Проф. д. и.н. Трендафил Митев

„Тангра ИК“ издаде монографията „България и Македония/ История и политика/“ със студиа на проф. Трендафил Митев

България отбелязва вековния юбилей на патриотичното движение на македонските българи в новия свят

2213 | 14 юни 2022 | 10:27

В допълнение е поставена под печат и самостоятелна монография, посветена на тази проблематика, където вниманието е съсредоточено върху приноса на българите в Америка в защита на националната кауза, след края на Първата световна война


В духа на своите най-добри традиции Издателство „Тангра ИК“, и тази година даде пример с публикуването на сериозна научна литература, посветена на организираното българско емигрантско патриотично движение в Новия свят, ангажирано с усилията за справедливото разрешаване на Македонския въпрос.

 

В наскоро излязлата от печат солидна монография „България и Македония/ История и политика/“ – Първа част, е поместена студията на проф. Трендафил Митев „Общобългарският емигрантски патриотичен фронт в САЩ, Канада и Австралия“. В допълнение е поставена под печат и самостоятелна монография, посветена на тази проблематика, където вниманието е съсредоточено върху приноса на българите в Америка в защита на националната кауза, след края на Първата световна война.


Разглежданата инициатива на издателство „Тангра ИК“ не е случайна. Защото българската емиграция в Новия свят в структурно отношение е двусъставна – българи от свободното царство и българи от поробена Македония. В Северна Америка между тях обаче се установява пълно единомислие. Започва изграждането на Български православни черкви в САЩ и Канада, под юрисдикцията на Българската Екзархия. Около храмовете е задвижен целогодишен, български културен живот. Най-тържествено се отбелязват Коледа и Великден, 3 март, 24 май, и 2 август. Създадени са и действат поредица от общи патриотични, политически и културни организации.


При избухването на Балканската война, 1912 година болшинството българи, родени в свободното отечество, се завръщат в родината. Като военно-отчетни лица, те вземат участие във войната срещу Османската империя. В резултат, между двете световни войни, чрез създаването на семейства, появата на децата и прииждането на родители, македонската българска емиграция постепенно, заема първенствуваща позиция, в структурата на българското емигрантско тяло в САЩ, Канада и Австралия. Това налага създаването на нова, патриотична политическа организация, за защита на родния край. В нейните редове, вече преобладават македонските българи, които не отстъпват от историческата истина.


На Учредителен конгрес, проведен от 2 до 4 октомври 1922 г. в гр. Форт Уейн, щат Индиана, са положени основите на Македонската патриотична организация /МПО/. Тя е най-дълго съществувалия фактор в структурата на българския емигрантски, партиотичен фронт в Новия свят. Нейният вековен юбилей тази година се чества в САЩ, Канада, Австралия и както беше отбелязано по-горе и в България. Защото всичко реализирано от МПО, в хода на едновековната й история, е израз на ясно българско самосъзнание и на ръководството, и членската маса. Тази истина се доказва дори и с най-основните факти:


1. Учредителният протокол, при създаването на МПО е написан на ръка, на литературен български език.


2. Първият Устав на организацията издаден в брошура, е на български и на английски език, за да е разбираем и за американските власти, които регистрират организацията.


3. Първият секретар, който стабилизира МПО между 24 и 27 г. е поканен от София. Това е активният деец на македонското българско движение Йордан Чкатров.


4. Печатният орган на ЦК на МПО – в-к „Македонска трибуна“, излизащ от 10 февруари 1927 година се публикува в гр. Индианаполис, на литературен български език. От 1934 г. е въведена и една английска страница, за да се чете и от англоговорящи.


5. Първият главен редактор на това издание – Борис Зографов, а след него и вторият – Любен Димитров са известни журналисти, които до 1927 г. работят в София.


6. Вторият организационен секретар на МПО – Петър Ацев, пристига през 1930 година също от София. Той стои начело на организацията до смъртта си, през 1968 година.


