешните работи, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Националният военен университет „Васил Левски” и Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски”. С участието си в програмата те ще подпомагат изпълнението на целите ѝ, както и ще осигуряват споделено използване на наличната си научна и образователна инфраструктура. 

 

Мероприятието ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Поканват се акредитираните представители на медиите да отразят събитието. Те ще бъдат допускани в района на Академията от 10.30 ч. на 13.01.2022 г.

 

Дейностите по изпълнение на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ ще се извършват в периода 2022 – 2025 г. Резултатите от всички фундаментални научни изследвания ще бъдат публично достъпни и ще могат да се ползват от учени, докторанти, студенти и др. за развитие и обогатяване на научните постижения в полза на обществото. 

 

Реализацията на Програмата ще доведе до повишаване на публикационната активност, създаване на съвременни модели за управление и функциониране, развитие на активни взаимоотношения между научните организации и държавните висши училища в страната, включване в партньорски научни мрежи от чужбина, създаване на прототипи на инструменти и среда за по-сигурна виртуална комуникация, както и подобряване на взаимодействието между научноизследователските и развойни звена и бизнеса. 

 

С работата по Програмата се цели да се развие провеждането на съвместно обучение на докторанти, както и привличане на участници в програмата и от други научни звена, т.е. така наречените изследвания, основани на мисии, с което ще се отвори сектора за отбрана и сигурност за докторантури по изцяло нови, интердисциплинарни теми.


От категорията

Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по доноси

Министърът на финансите ще е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ще изготвя черните списъци.
-1653561778.png

Министърът на финансите ще е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ...

26 май 2022 | 12:32

Проф. Киров: Властта е създала фашистки закон! Така е действала Националсоциалистическата партия...

Проф. Киров: Властта е създала фашиски закон! Така е действала  Национасоциалистическата партия...-1571754074.jpg

Тези хора от властта не си дават сметка, че няма да векуват и щом имат ...

26 май 2022 | 16:09

Кеворк Кеворкян: Експеримента ПростоКиро

Кеворк Кеворкян-1477587010.jpg

И пак, както винаги, всичко е за сметка на Народа – от десетилетия той е ...

27 май 2022 | 23:19

Политиката на САЩ към Куба, Никарагуа и Венецуела предизвика вълна от възмущение в Латинска Америка

Снимка: БТА-1653662751.jpg

Правителството на Джо Байдън е в труден период и се опитва да противодейства на ...

27 май 2022 | 17:44