7. Цялата кореспонденция, която се води ежедневно между ЦК в Индианаполис и местните патриотични структури, е изписана на литературен български език. Чел съм я лично в Архива на ЦК на МПО!


8. В Архива на ЦК в гр. Форт Уейн, няма нито един – ще повторя – нито един ред, написан от деец на МПО, в който да се твърди, че славянското население в Македония е от друга националност, че е с „македонистко самосъзнание“, както и че говори някакъв „македонски език“ - различен от българския.


8. Цялата научна и политическа литература, издавана от МПО през изминалото столетие, е публикувана или на български, или на английски, за да е разбираема и за американското и канадското общество, между които организацията работи. Особено респектиращ е знаменитият „Македонски Алманах“ от 1940 година. Той е в обем - 476 страници – едър формат, а текстовете му са само на литературен български език.


9. ЦК на МПО провежда стотици срещи и разговори с учени; получава аудиенции в Белия дом във Вашингтон; посещава Централата на ООН в Ню Йорк и посолствата на различни европейски държави. Навсякъде пратениците на организацията защитават истината, че българите в Македония са подложени на жестока денационализация. Поради това се настоява за международната им подкрепа.


10. Отчитайки агресивността на външната политика, провеждана от Атина и Белград, както и нежеланието на някои велики сили, на Балканите да се създаде голяма българска държава, МПО предлага нова стратегия за разрешаването на македонския въпрос: Чрез създаването на свободна и независима Македония. Иван Михайлов я характеризира като възможност за поява на една нова - „Швейцария на Балканите“. Във всички случай, това политическо образование, се разглежда от емиграцията само като бъдеща втора държава на българите, в която останалите етнически общности, ще живеят в мир и разбирателство.


11.Още през 1946- 47 година МПО и Иван Михайлов нанасят първите съкрушителни удари върху македонизма на управляващите в Скопие. Те разобличават в книги и по страниците на печата, жестокият режим, създаващ с терор нова „македонска нация“, „македонски език“ и „история“.


Основните изводи от тази безспорна фактология са следните:

1. Македонските българи участват активно в процеса около пренасянето, към Новия свят, на българската азбука, говоримия български език, книгата на Кирилица и източно православното вероизповедение.

 

2. Благодерение и на тях, българската култура става неразделна част от богатството на космополитната цивилизация на задокеанските държави.

 

3. Това е най-сигурното доказателство, че славянското население в Македония е имало /и има/ български национтален произход.

 

4. За един век МПО не се отрече от тази своя изначална позиция.

 

5. При това дейността на организацията след 1944 г. се реализира, без каквото и да било влияние или сътрудничество с управляващите в София.

 

6. Нещо повече – най-често изявите се осъществяват дори без знанието на българските правителства.

 

7. Поради това, изнесената фактология е неоспоримо доказателство, за оборването на всичко свързано с фалшификациите на македонизма, изповядван от управляващите в Скопие днес.

 

8. И е сред най-мощните и безспорни истини, с които Р. България може и трябва да защитава българските национални интереси в Р С Македония – сега и в бъдеще! А публикациитге на „Тангра ИК“ са най-добрият информационен източник по темата.


От категорията

Кой ще направи компромис след 2 октомври? И защо?

-1593267964.jpg

Служебното правителство може да повлияе върху развитието на политическата криза ...

13 авг. 2022 | 08:35

Боян Чуков: Американците държат света в мъртва хватка. Засега

Боян Чуков-1647952113.jpg

Когато САЩ загубят чувствително своите предишни позиции в света, то тогава ще ...

14 авг. 2022 | 11:21

Проф. Светлана Шаренкова: Просто Киро, или лицемерие, облечено във власт

Проф. Светлана Шаренкова-1517831377.jpg

Храните, горивата, токът, парното, водата растат от ден на ден, на прага сме на ...

14 авг. 2022 | 18:46

Димитър Недков: О, задрямалий някогашен "Аспарухов електорат"…

Димитър Недков-1637040086.jpg

И не на последно място - кой български действащ парламент одобри ...

14 авг. 2022 | 17:46